show episodes
 
פודקאסט על החלל, הזמן והאינסוף - נבחן את היקום שלנו בגדלים הקטנים ביותר והגדולים ביותר שאפשר לחשוב עליהם. הפודקאסט נותן תמונה בהירה על אסטרופיזיקה וחקר היקום לכל סקרן או סקרנית, ללא הבדל גיל ורקע מתמטי, אך גם ללא הנחות מבחינת העומק, הסקרנות והמחקר המדעי
 
שיעורים במורה הנבוכים לרבינו משה ב״ר מימון, מהדורת מפעל משנה תורה. הרב בן-ציון (בנצי) אוריאל, ישיבת בית אל. תוכן: הקדמות – האמונה והתורה לעומק אמיתתן וסודן(10 שיעורים, מספרים 1-10) חלק א – דעת ה' א-ל עולם(76 פרקים, 88 שיעורים, מספרים 11-98) פרקי המונחים (א-מט), 42 שיעורים, מס' 11-52 פרקי התארים (נ-ע), 27 שיעורים, מס' 53-79 פרקי הכלאם (עא-עו), 19 שיעורים, מס' 80-98 חלק ב – הא-לוה, הבריאה והנבואה(48 פרקים, 99 שיעורים, מספרים 1-99) פרקי הא-ל והעולם (הנחות-יב), 26 שיעורים, מס' 1-26 [נספח – הלכות ...
 
Loading …
show series
 
פרק שמונים ואחת של הפודקאסט - והיום אנחנו יוצאים למסע – מסע בין כוכבים בפרק הזה אנחנו מותחים את גבולות המדע הבדיוני לקצה – מהן האפשרויות שלנו למסע בין הכוכבים? לאן נוכל להגיע, אפילו אם הייתה לנו טכנולוגיית מדע בדיוני? וכמה זמן יקח להגיע לכוכבים? מוזמנים לשלוח את תגובות, משוב והערות ל: podcasttoinfinity@gmail.com או ל https://www.facebook.com/Podcas…
 
פרק שמונים של הפודקאסט - והיום אנחנו יוצאים למסע – מסע בין כוכבים בפרק הזה אנחנו סוף סוף עוזבים את כדור הארץ, ושואלים – האם מסע בין כוכבים הוא אפשרות בכלל? האם נוכל אי פעם לצאת למסע, אפילו לכוכב הקרוב ביותר לשמש שלנו? מוזמנים לשלוח את תגובות, משוב והערות ל: podcasttoinfinity@gmail.com או ל https://www.facebook.com/PodcastToInfinity אם אהבתם את הפרק…
 
אתר: פרק שבעים ותשע של הפודקאסט - והיום אנחנו יוצאים למסע – מסע בין כוכבים בפרק הזה, הפרק השלישי במסע, נבחן את פני השטח של הכוכבים. נראה שעל פני השטח של הכוכבים יש קולות – ממש גלי קול – שאפשר להקשיב להם. ההקשבה לגלי הקול האלו יכולה ללמד אותנו המון – על הרכב הכוכבים עצמם! מוזמנים לשלוח את תגובות, משוב והערות ל: podcasttoinfinity@gmail.com או ל https…
 
פרק שבעים ושמונה של הפודקאסט - והיום אנחנו יוצאים למסע – מסע בין כוכבים בפרק הזה, הפרק הראשון במסע, נבחן מהם הכוכבים השונים ביקום. נסתכל על "קטלוג הכוכבים" ונבין מה האפשרויות שלנו, למסע בין הכוכבים האלו. מוזמנים לשלוח את תגובות, משוב והערות ל: podcasttoinfinity@gmail.com או ל https://www.facebook.com/PodcastToInfinity אם אהבתם את הפרק, בבקשה דרגו א…
 
פרק שבעים ושש של הפודקאסט - והיום אנחנו יוצאים למסע – מסע בין כוכבים בפרק הזה, הפרק הראשון במסע, נבחן מהם הכוכבים השונים ביקום. נסתכל על "קטלוג הכוכבים" ונבין מה האפשרויות שלנו, למסע בין הכוכבים האלו. מוזמנים לשלוח את תגובות, משוב והערות ל: podcasttoinfinity@gmail.com או ל https://www.facebook.com/PodcastToInfinity אם אהבתם את הפרק, בבקשה דרגו אותנ…
 
