Daf ציבורי
[search 0]
עוד
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
הדף היום מוקדש ע"י דבורה הופמן-וייד לע"נ שמחה קולינס. אילו זכויות יש לבעל שור תם או שור מועד למכור את בהמתו לאחר שהזיק, להקדישה, לשחטה או לתת אותה במתנה? האם זה משנה אם זה לפני עמידה בדין? מה אם בעל חוב גובה את הבהמה כתשלום לחוב – האם הניזק יוכל לגבות את השור ממנו? האם זה משנה אם לבעל חוב היה עיקול על הבהמה לפני או אחרי שהיא הזיקה? רבי מאיר ורבי יה…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא לג הדף היום מוקדש ע"י נינה בלק לכבוד יום הולדתה של חברתה הטובה, ג'יין שפירא. מי שנכנס לבית מלאכה ונפגע מהעובד שם, האם בעל המלאכה חייב בארבעת תשלומי הנזק ואם יש מוות בשוגג, האם ההורג צריך ללכת לעיר מקלט? האם זה תלוי אם הפצוע/המת נכנס ברשות או לא? אם מישהו זרק אבן ואז מישהו הוציא את ראשו החוצה והאבן הרגו/הזיקו, האם יהיה חייב ללכת לעי…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא לב המשנה מביאה מקרה של שני אנשים שהולכים ברחוב - האחד עם קורה והשני עם חבית, אם הקורה שוברת את החבית, האם זה שמחזיק בקורה חייב? במה זה תלוי? רבה בר נתן שואל את רב הונא שאלה על בעל שפוגע באשתו בעת תשמיש המיטה - האם צריך לפצותה או לא? רב הונא עונה שאפשר ללמוד ממשנתנו שבגלל שמותר לו להיות שם, אינו צריך לשלם על נזקים. רבא לא מסכים כי ה…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא לא הלימוד השבוע מוקדש ע"י טובה ודוד קסטנבאום לכבוד הולדת נכדיהם צורי עמיעד, בן לאיתן ומירה קסטנבאום, ויהודה שלום, בן לדניאלה ועמית ניסטפובר. שיגלדם לתורה, לחופה ולמעשים טובים. וששמחתם תהיה ברכה לעם ישראל. הדף היום מוקדש ע"י נשות הדרן בלונג אילנד לכבוד דורה חנה הר ולבתה, איוי, שסיימה טיפולי כימוטרפיה. אנו מאחלות רפואה שלמה לאיוי ולכ…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא ל אם מישהו שופך מים ברשות הרבים, המשנה מחייבת לאותו אדם לשלם על נזקים שנגרמו. רב שוב מגביל זאת לפגיעה בלבוש/כלים, לא לאדם. אם כן, מה מוסיפה משנה זו על המשנה הקודמת? מה הדין למי שמסתיר קוצים או שברי זכוכית בקיר שלו? מה אם יסתירו אותו בקיר של מישהו אחר ובעל הקיר שובר את הקיר והקוצים מזיקים - מי אחראי? אם רוצים להיות חסיד, יש מחלוקת א…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא כט הדף היום מוקדש ע"י בט הייט לע"נ גודלה זהבה חנה בת הרב פנחס אליעזר ופייגה רוזה. הדף היום מוקדש ע"י הלן דנזק לע"נ אביה. הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן בזום לכבוד רות לאה כאהן ובעלה ודויד שתרם כליה השבוע. "אנו מתפללים להחלמתו המלאה ומהירה ולהחלמתו של מי שקיבל את כלייתו! רות, אנו מתפעלים מהחסד שאת ובעלך, דיוד, עשו בתרומת כלייתו. שכול…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא כח הדף היום מוקדש ע"י שריל גולדשמיט לע"נ אביה, יצחק אייזק שמחה בן יחיאל מיכאל. הדף היום מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ אביה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכהן ומנוחה שרה. האם אדם יכול לקחת את החוק לידיים? באילו נסיבות? רב יהודה ורב נחמן מסכימים שאם יהיה הפסד כספי אם ימתין ללכת לבית הדין, אז מותר לקחת את החוק לידיים, אבל אם לא, הם חלוקים…
  continue reading
 
