show episodes
 
Torah & Jewish Chassidus of Breslev שיעורי תורה על פי תורת רבי נחמן מברסלב שיעורים מוקלטים היטב כל דקה מעין עולם הבא מומלץ בחום. תורה חסידות יהדות במיטבה "הנה ימים באים נאום ה' והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה' " ,לעילוי נשמת שלמה שלום בן ג'מילה ע"ה רחל שרה בת בהי'ה ע"ה ורחל בת מרים ומלכיאל ת.נ.צ.ב.ה
 
Loading …
show series
 
קש"ת - הלכות שביעית 34: גבולות הארץ - גאוגרפיה ומעשה, מאת הרב ישי יסלזון ביקור באילת - טיול נחמד או יציאה לחו"ל? בשיעור זה נמשיך את העיסוק בגבולות הארץ. השיעור יתמקד בזיהוי הגאוגרפי של הגבולות השונים תוך עיון בשאלות הלכתיות הנוגעות להגדרת גבולות הארץ. ננסה להבין על אלו מקומות בימינו יש ספק האם הם בגבולות הארץ או לא? מה היחס בין גבולות השמיטה לגבולו…
 
בס"דבתמונה: אוהל הציון של רבי נחמן.תוכן השיעור: ניגון בהתחלה ובסוף ישראל דגן.מעשה מבת המלך האבודה – כח העקשנות שוודאי יש הר של זהב.סיפור מילד ששינה את התנהגותו, ע"י שהתעקשו למצוא בו טוב.חזקיה המלך, שינה את גזר דינו, ע"י שלא התייאש מרחמי השי"ת.כל יהודי יכול לגלות את הישועה שצריך לה.
 
הלכות שביעית 34: גבולות הארץ - גאוגרפיה ומעשה, מאת הרב ישי יסלזון ביקור באילת - טיול נחמד או יציאה לחו"ל? בשיעור זה נמשיך את העיסוק בגבולות הארץ. השיעור יתמקד בזיהוי הגאוגרפי של הגבולות השונים תוך עיון בשאלות הלכתיות הנוגעות להגדרת גבולות הארץ. ננסה להבין על אלו מקומות בימינו יש ספק האם הם בגבולות הארץ או לא? מה היחס בין גבולות השמיטה לגבולות בתחומ…
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית 37: חקת - סנייק הנחושת, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין נחש הנחושת של משה לבין המשחק הנוטסלגי? בשיעור זה נעמוד על מספר נקודות הקשורות לנחש הנחושת של משה, מהותו, וצבעו. לאחר מכן, נזכיר את המשחק הנוסטלגי - סנייק. נקשר את התחומים דרך מספר פרשנויות, כמו מדרש אגדה, רש"ר הירש וכו'.…
 
פרשה דיגיטלית 37: חקת - סנייק הנחושת, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין נחש הנחושת של משה לבין המשחק הנוטסלגי? בשיעור זה נעמוד על מספר נקודות הקשורות לנחש הנחושת של משה, מהותו, וצבעו. לאחר מכן, נזכיר את המשחק הנוסטלגי - סנייק. נקשר את התחומים דרך מספר פרשנויות, כמו מדרש אגדה, רש"ר הירש וכו'.…
 
קש"ת - הלכות שביעית 33: גבולות הארץ לשביעית, מאת הרב ישי יסלזון המדבקות המציינות בסופר: 'גידולי ערבה' או 'תחום עולי מצרים' מה כל זה אומר לנו? השבוע נדון בהגדרת המושג 'ארץ ישראל'. שלוש פעמים התיישב עם ישראל בארצו: בימות יהושע עם כיבוש הארץ, בימי עזרא בשבית ציון ובימינו אנו בחידוש היישוב היהודי בארץ. בכל פעם היישוב היהודי היה בגבולות אחרים - כיצד נוע…
 
הלכות שביעית 33: גבולות הארץ לשביעית, מאת הרב ישי יסלזון המדבקות המציינות בסופר: 'גידולי ערבה' או 'תחום עולי מצרים' מה כל זה אומר לנו? השבוע נדון בהגדרת המושג 'ארץ ישראל'. שלוש פעמים התיישב עם ישראל בארצו: בימות יהושע עם כיבוש הארץ, בימי עזרא בשבית ציון ובימינו אנו בחידוש היישוב היהודי בארץ. בכל פעם היישוב היהודי היה בגבולות אחרים - כיצד נועל לדעת …
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית 36: קרח - בני קורח וחישוב קוונטים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם בני קורח נמצאים בסופרפוזיציה קוונטית? בשיעור זה נעסוק בשתי הגישות המרכזיות באשר לגורלם של בניו של קורח. לאחר מכן נכיר בקצרה את נושא החישוב הקוונטי. נקשר את שני התחומים דרך הגישה שטוענת שלבני קורח נתבצר מקום בגיהנם.…
 