כותרת משנה: שיעור 98 - ח"א, השלמת פרק עו[2], ועימו השלמת ח"א וסיכומו תאריך: אדר התש"ף תקציר: תחילה, למדנו את דרכם השלישית של ה"מדברים" לשלילת הגשמות ואת חתימתו של הרמב"ם לפרקי ה"מדברים" ולאגרתו הראשונה מספר המורה. אחר, עם השלמת פרק עו וח"א כולו, סיכמנו את החלק בכללו, ואת חטיבת "פרקי דרך ההוכחה" בפרט(פרקים סז-עו), ועיינו בתכניו המרכזיים של ח"א ובמבנ…
 
כותרת משנה: שיעור 97 - ח"א, פרק עו[1], פסקאות 1-8 תאריך: אדר התש"ף תקציר: למדנו את שתי הדרכים הראשונות (מתוך השלוש) שלפיהן ביססו ה"מדברים" את שלילת הגשמות מהבורא, ואת דחיית הכרחיותן על ידי הרמב"ם (דרכיהן שלמדנו הן: א. מחמת היות הגוף מורכב מאטומים רבים, בעוד כבר הוכחה אחדות הבורא. ב. נמעות הדומות בין הבורא לבריאה).…
 
כותרת משנה: שיעור 96 - ח"א, פרק עה תאריך: אדר התש"ף תקציר: למדנו את חמשת הדרכים שהביא הרמב"ם בשם ה"מדברים" להוכחת אחדות ה', ומדוע לדעתו דרכים אלו כולן הן אינן מוכרחות (א. המניעה ההדדית, ב. השונות, ג. הרצון הא-להי, ד. הכרח לפועל אחד ואפשריות השאר, ה. מוגבלות היכולת הא-לוהית). מתוך דיון זה הגענו לדיון עמוק יותר בעניין תפיסת מוחלטות היכולת הא-לוקית, ו…
 
כותרת משנה: שיעור 95 - ח"א, השלמת פרק עד[3], פסקאות 18-25 תאריך: אדר התש"ף תקציר: למדנו על הדרך השביעית של ה"מדברים" לאישוש חידוש העולם, סיימנו את הפרק, וסיכמנו את 7 ראיותיהם לחידוש שנתבארו בו. בכלל הדברים נגענו בנושא העמוק של הגדרת מהות הנפש הנשארת לאחר מות הגוף, שהרמב"ם הוצרך להתייחס לזה מעט, וכן בויכוח העמוק על אפשרות המצאות אינסוף בזה אחר זה ל"…
 
כותרת משנה: שיעור 94 - ח"א, פרק עד[2], פסקאות 10-17 תאריך: אדר התש"ף תקציר: למדנו את הדרכים החמישית והשישית של ה"מדברים" להוכחת חידוש העולם. בדרך החמישית - דרך הייחוד - למדנו כיצד מציאות הבחנות שונות בטבע שלא ניתן לתת להם סיבה טבעית כל שהיא מדוע נעשו כפי שהן ולא אחרת - מלמדת על "מייחד"-"בורא" חיצוני לבריאה שגרם שיהיו כפי שהן. למדנו גם כיצד השתמש הר…
 
כותרת משנה: שיעור 93 - ח"א, פרק עד[1], פסקאות 1-9 תאריך: אדר התש"ף תקציר: התחלנו ללמוד את דרכי ה"מדברים" להוכחת חידוש העולם ומציאות ה'. הספקנו ללמוד את ארבעת הדרכים הראשונות שהרמב"ם הביא בשמם. בכל אחת מן הדרכים ביארנו ע"פ הרמב"ם על אלו הנחות אותה דרך נסמכת ומדוע היא אינה וודאית ואינה מספיקה לפי הרמב"ם.…
 
