show episodes
 
הפודקאסט מביא הרצאות נבחרות מבית הספר המקוון למקצועות הרפואה בו תוכלו למצוא הרצאות, קורסים, סדנאות והכשרות לרופאים, סטודנטים לרפואה ואנשי מקצועות הרפואה עם מיטב המרצים ונגישות בכל זמן ובמקום שנח לכם בממשק חדשני ונח
 
Loading …
show series
 
מספר עניינים לגבי הימים הנזכרים במגילת תענית בחודש ניסן טעונים בירור. מדוע יש חפיפה של ימים? לגבי הוויכוח במשנה האם הימים שלפני או אחרי הם גם ימים שאי אפשר לצום בהם, כפי אנחנו פוסקים? מובאות דעות שונות. רבי יוחנן מצוטט כפוסק בסוגיה זו כמו רבי יוסי. אולם נראה שהדבר סותר משנה סתם (שמופיע בלי שם של תנא ובלי מחלוקת) וידוע שרבי יוחנן תמיד פוסק כסתם משנה…
 
הדף השבוע מוקדש ע"י רבקה ומרטין הימל לכבוד חג חנוכה. הדף היום מוקדש ע"י קרול רובינסון וארטור גולד לזכר נשמת אביה של קרול, לוי רובינסון, יהודה ליב בן משה. "היום, ביום הראשון של חנוכה זה 22 שנה מאז שהוא נפטר. הוא היה מסור למשפחתו ולבית כנסת. אנחנו אוהבים ומתגעגים עליו." הלשון בחלק מהברכות הנוספות בתעניות ציבור היא נושא לוויכוח. מה עומד מאחורי הדעות? …
 
מדוע מוציאים את ארון הקודש (התיבה) לרחובות? הגמרא מביאה כמה תשובות. מדוע שמים אפר על ראשי המנהיגים ועל ראשי העם? אם אין זקן, מי נואם את הנאום כדי לעודד אנשים לחזור בתשובה? האם זקן מתכוון למישהו שהוא גם מלומד? הנאום כולל אזכור של אנשי נינוה שחזרו בתשובה. איך הם חזרו בתשובה? אם מישהו חוזר בתשובה מבלי לשנות את מעשיו, זה כמו לטבול במקווה עם שרץ ביד. מה…
 
כיצד מתנהלות התפילות במהלך הסדרה השלישית של התעניות? הארון נלקח לרחוב - למה? מניחים אפר על ראשי המנהיגים ואז שמים גם האנשים על ראשיהם. זקן קם ומדגיש איך הקב"ה לא מתעניין בצומות ובשקים אלא במעשינו. ישנם קריטריונים לבחירת השליח ציבור. לתפילת שמונה עשרה מוסיפים שש ברכות נוספות ותוקעים בשופר לכל אחת מהן. מה נאמר בגוף כל ברכה וכיצד מסתיימת כל ברכה? בזמנ…
 
נפתרה השאלה נגד דעתו של רב יצחק לגבי יחיד שמתענה אומר תפילת 'עננו' בברכת 'שומע תפילה'. האם אנחנו פוסקים כרב יצחק? האם נשים בהריון ומניקות צמות בתעניות ציבור שנתקנו על גשמים? כשאומר במשנה שסדרת תעניות השלישית 'מתריעין' - האם זה אומר לתקוע בשופר או להתפלל 'עננו'? בתקופתו של רבי יהודה נשיאה לא ירדו גשמים גם לאחר התעניות האחרונות. הוא גזר תעניות נוספות…
 
דף נלווה תענית יג הדף היום מוקדש ע"י ביל ושירה פטורניק לזכר נשמת רבקה ר'צ בת חיים. וע"י נעמה ליבנר לעילוי נשמת גלדיס לייבנר ז"ל. למדה תורה לשמה ולימדה באהבה ובמסירות. אהבה את הארץ, העם והתורה." וע"י טובה וצבי סינצקי לזכר נשמת דודה ברכה – גלוריה מהלר "אם היא הייתה פה היא הייתה מאושרת ממספר הנשים שלומדות דף יומי. היא ממשיכה לעורר בנו השראה ללמוד ולחנ…
 
