show episodes
 
Loading …
show series
 
תמונות דף נלווה עירובין עב הדף היום מוקדש לרפואת הרב יונתן זקס, הרב יעקב צבי בן ליבה. השיעור גם מוקדש ע"י ד"ר רובין זיגר ופרופסור יונתן בן עזרא לכבוד חתונת ביתם נחמה. "נחמה, אינך יכולה לתאר כמה נחת את משרה לאביך כשאת שולחת דף גמרא שאת לומדת ואומרת 'אבא, אני זוכרת שלמדנו יחד את הסוגיה!'" יש מחלוקת איך להבין מחלוקת ר' מאיר וחכמים בעניין האם אפשר לעשו…
 
דף נלווה עירובין עא השיעורים השבוע מוקדשים על ידי תמרה כץ לעילוי נשמת סבא וסבתא שלה, שרה בת חיה וצבי הירש ומאיר לייב בן אסר והרב יהושע זליג ז"ל. הגמרא מביאה עוד קושי על רב נחמן ושיטתו שיורש מבטל רשות. הגמרא מביאה שני תירוצים. עולא ואביי חוליקם בהבנת מחלוקת בית שמאי ובית הלל האם אפשר לבטל רשות בשבת. לפי אביי, איך כל אחד מבין את המנגנון של ביטול רשות…
 
דף נלווה עירובין ע השיעורים השבוע מוקדשים על ידי פרדה כהן לכבוד נכדיה, ויאולט נועה ורמי מאיר ולכבוד סבתא רבה שלהם, פאלה כהן לכבוד יום הולדתה ה88. מזל טוב! השיעור היום מוקדש על ידי גרי זייטלין לזכר נשמת סוזן זייטלין ז"ל, מסורה למשפחתה וליהדות. ועל ידי אורן ורחל סליגר לזכר נשמת רבקה אסתר בת שרה גיטל וישעיה הלוי ז"ל ב10 שנים לפטירתה. היא אהבה ללמוד וה…
 
האם לפי ר' מאיר אפשר לבטל את הביטול רשות אחרי שכבר החזיקו שאר אנשי המבוי בחצר? במשנה וברייתא יש גירסאות שונות בדברי ר' יהודה בהבנת שיטת רבן גמליאל בתפיסתו לצדוקים. איך אפשר להבין דבריו? האם דנים בהם כנכרים או כיהודים? מתי קוראים למישהו "מומר"? האם יש הבדל בהגדרה לדיני עירובין לבין שאר דברים? אם יש חצר שבה אחד מבני חצר לא השתתף בעירוב, מהן אפשרויות …
 
תמונות השיעור היום מוקדש לזכר נשמת רנה סמואלס עופרן ז"ל על ידי ארין פיאטסקי. הגמרא מביאה מקרה שבו נשפכו מים חמים שהיו מיועדים לרחיצת תינוק לברית מילה. רבה רצה להתיר להביא מים מהבית אבל אביי הזכיר לו שלא עירבו ולא עשו שיתופי מבואות. רבה התיר לנכרי להביא. אביי רצה להקשות אבל רב יוסף אמר לו שבעניינים דרבנן, מקשים רק לאחר מעשה - בדאורייתא מקשים לפני מע…
 
תמונות דף נלווה עירובין סז השיעור היום מוקדש לכבוד סם כהן שמתחיל שנת שליחות בגרמניה. בהצלחה לך! שנמשיך לחזק זה את זה בלימוד הדף היומי. וגם תודות למגידת השיעור שלוקחת סוגיות מסובכות והופכת אותם למובנות ורלוונטיות. בן ושי. רב חסדא שואלת רב ששת שתי שאלות בקשר למצבים שלפני שבת אי אפשר היה לערב ובשבת עכשיו אפשר (נכרי שם מחיצות בין שתי רשויות שהיה ביניהם…
 
