Senaste Nytt ציבורי
[search 0]
עוד

Download the App!

show episodes
 
L
Logistik och Supply Chain

1
Logistik och Supply Chain

PostNord Sverige & Supply Chain Effect

Unsubscribe
Unsubscribe
חודשי
 
Samtal med logistiken i fokus. Hör de senaste trenderna inom logistik, supply chain och varuförsörjning. I varje avsnitt djupdyker vi i olika intressanta ämnen tillsammans med namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik och supply chain. Podcasten är producerad av Stefan Karlöf, chefredaktör Supply Chain Effect och Jan Jakobsson, PostNord.
 
Loading …
show series
 
Varuflödena till och från EU ökar oavbrutet som en följd av den tilltagande globala e-handeln. Samtidigt kompliceras handel och tullprocedurer av Brexit och andra handelsrisker. Hur påverkas företag och konsumenter av de ökade handelsutmaningarna och vad kan man göra för att förenkla och säkra en korrekt och så smidig handel som möjligt?Deltagare i…
 
Att med tillgång till relevanta data som delas och synliggörs i en försörjningskedja och därmed säkerställer effektivitet, kundservice och hållbarhet är själva kärnan i en framgångsrik logistik och supply chain management. I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain - From the first to the last mile – the end-to-end connected supply chain – reso…
 
En snabb, precis, effektiv och kundcentrerad logistik är grundläggande för att bli framgångsrik som e-handlare. I det här avsnittet av Logistik&Supply Chain fokuserar vi på e-handelns logistikutmaningar och den potentiella nyttan med logistikautomation. Deltagare i samtalet är:Oscar von Konow, medgrundare och COO på NA-KDThomas Karlsson, vd för Ele…
 
Att skapa visibilitet och göra information tillgänglig där och när den behövs i hela försörjningskedjan är logistikens heliga graal – ett närmast ouppnåeligt idealtillstånd. Visionen är att alla aktörer i flödet har rätt information vid rätt tidpunkt, kan följa skeenden så nära det händer som möjligt och i bästa fall förutse skeenden i hela flödet.…
 
2002 utdelades för första gången PostNords logistikpris – PostNord Logistics Award. Sedan dess har prisets etablerats som det främsta och mest respekterade i sitt slag. I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain beskrivs prisets och logistikens utveckling under åren som gått. I samtalet medverkar:• Pär Svärdson, tvåfaldig pristagare, grundare a…
 
Framtidens lager är en snabbfotad kopplingspunkt i varuflödet, allt mer automatiserat, datadrivet och understött av artificiell intelligens, mjukvaror och IT-kompetens. I detta avsnitt av Logistik & Supply Chain är det den snabba utvecklingen av lager som fokuseras. En utveckling som drivs på av en växande e-handel, tuff konkurrens och ökade krav p…
 
Hållbara godstransporter är en avgörande faktor för att kunna uppnå samhällets högt ställda klimatmål och för att möte konsumenternas och kundernas förväntningar. I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain fördjupar vi oss i hur transporterna kan bli mer hållbara här och nu bland annat genom bättre planering, effektiva IT-stöd, smartare ruttpla…
 
På senare tid har betydelsen en förpackningars utformning och påverkan på kostnadseffektivitet, hållbarhet, kundupplevelse och säkerhet blivit allt mer uppmärksammat. I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain fokuseras förpackningsresan dvs. värdet av att minimera luft i förpackningarna och att arbeta med förpackningsfrågan från produktdesign …
 
De flesta lite större företag har numera digitalisering som en naturlig del av sin övergripande företagsstrategi. Ett område där möjligheterna anses särskilt goda för digitalisering är de processer som sammanhänger med transporter. Standarder, tekniker och system har utvecklats under flera decennier och vinsterna av en digitalisering slår igenom re…
 
Omnikanal är ett populärt marknadsföringsbegrepp som syftar på ambitionen att utifrån kundperspektivet skapa en sömlös kundupplevelse. Det innebär att kunden ska få en likadan upplevelse och erbjudande oavsett i vilken kanal som kunden köper – i fysisk butik eller e-handel via dator, smart phone eller padda. Omnikanallogistik är mot den bakgrunden …
 
Supply Chain 4.0 avser den praktiska tillämpningen av Internet-of-Things (IoT), avancerad robotisering och analys av big data i försörjningskedjan. I praktiken handlar det om att med slutkundens behov i fokus applicera sensorer på varor och lastbärare, koppla upp alltsammans i nätverk, göra relevant information tillgänglig i kedjan samt automatiser…
 
