Iftah Mazor ציבורי
[search 0]
עוד

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
www.mantis.cz/mikrofotografie מה? יש חיידקים שעושים פוטוסינטזה כמו צמחים? ואיך הם קשורים למגוון המינים? מה בין אותם חיידקים לבין הגבול עם ישראל ומצרים? ואיך פיזיקאי מחליט פתאום לחקור מערכות אקולוגיות? על כל אלו ועוד בשיחה מרתקת עם השכן שלי: שי קינטס, בחלק החמישי של "פרויקט שכנים". The post שכנים- פרק 5- חיידקים כחולים-ירוקים appeared first on פה וש…
 
www.mantis.cz/mikrofotografie מה? יש חיידקים שעושים פוטוסינטזה כמו צמחים? ואיך הם קשורים למגוון המינים? מה בין אותם חיידקים לבין הגבול עם ישראל ומצרים? ואיך פיזיקאי מחליט פתאום לחקור מערכות אקולוגיות? על כל אלו ועוד בשיחה מרתקת עם השכן שלי: שי קינטס, בחלק החמישי של "פרויקט שכנים". The post שכנים- פרק 5- חיידקים כחולים-ירוקים appeared first on פה וש…
 
יעקב פלורנטין (מימין) איך זה לגור בבית מקנביס? מה זה בנייה ירוקה? איך נשמע יוקלייליי? ואיך מגיעים משנקין לאמצע המדבר? על כל אלו ועוד בשיחה מרתקת עם השכן שלי, יעקב פלורנטין מוזיקה שהושמעה במהלך הפרק String Quartet No.3, Op.17 – III. Scherzo. Allegro, Henri Marteau The post שכנים- פרק 1- בנייה בקנביס appeared first on פה ושם בארץ ישראל.…
 
נושאי השיעור: – מהפכת הגנטיקה החדשה במחקר וברפואה – הקשר בין מדע, טכנולוגיה וקפיטליזים – טרנסהומניזים והשגת חיי נצח בעולם הזה – האם נכון לחנך למדע האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/b6/e3/94/6f32b0417bb761454496de796d.mp3 הורדת הפרק למחשב The post מחשבות על החיים- שיעור 10 (ואחרון) appeared first on פה ושם בארץ ישראל.…
 
נושאי השיעור: – מהפכת הגנטיקה החדשה במחקר וברפואה – הקשר בין מדע, טכנולוגיה וקפיטליזים – טרנסהומניזים והשגת חיי נצח בעולם הזה – האם נכון לחנך למדע האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/b6/e3/94/6f32b0417bb761454496de796d.mp3 הורדת הפרק למחשב The post מחשבות על החיים- שיעור 10 (ואחרון) appeared first on פה ושם בארץ ישראל.…
 
נושאי השיעור: – ביוטכנולוגיה והמהפכה החקלאית השלישית האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/50/4f/5d/6168484a969d1643f2e25a0ec5.mp3 הורדת הפרק למחשב The post מחשבות על החיים- שיעור 9 appeared first on פה ושם בארץ ישראל.על ידי יפתח מזור
 
נושאי השיעור: – ביוטכנולוגיה והמהפכה החקלאית השלישית האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/50/4f/5d/6168484a969d1643f2e25a0ec5.mp3 הורדת הפרק למחשב The post מחשבות על החיים- שיעור 9 appeared first on פה ושם בארץ ישראל.על ידי יפתח מזור
 
נושאי השיעור: – המהפכה החקלאית השנייה – מנדליזים על קצה המזלג – אאוגניקה – שאלת הראוי והמצוי האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/e2/f7/af/19fef74a6f9ff23dcc01c51a0b.mp3 הורדת הפרק למחשב The post מחשבות על החיים- שיעור 8 appeared first on פה ושם בארץ ישראל.על ידי יפתח מזור
 
נושאי השיעור: – המהפכה החקלאית השנייה – מנדליזים על קצה המזלג – אאוגניקה – שאלת הראוי והמצוי האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/e2/f7/af/19fef74a6f9ff23dcc01c51a0b.mp3 הורדת הפרק למחשב The post מחשבות על החיים- שיעור 8 appeared first on פה ושם בארץ ישראל.על ידי יפתח מזור
 
נושאי השיעור: – על המהפכה החלקאית הראשונה – גנטיקה פרה-מנדלית האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/ba/78/a0/c271a141a08f8e7b9ab6536e49.mp3 הורדת הפרק למחשב The post מחשבות על החיים- שיעור 7 appeared first on פה ושם בארץ ישראל.על ידי יפתח מזור
 