הדף היום מוקדש ע"י רות לאה כהנא לכבוד בעלה דויד שתורם כליה הבוקר. מאחלים לו ולנתרם רפואה שלמה ומהירה. הדף היום מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ סבה, יצחק לייב בן דוד בר הכהן ומלכה. אם מישהו זורק כלי מהחלון ובדרכו למטה, מישהו שובר אותו במקל, מי אחראי? מה אם זה היה ילד שנזרק? מה אם שור נוגח אותו בדרך למטה ולא אדם? אם מישהו נופל מהגג על מישהו אחר והזיקו,…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא כו הגמרא מציעה מספר קל וחומרים אפשריים כדי להגיע למסקנות הפוכות ממה שידוע, כגון, יש לחייב בנזקי שן ורגול ברשות הרבים כפי שניתן להסיק מקרן ברשות הרבים. כל הצעה נדחית על סמך דרשות מהפסוקים בתורה. האם יש תשלום כופר רק על ידי נזקי קרן או שמא ישלמו גם כופר אם בהמה הרגה אדם על ידי דריסת תינוק ברשות הניזק? מברייתא גזרו שרבי טרפון סובר שאפ…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא כה הדף היום מוקדש לרפואת אלמה אברהם, שחזרה הביתה אתמול מהשבי במצב קשה. אנו מתפללים גם לבריאותם של כל החטופים שחזרו ולבריאותם וביטחונם של הרבים שעדיין מוחזקים כשבויים ושיחזרו במהרה. רבי טרפון והחכמים חלוקים בשאלה האם יש לחייב בנזקי קרן ברשות הניזק חצי נזק או נזק שלם. להוכחת דעתו, מביא רבי טרפון טיעון קל וחומר משן ורגל ברשות הרבים (פ…
  continue reading
 
הלימוד השבוע מוקדש ע"י רוברט ופאולה כהן לע"נ יוסף בן משה הכהן ז"ל, אביו של רוברט וסבי. סבי היה חזן שאהב מאוד לשיר, עבד קשה בחייו והעביר לבניו את חשיבותה של המסורת. הלימוד השבוע מוקדש ע"י אודרי מונדרו לע"נ יחזקאל בן אברהם ורחל. היתה לו אמונה חזקה אפילו בזמנים קשים וקיים את המאמר: "איזה עשיר? השמח בחלקו." איך בהמה הופכת לשור מועד? האם שלושת ההתרחשויו…
  continue reading
 
הדף היום מוקדש ע"י אירה, אלסה, ג'וליאנה, רובן, אליה, אדל, אמנואל ואריאן לכבוד יום הולדתה של אילנה סטורצ'. מביאים קושי על גישתו של רבי יוחנן שאש חייב בגלל שזה כמו אדם היורה חצים, ומתוך אילוצים, מסיקים שהוא סובר שאשו משום חציו וגם משום ממונו (כריש לקיש). מה אם כן ההבדל בין גישת רבי יוחנן לריש לקיש? כשפרה אוכלת מאכל של מישהו אחר ומכניסה את המאכל לפיה,…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא כב רבי יוחנן וריש לקיש חלוקים באשר למהות הסיבה לאחריות האדם לנזק שנגרם מאש. האם הנזק שנגרם מהאש דומה לאדם היורה חצים (חציו) או שהוא כמו נזק שנגרם מרכושו (ממונו), כלומר השריפה נתפסת כרכוש של מי שהדליק אותה ולכן דומה לשור או בור של אדם שהזיק. הגמרא מנסה, ללא הצלחה, להוכיח את עמדתו של רבי יוחנן - אש משום חציו.…
  continue reading
 