כותרת משנה: שיעור 92 - ח"א, השלמת פרק עג[6], פסקאות 55-64 תאריך: אדר התש"ף תקציר: למדנו את ההנחות האחת עשרה והשתיים עשרה של ה"מדברים" ועימם סיימנו וסיכמנו את עיקרי הפרק. בהנחה האחד עשר למדנו על סוגי האינסוף ואלו מהם אפשריים במציאות לפי הפילוסופים ולפי ה"מדברים". ובהנחה השתיים עשר למדנו על גבולות החושים ותעתועיהם וכיצד השתמשו ה"מדברים" בעובדה זו להע…
 
כותרת משנה: שיעור 91 - ח"א, המשך עג[5], פסקאות 47-54 תאריך: חמישי, טז אדר התש"ף תקציר: השלמנו את עיוננו בהנחה העשירית של ה"מדברים" ש"כל מדומה אפשר". הרמב"ם האריך להבחין בין שכל לדמיון, האריך להוכיח שאין לסמוך על הדמיון בהכרת המציאות לאשורה והסיק מכך על הצורך לבחון ולהכיר את המציאות ע"י השכל בדווקא. לאחר בירור יסודי זה הוא חדר לעומקו של הויכוח בין ה…
 
כותרת משנה: שיעור 90 - ח"א, המשך פרק עג[4], פסקאות 37-46 תאריך: רביעי, טו אדר התש"ף תקציר: הרמב"ם מלמד כי ההנחה העשירית של ה"מדברים" ש"כל מדומה אפשר" הטוענת כי אין בעולם כל חוקיות טבעית כלל - היא התכלית שאליה כיוונו ה"מדברים" בכל תפיסת העולם שאותה ציירו בתשע הנחותיהם הקודמות. בכלל הנחה זו, התחלנו לעסוק גם בדברי הרמב"ם ובשיטתו עצמו ביחס לאפשריות ולח…
 
כותרת משנה: שיעור 89 - ח"א, המשך פרק עג[3], פסקאות 27-36 תאריך: שני, יג אדר התש"ף תקציר: השלמנו את לימוד הנחת היסוד השישית של ה"מדברים" והנובע ממנה, והמשכנו ולמדנו את הנחותיהם השביעית, השמינית והתשיעית. בהנחות אלו פגשנו בצורה יותר מעמיקה את השקפת עולמם של ה"מדברים" וקיצוניותה בעניין ביטול הבחירה החופשית, וביטול הטבע והסיבתיות לחלוטין, בעניין מציאות…
 
כותרת משנה: שיעור 88 - ח"א, המשך פרק עג[2], פסקאות 15-26 תאריך: ראשון, יב אדר התש"ף תקציר: המשכנו בלימוד הנחות היסוד של ה"מדברים" והנובע מהן, ולמדנו את ההנחות הרביעית, החמישית והשישית שעל ידן הוצגה בפנינו תפיסת עולם המרוקנת מסיבתיות לחלוטין. לדעתם העולם כולו, על כל כלליו ופרטיו - נברא בכל רגע מחדש ע"י הבורא בלבד (בלא אמצעים ובלא שום חוקיות) מאטומים…
 
פרק שבעים ושש של הפודקאסט - והיום אנחנו בוחנים את היקום בסקאלות הגדולות ביותר – איך היקום נראה בזום אין הכי רחב שאפשר? היקום עצמו בנוי בצורה של רשתות – רשתות של מיליארדי גלקסיות, שיחד בונות את השלד של היקום. הרשת הקוסמית, השלד של היקום, היא התמונה הגדולה ביותר שאפשר לבנות. מה אנחנו מבינים מלבחון לעומק את המבנה של היקום? ואת הצורה שלו? מוזמנים לשלוח…
 
כותרת משנה: שיעור 87 - ח"א, תחילת עג[1], פסקאות 1-14 תאריך: חמישי, ט אדר התש"ף תקציר: תחילה הוספנו הערה על חשיבותה של ההכרה שנתבארה בפרק הקודם (עב) על דימוי היחס של הבורא לעולם כיחס הנשמה אל הגוף ועל מקורו ברס"ג בברכות דף י, והדגשתו אצל הראי"ה קוק (ב''אורות התחיה'', א). אחר, ניגשנו ללימוד פרק עג המבאר את 12 הנחות היסוד של המדברים שבאמצעותם הם מוכיח…
 
