show episodes
 
לעילוי נשמת שלמה שלום בן ג'מילה ע"ה רחל שרה בת בהי'ה ע"ה ת.נ.צ.ב.ה ורחל בת מרים ומלכיאל ת.נ.צ.ב.ה
 
שידורי יהדות לימודי תניא חסידות הלכה באונליין ובדיגיטלפודקאסט יוטויב פייסבוק וכושנהיה חסידים פודקאסט בנושא יהדות לאור החסידות .בפודקאסט שנהיה חסידים ניתן ללמוד מגוון נושאים כגון פרשת השבוע לאור החסידות זוגיות ושלום בית הלכה הגות תניא ועוד ניתן להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות וגם באתר מרכז ניו יורק ב"ה שנהיה חסידים אמןלהצטרפות בווצאפ https://chat.whatsapp.com/KKNjb1YFWDi1PJbgfNk6lx להצטרפות בפייסבוק https://www.facebook.com/chacisik לאתרהאינטרנט https://heb.centernyc.com/chas ...
 
פודקאסט הכנה לחגים מיועד לכל אשר חפץ או חפצה להתכונן מעט לחגים ולזמני השנה. לפני כל חג, או לקראת כל תקופה נעלה מספר פודקאסטים בנושאים שונים סביב החג, למשל גמרא, חסידות הלכה, תנך ועוד.
 
Loading …
show series
 
סיכום המאמר: קיימא סיהרא באשלמותא, יתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד, מילת היום טוב של ט״ו באב על כל הימים טובים ועל יום הכיפורים.על ידי הרב אשר פרקש
 
בס"דבתמונה: ציון רבי נחמן באומן.תוכן השיעור: ניגון בהתחלה ובסוף ישראל דגן.שורש היהדות הוא התקרבות לצדיק.
 
שני פירושים בציון במשפט תפדה ושביה בצדקה והתיווך ביניהם, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה ומעשה גדול, משיח אתא לאתבא צדיקיא בתיובתא.על ידי הרב אשר פרקש
 
שתי המדרגות של ציון ושבי׳ בכל העניינים של עולם, שנה ונפש. הקשר עם פדה בשלום נפשי ומאמר חז״ל כל העוסק בתורה ובגמ״ח ומתפלל עם הציבור וכו׳.על ידי הרב אשר פרקש
 
בס"דבתמונה: ציון של רבי נחמן מבט על.תוכן השיעור:בית המקדש נבנה מלבבות עם ישראל.צריך לחפש את החלק שלי בבית המקדש.האנוכיות של אדם מסתירה את אור השם.איכות העבודה היא לפי הלשם שמיים.
 
ב"ה ויסעו ממרה ויבואו אלימה (פרשת מסעי לג, ט). סיפור הדברים שהי׳ במרה הוא ש"ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם”, ואח״כ ויורהו הוי׳ עץ וישלך אל המים וימתקו המים גו׳, שזהו ענין הפיכת החושך לאור ומרירות למתיקות (אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא). ועל זה נאמר והפכתי אבלם לששון (ירמי׳ לא, יב), שלעתיד לבוא יתהפך תשעה באב ליו״ט גדול, ולא רק ת…
 
בס"דבתמונה: ציונו הקדוש של האר"י ז"ל בצפת.תוכן השיעור: מעט שבחים נוראים על האר"י הקדוש ז"ל וקורת חייו.
 
בס"דבתמונה: הכותל המערבי.תוכן השיעור: ניגון בהתחלה ובסוף ישראל דגן.משה שהיה כולו טוב יכל למצוא טוב בכל אחד מעם ישראל.ע"י הטוב שמצא בכל ישראל עורר בהם את הרצון הטוב.התרומות שעם ישראל הביאו לבניית המשכן, היה מכח הנקודה הטובה שהיה בכל אחד מעם ישראל.
 
ענין החטא ברוחניות הורג נפש בשגגה, ההפרש בין קדושה לקליפה בג׳ ענינים, התיקון להורג נפש, ערי מקלט, דברי תורה קולטין.על ידי הרב אשר פרקש
 
בס"דבתמונה: הנהר באומן.תוכן השיעור: ניגון בהתחלה ובסוף ישראל דגן.עיקר גלות מצריים היה גלות הדעת.עיקר תהליך הגאולה היה לגאול את הדעת.דוד המלך העדיף למות, ולא לפגום את דבקות דעתו בהשי"ת.תכלית כל עבודת השי"ת זה לדבק כל דעתו בהשי"ת.
 
ג׳ ענינים בחלוקת הארץ: שכל, רוח הקודש, גורל. ביאור כל זה בעבודת האדם. שירת הבאר בעבודת האדם. תכלית הגלות ירידה צורך עלי׳.על ידי הרב אשר פרקש
 
בס"דבתמונה: הבמה שבנו על ציון אור החיים הקדוש לקראת ההילולה ט"ו תמוז תשע"ב.תוכן השיעור:תולדותיו של רבי חיים בן עטר בעל האור החיים הקדוש.
 