תמונות דף נלווה עירובין סו השיעור היום מוקדש לזכר נשמת אברהם נחום בן יצחק רפאל ז"ל. מסירותו ללימוד דף היומי מהווה השראה למשפחתו שממשיכים בדרכיו. וגם על ידי דבי ומייקל שרייבר לכבוד הולדת נכדתם הראשונה, נעמי פרומית שנולדה לירדן ואדם שרייבר מירושלים. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים בבית שאנו בטוחים שיהיה מלא אהבה, שמחה ולימוד תורה. האם באמת ר' …
 
תמונות האם צריך יישוב הדעת בזמן התפילה? האם שיכור פטור מכוונה בתפילה? האם פטור מדינים אחרים? במה זה תלוי? צריך כוונה בתפילה - מי שלא יכול לכוון כראוי פטור מתפילה או אולי הכוונה פטור מכוונה בתפילה. האם עדיף ללמוד ביום או בלילה? יש ליין השפעה טובה ורעה - תלוי בבנאדם. אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. יש אומרים אף בשחקו. אם יהודי ונכרי גרים בחצר פנימית וי…
 
רבא לא מסכים עם הצעתו של אביי על איך להתיר את החצר שהיה בו נכרי, לחמן בר ריסטק. הוא מציע פתרון אחר. רב יהודה אמר בשם שמואל שתי הלכות - אחד בקשר לעירוב עם שכירו ולקיטו ואחד שמי ששותה רביעית יין, לא יכול להורות. רב נחמן אמר ששמועה אחת טובה והשנייה לא. האם זה בסדר להגיד כזה דבר? האם אפשר לשתוי יין להתפלל? מה ההבדל בין שתוי יין ושיכור? מי שזוכה בכסף בק…
 
השיעור היום מוקדש לכבודה של אריאלה רדוין. מזל טוב ליום הולדתך. אנחנו מאוד גאים בך במסירותך ללמוד את הדף כל יום ולהפיץ את אהבתך ללימוד תורה בביתינו. באהבה, ממשפחתך. תלמיד לא יכול להורות הלכה לפני רבו. האם הוא יכול לבדוק סכין לעצמו בלי לשאול את רבו? האם אפשר שלא בפני רבו או שלא במקום רבו? מה אם הוא תלמיד חבר? האם אפשר להוכיח מישהו שעובר על איסור בפני…
 
ר' לאה שקדיאל היא בין הפעילות הוותיקות בתחום של פמיניזם דתי. עוד בשנות ה-80 עתרה לבג"ץ בדרישה למנות אותה כחברה במועצה הדתית של ירוחם ועשתה היסטוריה, ולאחרונה קיבלה הסמכה לרבנות אורתודוכסית. שוחחנו איתה על כמה מהסוגיות הבוערות של הפמיניזם הדתי, ובפרט בהקשר של דת ומדינה: תפילה של נשים, לימוד תורה, עליה לתורה, עגונות וממזרים, וגם נשות הכותל…
 
מהי ההלכה כשיש אינו יהודי שגר בחצר עם יהודי - האם היהודי יכול להוציא חפצים לחצר ואם לא, מה צריך לעשות? האם זה משנה אם יש יהודי אחד או שני יהודים? על בסיס מה קבעו את הדינים האלו? הגמרא מדברת על החשיבות שלא להורות הלכה בפני רבו.
 
ר' יהושע בן לוי הביא שני מקרים - אם מישהו קנה שביתה מחוץ לעיר ומודד את התחום שלו בדרך לעיר. אם כלתה מדתו בחצי העיר, מקבל רק על המקום הזה ולא מקבל את כל העיר. ואם הגיע לסוף העיר, כל העיר נחשב כארבע אמות והוא ממשיך למדוד את התחום בצד השני של העיר. רב אידי מקשה עליו שדבריו דברי נביאות! האם באמת יש בסיס לדברי ר' יהושע בן לוי? רב יוסף מסביר מה הדין לגבי…
 
תמונות השיעור היום מוקדש על ידי גרי זייטלין לכבוד אביו, ד"ר ארל זייטלין ביום הולדתו. מזל טוב ותודה על השקעתך כל השנים בעבדותך כניורולוג, וכאיש משפחה. ולכבוד אלן סגל ביום הלודתה ה60 באהבה מילדיך ונכדיך. אנו מלאים בהערכה במסירותך ללימוד דף יומי. דוגמתך האישית מלמדת אותנו שתמיד צריך למצוא זמן ללימוד תורה. שנזכה להרבה שנים יחד איתך מלאים בבריאות, צמיחה…
 