כותרת משנה: שיעור 86 - ח"א, השלמת פרק עב[3], פסקאות 16-27 תאריך: רביעי, ח אדר התש"ף תקציר: תחילה השלמנו את דברי הרמב"ם על ההקבלה בין מבנה העולם למבנה האדם. אחר, למדנו מדוע דווקא האדם שנחן בכח שכלי המנהיג את כל פעולותיו זכה לתואר "עולם קטן" לפיו שיכלו המנהיג את נפשו וגופו מקביל להנהגת העולם וכל חלקיו על ידי הא-לוה, ולבסוף עמד הרמב"ם על דיוקה של ההשו…
 
כותרת משנה: שיעור 85 - ח"א, המשך פרק עב[2], פסקאות 10-15 תאריך: שלישי, ז אדר התש"ף תקציר: הרמב"ם למד ולימד על מבנהו האורגני של העולם כ"אדם גדול" מתוך השוואת הגלגלים בעולם ללב באדם. וערך השוואה ולמידה על היחס האורגני שבין הגלגלים ליסודות מתוך הכרת היחס האורגני שבין הלב לשאר אברי האדם. (הספקנו ללמוד בשיעור זה שש מתוך שבע השוואות שערך הרמב"ם בין הנ"ל)…
 
כותרת משנה: שיעור 84 - ח"א, תחילת פרק עב[1], פסקאות 1-9 תאריך: שני, ו אדר התש"ף תקציר: בראש פרק עב טוען הרמב"ם כי היקום כולו הוא מערכת אורגנית אחת עם יחסי גומלין והשלמה בין פרטיה, והוא הולך ומבאר את טענתו ע"י תיאור מפורט של מהות הברואים לסוגיהם השונים, את חוקי הטבע שלהם ותכונותיהם ואת ההשפעה ההדדית שלהם אלו על אלו. באופן מיוחד מתמקד הרמב"ם בתיאור מ…
 
כותרת משנה: שיעור 83 - ח"א, מבוא לפרקים עב-עו תאריך: ראשון, ה אדר התש"ף תקציר: לפני כניסתנו ללימוד פרק עב שבחלק ראשון של מו"נ - עצרנו והרחבנו במבוא חשוב והכרחי על התועלות בלימוד כל תיאור המדע העתיק ודרכי הראיות הכלולות בו, שעוסק בו הרמב"ם בפרקים הבאים באופן אינטנסיבי, על אף שבזמנינו כבר עבר תוקפו מבחינות רבות. מנינו חמש תועלות גדולות שיש לנו מתוך ל…
 
כותרת משנה: שיעור 82 - ח"א, השלמת פרק עא[3], פסקאות 10-24 תאריך: חמישי, ב אדר התש"ף תקציר: הרמב''ם לימד על דרכם של ה''מדברים'' להסביר את המציאות כך שתתאים לדעותיהם, וטוען כי השקפת עולמם בנויה על ''היפוך עולם'' ו''שינוי סדרי בראשית'' וע''כ הוא מסתייג מדרך ההוכחה הרעועה שלהם הבנויה על הנחות עולם הפוך. בניגוד אליהם רוצה הרמב''ם להגיע להוכחה מוחלטת ושל…
 
כותרת משנה: שיעור 81 - ח"א, המשך פרק עא[2], פסקאות 4-9 תאריך: רביעי, א אדר התש"ף תקציר: תחילה דיברנו על מסורות הסוד שהילכו ונודעו בישראל בתקופת הראשונים ועל דרכו של הרמב"ם בעניין ומה לדעתו יש לרחק ומה לקרב. אחר, לימדנו הרמב"ם על ארבעת השלבים שבהם התפתחה תורת ה"כלאם" ובהם ניכר עד כמה יצירת אסכולה זו מגמתית מיסודה ולא אובייקטיבית. ובכלל הדברים מצאנו …
 
*׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳* פרקי הכלאם (עא-עו), 19 שיעורים, מס' 80-98: *׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳׳* כותרת משנה: שיעור 80 - ח"א, תחילת פרק עא וקבוצת ''פרקי הכלאם'' תאריך: שלישי, ל שבט התש"ף תקציר: תחילה דיברנו על טעם מיקומם והקשרם של פרקים סח-ע ל…
 
כותרת משנה: שיעור 79 - ח"א, פרק ע המונחים רכב ומרכבה תאריך: שני, כט שבט התש"ף תקציר: כחלק מפרקי המבוא ל"פרקי דרך ההוכחה", גם בפרק ע הרמב"ם מוסיף ללמדנו על יחסו של הבורא לבריאה, והפעם בדגש על השפעת הבורא על הבריאה כולה על ידי הגלגל המקיף העליון ובאמצעותו. והיינו הן בעצם יצירתו עם הכוחות הכלולים בו המשפיעים חיים וצורות לבריות שתחתיו והן בהנעתו התמידי…
 
כותרת משנה: שיעור 78 - ח"א, השלמת פרק סט, פסקאות 9-12 תאריך: ראשון, כח שבט התש"ף תקציר: אחר שלמדנו על בחינת היות ה' פועל העולם ומקיימו, הוספנו ולמדנו גם על בחינת היותו תכליתו האחרונה של העולם כולו ושל כל פרט מפרטיו, וכיצד שאיפתם כולם היא ההשתלמות וההידמות ליוצרם. כמו כן, לימדנו הרמב"ם על תלות קיום הבריאה בבוראה והשיג בתוקף על אלו מתוך ה"מדברים", שס…
 
כותרת משנה: שיעור 77 - ח"א, תחילת פרק סט, פסקאות 1-8 תאריך: חמישי, כה שבט התש"ף תקציר: אחר שעסקנו בפרק סח באחדות ה' עצמו, ניגש הרמב"ם לבאר בפרק סט את היחס שבין ה' לבריאה כולה, ומבאר שלא די בהגדרתו כ"פועל העולם" אלא גם כ"צורתו" ו"תכליתו", והיינו שהוא אף מקיימו ומניעו לשלמותו. מדובר בפרק יסודי מפרקי המבוא(א,סח-עב) ל"פרקי דרך ההוכחה"(א,סח-ב,ב), והספקנ…
 
פרק שבעים וחמש של הפודקאסט - והיום אנחנו ממשיכים לבחון את קרינת הרקע הקוסמית – השריד העתיק ביותר שיש לנו של היקום הקדום קרינת הרקע הקוסמי, או ה-CMB, Cosmic Microwave Background, היא המאובן העתיק ביותר בטבע. המאובן הזה, שנוצר "רגע" לאחר המפץ הגדול, טומן בחובו לא מעט חידות, שאלות וגם תשובות – על המיקום שלנו ביקום ועל ההיסטוריה שלנו. בפרק הזה נצלול לע…
 
פרק שבעים וארבע של הפודקאסט - והיום אנחנו ממשיכים לבחון את קרינת הרקע הקוסמית – השריד העתיק ביותר שיש לנו של היקום הקדום קרינת הרקע הקוסמי, או ה-CMB, Cosmic Microwave Background, היא המאובן העתיק ביותר בטבע. המאובן הזה, שנוצר "רגע" לאחר המפץ הגדול, טומן בחובו לא מעט חידות, שאלות וגם תשובות – על המיקום שלנו ביקום ועל ההיסטוריה שלנו. האם אפשר להאזין …
 
פרק שבעים ושלוש של הפודקאסט - והיום אנחנו מתחילים לבחון את קרינת הרקע הקוסמית – השריד העתיק ביותר שיש לנו של היקום הקדום קרינת הרקע הקוסמי, או ה-CMB, Cosmic Microwave Background, היא המאובן העתיק ביותר בטבע. המאובן הזה, שנוצר "רגע" לאחר המפץ הגדול, טומן בחובו לא מעט חידות, שאלות וגם תשובות – על המיקום שלנו ביקום ועל ההיסטוריה שלנו. מה אנחנו רואים כ…
 
