ישיבת הר עציון ציבורי
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
מדי שבוע רבני הישיבה מדברים על פרשת השבוע מזויות שונות - פרשנית, היסטורית, הלכתית, אקטואלית וכו'. כל פרק כ5 דקות. התוכן עולה מצולם ליוטיוב של הישיבה, בבחינת "והעם רואים את הקולות"
 
Loading …
show series
 
הלכות כשרות 6: ניקור, חלב וגיד הנשה, מאת הרב ישי יסלזון איזה חלק מהבהמה אוכלים? השבוע נלמד על חלקים שאסורים באכילה מהבהמה - חלבים וגיד הנשה. נלמד מהו ניקור ומניין מגיע המנהג לוותר על החלק האחורי של הבהמה.
 
ההשוואה בין אברהם ליצחק מוכרת. אולם, האם יצחק היא דמות פסיבית או אקטיבית. האם הוא משמר את מורשתו של אברהם או שמא משפר אותה?
 
הלכות כשרות 5: דיני טריפות ב - הטריפות המצויות בימינו, מאת הרב ישי יסלזון בשיעור זה נסקור את סוגי הטריפות להם חוששים בימינו. נלמד מה הבעיתיות בכל אחת מהן וכיצד ניתן לבודקן. נסביר גם כיצד טריפות אלו מהוות הבדלים בין הכשרויות השונות.
 
הלכות כשרות 4: דיני טריפות - א, מאת הרב ישי יסלזון טריפה ויכולה לחיות, יש דבר כזה? השבוע נתחיל את העיסוק בהלכות טריפות. ננסה לעמוד על מהות איסור אכילת טריפה ולהבין כיצד הגדרים שחז"ל קבעו מסתדרים עם הדוגמאות של הטריפות אותם הם הביאו. כמו כן נברר האם בימינו יש מקום לשנות בלכות אלו.
 
הלכות כשרות 3: בדיקת הסכין ודיניה, מאת הרב ישי יסלזון במה שוחטים ומדוע? השבוע נעסוק בדיני סכין השחיטה, נבין מדוע ההקפדה עליה חשובה כל כך וכיצד היא קשורה להבדלים ברמות הכשרות השונות.
 
הלכות כשרות 2: השחיטה, מאת הרב ישי יסלזון מהחי לבשר, על השחיטה והלכותיה השבוע נתחיל בסוגיות 'כשרות הבשר'. השחיטה היא השלב הראשון בהכשרת הבשר לאכילה. בשיעור זה נלמד היכן נצטווינו עליה, את טעמיה ואת ההלכות הנוגעות בה.
 
רמב"ן על התורה 2 | נח | והנני משחיתם את הארץ מאת הרב מיכאל אדרעי "והנני משחיתם את הארץ"- כיצד הרמב"ן מסביר את האתגר הלשוני בפסוק זה? כיצד מפרש הרמב"ן את הפער בפסוקים בין הבהמות הטהורות והטמאות המובאות לתיבה. לבסוף, מה מקור משפחת אברהם ונדודיו לפי הרמב"ן?
 
סיפור הבריאה הכפול מוכר וידוע לכל, אך כיצד ניתן לתת פשר לכפילות בסיפור המבול. מתי גילה הרב יואל בן נון כילד, ובאיזה ספר מספרייתו של אביו, את הסתירות בסיפור? מה ניתן ללמוד מאותם סיפורים על יכולתו של נוח לסגור את התיבה
 
הלכות כשרות 1: שיעור פתיחה - מאכלות אסורות, מאת הרב ישי יסלזון למה התורה נכנסת לנו לצלחת? בשיעור הפתיחה נעסוק ביסודות איסורי אכילה שבתורה, מדוע התורה אוסרת עלינו מאכלות מסויימים וכיצד אי אכילתם משפיעה על הרוחניות והקדושה שלנו.
 