תמונות השיעור היום מוקדש על ידי גיטה ודוד נויפלד לרפואה שלמה לחברה שלנו חיה בת אוסנה רחל בתוך שאר חולי ישראל, אשה שמהווה דוגמה אישית לכולנו. בדיני עירובין מקילים גם במדידות כשיש שתי מדידות שונות בגלל שתחומים זה אסור מדרבנן ולכן יש מקום להקל. המשנה עוברת לעירובי חצירות ומבחינה בין מקרה של עיר שהיה של יחיד והפך להיות של רבים. מתי ואיך אפשר לערב?…
 
תמונות דף נלווה עירובין נח איך מודדים את התחום כשיש הר או בקעה? מתי מבליעים ומתי קודרים? ומה ההבדל ביניהם? מניין לנו שמשתמשים בחבלים של 50 אמה למדידות? למה אי אפשר לארוכים או קצרים יותר? איזה סוג חבל? גם בפרה אדומה וסוטה היה צורך בחבלים - באיזה סוג חבלים השתמשו לכל מצווה? איך עושים הבלעה? מה עושים אם היא גיא מעוקם או כותל? מה ההבדל בין כותל לבין גד…
 
תמונות דף נלווה עירובין נז הגמרא מביאה עוד שני פירושים לדברי הברייתא - שמגרש הלויים הוא רבע מהשטח. יש כמה קושיות על הדעות השונות. רבי מאיר וחכמים. לר' מאיר, כל עיר מקבל 70.67 אמה מסביב לעיר לפני שמודדים את אלפיים האמה. לחכמים, מודדים ישר מסוף העיר והרעיון של קרפף מיועד להפרש בין ערים בכדי להחשיבם לעיר אחת או לשתי ערים? האם חכמים מדברים על קרפף לכל …
 
תמונות דף נלווה עירובין נו השיעור היום מוקדש על ידי קרוליין אופשטיין לכבוד בר המצווה של יקיר. ולרפואה שלימה לשיינדל חיה בת לאה בתוך שאר חולי ישראל. ועל ידי רייצ'ל אלקסנדר לוי לכבוד אמה, שילה אלקסנדר. כשאימי ייסדה את בית הספר לפני כ40 שנה, מי היה מעלה על דעתם שאלמד דף יומי בגיל 47! תלמיד חכם צריך לגור בעיר שיש בו ירקות. אבל האם זה באמת טוב לאכול ירק…
 
השיעור היום מוקדש על ידי דברה דיקסון לכבוד אודרי לבנט - במקום סיום וחגיגה שאנחנו היינו אמורות לחגוג ביחד בסוף שנה של לימוד בחברותא בפרשת שבוע. מצפה ללימוד מהנה יחד בשנה הקרובה! ועל ידי בן טייטלבאום לכבוד מליסה רפאלי. הגמרא מדברת על הדברים הטובים שבאים מלימוד תורה. מה אפשר לעשות בכדי שהלימוד תורה יתקיים ולא יישכח?…
 
תמונות השיעור היום מוקדש על ידי ג'ואנה רום לזכר נשמת אמה רוז רום ז"ל. המשנה דנה באיך קובעים את גבולות העיר כשמודדים את העירובץ משתמשים בלשון מעברים את העיר. הגמרא מביאה מחלוקת רב ומשאול האם זה מעברים, מלשון אשה מעוברת או מאברים, מלשון אבר? מכאן הגמרא מביאה עוד מחלוקות של רב ומשואל בעניין פירושי מלים בתורה כגון מערת המכפלה, אמרפל/נמרוד, ומלך חדש על …
 
