show episodes
 
Loading …
show series
 
תמונות באילו דרכים מותר לתפור בחול המועד? מה ההבדל בין איך אדם רגיל יכול לתפור לבין מומחה? מהי המבחן כדי לקבוע אם הוא מומחה? אילו פעולות לגבי הרכבת מיטה מותרות לפי הדעות השונות? ישנן שתי דעות במשנה והגמרא מביאה שני אופנים שונים להבנת שתי הדעות השונות. שלוש שאלות עולות על אחד ההסברים. אפשר להקים תנור או אבן ריחיים בחול המועד. רבי יהודה אינו מתיר לכב…
 
דף נלווה מועד קטן ט תמונות הדף היום מוקדש ע"י עדינה פולק לעילוי נשמת שולמית בת בסי היקרה. הדף היום מוקדש ע"י לאה גודלפורד לעילוי נשמת חמותה ג'ויס גודלפורד. הדף היום מוקדש ע"י גבריאל ודניאל אלטמן לעילוי נשמת השופטת מרים אלטמן. תמונות מה המקור לכך שאין מערבים שמחה בשמחה? מנסים ללמוד זאת מהפסוקים במלכים א פרק ח המתארים את חנוכת המקדש שחל בשבעת הימים ש…
 
דף נלווה מועד קטן ח תמונות הדף היום מוקדש ע"י שירה אליסר לכבוד היום הולדת של אלן ג'פי קוגן. הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי ודויד גילברג לזכר נשמת אחות של ג'ודי חנה שרה בת מאיר טוביין ואשקה. היו שתי דעות שונות לגבי איזה פסוק מלמד אותנו שאדם, בגד או בית אינם נחשבים כמצורעים עד שייקבע על ידי הכהן כמצורע. מדוע כל אחד לא משתמש בפסוק שהביא השני? כיצד דורש זאת …
 
דף נלווה מועד קטן ז תמונות הדף היום מוקדש ע"י מרים אדלר לכבוד הרבנית מישל וארגון הדרן על לימוד תורה מעשיר ומרגש. הדף היום מוקדש ע"י משפחת הזום של הדרן לרפואה שלמה של רחל אופירה בת נחמה לאה אסתר. הדף היום מוקדש ע"י רושל סובל לזכר נשמת בעלה שלום בן הרב דוב וחיה. תמונות מה נחשב לדרך רגילה ללכידת חפרפרת או עכבר, ומה לא? באילו מצבים אפשר ללכוד אותו בצור…
 
דף נלווה מועד קטן ו תמונות הדף היום מוקדש ע"י שרה ברלוויץ לכבוד בנה טני סטרמן שעבר את מבחני הלשכה! הדף היום מוקדש ע"י שירה חנה פישר לכבוד רבנית מישל וכל הנשים המדהימות שלומדות כל יום! רבי יהודה אומר שאין מניחים שזה שדה שנחרש בה קבר אלא אם כן אמר כך זקן או תלמיד חכם. מה אנו למדים מכך על תלמידי חכמים? אם קברים היו מסומנים על ידי סלעים ואבני גיר, מה נ…
 
דף נלווה מועד קטן ה תמונות הדף היום מוקדש ע"י דויד ומיצי גפן לזכר נשמת רבנית שרה הנה רבינוויץ. הדף היום מוקדש ע"י טליה קרשנבאום לכבוד אריאלה פרנקסטון מוריס. הדף היום מוקדש ע"י ורד ווקסלר לזכר נשמת סבתה, מורטי מרגרט רנטה שרה בת לילו. אפשר לתקן תעלת מים שבורה אבל האם אפשר לחפור חדש בחול המועד אם זה נחוץ לציבור? רבי יעקב בשם רבי יוחנן מתיר, אולם מועלי…
 