דף נלווה תענית יב מה זה אומר "תענית לשעות" ואיך מגביל רב חסדא את הדין של תענית שכזה? האם זה נחשב תענית אם לא צמים עד שיקעה? רב חסדא אמר שלא והגמרא מביאה כמה מקורות להקשות על דבריו. שמואל אומר שצריך לקבל תענית יחיד על עצמו לפני. מתי? שמואל אומר בתפילת מנחה ורב אומר מזמן מנחה (ומבינים ממנו שאפשר אפילו כמה ימים לפני). רב יוסף מנסה להוכיח מדברי מגילת ת…
 
דף נלווה תענית יא הדף היום מוקדש ע"י גייסון פרידמן לכבוד יום הולדתה של דניאל נובצקי פרידמן! מזל טוב! המהלך בדרך צריך להמעיט באכילה או בגלל שלא טוב לבני מעיו או בגלל שלא יישאר לו מספיק אוכל. באיזה מקרים יהיה הבדל להלכה בין שתי הסיבות האלו? בשעת רעב, אסור לשמש מטתו אלא אם כן אין לזוג ילדים. אסור גם לפרוש מן הציבור בשעת רעב. מה קורה למי שפורש מן הציבו…
 
הלימוד שלנו היום מקודש לעילוי נשמת אליהו דוד קיי שנרצח אתמול בעיר העתיקה. הגמרא מביאה מספר מימרות על ייחודו של ארץ ישראל בהשוואה למדינות אחרות בעולם. מובאת ברייתא לגבי מי הגשמים והיא מיוחסת לרבי יהושע כיוון שהיא מניחה שמי הגשמים מגיעים מהשמיים. רבי יהושע בן לוי אומר שהעולם מקבל את כל גשמיו מהמים של השיריים של מי גן עדן. נערכת השוואה בין מדינות שונו…
 
הלימוד השבוע מוקדש ע"י פמלה קפלן לזכר נשמת אביה דויד אבא בן אהרון. הדף היום מוקדש לזכר נשמת אברהם בן ויקטוריה ז''ל וע"י בטסי וצבי מהלמן לזכר נשמת גיטל לאה בת משה דויד ז"ל. ולזכר נשמת סבי, יוסף בן משה הכהן ז"ל. יהי זכרם ברוך. רבי יוחנן מנהל דיון עם אחיינו, בנו של ריש לקיש, על חשיבותה של נתינת מעשרות/צדקה ועל כך שנאמר שמי שיתעשר, יתעשר. רבי יוחנן אומ…
 
הדף היום מוקדש ע"י רחלי מנדלסון לזכר נשמת אמה שושנה שפיץ בת שרגא פייבל ורבקה. "הלימוד היה נשמת אפה עד רגעיה האחרונים, למדה גמרא בשנים שבהם נשים לא חשבו על לימוד גמרא וחינכה אותנו לאהבת תורה. יהי זכרה ברוך." לאחר הבאת פסוק מקהלת י:י לדרוש על גשמים שלא באים, מובא דרשה נוספת לפסוק הקושרו לתלמידי חכמים שלא לומדים בצורה הנכונה ולרב שלא מתייחס בצורה נכונ…
 
דף נלווה תענית ז הדף היום מוקדש ע"י מאיר ואהובה בלופסקי לזכר נשמת אביו יוסף מנחם בן ראובן ושושנה וע"י הרב לי ווקס לזכר נשמת מירנה מרים בת דויד וציפורה. "אישה בעלת כוח, אומץ, חוכמה ואהבה, מתגעגעים אליה כל יום. יהי זכרה ברוך." הגמרא מביאה כמה מאמרים על חשיבותה של יום גשמים - כיום של תחיית המתים, כיום שניתנה בו תורה, כיום שנבראו שמיים וארץ. בעקרובת הז…
 