תמונות דף נלווה עירובין נב הגמרא מביאה מקרה שבו רבה בר רב חנן קנה שביתה מרחוק על ידי אמירה. אביי הקשה על מה שעשה על פי הפסיקה בסוף הדף הקודם ורבה בר רב חנן חזר בו. אם קונים שביתה על ידי פת, האם מקבלים ארבע אמות בנוסף לאלפיים אמה, כמי ששובת ברגליו? המשנה מביאה מקרה שמישהו הולך לדרך לערב אבל קוראים לו חזרה והוא לא יוצא לערב. לפי ר' יהודה, הוא מותר לצ…
 
דף נלווה עירובין נא השיעור היום מוקדש על ידי ארי ולנר לרפואה שלימה לחיים דוד בן חנה זלדה, ורבקה בת איטה. רבא מגביל את ההלכה במשנה- מי שאומר שביתתי במקום פלוני - זה רק אם יכול לרוץ לשמה ולהגיע לפני כניסת שבת. איך הוא מפרש את המלים במשנה להתאים לשיטתו? הגמרא מביאה מקרה של רבה ורב יוסף שהלכו בדרך ורק רבה הכיר אילן וקבע שביתה לשניהם. מניין למדו השיעור …
 
תמונות דף נלווה עירובין נ השיעור היום מוקדש על ידי גיטה ודוד נויפלד לעילוי נשמת מרוין סטוקר,מאיר בן אריה ליב הלוי ז"ל בשנה לפטירתו. מרוין היה מסור למשפחתו, אהב ללמוד תורה והיה מאוד גאה בזה שסיים מחזור שלם של לימוד הדף היומי. מתגעגעים אליו מאוד! שהלימוד יהיה לזכותו ושבאבי פרן תבדל לחיים טובים. וגם על ידי טובה טקסנבאום לעילוי נשמת סבה, רפאל זאב בן יש…
 
תמונות דף נלווה עירובין מט הלימוד השבוע מוקדש על ידי ליאורה ומרטי פיינברג לזכר נשמת אמה של ליאורה, מרים רודא אדלר ז"ל, מרים רודא בת יצחק וחנה זיסל בשנתיים לפטירתה, ביום כיפור. והלימוד היום מוקדש על ידי מדינה קורן לזכר נשמת מורה, הרב ראובן אברמן, הרב ראובן בן צבי אריה ורבקה זצ"ל. הוא הקדיש חייו לקדם לימוד תורה לנשים. יהי זכרו ברוך. רב ושמואל חולקים …
 
מים בחרם שעומדים בין שני תחומים, האם צריך להכניס מחיצה להפריד בין המים בצדדים השונים? האם זה יועיל? כשכתוב במשנה שיש לו ד' אמות, איך מודדים? מניין בתורה דורשים את השיעור ד' אמות? האם הם אמות סובייקטיביות - כפי האדם עצמו או אובייקטיביות כפי האמות במקדש? למה ר' שמעון ערך השוואה בין שלושה אנישם שאוכלים בשלושה תחומים נפרדים לבין שלושה חצרות? למה לא רוא…
 
דף נלווה עירובין מז השיעור היום מוקדש על ידי אילנה מושקין לזכר נשמת אביה, הרב פנחס שמואל לדרמן ז"ל ליום פטירתו החמישית בח' אלול. "אבי היה רב אהוב על כולם, פעיל חברתי ולמדן שסיים סבב של דף יומי פעמיים וחצי. אני לומדת כל יום לזכר נשמתו ואני אסירת תודה להדרן שמאפשרת לי לעשות את זה." ועל ידי האטר סטון לזכר נשמת אמה, אלי סטון, אסתר בינה בת רחל ואברהם הל…
 
דף נלווה עירובין מו השיעור היום מוקדש על ידי רננה דיין לכבוד הרב דן רוס. תודה על תמיכתך בלימוד שלי בפרט ובלימוד תורה על ידי נשים בכלל. למה מי גשמים שירדו ביום טוב לא מוגבלים בתחום שלהם אם באו או מהאוקיינוס (מחוץ לתחום) או מהעבים (האם זה אומר שאין תחומים למעלה מעשרה?)? פוסקים כר' יוחנן בן נורי בעניין עירוב כי מקילים בעירובין. ר' יהושע בן לוי אמר גם …
 