דף נלווה מועד קטן ד תמונות הלימוד השבוע מוקדש ע"י דבי פיין ומרק אורנשיין לזכר נשמת אביהם, נוח אהרון בן יעקב ודבורה וצבי בן יהודה ומינה. הדף היום מוקדש ע"י רוני רום לכבוד יום הולדת של אחותה, ג'ואנה רום. הדף היום מוקדש על ידי בקי גולדשטיין לזכר נשמת אמה שושנה רוזה בת שמואל ומינדה לאה. רבי עקיבא ורבי ישמעאל חלוקים בתוספת שביעית - האם זה דין מדאורייתא …
 
תמונות הדף היום מוקדש ע"י טרי קריבושה ורב חיים הרינג לזכר נשמת אביה של טרי, נחום מאיר בן מלכה ודויד. הדף היום מוקדש ע"י אריקה קולץ' לזכר נשמת אביה, הילל בן יוסף קלמן. והדף היום מוקדש ע"י אדם פלונקה לזכר נשמת ירחמיאל הרשל בן ישראל. כיצד התירו חכמים להשקות שדה בשנת השמיטה במקרה של הפסד ממון אם מדובר בתת-קטגוריה של זריעה או חרישה? אביי סובר שהמשנה כשי…
 
דף נלווה מועד קטן ב הדף היום מוקדש ע"י בלימה שטורחיין לזכר נשמת אביה יצחק צבי בן בלימה וחיים שמעון. הדף היום מוקדש ע"י גבריאל אלטמן לזכר נשמת חברה שלה נעמי רוזן ולרפואה שלמה של מרים אליזה בת שיפרא חנה. האם מותר להשקות שדה בחול המועד או בשנת שמיטה? במה זה תלוי? אם יהיה הפסד מותר לעשות דברים שאין בהם טירחה יתירה או חשש לטירחה יתירה. אך דבר זה לא מוסכ…
 
סיום מסכת מגילה מוקדש ע"י רוזי ג'פי לזכר נשמת אמה, דיטה מולרד, דובה פיגא בת מנחם ע״ה בשש שנים לפטירתה. "אמי תמכה בלימוד תורה ובתלמידי חכמים. היא היתה מאוד גאה בפרוייקט האחרון שלי - לימוד דף יומי!" הסיום גם מוקדש לזכר נשמת רס"ן אופק אהרון ורס"ן איתמר אלחרר שנהרגו אמש בשירותם הצבאי. מה עושים עם התורה כשמברכים עליה - האם צריך לגלול אותה שיהיה סגור או …
 
דף נלווה מגילה לא הדף היום מוקדש ע"י לינדה פרידמן, שילה סטרולוויץ, גוון לרנר, 9 נכדים ו28 נינים לכבוד יום הולדת ה95 לתלמה פלטמן. המשנה מפרטת איזה קטעים בתורה קוראים בימים שונים בשנה. מובאת ברייתא המפרטת גם את קריאות התורה ומוסיפה את קריאות ההפטרה. הגמרא קוטעת את הברייתא כמה פעמים כדי להסביר דברים שאינם ברורים או לעדכן לגבי קריאה שאולי השתנתה מזמן ה…
 
דף נלווה מגילה ל הדף היום מוקדש ע"י קבוצת הזום באנגלית של הדרן לכבוד נכדה של בקי גולדשטיין, עמיתי שסיים ש"ס משניות השבוע! מה עושים אם נופלת פרשת שקלים על פרשת תצוה, שמסתיימת בדיוק לפני תחילת פרשת כי תשא, שהיא הקריאה לשקלים לפי שמואל? לאביי ולרבי יצחק נפחא לכל אחד יש פתרונות שונים והגמרא מעלה קושיות נגד כל שיטה וברייתא שתומכת בשיטת אביי. אם ראש חודש…
 
דף נלווה מגילה כט הדף היום מוקדש ע"י בלימה שטורחיין לזכר נשמת אמא טינה (מזל) בת רינה ודוד. הדף היום מוקדש ע"י דבורה סבן לרפואת שלמה של יוסף עזריאל בן חיה מיכל. הדף היום מוקדש ע"י חיה ניסן לזכר נשמת ר׳ שמואל הלוי סגל "תלמיד חכם ירא שמים תמים וישר אהוב על המקום ועל הבריות, מילדיו זאב סגל, חיה ניסן, נעמי נוי ומשפחותיהם." והדף היום מוקדש ע"י מיכי קדוש …
 