פותחים שנה רביעית של חידוש מהגוש בסיפור אדם וחווה. מה פשר השוני בעונש בין האדם לחווה. כיצד המערכת המשפטית ומעמדם של אדם וחווה שופכים אור על עניין זה.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 61 וזאת הברכה - עזות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין עזותם של ישראל למאוורר בתוך מחשב? בשיעור קצר זה, השיעור האחרון של פרשה דיגיטלית, נעסוק בדת האש שניתנה לישראל. לאחר מכן, נתייחס בקצרה לקירור רכיבים חישוביים. נקשר בין שני התחומים דרך ההבדל התהומי בין המוטיבצות של נתינת דת האש לישראל לבין…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 60 סוכות - סוף מעשה במחשבה תחילה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין דרכם של החכם והכסיל לבין השלמה אוטומטית? בשיעור קצר זה לחג הסוכות, נתייחס לסוגיה קצרה בתלמוד הירושלמי אודות החכם והכסיל. לאחר מכן, נתייחס בקצרה להשלמה אוטומטית. נקשר בין שני התחומים דרך ההבדלים בין השלמה אוטומטית ליכולתו של חכם להתמודד עם המצ…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 59 האזינו - שינוי מינימלי תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין דיני טרפה בעוף לקוד תיקון שגיאות? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת חולין אודות פסול יצאו בני מעיה. לאחר מכן, נכיר את קוד תיקון השגיאות. נקשר בין שני התחומים דרך מהותו של שינוי קטן שמייצר שינוי סטטוס משמעותי.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 58 יום הכיפורים - חלוקת משימות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין איש עתי לבין הפרדת עניינים? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת יומא אודות סוכות ומלווים להולכת השעיר לצוק ביום הכיפורים. לאחר מכן, נלמד את עקרון הפרדת עניינים. נקשר בין שני התחומים דרך הפרדת הסמכויות בין המלווים בסוכות, ולהבדיל בין ענ…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 57 וילך - התנדנדות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין רמז לתחיית המתים לעיבוד שפה טבעית? בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת יומא אודות דברים שאין להם הכרע. לאחר מכן, נכיר בקצרה את אחד הנושאים מעיבוד שפה טבעית. נקשר את שני התחומים דרך דו משמעות ופתרונה.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 56 ראש השנה - יבבה תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין אם סיסרא למחשב בעל רגשות? בשיעור זה נסקור בקצרה סוגיה במסכת ראש השנה למהותה של תרועה. נזכיר בקצרה דיון אודות מחשבים עם רגשות. נקשר בין שני התחומים דרך המשמעות של הבנת מושגי יסוד בהוויה שלנו.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 55 נצבים - סדר קדימויות תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין זקני העדה וראשיה לסידור קבצים במחשב? בשיעור זה נלמד על סדר קדימויות בדברי משה ויהושע. לאחר מכן, נכיר מספר קדימויות בסידור קבצים במחשב. נקשר את התחומים דרך הביטוי המוכר ספרא וסייפא.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 54 כי תבוא - מעטפת תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין תחילית של חבילת מידע לסל ביכורים? בשיעור זה נלמד אודות עקרונות חשובים בהבאת ביכורים. לאחר מכן, נכיר בקצרה את התחילית והמטען בחבילות מידע. נקשר את שני התחומים דרך חשיבות המעטפת הדיגיטלית והתלמודית.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 53 כי תצא - קשר תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם תחילית של חבילת מידע וירושת עובר קשורים האחד לשני? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת בבא בתרא העוסקת בהבדל בין נולד לעובר בהקשר של ירושה. לאחר מכן, נכיר את שני סוגי הקשרים בעולם הדיגיטלי - עם מצב וחסר מצב. נקשר את שני התחומים דרך מהותו של קשר בשני התחומים.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 52 שופטים - אימות תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה ההבדל בין נביא וחכם, ומה הקשר בין הבדל זה לסרטיפיקט דיגיטלי? בשיעור זה נלמד סוגיה קצרה בתלמוד הירושלמי אודות ההבדל בין נביא לחכם. לאחר מכן, נכיר בקצרה את נושא האימות הדיגיטלי. נקשר את שני התחומים דרך הצורך באימות הקיים בדברי הנביא והצורך באימות בעולם…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 51 ראה - יחיד וציבור בתלמוד ובדיגיטל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין חבילות מעוותות לחולי שחין? בשיעור זה נלמד על יכולתם של אנשים מסוגים שונים להקריב/לשלח קרבן חגיגה ביד אחר. לאחר מכן, נכיר את נושא החבילות המעוותות. נקשר בין שני התחומים דרך חולי השחין והפולפסין והחבילות ומשמעות היחיד מול הציבור בשני המקרים…
 
הלכות מזוזה #12 - בדיקת המזוזה והסרת מזוזות במעבר דירה, מאת הרב ישי יסלזון מה עושים עם המזוזות כשעוברים דירה? נסיים בשתי הלכות פחות מוכרות, אך יחסית מעשיות בדיני מזוזה. הראשונה עוסקת בבדיקת המזוזה. כיצד לבודקה, פעם בכמה זמן ומאיזו סיבה? השנייה אוסרת להוריד מזוזה קיימת וננסה להבין מה טעמה ויסודה.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 50 עקב - ארכנות וקצרות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה בין תפילתו של משה לבין זיהוי אורך טקסט על ידי תוקף? בשיעור זה נלמד על ארכנות וקצרות בבית מדרשו של רבי אליעזר. לאחר מכן, נלמד אודות החשיבות של מידע קצר וארוך במחשבים. נקשר את שני התחומים דרך הנסיבות של האורך והקוצר של מידע וקשר עם הקב"ה.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 49 ואתחנן - חינם תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין תואר במחשבים לתרגום אונקלוס? בשיעור זה נלמד סוגיה קצרה בתלמוד הירושלמי אודות הוראה בחינם. לאחר מכן, נכיר את תחום ההוראה והלימוד במדעי המחשב. נקשר את שני התחומים דרך משמעות התשלום על חומר לימודי.…
 