תמונות דף נלווה עירובין מה השיעור היום הוקדש על ידי נטלי טיילור לכבוד בטסי מלמן. אני מאחלת לך שנה מלאה בריאות והצלחה ונחת מילדיך ונכדיך. האם מוסכם על כולם שיש הבלעת תחומים? איך מבינים את דברי המשפט האחרון של המשנה שכל היוצאים להציל חוזרים למקומן כשכתוב במשנה במשפט הראשון שיש להם 2000 אמה. ואפילו אם נפרש שמדובר במקרים אחרים, במשנה בראש השנה מופיע של…
 
תמונות דף נלווה עירובין מד השיעור היום מקודש על ידי רבקה איסורוף לכבוד על הנשים שמשתתפות בלימוד הדף היומי ובמיוחד לחברות שלנו סלי פולט ושלומית מץ פולט שעלו ארצה לא מזמן. מאחלת להן שנה טובה. רב נחמן בר יצחק שואל רבה שתי שאלות על המעשה עם נחמיה. 1. מה לא ידע רב חסדא - הרי בטוח שידע שאפשר לעשות מחיצות על ידי בני אדם ולכן מה היה הספק שלו שבגללו שאל את …
 
דף נלווה עירובין מג השיעור היום מוקדש על ידי ג'ודי פלבר לכבוד לין פרבר והקהילה ברעננה על העזרה בהתמודדות עם עוד משבר. ועל ידי גו'אנה רום ורבקה שווצמר לזכר נשמת השופטת רות באדר גינזבורג, שפעלה למען זכויות נשים ואהבה ללמוד ואהבה צדק. יהי זכרה ברוך. האם יש מחלוקת בין רבן גמליאל לר' יהושע בעניין ספינה שמהלכת או רק בספינה שעומדת? האם יש תחומים למעלה מי'…
 
השיעור היום מקודש על ידי אורן ורחל סליגר לזכר נשמת צבי בן אריה ז"ל שעלה בתרועה השמיימה לפני שנה בראש השנה. הוא לימד אותנו להיות מחיובים לתורה. יהי זכרו ברוך. פירות שיצאו חוץ לתחום, מה הדין אם הוחזרו? האם יש הבדל אם הוחזרו במזיד או בשוגג? רב נחמן ורב הונא חולקים במי ששבת בבקעה ואז הקיפוה נכרים מחיצה - האם מותר לטלטל בכולה (ולזרוק חפץ איפה שגם אסור ל…
 
אם חל תשעה באב בערב שבת, האם אוכלים קצת לפני שבת או משלימים את הצום עד סוף היום? הגמרא מביאה דעות של ר' יוסי ורבן גמליאל וכמה מקורות תנאיים כדי להבין יותר טוב את המחלוקת ולפי מי פוסקים. אם יוצאים מתחום שבת, אפשר ללכת רק ארבע אמות מהמקום שבו הוא/היא נמצא/ת. האם זה משנה אם הוא יצא מעצמו או מישהו או משהו הוציא אותו? אם צריך ללכת לשירותים, האם כבוד הבר…
 
השיעור היום מוקדש על ידי יהודית מונק ומשפחתה לשכר נשמת אמנו, סבתינו היקרה רבקה רות בת יששכר דב ז"ל. היא היתה אשת חיל, דבקה במצוות ולא התלוננה על אף הטרגדיות שהיו בחייה. יהי זכרה ברוך. רב אשי מביא נוסח אחר בסיפור של רב ששת ורב נחמן בבית ריש גלותא - העניין היה סביב נכרי שהביא אוכל מחוץ לתחום (ולא קשור לשני ימים טובים של גלויות). הגמרא מדברת על ההלכות…
 