En riktigt bra kundupplevelse kräver att leveransen sker på mottagarens villkor. I det här korta avsnittet diskuteras ämnet av: Pär Svärdson, vd och grundare av Apotea, Jonas Kolehmainen, logistikchef på Snusbolaget, Magnus Berglund, lektor på Linköpings universitet och Magnus Lindskog, produktionschef på PostNord TPL. Samtalet leds av Stefan Karlö…
 
Vad utmärker de företag som är ledande inom logistik och supply chain management och vad kan man lära av de bästa. Handlar Supply Chain Excelllence om affärsmodellen, företagskulturen, ledarskapet eller om resurser och kompetenser? Detta intressanta ämne fördjupar vi oss kring i denna episod av podcasten Logistik och Supply Chain. Deltagare; Mats R…
 
Allt fler logistikaktiviteter outsourcas och TPL-branschen växer så det knakar. Men när är det rätt att outsourca och när är det faktiskt klokt att driva logistiken i egen regi? Vi tog hjälp av några erfarna experter som reder ut frågeställningen. Deltagare i samtalet är Pär Svärdson, vd och grundare av Apotea, Jonas Kolehmainen, logistikchef på Sn…
 
Ökad konkurrens och allt mer kräsna kunder och konsumenter bidrar till att outsourcing av logistik är ett växande fenomen världen över. Men hur väljer man rätt partner/partners, och inte minst, hur etableras, drivs och utvecklas ett framgångsrikt TPL-partnerskap? Dessa frågeställningar fördjupar vi oss i detta avsnitt av podcasten Logistik och Supp…
 
Under senare år har slutkonsumenternas behov och krav blivit allt mer styrande för hur logistik och varuförsörjning utvecklas och organiseras i hela försörjningsflöden. Denna konsumentdrivna logistik förstärks av en snabbt ökad e-handel, höga krav på snabbhet, precision, valfrihet, hållbarhet, hög servicegrad inklusive enkla returprocesser. Lyssna …
 
Att analysera och förstå sina kunders drivkrafter, attityder och beteenden – kundinsikt – är vitalt i dagens konkurrensutsatta affärsliv. Med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder kan du skapa en djup förståelse för dina kunders situation och behov och utveckla de logistiklösningar som kunden behöver. Vid rundabordssamtalet om Kundinsi…
 
Att göra varor och information tillgänglig och synlig i försörjningskedjan är nödvändigt för att vara effektiv och leverera hög servicegrad. Visibilitet handlar bland annat om att kunna se och följa en artikels förflyttning i försörjningskedjan - från råvara till slutkund. Men den verkligt vitala visibiliteten handlar om att dela med sig av den aff…
 
Amazon kommer med största sannolikhet att etablera sig i Sverige inom kort. Deras närvaro kommer att möblera om det svenska detaljhandelslandskapet. Vad innebär det, vilken modell kommer de att välja, vilka är möjligheterna för svensk handel, vilka är vinnarna respektive förlorarna, hur kommer det påverka logistikleverantörerna? Och det viktigaste …
 
Att säkra tillgänglighet till produkter är logistikens självklara grunduppgift. Men vilken tillgänglighet som behövs varierar. Utmaningen är därför att i varje given situation, kanal och för varje kundsegment säkerställa rätt tillgänglighet, på rätt sätt och till rätt kostnad. Lyssna på samtalet om produkttillgänglighet och få värdefulla kunskaper …
 
Vad är bakgrunden till att en butik förändras? Är det försäljning, upplevelser, varuutlämning eller returhantering – eller alltsammans på en gång? Vilken roll en butik ska ha bestämmer hur logistiken behöver utformas till, från och inuti butiken. Detta ämne fördjupas i rundabordssamtalet om Butikslogistik. Deltagare i samtalet är Erik Sandberg, bit…
 
Lyssna på detta rundabordssamtal där deltagarna samtalar om utvecklingen av ”the last mile”. Begreppet Last mile avser förflyttningen av gods från en hub till en slutdestination, ofta en konsument. Som en följd av den växande e-handeln ställer dagens konsumenter och kunder allt högre krav på valfrihet, snabbhet och hög kvalitet på sina leveranser o…
 
Hör del 2 - ett intressant samtal om logistik och supply chain med flera namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik. Krav på framtidens logistikpartners samt hållbarhet i logistik och varuförsörjning är några av de ämnen som tas upp.Medverkar i samtalet:Henric Hasth, vd Toyota Material Handling SwedenDaniel Johansson, Logistikchef på Stad…
 
Hör ett intressant samtal om logistik och supply chain med fem namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik; Henric Hasth, vd Toyota Material Handling Sweden, Daniel Johansson, Logistikchef på Stadium, Anders Holm, vd PostNord Sverige och Jörgen Olsson, logistikrådgivare på PostNord. Samtalet leds av Stefan Karlöf, chefredaktör för tidninge…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login