הלכות מזוזה #11 - ברכת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון ברכת מזוזה - על קביעתה או מציאותה? לא פעם מתעוררות אצלנו שאלות על ברכת המזוזה - האם צריך לברך כשמחליפים למזוזה יפה יותר? או כשמורידים את המזוזה לבדיקה? בחנוכת הבית דווקא בעל הבית צריך לקבוע את המזוזה? או שאולי אפשר לכבד בברכה על כל מזוזה ומזוזה? בשיעור ננסה לגעת ביסוד הברכה על קביעת מזוזה ומתוך כך ל…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 48 תשעה באב - אבני בניין תלמודיות ודיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם חטאי העם בזמן הבית ופיצוח צפנים קשורים בקשר כלשהו? בשיעור קצר זה, נזכיר מדרש של רבי יוחנן אודות פתיחת מגילת איכה. לאחר מכן, נזכיר את משמעות האלף בית בעולם הממוחשב. נקשר את הדברים דרך משמעות אבני הבניין בשני התחומים.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 47 דברים - שותפות מרחבית תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין נחלות השבטים לרשתות נוירונים? בשיעור זה, נלמד סוגיה אודות נחלות השבטים והקשר ביניהן. לאחר מכן, נלמד מעט אודות רשתות נוירונים. נקשר את התחומים דרך השכבה הfully connected, והקשר המהותי בין נחלות השבטים השונות.…
 
הלכות מזוזה #10 - אופן קביעת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון באיזה גובה לקבוע את המזוזה? השבוע נמשיך במקום בו יש לקבוע את המזוזה, נדבר על גובהה של המזוזה ועל צורת הנחתה. נסביר מדוע בחלק מהבתים המזוזה ישרה ובחלק היא עומדת באלכסון וננסה לעמוד גם על יסודה ותפקידה של המזוזה כפי שנשקף מהדעות השונות בסוגייתנו.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 46 מסעי - מטרדים תלמודיים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב היכן הכינים נמצאות במחשב? בשיעור זה נדון אודות ערבוביתא/כינים בתלמוד. לאחר מכן, נסקור מספר מטרדים דיגיטליים לפעילות המחשב. נקשר את שני התחומים דרך ההשפעה על מסלול החיים הנורמטיבי - האנושי והדיגיטלי.
 
הלכות מזוזה #9 - מקום קביעת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון איך נדע באיזה צד לקבוע את המזוזה? השבוע נתחיל את הדיון במקום בתוך הפתח בו יש לקבוע את המזוזה, נדון כיצד מגדירים את 'ימין' הפתח ומתי אנחנו נדרשים לפרמטרים אחרים בשביל לקבוע את הצד של המזוזה.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 45 מטות - שבירת הכללים התלמודית והדיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין כבוד הוריו של אדם לבין הרשאות פתוחות לכל משתמש? בשיעור זה נדון אודות פתיחה בכבוד הוריו של אדם ובכבוד המקום דרך סוגיה בתלמוד הירושלמי. לאחר מכן, נסקור את נושא ההרשאות הפתוחות במחשב. נקשר את שני התחומים דרך שבירת הכללים של המערכות אות…
 
הלכות מזוזה #8 - הפתח החייב במזוזה, מאת הרב ישי יסלזון מעבר בין הסלון למסדרון - חייב במזוזה? לאחר שביררנו את גדרי הבית החייב במזוזה, נעבוק כעת בדיני הפתח. ננסה לברר מהם המזוזות והמשקוף הנדרשים בשביל לחייב במזוזה ונעסוק בכמה מסוגי הפתחים המצויים בימינו.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 44 פנחס - חלוקת הארץ וחלוקה דיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין חלוקת הארץ לחלוקת מידע בלמידת מכונה? בשיעור זה נלמד אודות חלוקת בארץ דרך סוגיה בתלמוד הירושלמי. לאחר מכן, נלמד על חלוקות מידע בלמידת מכונה. נקשר את שני התחומים דרך הדומה והשונה בשיטות החלוקה.…
 
הלכות מזוזה #7 - בית שער וחצר, מאת הרב ישי יסלזון על חיוב מזוזה בשער הכניסה לחצר ולעיר. על מזוזות ביתך ובשעריך", זה הציווי על המזוזה - האם יש כאן ציווי גם על קביעת מזוזה בשערים? מה היחס בין ציווי זה למיווי על הבתים? והאם שער של החצר חייב במזוזה?
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 43 בלק - כוונון תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין איסור פתיחת חלון כנגד השכן להתקפה דיפרנציאלית? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת בבא בתרא אודות איסורי פתיחת חלון כנגד חלון. לאחר מכן, נסקור בקצרה את ההתקפה הדיפרנציאלית בקריפטואנליזה. נקשר את שני התחומים דרך המשמעות של כוונון - קלט פלט ופתחים.…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login