השיעור היום מוקדש על ידי גבריאל ודניאל אלטמן לכבוד נישואין של אחיין שלהם, אליהו שטרק לארילאה וייס. מה ההבדל בין מי שעירב בפת ומי שעירב ברגליו במקרה של יומיים קודש - הראשון של יום טוב והשני של שבת? איך אנו מתייחסים לשני ימים טובים של ראש השנה? האם זה ספק כמו שאר חגים בחוץ לארץ ואם כן, מותר להתנות "אם היום הראשון קודש והשני חול..." וכנ"ל ביום השני וב…
 
דף נלווה עירובין לח השיעור היום מוקדש על ידי יעל לכבוד יום הולדתה של אחותה שפרה. ולאן גודלהירש לכבוד יום הולדתה על ידי בארי, אהרון ועזרא. מה קורה כשיש יום טוב ושבת צמודים זה לזה? האם אפשר לערב פעם כל יום לכיוון אחר כי הם נחשבים לשתי קדושות שונות או האם הם נחשבים לקדושה אחת ואי אפשר לערב לשני כיוונים שונים? או האם הם נחשבים לקדושה אחת משום ספק ומחמי…
 
דף נלווה עירובין לז השיעור היום מקודש על ידי אלן גולוב וסטיבן סס לכבוד בר המצווה של נכדם, לוי משה וינוגרד. וגם לכבוד ברית המילה של נכדם ליאו גולוב סס. ועל ידי מישל ויינר לרפואה שלמה לבתה בלה רחל בת מלכה עניה. שזכות כל הנשים הלומדות תביא לך רפואה שלמה! ורפואה שלמה לנתנאל אילן בן שיינא צפורה. האם יש להעדיף פירוש איו מעל פירוש המשנה - ובכך יצא שר' יהו…
 
דף נלווה עירובין לו השיעור היום מוקדש על ידי רייצ'ל בנטלי להודות על זה שהיא משתתפת בלימוד הדף היומי. ולכבוד יום הולדתו של אחי, ג'ונתן כהן, שמתמיד בלימוד הדף היומי. שיטות ר' מאיר (שמחמיר) ור' יוסי(שמיקל) במשנה עם עירוב הנתגלגל חוץ לתחום וכו' לא תואמים שיטותיהם בפסקות במקרים אחרים. איך פותרים את הסתירות? מתי סומכים על החזקה הראשונה ומתי לא? אם אתם עו…
 
דף נלווה עירובין לה הגמרא מביאה שלוש דעות שונות בהבנת המשנה שבה חולקים ר' אליעזר וחכמים בעירוב שנתנו במגדל ונאבד המפתח. האם זה שאלה האם אפשר לסתור את המגדל שבנוי מלבנים שלא מחוברים בטיט וביום טוב או בגלל שיש מחלוקת האם זה נחשב כלי או אהל ואין בניין או סתירה בכלים או אולי זה שאלה של מוקצה ומחלוקת ר' יוסי ור' נחמיה. מה הדין אם העירוב התגלגל חוץ לתחום…
 
על פי ההלכה, אישה קטלנית היא מי שחשודה שגרמה למות בני זוגה, ועל כן אסור לכל גבר יהודי להתחתן איתה. כן כן ההלכה הזו מיושמת גם היום בישראל 2020, ובפרק 10 נבדוק מתי וכיצדעל ידי טו"ר רבקה לוביץ ועו"ד ניצן כספי שילוני
 
תמונות דף נלווה עירובין לד השיעור היום מוקדש על ידי מרים טננבאום לעילוי נשמת אמה, רייזל בת יהושע הלוי וחיה קילא ז"ל. היא קיבלה הכי הרבה נחת הילדיה ונכדיה. ומהעיסוק שלהם בלימוד תורה. יהי זכרה ברוך. הגמרא הביאה שתי קושיות על פירוש ר' ירמיה לגבי דעת רבי בכלכלה. איך המשנה מסבירה את דברי המשנה בעירוב שבתוך בור? האם אפשר לשים עירוב מעל קנה או קורה? באיזה…
 