דף נלווה תענית ו הדף היום מוקדש על ידי שרה ודניאל ברלוביץ לכבוד הולדת נכדם בן לאילהו והדר. ולכבוד הולדת הבן לתמר תמרי וג'ייקוב ג'ונס שיכניסו היום לבריתו של אברהם אבינו. מהו המקור למילים "יורה" "מלקוש"? האם בטוח שהם מילים חיוביים? מתי היורה ומלקוש? מתי אמור היורה להגיע? יש שלושה תאריכים אפשריים ושלוש שיטות לגבי תאריכים אלו. איך יודעים כשגשמים ירדו ש…
 
דף נלווה תענית ה הדף היום מוקדש ע"י אודרי מונדרו לזכר נשמת יחזקל בן אברהם ורחל. "אדם שמדגים "איזהו עשיר? השמח בחלקו" יחד עם האמונה השלמה שלו בזמנים טובים וקשים." וע"י רונה פינק לזכר נשמת אחיה ישראל צבי בן מלכה וחיים. המשנה מביאה מחלוקת בין ר' מאיר ור' יהודה עד אימתי שואלין את הגשמים - עד סוף פסח או עד סוף חודש ניסן. זה בניגוד לדעה שהיתה במשנה הקודמ…
 
דף נלווה תענית ד הדף היום מוקדש לרפואת מרים בת מלכה. וגם ע"י מיצי גפן לזכר נשמת אביה ז'ק לוק שנפטר לפני שנה, שלושה חודשים לפני יום הולדתו ה100. "הוא היה ציוני והיה כל כך גאה שכל 4 ילדיו עלו לארץ, ו"השבט" שלו גדל במהלך חייו לכמעט 100 בני משפחה, על פני שלושה דורות. הוא היה אבא נדיב ואוהב, סבא וסבא רבה, דוד ואח שחסר לנו מאוד." הגמרא מזכירה כמה מאמרים …
 
דף נלווה תענית ג מאיפה יש ללמוד ניסוך המים בסוכות מן התורה? או האם זה הכלל לא בתורה אלא הלכה למשה מסיני? במשנה בסוכה נאמר שאנו מחוייבים בניסוך המים כל שבעת הימים של סוכות. לאיזה דעה בברייתא בנושא הזכרת גשמים אז תואם? נראה שזה לא תואם אף שיטה. האם רבי יהושע שמצוטט על ידי רבי יהודה בברייתא (מתחילים רק במוסף של שמיני עצרת) אותו רבי יהושע המוזכר גם בבר…
 
דף נלווה תענית ב הדף היום מוקדש ע"י דיאנה בלום לזכר נשמת איטה רוזה מרמורק "האינטליגנציה, האופי החזק והעצמאות מהווים השראה מתמדת עד היום" וע"י ג'וליה ואריאל ליום הולדת של מיריאן פרנקסטון. "כל כך התרשמנו מהמחויבות שלך ללימוד תורה!" באיזה תאריך מתחילים להזכיר "משיב הרוח ומוריד הגשם" בתפילה? השמנה מביאה שלוש דעות. הגמרא שואלת על כך שהמשנה מתחילה עם השא…
 
דף נלווה ראש השנה לה הסיום מוקדש ע"י ולרי אדלר לכבוד אחייניתה ד"ר איילת ליסבון "שכולנו מעריצים ולרבנית מישל על כל הלימוד המעורר השראה! מזל טוב לכולם!" רבן גמליאל וחכמים חלקו בעניין האם שליח ציבור מוציא את העם ידי חובה (רבן גמליאל) או שכל אחד ואחד חייב (חכמים)? אומרים שר' יוחנן באמת אמר שמודים חכמים לרבן גמליאל, אבל מסור בשמו שפוסקים כרבן גמליאל, מש…
 