נושאי השיעור: – על המהפכה החלקאית הראשונה – גנטיקה פרה-מנדלית האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/ba/78/a0/c271a141a08f8e7b9ab6536e49.mp3 הורדת הפרק למחשב The post מחשבות על החיים- שיעור 7 appeared first on פה ושם בארץ ישראל.על ידי יפתח מזור
 
נושאי השיעור: – אבולוציה מול הסבר תכליתי – בעיות שהתגלו עם פרסום תורת האבולוציה האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/b6/b8/b1/11aa014e07ae36f1c73818a4d9.mp3 הורדת הפרק למחשב The post מחשבות על החיים- שיעור 6 appeared first on פה ושם בארץ ישראל.על ידי יפתח מזור
 
נושאי השיעור: – אבולוציה מול הסבר תכליתי – בעיות שהתגלו עם פרסום תורת האבולוציה האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/b6/b8/b1/11aa014e07ae36f1c73818a4d9.mp3 הורדת הפרק למחשב The post מחשבות על החיים- שיעור 6 appeared first on פה ושם בארץ ישראל.על ידי יפתח מזור
 
נושאי השיעור: – פסיכוצנטריה – אבולוציה- המשך עדכון חשוב!! הערוץ של התכנית באפליקציות השונות השתנה! יש לחפש מחדש את שם התכנית ולהירשם לערוץ עם לוגו התכנית על רקע שחור! למי שלא מוצא ניתן להזין את הפיד החדש ישירות באפליקציה https://povesham.tk/feed/podcast/ האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/29/ef/22/4d9ec94ff78f33c3a195a02f7f.mp3 הורדת הפרק למחשב The p…
 
נושאי השיעור: – פסיכוצנטריה – אבולוציה- המשך עדכון חשוב!! הערוץ של התכנית באפליקציות השונות השתנה! יש לחפש מחדש את שם התכנית ולהירשם לערוץ עם לוגו התכנית על רקע שחור! למי שלא מוצא ניתן להזין את הפיד החדש ישירות באפליקציה https://povesham.tk/feed/podcast/ האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/29/ef/22/4d9ec94ff78f33c3a195a02f7f.mp3 הורדת הפרק למחשב The p…
 
נושאי השיעור: – אביוגנזה: עולם ה-RNA – אבולוציה – אבולוציה במבחנה עדכון חשוב!! הערוץ של התכנית באפליקציות השונות השתנה! יש לחפש מחדש את שם התכנית ולהירשם לערוץ עם לוגו התכנית על רקע שחור! למי שלא מוצא ניתן להזין את הפיד החדש ישירות באפליקציה https://povesham.tk/feed/podcast/ האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/60/86/54/fedbe84298983b32bd3f8d9cef.mp3 ה…
 
נושאי השיעור: – אביוגנזה: עולם ה-RNA – אבולוציה – אבולוציה במבחנה עדכון חשוב!! הערוץ של התכנית באפליקציות השונות השתנה! יש לחפש מחדש את שם התכנית ולהירשם לערוץ עם לוגו התכנית על רקע שחור! למי שלא מוצא ניתן להזין את הפיד החדש ישירות באפליקציה https://povesham.tk/feed/podcast/ האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/60/86/54/fedbe84298983b32bd3f8d9cef.mp3 ה…
 
נושאי השיעור: – הקדמה לאביוגנזה – הדּוֹגְמָה המרכזית של הביולוגיה המולקולארית עדכון חשוב!! הערוץ של התכנית באפליקציות השונות השתנה! יש לחפש מחדש את שם התכנית ולהירשם לערוץ עם לוגו התכנית על רקע שחור! למי שלא מוצא ניתן להזין את הפיד החדש ישירות באפליקציה https://povesham.tk/feed/podcast/ האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/bb/a5/bd/90221944458571dd82e8…
 
נושאי השיעור: – הקדמה לאביוגנזה – הדּוֹגְמָה המרכזית של הביולוגיה המולקולארית עדכון חשוב!! הערוץ של התכנית באפליקציות השונות השתנה! יש לחפש מחדש את שם התכנית ולהירשם לערוץ עם לוגו התכנית על רקע שחור! למי שלא מוצא ניתן להזין את הפיד החדש ישירות באפליקציה https://povesham.tk/feed/podcast/ האזנה לפרק https://s3.castbox.fm/bb/a5/bd/90221944458571dd82e8…
 