תמונות דף נלווה עירובין לג השיעור היום מקודש על ידי רבה ג'ולי דנן לזכר נשמת ידידה טובה, הרבה ד"ר שרה טאובר, אשה מלומדת ומורה מדהימה. נתגעגע אליך. הגמרא ממשיכה בהבנת המשנה שמתייחסת לדין ש'הוא ועירובו במקום אחד' וככל שמתמודדים בהבנתה, הרבנים מצמצמים את המקרה עוד יותר. יש מחלוקת בין רבי ורבנן בבין השמשות - האם התירו שבות (איסורים דרבנן) בין השמשות? הג…
 
תמונות דף נלווה עירובין לב השיעור היום מקודש על ידי ארט גולד לכבוד בריאות אשתו קארול רובינסון, קארינא גולא בת הודא. האם תמיד אפשר לסמוך של שליח שיעשה שליחותו? רב ששת ורב נחמן חלולקים האם זה תקף רק לדרבנן או גם לדאורייתא? רב ששת מביא שלושה חיזוקים להוכיח שיטתו (לפי נוסח אחר, רב נחמן מביא אחד מהם כחיזוק לשיטתו) ועל כל מקור, רב נחמן מסכביר למה אי אפשר…
 
דף נלווה עירובין לא השיעור היום מוקדש על ידי ג'ודי שפירא לזכר נשמת אמה דירה טייכמן ז"ל. הגמרא מביאה עוד דין של ר' יהודה לגבי עירוב בבית קברות - תרומה טהורה בקבר. הגמרא מנסה להבין איך דבר זה אפשרי כי איך התרומה לא תיטמא ואיך הכהן כשרוצה להגיע לאוכל לא יטמא? האם הדברים כאן קשורים לעניין מצוות לאו ליהנות ניתנו? הגמרא מביאה שלוש אפשרויות להבין את נקודת…
 
דף נלווה עירובין ל הלימוד השבוע מוקדש על ידי טרי קריבושה לכבוד אביה, השופט נורמן קריבושה. הוא לימד אותי ואחותי מאז היינו צעירות בשנות השיים שאנחנו מסוגלות לעשות כל מה שאנחנו רוצוץ. מי ידע אז שזה היה כולל לימוד כל הש"ס?! והשיעור היום מוקדש על ידי מינדי ואריק הכט לכבוד טליה איגוס שמתגייסת היום. אנו מאוד גאים בך ומאחלים לך המון הצלחה! האם אנחנו קובעים…
 
השיעור היום מקודש על ידי ג'ודי פלבר לעילוי נשמת אביה, הרשל צבי חיים בן פסח ודינה ז"ל. ועל ידי לאה אקנר לכבוד בנה, זאב יהודה לורינג שמגיע היום לגיל מצוות. "היום אני לומדת את הדף לכבודך ולכבוד השנה האחרונה שלנו של לימוד משותף לקראת היום הזה." ועל ידי קנדיס הרמן פלוצקר לכבוד אמה, איליין ריף, אילנה לאה בת אסתר ומאיר לכבוד יום הולדתה ה95! "היא למדנית רצ…
 
דף נלווה עירובין כח השיעור היום מקודש על ידי איימי כהן לכבוד יום פטירת אביה, הרב דב חיים בן צבי ז"ל שלימד כל חמשת בנותיו תלמוד ואהבת התורה. ועל ידי שרי מנדס לכבוד לימוד תורה לנשים ונישואיה של בתה נעמי למנחם לינדנר היום. מזל טוב! האם דגים נחשבים גידולי קרקע ואם כן יש ויכוח בין תנאים האם אפשר לערב עם דגים או לא? או האם כולם מסכימים שדגים אינם גידולי …
 
ר' יוחנן לימד שכל פעם שכתוב כלל במשנה, יש יוצאים מן הכלל, ואפילו כשרשום יוצאים מן הכלל, יכול להיות שיש עוד. על איזה משנה נאמרו דבריו? על משנה בקידושין כט שדיבר על מצוות עשה שהזמן גרמא שנשים פטורות לעמות מצוות עשה שלא הזמן גרמא שנשים חייבות. הגמרא מביאה את היוצאים מן הכלל. הגמרא גם מבאיה משנה בזבים וגם משנתינו שבשני מקומות אלו רשומים כלל ויוצאים מן …
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2020 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login