דף נלווה ראש השנה לד הדף היום מוקדש ע"י רושל חייפץ לזכר נשמת אביה שרגא פייוול בן אברהם בן-ציון הלוי לזכר 19 שנה לפתירתו. "אם הוא גאה לדעת שבתו לומדת דף יומי. מתגעגעים אליך" וגם לזכר סבה רב משה בן ר׳ יהודה לייב וסבתה חיה צפורה בת ר׳ יעקב משה. לפי דעה אחת, פסוקי תקיעת שופר ביום הכיפורים של שנת היובל מלמדים אותנו מדוע אנו תוקעים תקיעה לפני ואחרי התרוע…
 
דף נלווה ראש השנה לג הדף היום מוקדש ע"י לסלי גלסברג נדל לזכר נשמת אחותה רחל בת ברל הלוי. יהי זכרה ברוך. והדף היום מוקדש ע"י ג'ודי שפירו לזכר נשמת אביה אלברט טיצ'מן וחמותיה מרגרט שפירו בתקווה "שהלימוד תורה וצדקה על ידי ילדיהם ונכדיהם מסייעים להעלאת נפשותיהם." אסור לעבור על מלאכה, אפילו מדרבנן בכדי לאפשר קיום מצוות שופר. מהמשנה אפשר לדייק שמשום שלא מ…
 
דף נלווה ראש השנה לב הדף היום מוקדש ע"י ברברה גולדשלג לרפואתו של ירמיהו בן ביילה פרומית. וע"י רוחי סומר לזכר נשמת סבה אריה לייב בן צדוק. "לא היה לי את הזכות לפגוש אותו. בשכונה שלו בברוקלין הוא היה מודל לחיקוי עבור קהילתו בבית הכנסת ותמיד עזר לנזקקים שהגיעו למעדניה שלו. אמי, דודי ודודתי גידלו את ילדיהם עם אהבה ליהדות ולארץ ישראל". בתפילת מוסף של ראש…
 
דף נלווה ראש השנה לא הדף היום מוקדש ע"י דויד וגיטה נויפלד ומשפחתם לרגל יום הולדתה ה90 של פרן סטוקר. "החוסן הפנימי שלך, שמחת החיים והאהבה לכולם גורמים לנו להיות גאים להיות ילדייך. שתמשיכי לקבל נחת מכולנו!" ולרפואת יוסף בן רינה. מהו השיר שנאמר בכל יום בשבוע בבית המקדש? מדוע כל אחד נבחר לאותו יום? איזה שיר שרו במוסף ובמנחה של שבת? כשם שהשכינה גלתה לעש…
 
דף נלווה ראש השנה ל השיעור של היום מוקדש ע"י לורה שכטר לזכר צילי בת משה. במלאת שנה לפטירתה. הייתה סבתו של בעלה אך הרגישה שהיא סבתה שלה. אוהבים ומתגעגעים! באילו מקומות ניתן לתקוע בשופר בשבת לאחר שחרב בית המקדש? חכמים החולקים על רבי אלעזר גורסים כי או ביבנה או בכל מקום שיש בו בית דין. רב הונא אומר שצריך לעשות "עם בית הדין". משמע בפני בית הדין. רבא מע…
 
דף נלווה ראש השנה כט הדף היום מוקדש ע"י נטלי טיילר לזכר נשמת הרב פרופסור יעקב רוס שנפטר בשבוע שעבר בכ״ו בחשון. "איש תם וישר אוהב אלוקים ואדם", וע"י אמה רינברג לזכר נשמת חברתה הלן טיילר. "בעלה, ילדיה, נכדותיה, אחותיה וחברתה מתגעגעים אליה וחושבים עליה כל הזמן. יהי זכרה ברוך" האם בעל התוקע צריך להתכוון למי שהוא תוקע בשופר כדי להוציאם ידי חובה? האם יש …
 