הדף היום מוקדש ע"י דיאנה בלום לע"נ איטה רוזה סונבנד מרמריק. החכמים ממשיכים לדון בסוגיית הדר החצר חבירו שלא מדעתו - האם יש חובה לשלם שכר דירה? יש המסבירים שהדר שם עוזר לבעלים שזה מונע מרוח רעה הנקראת שאיה להגיע לבית ולהזיק וזה גם עוזר למנוע נזק לבית מכיוון שהגר שם יאתר בעיות ויתקן אותן. אדם בנה ארמון על ערמת האשפה של היתומים ורב נחמן החרים את ארמונו…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא כ הדף היום מוקדש ע"י טינה ושלום לם לכבוד בריתו של נכדם, נדב עוז. אם בהמה אוכלת ברשות הרבים, הבעלים אינו אחראי. עם זאת, ישנם כמה חריגים שבהם משהו ברשות הרבים יכול להיחשב פרטי, כמו אכילת מזון מעל הגב של בהמה אחרת. כמו כן, אם הבהמה לוקחת את המזון בצורה לא טיפוסית, הבעלים יישא באחריות (חצי נזק כיוון שהוא נחשב קרן). אם האכילה פטורה ברשו…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא יט הדף היום מוקדש ע"י רושל חייפץ לע"נ אביה, שרגא פייבל בן אברהם בן ציון הלוי. הדף היום מוקדש ע"י מרים טננבאום, מדינה קורן וקרוליין אופשטיין לע"נ סמל בנימין מאיר בן זב דוד ורחל פסי, הי"ד, בנימין ארלי, בנם של חבריהם היקרים ג'ן ורוב ארלי. "תכונות של גבורה וצניעות ליוו אותו בחייו ואף במותו, כאשר נפל בהגנה על עם ישראל וארץ ישראל. יהי זכ…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא יח הדף היום מוקדש ע"י לסלי נדל לע"נ אחותה, רחל בת הרשל הלוי וטובה. הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי שפירא לע"נ אביה, אלברט טייכמן. רבא שלא שלוש שאלות בקשר לדיני נזיקין. אם בהמה דרסה על כלי ורק לאחר שהתגלגל נשברה, האם הוכלים אחר המעשה הראשון ומחייבים או בגלל שנשבר על ידי הגלגול ואז משלמים רק חצי נזק מדין צרורות? שאלה שנייה: האם חצי נזק צרור…
  continue reading
 
מה היה ייחודי בכבוד שניתן לחזקיהו במותו? מה יותר חשוב - ללמוד תורה או לקיים מצוות? ללמוד תורה או ללמד תורה לאחרים? מהו השכר שניתן ללומדי תורה ועושי חסד? מהם הפרטים של האב שנקרא רגל? היכן וכיצד אחראיים על נזק? מהן קטגוריות המשנה (תולדות)? אם הבהמה בעטה בצרורות תוך כדי הליכה והצרורות פגעו במשהו והזיקו, זה נקרא 'צרורות' ולשיטת חכמים משלמים חצי נזק (נל…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא טז ישנן ארבע דרכים שונות להבין את המשנה והאם היא סוברת כרבי טרפון לגבי נזקי קרן ברשות הניזק (נזק שלם)או כחכמים (חצי נזק)? נזק על ידי רביצת הבהמה נחשב לא טיפוסי (קרן). אבל האם זה רק לרביצה על פריטים גדולים או גם על קטנים? קיימות גרסאות שונות מה פסק רבי אלעזר בנושא והאם הובאה ברייתא להוכיח או להעלות קושי בדעתו. מהי ברדלס המוזכרת במשנ…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא טו הדף היום מוקדש ע"י שרה ברלוויץ לכבוד הולדת הנכד, עמיעז. הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן בזום לכבוד הולדת נכדיהם של טינה, שרה ופיליס וטובה. מי יכול להעיד במקרים של נזקים? מהיכן אנו דורשים בתורה שנשים משלמות על נזקים כגברים ואם פוגעים באישה או ברכושה, הן מקבלות פיצויים? באיזה אופן צריך גם הניזק "לשלם"? במקרה שבו שור נגח (קרן) והוא ת…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא יד הדף היום מוקדש ע"י דבי אנגלן-אייגלס לכבוד יום הולדתו הראשון של נכדה, תומר, ולחזרתו בשלום של אביו וכל החיילים וחיילות והחטופים וחטופות. לפי אחד הפירושים האפשריים של המשנה, המשפט האחרון "כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ" בא לכלול שומרים. מה המקרה המדויק שהוא כולל? מהן רמות האחריות של נזק ברשות בבעלות משותפת של המזיק ושל …
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא יג רבי יוסי הגלילי סבור שקדשים קלים נחשבים לרכוש הבעלים ולא לרכוש גבוה. לאחר דיון, הגמרא מסיקה שזה נכון גם בזמן בית המקדש שבו ניתן להביאם כקורבנות. בן עזאי סבור שהדבר מוגבל רק לסוגים מסוימים של קדשים קלים, אולם יש מחלוקת לגבי אילו סוגים הוא ממעט. רבא מציע הסבר אחר לביטוי במשנה "נכסים שאין מהם מעילה", שהוא מוציא מדין נזקים כל קודש (…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא יב יש מחלוקת בין רב נחמן לאמוראים אחרים האם עבדים נחשבים כקרקע או כמטלטלין. הגמרא מציעה שאולי זה גם מחלקות בין תנאים אבל ההצעה נדחתה. אפילו אם נגיד שעבדים כמטלטלין או כקרקעות, איך עבדים שונים מהם? במשנה כתוב שנכסים שאין בהם מעילה חייבים על נזקיהם. מניסוח זה משמע שכלול בתוך חיוב נזיקין קדשים קלים - ז"א שהמשנה כשיטת ר' יוסי הגלילי הס…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא יא הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'יסון ודניאל פרידמן לכבוד בר המצווה של בנם, אוליבר פרידמן. גם ללא הפסוק "והמת יהיה לו", היה ברור שהניזק נשאר עם הנבלה ומי שהזיק משלם רק את ההפרש. אם כן, יש ללמד מהפסוק שאם הנבלה ירד בערכו עם הזמן לאחר הריגת הבהמה, מי שהזיק אינו צריך לפצות על הפחת, אלא משלם לפי המחיר בשעת המוות. הגמרא מציעה שיש מחלוקת תנאי…
  continue reading
 