פרשה דיגיטלית 36: קרח - בני קורח וחישוב קוונטים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם בני קורח נמצאים בסופרפוזיציה קוונטית? בשיעור זה נעסוק בשתי הגישות המרכזיות באשר לגורלם של בניו של קורח. לאחר מכן נכיר בקצרה את נושא החישוב הקוונטי. נקשר את שני התחומים דרך הגישה שטוענת שלבני קורח נתבצר מקום בגיהנם.…
 
קש"ת - חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 27: ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, מפי הרב עזרא ביק מהיכן בא, מהר המוריה ומתה שרה מאותו צער. המדרש טוען שתגובת שרה לעקידה היתה מיתה. למה שרה מגיבה בצורה אחרת מאברהם? האם המדרש מעריך או מגנה את שרה בסיפור הזה?
 
קש"ת - הלכות שביעית 32: היתר מכירה, מאת הרב ישי יסלזון היתר מכירה - פתרון טוב או צרה צרורה? השבוע נדון בפתרון של 'היתר מכירה'. נדון בעיקר ביסודות ההלכתיים בעזרתם המכירה לגוי מפקיעה את דיני השמיטה. נביא את דעות האוסרים והמתירים ונדון בבעיות הנלוות להיתר המכירה.
 
קש"ת - חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 27: ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, מפי הרב עזרא ביק מהיכן בא, מהר המוריה ומתה שרה מאותו צער. המדרש טוען שתגובת שרה לעקידה היתה מיתה. למה שרה מגיבה בצורה אחרת מאברהם? האם המדרש מעריך או מגנה את שרה בסיפור הזה?
 
הלכות שביעית 32: היתר מכירה, מאת הרב ישי יסלזון היתר מכירה - פתרון טוב או צרה צרורה? השבוע נדון בפתרון של 'היתר מכירה'. נדון בעיקר ביסודות ההלכתיים בעזרתם המכירה לגוי מפקיעה את דיני השמיטה. נביא את דעות האוסרים והמתירים ונדון בבעיות הנלוות להיתר המכירה.
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית 35: שלח - שליחת המרגלים לאיסוף מודיעין, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה המשותף בין המרגלים לתוקף בעולם הסייבר? בשיעור זה נעמוד על מספר נקודות הקשורות לשליחותם של המרגלים, באספקטים שונים. לאחר מכן נכיר את תהליך איסוף המודיעין בתקיפת סייבר. נקשר את שני התחומים דרך פרשנותם של המלבי"ם ור' חיים פלטיאל, ושאר פרשנים.…
 
פרשה דיגיטלית 35: שלח - שליחת המרגלים לאיסוף מודיעין, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה המשותף בין המרגלים לתוקף בעולם הסייבר? בשיעור זה נעמוד על מספר נקודות הקשורות לשליחותם של המרגלים, באספקטים שונים. לאחר מכן נכיר את תהליך איסוף המודיעין בתקיפת סייבר. נקשר את שני התחומים דרך פרשנותם של המלבי"ם ור' חיים פלטיאל, ושאר פרשנים.…
 
קש"ת - הלכות שביעית 31: אוצר בית דין, מאת הרב ישי יסלזון הכירו: אוצר בית דין, מקורות יתרונות וחסרונות. השבוע נתחיל לעסוק בפתרונות הנהוגים היום בשוק לשנת השמיטה. נסביר מהו אוצא בית דין, נדון במקורות ובסברות ההלכיות עליהם ההיתר מתבסס. נברר מה בדיוק הוא מתיר, איך לנהוג בפירותיו ומהם היתרונות והחסרונות שבו.…
 
הלכות שביעית 31: אוצר בית דין, מאת הרב ישי יסלזון הכירו: אוצר בית דין, מקורות יתרונות וחסרונות. השבוע נתחיל לעסוק בפתרונות הנהוגים היום בשוק לשנת השמיטה. נסביר מהו אוצא בית דין, נדון במקורות ובסברות ההלכיות עליהם ההיתר מתבסס. נברר מה בדיוק הוא מתיר, איך לנהוג בפירותיו ומהם היתרונות והחסרונות שבו.
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית 34: בהעלותך - יתרו כבודק תוכנה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם יתרו קבל הצעה ממשה לשמש כבודק תוכנה? בשיעור זה נעסוק בביטוי 'והיית לנו לעיניים' על פירושיו השונים. לאחר מכן נכיר את תחום בודק התוכנה. נקשר את שני התחומים דרך פירוש הספרי ומדרש אגדה.
 