רבא מבחין בין שני מקרים של שמיעת חצי תקיעה - באחד הוא מתיר (השומע חצי תקיעה בבור וחציו מחוץ לבור) אך לא בשני (חציו לפני עלות השחר וחציו אחר עלות השחר). למה? במקרה שמותר, הגמרא מפקפקת בכך על סמך מקורות אחרים המצביעים לכאורה על כך שאין לצאת ידי חובה על ידי שמיעת חצי תקיעה. דרבי רבא מתפרשים מחדש מאחר שההבנה המקורית נדחתה. האם ניתן לקיים מצוות שופר אם …
 
תמונות הדרן מיניאפוליס מקדישים את חודש כסלו לזכר שותפתנו ללימודי הדף היומי, מוניקה האוול. רובינו בקבוצה מחוברים דרך בית הכנסת, השכונה ,או ממרחבי העיר. מוניקה הגיע לסיום הראשון שלנו לפני הקורונה והציגה את עצמה בפנינו. היא הייתה היחידה שהצטרפה לקבוצה שלנו. זמן קצר לאחר מכן, העולם הפך לווירטואלי ומעולם לא ראינו את מוניקה באופן אישי, רק דרך הזום. יש לנ…
 
דף נלווה ראש השנה כו תמונות הדף היום מוקדש ע"י בקי גולדשטיין לכבוד יום הולדת של נכדה שלה, שרי ויום נישואין של הוריה קובי ורותם. "שרי נולדה בשבוע 25 ושקלה 890 גרם בפרשת חיי שרה. רבנים הציעו לקרוא לה שרי, שם חזק יותר משרה. כך התחילו שבועות של תפילות ברחבי העולם לרפואה שלימה בזמן ששרי כבשה את ליבנו. אני יודעת שהמלאך השומר עליה תמיד היה שרה אימנו" מזל …
 
הדף היום מוקדש ע"י בטצי מהלמן לעילוי נשמת דודה, קרל פלדמן, עקיבא בן אפרים ושרה. היו מספר מקרים שבהם העדים אמרו משהו שלא נראה כאמת, כגון הירח היה במזרח בבוקר ובמערב בערב או הירח החדש נראה בליל השלושים אבל לא השלושים ואחת. בכל מקרה היה רב שטען שהם עדי שקר אבל רבן גמליאל קיבל את העדות. במקרה השני, שבו רבי דוסא בן הורכינס חלק על רבן גמליאל, בא ר' יהושע…
 
דף נלווה ראש השנה כד תמונות הדף היום מוקדש ע"י מינה פליג ונעמי פרזיגר לעילוי נשמת סבם, אשר אנשל בן שאול יחזקאל ורבקה גרינפלד ז"ל ביום פטירתו ה56. היא וסבתה אטה שלחו בנותיהם לבית ספר חלוצי בזמנו, שולמית, ששם למדו תורה, דרך ארץ ועברית. והדף גם מוקדש ע"י הורי, אחי וממני לעילוי נשמת סבתי, סוניא ושיץ, שרה בת יצחק וינטה רחל ז"ל, בשנה לפטירתה. היא היתה אש…
 
תמונות מדוע הודלקו משואות רק בחודשים חסרים ולא בחודשים מלאים? למה לא הפוך? כמה סוגים של עצי ארז יש? יש אומרים ארבעה ויש אומרים עשרה. אחד מהם הוא עץ אלמוגים ומביאים מימרה של רב כדי להסביר את האופן המסובך שבו היו מוציאים אותו מהמים. עץ זה היה בעל ערך רב. כל העצים שנעקרו על ידי הגויים בירושלים יוחזרו על ידי הקב"ה - זה נגדרש מהפסוק הנזכר בו פורטו סוגי …
 