הלימוד לעילוי נשמת שלמה אריה, בן יוסף מרדכי הלוי ז"ל איש תם ורחב לב, חלל צה"ל שנפל לאחר השירות, אהוב על משפחתו וסובביו, תומך ותורם קבוע בשיעורי התורה בקהילתו שארית ישראל בחיפה. תנצב"ה להקדשות ליחצו כאן https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai_megilah_029.mp3 Download להורדת חוברת סיכומי הדף היומי על מסכת מגילה לחץ כאן. לתרשים של הדף היומי:…
 
דף נלווה מגילה כח הלימוד השבוע מוקדש ע"י אליין הוכנברג לכבוד הדרן ולכבוד בעלה, אריה. תלמידים שאלו רבנים שונים באיזו זכות הם זכו לחיים ארוכים? אם נחרב בית כנסת, החלל שבו עמד יש בו עדיין קדושה ואי אפשר להשתמש בו לדברים מסוימים. אין לנכש משם עשבים כדי שכולם יראו ויתפללו שיקום בית הכנסת מחדש. יש לנהוג בבית הכנסת בכבוד ולא לאכול ולשתות שם, לא להספיד אנש…
 
הלימוד לעילוי נשמת שלמה אריה, בן יוסף מרדכי הלוי ז"ל איש תם ורחב לב, חלל צה"ל שנפל לאחר השירות, אהוב על משפחתו וסובביו, תומך ותורם קבוע בשיעורי התורה בקהילתו שארית ישראל בחיפה. תנצב"ה להקדשות ליחצו כאן https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai_megilah_028.mp3 Download להורדת חוברת סיכומי הדף היומי על מסכת מגילה לחץ כאן. לתרשים של הדף היומי:…
 
הלימוד לעילוי נשמת חיים יוסף בן יעקב ז״ל להקדשות ליחצו כאן https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai_megilah_027.mp3 Download להורדת חוברת סיכומי הדף היומי על מסכת מגילה לחץ כאן. לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של השיעורים המוקלטים ליחצו כאן דף יומי קצר וברור – הסיכום הכתוב (כו: …
 
האם בית כנסת יכול להימכר לקנות בית מדרש או להיפך? האם אפשר למכור ספר תורה ישן כדי לקנות חדש? הגמרא מביאה חמישה מקורות כדי לנסות לענות על שאלה זו אך כל התשובות נדחות ואין מסקנה. לכסף שנשאר ממכירת חפצים מקודשים, לאחר רכישת פריט חדש, יש מעמד זהה לכסף שהיה, כלומר שרק אפשר להעלות את זה לקנות משהו יותר קדוש. עם זאת, ישנם חריגים לכלל זה. אם קבוצת אנשים עו…
 
הדף היום מוקדש ע"י שנה וינטרס לכבוד רות רסקס. אם נמכרים חפצים מקודשים, מה אפשר לעשות עם הכסף. יש היררכיה של פריטים מקודשים ואפשר רק לעלות למעלה ברשימה, לא למטה. האם יש קדושה לכיכר הציבור שבה מתקיימות תפילות בתעניות ציבור או מאחר שאין בה שימוש קבוע, אין בה? בית כנסת בעיר נחשב בבעלות אנשים רבים, גם לא מהעיר, ולכן לא ניתן למכור אותו כיון שהוא שייך לצי…
 
הלימוד לעילוי נשמת חיים יוסף בן יעקב ז״ל להקדשות ליחצו כאן https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai_megilah_026.mp3 Download להורדת חוברת סיכומי הדף היומי על מסכת מגילה לחץ כאן. לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של השיעורים המוקלטים ליחצו כאן דף יומי קצר וברור – הסיכום הכתוב (כה: …
 