דך נלווה בבא קמא י הלימוד השבוע מוקדש ע"י פיליס ויוסי הכט לכבוד סיום מסכת קידושין והולדת הנכד, ליעם ישראל. הדף היום מוקדש לרפואת גבריאל בן אסתר ודוד יוסף בן אסתר. באיזה אופנים דיני השור חמורים יותר משאר המקרים? באיזה אופנים דיני הבור חמורםי יותר? באיזה אופנים דיני האש חומרים יותר? המשנה קבעה מקרה - אם אדם אחראי חלקי לנזקים, צריך לשלם את כל הנזק. בר…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא ט אם אחד בתהליך קניית קרקע מאחר ואחרים טוענים שהקרקע הייתה שלהם במקור, באיזה שלב ובאילו נסיבות יכול הקונה לחזור בו מהעסקה? רב הונא פותר סתירה קודמת (בבבא קמא ז) באומרו שמי שצריך לשלם על נזק יכול לשלם או בכסף או בקרקע. נגד פתרון זו מועלה קושי אך הוא נפתר. רב אסי אומר את אותו הדבר שאמר רב הונא אבל הגמרא תחילה מערערת על ההנחה הזו ומנס…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא ח הדף היום מוקדש על ידי טרי קריבושה וחיים הרינג לע"נ סמ"ש אלישבע רוז לובין, רוז אלישבע בת חיים דוד ונחמה רחל שנרצחה ביום שני בירושלים. יהי זכרה ברוך! הדף היום מוקדש ע"י יאיר צין לרפואתו של עוז יהושע בן טליה בת ציון ולרפואתם של כל הפצועים פיסית ונפשית ולחזרתם ארצה של החטופים בריאים ושלמים. הדף היום מוקדש לע"נ דב בן חיה שנרצח אתמול. …
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא ז הדף היום מוקדש ע"י איימי רובין לע"נ עידית והירב רובין. למה התכוון רבי עקיבא ב"קל וחומר להקדש". כיצד נוכל להיות בטוחים שרבי עקיבא חולק על רבי ישמעאל בשאלה האם ה-מיטב שדהו מוערכת על פי הניזק או המזיק? אביי מעלה סתירה - מצד אחד ברור שצריך לשלם ממיטב הקרקע. מצד שני יש ברייתא הקובעת שאפשר אפילו לשלם מסובין. מובאות ארבע תשובות אפשריות …
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא ו הדף היום מוקדש ע"י ג'רמי בוטי לע"נ ארי חיים בן ירדן יהושע ולאה דבורה. הגמרא מניחה שכאשר המשנה מזכירה את המכנה המשותף בין כל ארבעה אבות נזיקין, היא מתכוונת לכלול מקרה נוסף שלא היינו יכולים ללמוד מאף אחת מהקטגוריות. ארבעה רבנים שונים מציעים כל אחד מקרה ייחודי שיכול להיות זה שהמשנה כללה. רבי עקיבא ורבי ישמעאל חלוקים ביניהם מה זה אומ…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא ה רבי אושעיא מנה שלוש עשרה קטגוריות של נזקים ולרבי חייא היו עשרים וארבע. מדוע רבי אושעיא לא כלל את כל הקטגוריות שרבי חייא כלל? המשנה, רבי אושעיא ורבי חייא פירטו כל אחד כמה קטגוריות עיקריות יש (4, 13, 24). ההנחה היא שכאשר מציינים מספר הוא שם כדי לחלוק על מי שחושב שיש יותר. מה בא כל אחד למעט בזה שהוסיף מספר לרשימתו? מדוע התייחסו רבי …
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא ד מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ אביהם וסבם פיליפ קואפמן ודויד פטורניק. הדף היום מוקדש ע"י גולדי גלעד לכבוד הרבנית מישל, משפחת הדרן וכל עם ישראל! הדף היום מוקדש ע"י ג'ולי מנדלסון וקטי פרידמן לרפואת יונתן שמשון בן עליזה בינה. חבריך בזכרון ובכל עם ישראל מתפללים עליך לרפואה שלמה. רב ושמואל חלוקים על המילה מבעה במשנה - האם …
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא ג מהן תולדות של כל אב נזיקין? לאיזה מהם התכוון רב פפא כשאמר שאין התולדות חמורות כמו האבות. בסופו של דבר, לאחר שעברו על כל האפשרויות, המסקנה היא שהוא התכוון לדין צרורות שנתזו על ידי הבהמה – במקרה זה משלמים רק חצי נזק. לרב ושמואל יש שתי מחלוקות בסיסיות - האחד לגבי פריט שנותר ברשות הרבים - באילו נסיבות הוא נחשב/לא נחשב כבור? עוד מחלוק…
  continue reading
 