כותרת משנה: שיעור 76 - ח"א, פרק סח תאריך: רביעי, כד שבט התש"ף תקציר: פתחנו בטעם מדוע הקדים הרמב"ם את "פרקי טוהר ההשגה"(א,א-סז) ל"פרקי דרך ההוכחה"(א,סח-ב,ב), ובמבוא למהלך פרקי "דרך ההוכחה" העומדים לפנינו (וביארנו שכבר מפרק סח בא הרמב"ם להציג את היחס בין ה' לעולם לפי הפילוסופים, ולאפוקי מהשקפת העולם לפי ה"מדברים"). אחר, נגשנו ללימוד העיון החשוב שבפרק…
 
כותרת משנה: שיעור 75 - ח"א, סיכום חטיבת הפרקים סא-סז תאריך: שלישי, כג שבט התש"ף תקציר: עם השלמת קבוצת הפרקים סד-סז סיכמנו אותם ועמדנו על עניינם, הקשרם וסיבת ביאורם במקומם. שייכנו אותם לחטיבה אחת הכוללת את פרקים סא-סז, שעניינה לבאר את עומק הדיוק וההתאמה בין משמעות שמות ה' ותיאור אופני פעולתו שבכתבי הקודש ובין כל עומק טוהר ההשגה שלימדנו הרמב"ם בכל הפ…
 
כותרת משנה: שיעור 74 - ח"א, השלמת פרק סו ופרק סז תאריך: שני, כב שבט התש"ף תקציר: תחילה הוספנו לעיין במשמעות עובדת היות הלוחות "כְּתֻבִים בְּאֶצְבַּע אֱלֹהִים" לפירוש הרמב"ם שהוא שימוש בלשון בני אדם לעובדת יצירתם בחפץ ה' בלא אמצעי (כעין הנאמר בשמיים שהם "מַעֲשֵׂי אֶצְבְּעֹתֶיךָ", ובמקביל: "בִּדְבַר ה' שָׁמַיִם נַעֲשׂוּ"), ולפי פירוש אונקלוס שה' כתבם…
 
פרק שבעים ושתיים של הפודקאסט - והיום אנחנו מסיימים בסדרה של ארבעה פרקים על המקום שלנו ביקום – בוחנים עיקרון פיזיקאי-פילוסופי: העיקרון האנתרופי אחרי שהבנו איך אפשר להשתמש בעיקרון האנתרופי כדי להסביר איפה אנחנו, בפרק הזה נשאל שאלה מאד מאד פרובוקטיבית: האם כל חור שחור הוא פתח ליקום חדש? האם מהצד השני של כל חור שחור נמצא מפץ גדול של יקום אחר? בפרק הזה …
 
כותרת משנה: שיעור 73 - ח"א, פרקים סה ותחילת סו, פסקאות 1-2 תאריך: ראשון, כא שבט התש"ף תקציר: למדנו את פרק סה ותחילת פרק סו על משמעות "דיבור" ו"מאמרות" המיוחסים לה' בכתבי הקודש שעניינם בריאה או מסירת ידע א-להי נבואי בדרכי הנבואה השונות, ושהם מכלל הפעולות הא-לוקיות הנובעות מעצמותו בלא אמצעי ובלא דבר הנוסף עליה. לאור הבנה מעמיקה זו ביאר הרמב"ם מהם ה"מ…
 
כותרת משנה: שיעור 72 - ח"א, השלמת פרק סג ופרק סד תאריך: חמישי, יח שבט התש"ף תקציר: עם השלמת לימוד משמעויות שמות ה' שהזכיר הרמב"ם בסוף פרק סג – ערכנו השוואה קלה בין דברי הכוזרי לדברי הרמב"ם במשמעויות אותם השמות והדגשנו את השווה והשונה ביניהם. אחר, למדנו את פרק סד על משמעויות "שם ה'" ו"כבוד ה'" בהקשריהם השונים שבהם הם נזכרו בכתבי הקודש ("שם": שם, עצמ…
 