דף נלווה מגילה כה הדף היום מוקדש ע"י רבקה איסרוף לזכר נשמת אמה גיטל בת שרה ורב זאב פרידמן. הדף היום מוקדש ע"י הרייט הרטמן לזכר נשמת ברוך וטצברג. המשנה מפרטת ביטויים שאם נאמרו בתפילות, הם עלולים להיות מובנים לא נכון ולכן משתיקים את מי שאומר כך. חלקם מתייחסים לדברים שעלולים להיראות ככפירה (נראה כאילו יש יותר מאלוקים אחד) ואחרים מתייחסים לפרשנות מוטעה…
 
הלימוד לרפואת שמואל יוסף בן גבריאל הי"ו להקדשות ליחצו כאן https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai_megilah_025.mp3 Download להורדת חוברת סיכומי הדף היומי על מסכת מגילה לחץ כאן. לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של השיעורים המוקלטים ליחצו כאן דף יומי קצר וברור – הסיכום הכתוב (כד: ב…
 
דף נלווה מגילה כד הדף היום מוקדש ע"י צביה רוס לרפואה שלמה של ינטה בת זלדה. הדף היום מוקדש ע"י דבורה סבן לרפואת שלמה נריה יוסף הושע בן אביטל. מי שקורא בתורה צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים. אבל מי שמתרגם לא יכול לתרגם יותר בפסוק אחד כל פעם. המתרגם מהנביאים, יכול לתרגם שלושה פסוקים בכל פעם, בתנאי שכולם נמצאים בקטע אחד. אפשר לדלג לקטע אחר בנביאים אבל לא…
 
להקדשת שיעור ליחצו כאן https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai_megilah_024.mp3 Download להורדת חוברת סיכומי הדף היומי על מסכת מגילה לחץ כאן. לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של השיעורים המוקלטים ליחצו כאן דף יומי קצר וברור – הסיכום הכתוב (כג: במשנה השנייה – כד: משנה אחרונה) המשך…
 
דף נלווה מגילה כג הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי אורבך לזכר נשמת אביה שלמה בן דב באר. הדף היום מוקדש ע"י דבורה לואיס לכבוד ג'נט לייצוס. מהן הדעות השונות לגבי עליות בשבת, יום טוב ויום כיפור? לגבי תפילות בימים אלו, באילו ימים מתחילים את התפילות מאוחר ומסיימים מוקדם או מוקדם ומסיימים מאוחר או מוקדם ומסיימים מוקדם? למה? האם זה קשור לכמה עליות יש באותם ימים? …
 
להקדשת שיעור ליחצו כאן https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai_megilah_023.mp3 Download להורדת חוברת סיכומי הדף היומי על מסכת מגילה לחץ כאן. לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול מלא של השיעורים המוקלטים ליחצו כאן דף יומי קצר וברור – הסיכום הכתוב (כג. 1+ עד כג: במשנה השנייה) חלק א – מספר…
 
דף נלווה מגילה כב השיעורים החודש מוקדשים ע"י טובה ודויד קסטנבאום לכבוד ילדיהם ונכדיהם. השיעורים החודש מוקדשים ע"י אפרת ארנולד לזכר נשמת יהושע אריה לייב בן יונתן חיים ומלכה אסתר הכהן. איך מחלקים את הפסוקים של קריאת התורה לראש חודש לארבע עליות באופן שימנע בעיות כגון, השארת פחות משלושה פסוקים בקטע לעלייה הבאה. על מנת לענות על השאלה מביאה הגמרא ויכוח ש…
 
לעילוי נשמת גיטל (ג'רי) טורקל ז"ל בת אסתר וחיים יששכר ששילבה בחייה לימוד ועשיית חסד והייתה אהובה על כל מכריה. להקדשת שיעור ליחצו כאן https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai_megilah_022.mp3 Download להורדת חוברת סיכומי הדף היומי על מסכת מגילה לחץ כאן. לתרשים של הדף היומי: לחץ על קליק ימני בעכבר ואז פתח בחלון נפרד או שמור למחשב להורדת תמלול…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login