show episodes
 
הדף היומי - באתר זה תוכלו לשמוע וצפות בשיעורי דף יומי קצרים וברורים במיוחד, בכ13 דקות לדף גמרא.
 
Loading …
show series
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_101.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף קא (ק: 3- עד קב. 5-) חלק א – האם צריך קידוש במק…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_100.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף ק (צט: תחילת פרק ערב פסחים – ק: 3-) סעודה בערב …
 
לפני שנתחיל – רציתי להודות למאות משתתפי מחצית השקל שבוע שעבר. מעבר לעזרה המשמעותית שלכם להמשך קיום השיעורים, ההירתמות מאוד חיממה את הלב ונתנה כח להמשך. תודה רבה! https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_099.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימנ…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_096.mp3 Download תודה עצומה למאות התורמים זכר למחצית השקל לאתר סיני! התמיכה שלכם מקיימת באופן ישיר את המשך הכנת השיעורים. העבודה על כל שיעור אורכת כ10-12 שעות נטו, ולאתר אין מימון מלבדכם. ממש בזכותכם נצליח בעז"ה להוציא לאור כמה שיותר שיעורים נוספים. היום תענית אסתר – הזדמנות אחרונה למצוות זכ…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_096.mp3 Download מנהג ישראל לתת זכר למחצית השקל למוסדות תורה. נודה לכם מאוד אם תבחרו לתת השנה את המחציות שלכם לאתר סיני. העבודה על כל שיעור אורכת כ10-12 שעות נטו, ולאתר אין מימון מלבדכם. ממש בזכותכם נצליח בעז"ה להוציא לאור כמה שיותר שיעורים נוספים. ליחצו כאן לתרומה, תודה רבה מראש ופורים שמח!…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_095.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף צה (צה. במשנה – צו. במשנה) דיני עשיית ואכילת פס…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_093.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף צג דף צג (צב: תחילת פרק מי שהיה צג: במשנה) משנה…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_090.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף צ (פט: 7- עד ט: 1-) (פט: 7- עד ט: 1-) הקדמות: ק…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_089.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף פט (פט. במשנה הראשונה – פט: 7-) המשך מינוי על ה…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_087.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף פז (פז. תחילת פרק האישה – פח. שליש) חלק א – שני…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_086.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף פו דף פו (פה: 3- עד פו: עד פו:1- סוף פרק "כיצד …
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_082.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף פב (פא: במשנה – פג. במשנה) פסח שנפסל (אחרי השחי…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_080.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף פ (פ. שליש תחתון – פ: שליש תחתון) חלק א – המשך …
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_079.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף עט (עט. במשנה – פ. שליש תחתון) עשיית פסח בטומאה…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_076.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף עו (עה: במשנה – עו: במשנה) [הקדמה: כשאיסור והית…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_075.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף עה (עה. 6+ עד עה: במשנה) המשך הגדרת "צלי אש" חל…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_074.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף עד (עד. 1+ תחילת פרק כיצד צולין – עה. 2+) חלק א…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_072.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף עב (עא: במשנה עד עג. 3+) המשך פסח בשבת – טועה ב…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_071.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף עא (ע: 4- עד עא: במשנה) הקדמה: כשעולים לרגל בפס…
 
https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_069.mp3 Download להורדת חוברת עם סיכום של כל שיעורי הדף היומי על מסכת פסחים ליחצו כאן (מומלץ) לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של שיעור הדף היומי המוקלט לחץ כאן סיכום דף יומי פסחים דף סט (סח: מעל האמצע – סט: במשנה) מחלוקת חכמים ור'…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login