כותרת משנה: שיעור 71 - ח"א, תחילת פרק סג תאריך: רביעי, יז שבט התש"ף תקציר: בכדי לבאר את משמעות השם "א-היה אשר א-היה" מלמדנו הרמב"ם את הקשר בו הוא נאמר, ומבאר מדוע הניח משה שישראל ישאלוהו תחילה "מה שמו?" (-שכוונתם שילמדם מי הוא ושיוכיח להם תחילה את מציאותו) עוד לפני בקשתם שיוכיח את עובדת שליחותו ע"י ה' ע"י המופתים, ומדוע סבר משה שלא יאמינו לדבריו גם…
 
כותרת משנה: שיעור 70 - ח"א, השלמת פרק סב תאריך: שלישי, טז שבט התש"ף תקציר: אחר שהרמב"ם לימדנו את דרכו העמוקה בהבנת השמות בני י"ב ומ"ב האותיות הוא שב להשיג על הבנות שיטחיות הרווחות ביחס אליהם כאילו הם צירופי אותיות חסרי משמעות המחוללים מופתים במבטא ובכתב בלבד אף בלא כל חכמה, הבנה, הכנה, טהרה וכו' המהווים אצלו תנאים עיקריים והכרחיים לזה. לצד דברי הרמ…
 
כותרת משנה: שיעור 69 - ח"א, תחילת פרק סב, פסקאות 1-5 תאריך: שני, טו שבט התש"ף תקציר: תחילה הוספנו לעיין במשמעות השם המפורש להרמב"ם ולשאר המפרשים, ואחר המשכנו לפרק סב בו לימדנו הרמב"ם גם על השמות בני השתים עשרה וארבעים ושתים האותיות. למדנו שם על השימוש בהם בעבר וכיצד אירע שהשימוש בהם פסק, על משמעותם ועל ההכנה והטהרה הנדרשת להשגתם, ועל השלמות העליונה…
 
כותרת משנה: שיעור 68 - ח"א, פרק סא תאריך: ראשון, יד שבט התש"ף תקציר: פתחנו את השיעור בהברקה בסוד הצלם שבאדם ותכליתו בהתדמותו לבורא כפי היכולת, לפי רבינו הרמב"ם, ואחר המשכנו בלימוד פרק סא על עניינו ומשמעותו של השם המפורש. הדגשנו שלשם כך הוצרכנו לעבור את כל תהליך טוהר המחשבה בדעת ה' שהילכנו עד כה בד' שלביו, שאחריו אנו עולים להבין על פיו מהו השם המפור…
 
כותרת משנה: שיעור 67 - ח"א, סיכום פרקי שלילת התארים, נ-ס תאריך: חמישי, יא שבט התש"ף תקציר: הילכנו צעד אחר צעד וסיכמנו פרק אחר פרק בפרקי המונחים נ-ס, וביארנו את מהלכם. חילקנו אותם לשלושה שלבים בשלוש קבוצות פרקים (נ-נד: האמנה והבנה ראשונית של הכרח שלילת התארים ושל האפשרות לתאר את פעולותיו בלבד, ולא את העצמות, נה-נח: רמת הבנה מעמיקה יותר בהכרח שלילת ה…
 
כותרת משנה: שיעור 66 - ח"א, פרק ס תאריך: רביעי, י שבט התש"ף תקציר: בסיום פרקי התארים הרמב"ם הרחיב וביאר במשלים את השלמות והטוב שיש בהליכה בדרך התארים השוללים וכמה שמחה צריכה להיות להולך בדרך אמת זו, וכמו כן הרמב"ם ביאר את הסכנה, האשליה והחיסרון הגדול שיש בהליכה בדרכם של מייחסי התארים החיוביים לבורא. לשם כך השתמש הרמב"ם בפרקנו בשני משלים. את הטוב וד…
 
כותרת משנה: שיעור 65 - ח"א, השלמת פרק נט תאריך: שלישי, ט שבט התש"ף תקציר: בסוף פרק נט הרמב"ם לימד על המסקנה המתחייבת מתורת התארים השוללים בדרך השבח הראויה - "אִמְרוּ בִלְבַבְכֶם... וְדֹמּוּ" (תהילים ד,ה), והיינו - להעצים את השבח בדעה עמוקה ונכונה ולמעט בביטויים שאינם מדויקים. והוא מה שלימדו דוד ושלמה "לְךָ דֻמִיָּה תְהִלָּה" (תהילים סה,ב), "אַל תְּ…
 