פרשה דיגיטלית 34: בהעלותך - יתרו כבודק תוכנה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם יתרו קבל הצעה ממשה לשמש כבודק תוכנה? בשיעור זה נעסוק בביטוי 'והיית לנו לעיניים' על פירושיו השונים. לאחר מכן נכיר את תחום בודק התוכנה. נקשר את שני התחומים דרך פירוש הספרי ומדרש אגדה.
 
בס"דבתמונה: הפרוכת על הציון של רבי נחמן.תוכן השיעור: ניגון בהתחלה ובסוף ישראל דגן.ע"י שמוצא נקודה טובה אפילו ברשע, מעלה אותו מכף זכות לכף חובה.הנקודה הטובה היא חלק א-לוק ממעל.ההכרה בנקודה הטובה מגבירה ומחזקת אותה.סיפור על איש פשע שחזר בתשובה ע"י שמצאו בו נקודה טובה.סיפור על אדם שלא יכל להשתנות עד שמצאו בו נקודה טובה.…
 
בס"דבתמונה: גן סופיה באומן.רבי נחמן אמר: להיות באומן ולא בגן סופיה ?תוכן השיעור: ניגון בהתחלה ובסוף ישראל דגן.שעור בלילה בציון רבי עקיבא זיע"אעבודת השם היא לפי הדרגה הרוחנית של כל אחד.איכות העבודה היא לפי עוצמת התנגדות היצה"ר.צריך להמשיך את הדעת לתוך אמונה מתוקנת.הרגשת ריחוק מהשי"ת זה סימן להתקרבות.עניין של רבי נחמן להפוך הכל לטובה.…
 
קש"ת - הלכות שביעית 30: באלו צמחים שייכות קדושת שביעית, מאת הרב ישי יסלזון אלו פרחים נקנה בשביעית? השבוע ננסה להגדיר על אלו מיני צמחים חלה קדושת השביעית. שאלה זו נוגעת הלכה למעשה למיני צמחים רבים: תבלינים, פרחים, פטריות, כותנה, עצים לבניה ועוד.
 
הלכות שביעית 30: באלו צמחים שייכות קדושת שביעית, מאת הרב ישי יסלזון אלו פרחים נקנה בשביעית? השבוע ננסה להגדיר על אלו מיני צמחים חלה קדושת השביעית. שאלה זו נוגעת הלכה למעשה למיני צמחים רבים: תבלינים, פרחים, פטריות, כותנה, עצים לבניה ועוד.
 
פרשה דיגיטלית 33: נשא - קרבנות הנשיאים והתקפות התחמקות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם החזרתיות על תיאור קרבנות הנשיאים מונעת מכוונה עמוקה, כמו בהתקפות התחמקות? בשיעור זה נעסוק בחזרתיות בקרבנות הנשיאים. לאחר מכן נדון בחזרתיות הקוד. נקשור את שני התחומים דרך פרשנותם של רמב"ן, בכור שור, ועוד.…
 
פרשה דיגיטלית 32: שבועות - איש תהליכים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם אלימלך איש נעמי היה בעל עדיפות תהליכית גבוהה? בשיעור זה נעסוק בתיאורו של אלימלך במותו כ'איש נעמי'. לאחר מכן, נסביר את מנגנון עדיפות התהליכים במחשב. נקשור את שני התחומים דרך פרשנותו של המלבי"ם.
 
חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 24: העקידה: האם אהב אברהם אבינו את יצחק בזמן העקידה?, מפי הרב עזרא ביק האם אהבת ה' היא אקסקלוסיבית? מה הערך של העולם, של משפחה, של ההקשרים של חיינו, בתוך החוייה של מי שאהבת ה' בוער בו?
 