דף נלווה בבא קמא ב סימניה למסכת בבא קמא הדף היום מוקדש על ידי קרוליין בן ארי לכבוד יום הולדתה. המשנה מונה ארבע קטגוריות (אבות) עיקריות של נזקים - שור, בור, מבעה (או נזק על ידי בנאדם או שן של בהמתו), ואש. המשנה עושה כמה הבחנות בין הקטגוריות. הרעיון שיש אבות מרמז שיש גם תת קטגוריות, תולדות. זאת בדומה להלכות שבת וטומאה שבהן יש גם קטגוריות ותתי-קטגוריו…
  continue reading
 
טקסט ההדרן מהו סיום סיום מסכת קידושין וסדר נשים יוקדש למען שלומם של חיילינו, תושבי הדרום והצפון והארץ כולה, להחזרת השבויים בשלום, לע"נ הנופלים ולרפואה שלמה לכל הפצועים. באילו מקצועות כדאי לעסוק? מאילו מקצועות כדאי להתרחק? למה? אם מישהו מצליח בקריירה שלו, עליו להבין שהצלחתו תלויה בקב"ה. אנחנו אמורים להיות מסוגלים לפרנס את עצמנו בקלות כמו שבעלי חיים …
  continue reading
 
הדף היום מוקדש ע"י מרטין גיינור לע"נ ד"ר ג'רי רבינוביץ. הדף היום מוקדש ע"י רבקה ומרטין הימל לע"נ סבה וסבתה, יחיאל בן מאיר הי׳ד ופיגא בת מאיר הי׳ד "אשר הוצאו לרצח ביום י״ח חשון יחד עם רוב יהודי עירם בפולין." הדף היום מוקדש ע"י אלישבע גריי לכבוד כל בני הערובה, חיילינו האמיצים וכל משפחותיהם."גם בהערכה רבה לרבנית מישל על חוכמתה המתמדת והמסירות הבלתי מע…
  continue reading
 