הדף היום מוקדש ע"י לאה בריק, לכבוד בנה, שועה בריק לכבוד קבלת סמיכה מישיבה אוניברסיטה. יש שתי גרסאות לסיפור שבו עיכבו עדים בלוד בשבת כי הגיעו הרבה עדים. לפי הגרסה במשנה, ר' עקיבא עכבום ורבן גמליאל נזף בו. לפי הברייתא, זה היה ראש העיר של גדר (ושמו זפר) ורבן גמליאל הורידו מתפקידו. האם אב ובן יכולים להצטרף לקידוש החודש. על זה יש ויכוח במשנה בין ר' שמעו…
 
דף נלווה ראש השנה כא לגבי שני ימים טובים מספק, ר' יוחנן קבע שאם גרים במקום שבתשרי לא היה מספיק זמן לבוא, אבל בניסן היה (בגלל ימים רבים בתשרי שבהם אי אפשר לנסוע), גם בניסן צריך לשמור שני ימי פסח. מספר סיפורים/מנהגים לגבי יום כיפור - מה קורה אם יגלו לאחר יום כיפור שהם צמו ביום הלא נכון? רבא היה מקיים יומיים של צום רק כדי להיות בטוח, אך זה לא היה המנה…
 
דף נלווה ראש השנה כ הדף היום מוקדש ע"י דיאנה בלום לעילוי נשמת סבה ישראל בן מנס. חכמי ארץ ישראל שלחו למר עוקבא בבבל שאדר סמוך לניסן תמיד חסר. לפי גירסה אחת רב נחמן מקשה עליו ולפי גירסה שנייה הוא מביא חיזוק מהמשנה הבאה שעדים יכולים לחלל שבת על ניסן ועל תשרי. איך הגמרא מגיבה לדבריו? עולא בא לאנשי בבל לספר שעיברו את אלול ועשו לטובתם. למה זה היה לטובתם …
 
מיקה חזרה! לרגל המאורע לירלרנו לעומק על העדר האמפתיה לבני זוג חולים, למה לקורטני וטראוויס אין את הבעיות האלה, מה יש למיקה בבטן, ואיך מלבישים את זה בכלל? האינסטה שלנועל ידי פז בן נון ומיקה רונן יצחקיאן
 
דף נלווה ראש השנה יט יש מחלוקת האם בטלה מגילת תענית או לא לאחר חורבן הבית. כמה אמוראים מביאים מספר קושיות מברייתות נגד דעת רב ור' חנינא שמגילת תענית בטלה. תוך כדי אחת הקושיות, לומדים שמגילת תענית אסרה על כל הימים תענית והספד וגם על היום שלפני ואחרי האירוע. עניין זה לא קיים בחגים ושבתות וראשי חדשים כי חכמים היו צריכים לחזק את דבריהם, אך אין צורך כשמ…
 
דף נלווה ראש השנה יח הדף היום מוקדש ע"י רינה גולדברג לעילוי נשמת דודתה ולי דנסה ז"ל, שחיה עד ל100 פלוס, וחיה חיי חסד. וע"י משפחת פורטינסקי, "מזל טוב ליהודית ואריק וייל על החתונה של נתנאל ועדינה". האם גזר דין של יחיד נחתם ואי אפשר לשנותה? נושא זה מחלוקת תנאים. האם באמת אפשר לקרוע גזר דין של ציבור? באיזה חודשים יצאו שליחים להכריז על ראש חודש ולמה? למ…
 
השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הרב יונתן זקס. יהי זכרו ברוך. יש מחלוקת בית שמאי/בית הלל לגבי מה יקרה לבינוניים בתחיית המתים. האם ירדו לגיהינום בכדי לכפר על העוונות שיש ולאחר מכן יעלו, על סמך תפילת חנה, "מוריד שאול ויעל"? או שהם לא יצטרכו לעבור את הסבל הזה בכלל, ויינצלו בגלל רחמנות ה'. מי נכנס לקטגוריית האנשים הרשעים שיישארו בגיהינום לנצח? לפי בית שמ…
 