לקראת חג מתן תורתנו שיעור מפי הרב ברוך גיגי, שהועבר בקהילת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, חשמונאים בכ"ט באייר תשפ"א השיעור לעילוי נשמת יצחק צבי בן הרב חיים ז"ל מן המדע לאהבה.
 
הלכות שביעית 29: קניית פירות בשביעית למעשה, מאת הרב ישי יסלזון רוצים לקנות פירות שביעית? בואו ללמוד איך לעשות את זה נכון! בשיעור הקודם דיברנו על האיסור העקרוני של סחורה בפירות שביעית. השבוע נשלים את הדיון תוך עיון בכמה איסורים נלווים שעולים בקניית פירות שביעית. נדון באיסור למדוד ולשקול פירות שביעית, איסור מסירת דמי שביעית לעם הארץ ובשאלה כיצד עוברת…
 
פרשה דיגיטלית 31: במדבר - פונקציית קרואי העדה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם קרואי העדה ידעו איך לקרוא לפונקציות נקראות? בשיעור זה נעמוד על הפער בין הקרי והכתיב, בין קרואי וקריאי העדה. לאחר מכן, נכיר את נושא הפונקציות הקוראות והנקראות. נקשר את שנים התחומים דרך התרגומים, ופרשנותם של הרא"ם והרש"ר הירש.…
 
בס"דבתמונה: קבר דוד המלך.תוכן השיעור: ניגון בהתחלה ובסוף ישראל דגן.רות הייתה גיורת אמתית שקבלה על עצמה לעמוד בכל הניסיונות.ככל שעומדים כנגד מניעות קשות, זוכים לקדושה יותר גדולה.
 
חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 23: העקידה: לא ציווי אלא בקשה, מפי הרב עזרא ביק שיטת הר"ן שאין אברהם חייב לעקוד את בנו לפי הדין, אלא הוא בוחר לעשות כן מאהבה, כיון שהוא יודע שזה חפץ ה'.
 
הלכות שביעית 28: סחורה בפירות שביעית, מאת הרב ישי יסלזון לקנות פירות שביעית, גם זה אסור? השבוע נעסוק באיסור לסחור בפירות שביעית. נעמוד על תוקפו של האיסור, ננסה לאפיין את האיסור ולהבין מדוע הסחורה אסורה בפירות שביעית ומתוך כך נלמד גם באלו מצבים הסחורה בפירות שביעית מותרת.
 
פרשה דיגיטלית 30: בהר-בחקתי: איפוס הארץ, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב איזה סוג של איפוס עובר על הארץ בשנת השמיטה? בשיעור זה נתייחס לשני הקטבים לכאורה הקיימים בעניין השמיטה-שבת הארץ ושבת לה'. לאחר מכן, נכיר את סוגי האיפוס הקיימים במכשירים דיגיטליים. נקשר את שני התחומים דרך פרשנותו של אור החיים.…
 
בס"דבתמונה: ציון רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.תוכן השיעור: ניגון בהתחלה ובסוף ישראל דגן.עיקר הרחמים של הצדיק להוציא אדם מהעברות.הצדיק יודע איך לשלוח דעת גם לאלו שנפלו למקומות הנמוכים.ע"י הנפת העומר מניפים להשי"ת, את כל אלו שנפלו לבחינת בהמה.
 
הלכות שביעית 27: הוצאת פירות שביעית לחו"ל, מאת הרב ישי יסלזון על ייצוא ואכילת תפוחים בטיסה לחו"ל בשיעור השבוע נדון באיסור הוצאת פירות שביעית לחוץ לארץ. נעמוד על טעמי האיסור ונבחן את ההיתרים השונים הקיימים במציאות ימינו. בסוף השיעור נגע גם באיסור האכלת פירות שביעית לגויים.
 
פרשה דיגיטלית 29: אמור - אלגוריתם שכן קרוב וטומאת כהן, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם אלגוריתם השכן הקרוב יכול לזהות למי כהן נטמא? בשיעור זה נסקור מספר שיטות בפרשנות הביטוי 'שארו הקרוב אליו'. לאחר מכן, נכיר את אלגוריתם השכן הקרוב. לבסוף, נקשר את שני התחומים דרך פרמטרים שונים שעולים בפרשנים ובפרט בדברי דוד.…
 