הלימוד החודש מוקדש ע"י אסתר גרוס לע"נ אביה מני גרוס. הדף היום מוקדש ע"י דיאנה בלום לע"נ ישראל מרמורק. הדף היום מוקדש לע"נ החיילים שנפלו בקרב בעזה אתמול, ביניהם סמ"ר רועי וולף, סמ"ר לביא ליפשיץ, וחבר טוב של בני, סגן אריאל רייך. אם בעל יוצא לחו"ל עם אישה או בלי אישה וחוזר עם או בלי אישה ועם ילדים - בהתאם למצב, ייתכן שיהיה עליו להוכיח שהייחוס של האישה…
  continue reading
 
דף נלווה קידושין עט הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן בזום לכבוד חזרתה של החיילת אורי מגידיש. "בחסדי ה', אנו לומדים היום את הדף לכבוד שחרורה של אורי מגידיש ע"י צה"ל וכוחות השב"כ. אנו מתפללים שכל החטופים ישוחררו במהירות." יש מחלוקת בין רב ושמואל לגבי מקרה שבו אב קידש את בתו ובאותו יום הבת מקבלת קידושין בעמצה ואז התברר שהבת הגיעה לשלב בגרות, שזה שלב שבו …
  continue reading
 
הדף היום מוקדש לרפואת נערן בן רחל פרלה שנפצע אתמול - ורפואת כל הפצועים בשבועות האחרונים. רב יהודה פוסק שכהן גדול המקדש אלמנה (או כהן רגיל עם אשה אסורה עליו) מקבל שני סטים של מלקות - אחד ל"לא יקח" ואחת ל"לא יחלל" אשר מובנן כולל גם איסור להפוך אישה לחללה. נגד דבריו של רב יהודה מועלות כמה שאלות. אביי ורבא חלוקים בשאלה אם נותנים מלקות גם אם מקדש אישה ב…
  continue reading
 
הלימוד השבוע מוקדש ע"י משפחת גרינסטון לכבוד יום הולדתה של לנה קרזנר. הדף היום מוקדש ע"י אסתר ואליקים קץ לע"נ שרה בת צבי הירש, וחיה ומאיר לייב בן הרב יהושע זליג ואסתר ולחזרתם בשלום של אחינו בית ישראל. המשנה מלמדת שבת חלל אינה יכולה להינשא לכהן. אולם ילדיה אינם חללים. הבנים של חלל חללים ומעבירים אותו לכל ילדי הזכרים לכל הדורות הבאים. אולם, רבי דוסתאי…
  continue reading
 
הדף היום מוקדש ע"י רבקה ומרטין הימל לכבוד הולדת נכד, בן לבנימין ועטרה. ׳׳וראה בנים לבניך שלום על ישראל׳׳. הדף היום מקודש להצלחת חיילינו ומדינתינו. מדוע סבר רבי אלעזר שכותי אינו יכול להתחתן עם כותית? כמה דורות צריך גבר לבדוק את שושלת משפחת האישה שהוא מתכנן להתחתן איתו? זה תלוי אם היא ממשפחת הכהנים או לא. למה צריך לבדוק את המשפחה שלה אבל היא לא צריכה…
  continue reading
 
דף נלווה קידושין עה הדף היום מקודש להצלחת חיילינו ומדינתינו. ישנן דעות שונות אם קיום יחסים אסורים אוסר על נישואי האישה עם כהן או שזה תלוי באיזה סוג של יחסים אסורים. בחלק האחרון של המשנה פסק רבי אליעזר שרק ממזר (או פסול) ודאי יכול להינשא לממזר (או פסול) ודאי אבל אם המעמד ספק, אין יכולים להתחתן עם ממזר ודאי או ספק. רב סובר כדעה זו אך שמואל לא. נראה כ…
  continue reading
 
דף נלווה קידושין עד הדף היום מוקדש לכל המשפחות שעוברות סבל נוראי במהלך השבועות האחרונים. האם מוכר נאמן שיעיד על מי שקנה חפץ ממנו כאשר שני אנשים טוענים שהם קנו? במה זה תלוי? האם דיין נאמן להעיד על מי זיכה בדין? מי נאמן להעיד לגבי בן בכור? מדוע קרא אבא שאול לשתוקי בשם 'בדוקי'? מסבירים כהכוונה שהאמא נאמן להעיד שהאבא כשר. מה החידוש בדברי המשנה לאור משנ…
  continue reading
 
הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי שפירא לע"נ אחיה דויד טייכמן. "דוד אהב את הארץ מאוד. מתפללים לימים טובים יותר - עם ישראל חי!" יש מחלוקת אם גר/גיורת יכול להתחתן עם ממזר/ת. רבי זעירא לימד במחוזא, עיר עם הרבה גרים, שגר יכול להתחתן עם ממצר וזקרו עליו אתרוגים כיוון שהגרים נעלבו מפסיקתו. רבא מצא דרך רגישה יותר ללמד את ההלכה לאנשי מחוזא. לדברי רבא, שתוקי (לא ידוע…
  continue reading
 
הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן לע"נ רס"ל יוסף גדליה. "איך נפלו גיבורים. אנו משתתפים בצערה של חברתינו ג'רי גולדשטיין גדליה על רציחתו של נכדה החורג שהיה בין הראשונים שנפלו ומסר את נפשו על קדושת השם, העם, והארץ. שהקב"ה יביא נחמה למשפחת גדליה ולכל עם ישראל. ובלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים." האם הגבולות של בבל לעניין יוחסין הם זהים לאלו של גיטין,…
  continue reading
 
הדף מוקדש להחזרת החטופים בשלום, לשלומם של חיילינו, תושבי הדרום והצפון והארץ כולה, ולע"נ כל הנרצחים ולרפואה שלמה לכל הפצועים. פסוק ממלאכי ג:ג מתפרש בשתי דרכים שונות - שבתקופת המשיח הקב"ה יבדיל את כל הפסולים משבט לוי או שבגלל עושר יתחתנו ממזרים עם ישראלים ועל ידי כך יטהרו בעתיד לבוא כי יתערבו בתוך הרבה משפחות בישראל. לפי הפירוש השני, הקב"ה ירשה לממזר…
  continue reading
 
הדף היום מוקדש ע"י נשות בלונג אילנד לכבוד הבר מצווה של קייל ליכטמן, בנה של שרון גבין ליכטמן. מהיכן ניתן להוכיח שעזרא עלה לארץ ישראל עם גרים, עבדים וממזרים? בברייתא קובעים שמי שקורא למישהו פסול הוא עצמו פסול. שמואל מבין שהוא משליך על מישהו אחר את הפסול שיש שלו. בגמרא מובאות אמירות נוספות המדגישות את החשיבות של נישואים עם אנשים בעלי ייחוס טוב. האם גב…
  continue reading
 
פתרון אפשרי לפתרון בעיית ממזר נדון במשנה על סמך הלכה שנלמדה במשנה הקודמת על הולד של שפחה כנענית. רבי טרפון מסביר שאם הולד הולך אחר האם, אז ממזר זכר יכול להתחתן איתה והולד יהיה עבד, האדון ישחרר את הולד והוא יהיה יהודי ולא ממזר. רבי אליעזר חולק.הגמרא מסבירה שרבי טרפון מתיר את זה מלכתחילה. הפרק הרביעי מתחיל בתיאור כל הייחוסים השונים של האנשים שעלו לאר…
  continue reading
 
דף נלווה קידושין סח הדף היום מוקדש ע"י חנה פיוטרקובסקי "תודה לרבנית מישל על הלמידה היומיומית במיוחד בשבועות אלו, ואנו מתפללים עבור החיילים, השבויים והפצועים." למדנו שאין קידושין תופסים בחייבי לאוים מאחות אשה מהפסוק המסכם בעריות שמקיש בין כל המקרים. מקשים על הלימוד הזה - למה לא נלמד מהמקדש אשתו כשהיא נידה שזה אחת מהעריות וקידושין תופסים? עונים שעדיף…
  continue reading
 
דף נלווה קידושין סז אנו ממשיכים ללמוד למען שלומם של חיילינו, תושבי הדרום והצפון והארץ כולה, החזרת השבויים בשלום, לע"נ הנופלים ולרפואה שלמה לכל הפצועים. האם הולד הולך אחר האב או האם? במה זה תלוי? המשנה מדברת על ארבעה סוגים שונים. אבל האם יש יוצאים מן הכלל למה שרשום במשנה? מניין לנו שאין קידושין תוספים בעריות?…
  continue reading
 
Loading …

מדריך עזר מהיר