כותרת משנה: שיעור 64 - ח"א, תחילת פרק נט, פסקאות 1-7 תאריך: שני, ח שבט התש"ף תקציר: הרמב"ם לימד על חילופי המדרגות השייכות בהשגת ה' גם לאחר ההבנה המוכרחת לא ניתן להשיג בו שום השגה חיובית, לימד כיצד כל השולל יותר משיג יותר, וכמה חכמה רבה וכמה מדרגות יש בזה, וכמה גדול המרחק ביניהן. בשולי הדברים הוספנו את דברי הרמב"ם על מדרגות ההשגה שיש בפעולות האלוקיו…
 
כותרת משנה: שיעור 63 - ח"א, פרק נח תאריך: ראשון, ז שבט התש"ף תקציר: אחר ההבנה שבהכרח לא ניתן לתאר את הבורא בתארים החיוביים השונים שנתבארה בפרקים הקודמים, מלמד הרמב"ם בפרקנו שבעצם רק הגדים ותארים שוללים של שלילת הגדרות, תכונות גשמיות וחסרונות של הנבראים - נכונים הם ביחס לבורא ורק הם אינם לוקים בחוסר דיוק מסוים ביחס למשמעותם המילולית. בפרק שלמדנו הרמ…
 
כותרת משנה: שיעור 62 - ח"א, פרק נז תאריך: חמישי, ד שבט התש"ף תקציר: אחר שהרמב"ם לימד על ההכרח שלא לייחס לבורא את התארים: "חי", "חכם", "יכול", "רוצה" כמשמעותם הנתפסת בהשגת האדם (בפרק נו), הרמב"ם מוסיף (בפרק נז) ודורש רמת הפשטה עמוקה יותר המחייבת שלא ליחס לבורא אפילו את התארים "מצוי", "אחד", ו"קדמון" כמובנם של המושגים הללו אצלנו. הרמב"ם מלמד ומראה כי…
 
כותרת משנה: שיעור 61 - ח"א, פרקים נה-נו תאריך: רביעי, ג שבט התש"ף תקציר: בפרק נה לימד הרמב"ם על הצורך לשלול מה' גשמיות, הפעלות, העדר (ומציאות שלמות בכח שאינה בפועל), וכל דמיון והשוואה לבריותיו, ולימד על הצורך בהכרה מעמיקה של מדעי הטבע והלוגיקה לשם רכישת ודאות בכל זה. כל זה מהווה הקדמה לפרק נו. בפרק נו מתוך הבנה מעמיקה מהי דומות ומהם התנאים ליחס בין…
 
כותרת משנה: שיעור 60 - ח"א, השלמת פרק נד תאריך: שלישי, ב שבט התש"ף תקציר: פתחנו בהשלמת לימוד פרק נד שבסופו ביאר הרמב"ם בהסבר מחודש את מידת "פֹּקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל בָּנִים". אחר, עיינו בדרכים שהרמב"ם לימד בפרק להכיר דרכם את ה' שהם ג' מבטים בפעולותיו (א. בכלל הבריאה על מהותה וחוקיה בכלליה ובפרטיה, ב. בהנהגתו את האדם, ג. ובציוויי התורה שנתן ה' לאדם),…
 
כותרת משנה: שיעור 59 - ח"א, המשך פרק נד תאריך: שני, א שבט התש"ף תקציר: המשכנו בלימוד פרק נד המלמד על חוסר האפשרות להשיג את ה' בעצמו, ומאידך על האפשרות להכיר את פעולותיו ואת דרכו הנהגתו את בני האדם, ועל התכלית האנושית הנגזרת מכך – להידמות להנהגה האלוקית כפי היכולת. כחלק מהעניין הרחיב הרמב"ם לבאר מה עניינם של י"ג מידות הרחמים שהן תארי פעולותיו של ה' …
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login