הלכות שביעית 26: רפואה ועשיית מצוות בפירות שביעית, מאת הרב ישי יסלזון על כשרות תחבושות מתוצרת שביעית ועוד השבוע נעסוק בשני שימושים נוספים בפירות שביעית: הראשון הוא עשיית רפואה ע"י פירות שביעית - האם מותר לייצור תרופות, משחות או תחבושות מפירות שביעית. השני הוא עשיית מצוות בפירות שביעית - האם ניתן לקדש ולהבדיל על יין שביעית? ועוד.…
 
פרשה דיגיטלית 28: אחרי-מות קדושים - לקט סודי ביותר, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם חיוב לקט עומד בקריטריונים של סודיות מושלמת? בשיעור זה נבאר מספר שיטות בהיקף חיוב לקט. לאחר מכן, נסביר את נושא הסודיות המושלמת. נחבר את שני התחומים דרך הביטוי 'מועט המחזיק את המרובה'.
 
הלכות שביעית 25: צביעה, סיכה והדלקת הנר, מאת הרב ישי יסלזון על הדלקת חנוכיה, צביעת בגדים וסיכה רפואית בפירות שביעית. מלבד אכילה ושתיה המשנה מונה שימושים נוספים שניתן לעשות עם פירות השמיטה. השבוע נלמד על שלושה מהם ועל העיקרון המנחה את השי ושים המותרים בפירות קדושת שביעית.
 
פרשה דיגיטלית 27: תזריע - טהרת הספרה אחת, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם ניתן לטהר מצורע על ידי אחדות? בשיעור זה נדון על דין הצרעת הפורחת בגופו של מוסגר/מוחלט וסיבת טהרתו, וכן בחלקים בגוף שאינם נכלל בדין זה. לאחר מכן, נזכיר מדרש מפורסם אודות דין זה. נכיר את נושא מחיקת/איפוס מידע בכלי אחסון, ונקשר את הדברים דרך איפוס הזכרון על ידי אחדות…
 
הלכות שביעית 24: מה עושים עם שאריות שביעית? מאת הרב ישי יסלזון פח שמיטה או פח זבל? איפה נשים את שאריות האוכל? סיימנו ארוחה ונשארו אי אלו שאריות מן האוכל. מה ניתן לעשות איתם? האם לזרוק לפח? לתת לחיות? לשים בקומפוסט? על הפתרונות האפשריים נעמוד בשיעור לפנינו...
 
פרשה דיגיטלית 26: שמיני - טבע, טהרה ואינטליגנציית נחיל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם התורה מכירה באינטליגנציית נחיל? שיעור זה נעקוב אחר מספר מקורות המתארים את התייחסותה של ההלכה והמחשבה היהודית לצומח ולחי בהקשרים שונים. לאחר מכן, נכיר את אינטליגנציית הנחיל. נקשר את שני התחומים דרך האלגוריתמים שהם טבע בטבע, והאלגוריתמים שהאדם לומד מטב…
 
צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 24: "אות כ"ט - עולם-עולם, את סודך איני יודע", מפי הרב אורי יעקב בירן מהו הסוד הגדול ביותר בעולם? האדמו"ר מודה שאינו מסוגל להגיע למדרגה עליה דיבר הבעל שם טוב, שבהסתכלות על העולם רואים בעליל את ה', אך שבהסתכלות על כך שהעולם הוא סוד, הוא חש בליבו ובנפשו את אור ה', ולא רק את ההיעדר. אולם, כל ניסיון להבין זאת…
 
פרשה דיגיטלית 25: פסח - שחורה אני וקופסא, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם בנות ירושלים תוקפות את הרעיה במודל הקופסא השחורה? בשיעור זה נדון על הביטוי המוכר 'שחורה אני ונאווה' משיר השירים, המגילה הנקראת בחג הפסח. נכיר גם כן את המושג 'קופסא שחורה' ומשמעותו במדעי המחשב. נקשר את שני התחומים דרך פרשנותם של המדרש זוטא, אלשיך ומלבי"ם.…
 
צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 23: אות כ"ח - "אליו יתברך אשר למעלה מהם הסתכלת ונפחדת", מפי הרב אורי יעקב בירן מדוע האדם מפחד להתפלל? האדמו"ר מציג שתי אפשרויות של מפגש עם ה' - שתיהן אפשריות לכל איש ישראל. אחת על ידי השכל והדמיון של האדם, מפגש בהשתלשלות של ה' בעולם הזה, והשנייה על ידי הנשמה מעבר ללבושים ולגבולות של העולם הזה. שתיהן מובי…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login