השיעור היום מוקדש על ידי סטייסי גודשטיין אשטמקר לזכר נשמת אמא, ארלין גולדשטיין. "אמי היתה אשה מיוחדת שאהבה ללמוד, מסורה ליהדות ובנתה בית יהודי חזק. היא היתה נרגשת אילו ידעה שאני לומדת מדי יום דף יומי כמעט שנתיים! מתגעגעים במיוחד היום כי מחר בע"ה תתחתן נכדתה הבכורה חנה בירושלים." ישנן ארבע פעמים בשנה שהעולם נשפט - בפסח לתבואה, בחג השבועות לפירות, בר…
 
דף נלווה ראש השנה טו הדף היום מוקדש על ידי בט קיסילף לעילוי נשמת 11 היהודים שנרצחו בבית הכנסת בפיטסבורג ב2018: אידית בלציא בת אבא מנחם, יוסף בן חיים, רייזל בת אברהם, יהודה בן יחזקאל, חיים בן אליעזר, דוד בן אליעזר, בילא רחל בת משה, זלמן שכנא בן מנחם מענדל, דניאל אברהם בן ברוך, משה גדול בן יוסף, הם כולם היו מגיעים לבית הכנסת מוקדם, ועבדו על יצירת קהי…
 
כיצד פועלות שלוש אמירות של שמואל יחד וניתן להסביר אותן באופן שאמירותיו אינן סותרות זו את זו? יש ויכוח בין רבי עקיבא לרב יוסי הגלילי מדוע לא מתייחסים לירקות כמו תבואה, ענבים וזיתים בנוגע לשלב בו נקבעים מעשר ושמיטה. המשנה הביאה ויכוח בין בית שמאי לבית הלל בנוגע לראש השנה לאילנות. מובא מעשה עם רבי עקיבא שהחמיר כשתי הדעות ולקח מעשר על אתרוג פעמיים - כא…
 
השיעור היום מוקדש ע"י דבי גביר לזכר אביה היקר, יוסף גינדזברג במלאת 3 שנים לפטירתו בי"ז בחשוון. "בין שאר תכונותיו הייחודיות, אבא אהב לשון ובמיוחד את השפה העברית. הוא פיתח מומחיות בשימוש בשפה ככלי חשוב המשרת את קריאת התורה ואמירת התפילה. אין לי ספק שהוא היה שמח דעת שהארמית שלי משתפרת מיום ליום בזכות לימוד הדף היומי עם הרבנית מישל פרבר והחברתות הנפלאו…
 
כבר המון זמן שרצינו לארח את מאיה, מאמנת ומפתחת יכולות מקצועיות ואישיות בעולם העבודה החדש. רצינו לשאול איך עושים שינוי בקריירה פתאום באמצע החיים, איך נבדלת מנטליות התעסוקה הישראלית מהמקבילות באירופה ובאמריקה, וגם כיצד זה משפיע בעקיפין ובמישרין על נשים עובדות בכלל, ואימהות עובדות בפרט. בדרך נגענו גם בהשפעת הקורונה על כולנו, במודלים לחיקוי, ובאיך כל א…
 
דף נלווה ראש השנה יב תמונות הדף היום מוקדש באנונימיות לעילוי נשמת החזון איש, אברהם ישעיה בן שמריהו יוסף. ר' אליעזר אמר שבי"ז במרחשון התחיל המבול ושהקב"ה שינה את מעשה בראשית. שואלים עליו שתי שאלות: 1. כתוב בחודש השני שזה אייר! 2. מה השינוי בבריאת העולם - הרי גשמים יורדים בחשון וגם כימה עולה ביום בתקופה הזאת ומשם הגיעו הגשמים. עונים ששני זה שני לדין …
 
דף נלווה ראש השנה יא תמונות הלימוד החודש מוקדש לעילוי נשמת ד"ר חיה גורסטמן, חיה בת עזריאל ונעמי ז"ל ע"י בעלה, ילדיה ונכדיה. מהם המקורות שמהן רבי אליעזר ורבי יהושע דרשו כל אחד מתאריכי האירועים שנדונו - בריאת העולם, תאריך הלידה והמוות של אברהם ויעקב ושל יצחק, תפילות שרה, רחל וחנה נענו, שחרורו של יוסף מהכלא, עבדות במצרים הסתיימה, יצאו ממצרים והגאולה ה…
 