'מחשבות על החיים'- הרהורים של ביולוג נושאי השיעור: – מאריסטו ועד דיקארט: חשיבה ביולוגית – מה הם 'חיים', מתי ואיך הם החלו? עדכון חשוב!! הערוץ של התכנית באפליקציות השונות השתנה! יש לחפש מחדש את שם התכנית ולהירשם לערוץ עם לוגו התכנית על רקע שחור! למי שלא מוצא ניתן להזין את הפיד החדש ישירות באפליקציה https://povesham.tk/feed/podcast/ האזנה לפרק https:/…
 
'מחשבות על החיים'- הרהורים של ביולוג נושאי השיעור: – מאריסטו ועד דיקארט: חשיבה ביולוגית – מה הם 'חיים', מתי ואיך הם החלו? עדכון חשוב!! הערוץ של התכנית באפליקציות השונות השתנה! יש לחפש מחדש את שם התכנית ולהירשם לערוץ עם לוגו התכנית על רקע שחור! למי שלא מוצא ניתן להזין את הפיד החדש ישירות באפליקציה https://povesham.tk/feed/podcast/ האזנה לפרק https:/…
 
'מחשבות על החיים'- הרהורים של ביולוג נושאי השיעור: -מה זה טבע -האדם והטבע -הציונות והטבע -מהי ביולוגיה -חשיבה מדעית מול חשיבה חושית עדכון חשוב!! הערוץ של התכנית באפליקציות השונות השתנה! יש לחפש מחדש את שם התכנית ולהירשם לערוץ עם לוגו התכנית על רקע שחור! למי שלא מוצא ניתן להזין את הפיד החדש ישירות באפליקציה https://povesham.tk/feed/podcast/ להסבר על…
 
'מחשבות על החיים'- הרהורים של ביולוג נושאי השיעור: -מה זה טבע -האדם והטבע -הציונות והטבע -מהי ביולוגיה -חשיבה מדעית מול חשיבה חושית עדכון חשוב!! הערוץ של התכנית באפליקציות השונות השתנה! יש לחפש מחדש את שם התכנית ולהירשם לערוץ עם לוגו התכנית על רקע שחור! למי שלא מוצא ניתן להזין את הפיד החדש ישירות באפליקציה https://povesham.tk/feed/podcast/ להסבר על…
 
במשמר הנגב, הקיבוץ בו נולדתי וגדלתי, ושאליו חזרתי כדי לבנות את ביתי אחרי 14 שנות היעדרות, גיליתי פרויקט חברתי נהדר; קוראים לו 'אקדמיית משמר הנגב'. הרעיון הוא להזמין אנשים מהקהילה להעביר בהתנדבות לחברי הקהילה קורסים בני 5 עד 10 מפגשים. יוזמה מבורכת ומרנינה של תושב הקיבוץ, פרופ' אוהד בן שחר. אוהד, שגם הגיע לחלק מהמפגשים, וראה שאני מאוד אוהב להשתתף בה…
 
במשמר הנגב, הקיבוץ בו נולדתי וגדלתי, ושאליו חזרתי כדי לבנות את ביתי אחרי 14 שנות היעדרות, גיליתי פרויקט חברתי נהדר; קוראים לו 'אקדמיית משמר הנגב'. הרעיון הוא להזמין אנשים מהקהילה להעביר בהתנדבות לחברי הקהילה קורסים בני 5 עד 10 מפגשים. יוזמה מבורכת ומרנינה של תושב הקיבוץ, פרופ' אוהד בן שחר. אוהד, שגם הגיע לחלק מהמפגשים, וראה שאני מאוד אוהב להשתתף בה…
 
מועדון הסיפור הטוב- מדור הסיפורים של 'פה ושם בארץ ישראל'. הבמה שלכם בפודקאסט! והפעם: האם לקונפליקט הטרגי בין חקלאי בריכות הדגים לבין העופות הנודדים (וגם הלא נודדים) יש פתרון? ראיון מרתק עם גלעד בן צבי- מדריך טיולים מיתולוגי ודוקטורנט לזואולוגיה במדרשת בן גוריון עדכון חשוב!! הערוץ של התכנית השתנה! יש לחפש מחדש ולהירשם לערוץ עם לוגו התכנית על רקע שחו…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login