דעת עליון ודעת תחתון, ענין הנסים הוא גילוי דעת עליון בדעת תחתון וזה גופא בכח העצמות. השייכות בין נסים לנסיונות והעבודה במסירות נפש שנפעל עי נשיא הדור בתור הכנה לגאולה.על ידי הרב אשר פרקש
 
ענין הנסים לגלות אמת הוי׳ לעולם, ביאור מאמר חז״ל כל מי שנעשה לו נס מנכין לו מזכויותיו, הקשר בין נסים לשכר מצוות, יחוד סובב בממלא בפרטיות.על ידי הרב אשר פרקש
 
הטעם לטעותו של קרח מפני חסרון הביטול, משהו הוא תפארת, קו האמצעי, והכלי אליו הוא הביטול. ביאור הפסוק השם נפשנו בחיים והקשר לג׳ ויב תמוז.על ידי הרב אשר פרקש
 
ההפרש בין כל מעשיך לשם שמים לבכל דרכך דעהו והשייכות למחלוקת קורח עם משה. ביאור מאמר חז״ל כל המחזיק במחלוקת וכו׳.על ידי הרב אשר פרקש
 
בס"דבתמונה: שער הכניסה למתחם הציון של רבי נחמן מברסלב.תוכן השיעור: ניגון בהתחלה ובסוף ישראל דגן.עיקר הגלות ללקט ניצוצי קדושה מעמקי הקליפות.
 
ב"ה שיעור לפר' קרח מבוסס על מאמר של הרבי מליובאוויטש שנאמר בשבת פרשת קרח תשכ"ז. מה יותר נעלה – כאשר כולם חושבים אותו דבר או כאשר יש דעות שונות ומוצאים פשרה? שורש מחלוקת קרח – הוא ב"רקיע המבדיל בין מים למים". קודם "רקיע המבדיל" היה העולם כולו מים. המדרש ממשיל זאת ל'דיירים אלמים' המשבחים את המלך – והכוונה לנבראים דעלמא דאתכסיא המשבחים את השם, וכך, כל…
 
האנתרופולוגיה התרבותית חוקרת את התרבויות האנושיות השונות, ובעשורים האחרונים נוטה לכיוונים רדיקליים. אנתרופולוגים עכשוויים רבים נוטים לומר שהבניות חברתיות דכאניות מעצבות באופן שרירותי כל חברה אנושית. ד"ר אלעד בן אלול משיק עכשיו ספר חדש, "לא ביקשתי לבוא לעולם", והגיע מתוך מחקר באנתרופולוגיה דיגיטלית באפריקה דווקא לתורת החסידות, ולחלופה שאפשר לחלץ ממנ…
 
ענין הנסכים בעבודת הקרבנות ובעבודת האדם, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כמקריב זבח בלא נסכים, העלאה והמשכה, והשייכות לתיקון חטא המרגלים.על ידי הרב אשר פרקש
 
בס"דבתמונה: ציון רבי נחמן באומן.תוכן השיעור: ניגון בהתחלה ובסוף ישראל דגן.כשאדם לא מתפעל מהטבע ומהמציאות שהוא נמצא בה, ויודע שהשם הוא כל יכול, יוכל להיוושע בכל המצבים.
 
לא בא לי ואין לי חשק לעשות, מה לעשות? עצה של הרבי הרבי מליובאוויטש , למה כן לעשות. התשובה בקצרה לעשות את המצוות נטו בשביל אבא בורא עולם שיעור קצר פחות מ 7 דקות עם צבי וילור צידון וישראל אסולין "ציווי" מביא לידי "צוותא וחיבור" בתורת החסידות מוסבר [לקו"ת בחוקותי מה, ג.], ש"מצוה" היא מלשון "צוותא וחיבור", כי מהות ה"מצוות" היא, שבאמצעותן "מתחברים" ומתא…
 
רעיא מהימנא, המשכת האמונה בפנימיות עי התבוננות באחדות הוי׳, ההפרש בין ההתבוננות בעת הלימוד להתבוננות בעת התפילה, השפעת התפילה על כל היום.על ידי הרב אשר פרקש
 
שיעור קצר על ענווה 🙂 התכונה הנרכשת החשובה ביותר בנפש | ד"ר יחיאל הררי ענווה מה היא ענווה? מה הם שלושת הדרגות בענווה שיעור קצר פחות מ 10 דקות 🕓 עם ד"ר יחיאל הררי אשר חיבר עשרה ספרים בתחום תורת הנפש היהודית שנמכרו בעשרות אלפי עותקים. בשנים האחרונות הוא לימד בעשרות רבות של ערים בארץ ובעולם, הרצה בפני מגוון רחב של קהלים וארגונים, העביר סדנאות והשתלמויו…
 
ב"ה פרשת בהעלותך פותחת במצוות הדלקת נרות המנורה, הרומזים לתפקידם של בני ישראל בעולם, להאיר את העולם. במאמר מאת הרבי הריי"צ "והאר עינינו בתורתך" משנת תרצ"ב מתבארת יפה התחינה "והאר עינינובתורתך" – שנחוש בתורה את הקדושה - את האור שבה. התורה והנשמה (שנקראו שניהם 'נר') הם תכלית בריאת העולם. "בראשית" נדרש כ"ב' ראשית" –ישראל (נשמה) והתורה. הפסוק "אנכי עשי…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login