דף נלווה ראש השנה י הדף היום מוקדש ע"י ירדנה היימן לכבוד בתה, פריאל היימן בורוסקי, על הגיוס שלה לצה"ל וע"י הדר סטון לכבוד בתה, הילה בת הדר ויחזקאל שעלתה לדרגת סגן משנה בצה"ל. אם שותלים עץ או מבריכים או מרכיבים שלושים יום לפני ראש השנה, הוא ייחשב כשנתו השנייה בראשון בתשרי. עם זאת, הפירות עדיין נחשבים ערלה בשנה הרביעית עד ט"ו בשבט ואוסרים אם הם חנטו …
 
את המילים "יובל היא שנת החמשים שנה" (ויקרא כ"ה, י"א) נדרשות על ידי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא כדי ללמד שאולי היינו חושבים שנוסיף ימים נוספים לשנת היובל בסיום שנה באותו אופן שהוספנו עליו בהתחלה (בין ראש השנה ליום הכיפורים), אולם הפסוק בא לשלול אפשרות זו. החכמים דורשים פסוק זה בצורה אחרת (כי אין להם תוספת בתחילת תשנה) כי השנה החמישית נחשבת …
 
דף נלווה ראש השנה ח הלימוד השבוע מוקדש ע"י בט חייט, לעילוי נשמת דר. חיה גורסמטן. הדף היום מוקדש ע"י עדינה ומרק הבר לרפואת בנם יאיר אמיתי בן עדינה רחל שעובר ניתוח היום. ובאונונימיות לעילוי נשמת רחל אימנו, "רחל בת לבן". מה מקור הוויכוח בין רבי מאיר לרבי שמעון/רבי אלעזר בנוגע לראש השנה למעשר בהמה? ראשית הגמרא מציעה ששניהם דורשים דעותיהם אותו מאותו פסו…
 
דף נלווה ראש השנה ז הדף היום מוקדש ע"י ריסה צוהר לעילוי נשמת סבתה ריסל בת דינה ושמואל לב היום, י' בחשון. יש ברייתא שבה כתוב שהראשון בניסן הוא ראש השנה לחדשים (ממתי סופרים חודשי השנה), לעיבורין (עד מתי אפשר להחליט עבר שנה) ולתרומת שקלים (ממתי צריכים לקחת מכספי השנה החדשה ולא מהשנה הקודמת לקנות קרבנות ציבור). דעה נוספת שם מוסיפה להשכרה (אם אומרים אני…
 
דף נלווה ראש השנה ו הדף היום מוקדש ע"י פני גרשמן לעילוי נשמת שיינדל סטמן סטיין. מדוע הברייתא הביאה פסוק כדי להציג את הרעיון שאם לא מביאים את הנדר בזמן שנקבע, האדם חטא, אולם הבהמה אינה נפסלת מהקרבה. האם זה לא נלמד ממקומות אחרים? זה מופיע הן על ידי בכור והן בן עזאי למד אותו מהפסוק בפיגול - שרק שם הוא נפסל אבל לא בבל תאחר. הבכור יכול להיות שם במיוחד, …
 
דף נלווה ראש השנה ה הדף היום מוקדש ע"י ג'ניפר לכבוד פאול קורוין, שבגללו היא לומדת את הדף היומי. הגמרא ממשיכה בדיון בדברי הברייתא עם חמשת השיטות לאיסור בל תאחר. אלו שדורשים דין תשלומין שבעה ימים בשבועות מהיקש בין חג המצות לחג השבועות, מה עושים עם המילים "חג הסוכות" בפסוק? דורשים מחג המצות דין לינה גם בסוכות. אלו שדורשים מהפסוק "חג המצות..." דין בל ת…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login