30 Days ציבורי
[search 0]
עוד

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 57 וילך - התנדנדות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין רמז לתחיית המתים לעיבוד שפה טבעית? בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת יומא אודות דברים שאין להם הכרע. לאחר מכן, נכיר בקצרה את אחד הנושאים מעיבוד שפה טבעית. נקשר את שני התחומים דרך דו משמעות ופתרונה.…
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 56 ראש השנה - יבבה תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין אם סיסרא למחשב בעל רגשות? בשיעור זה נסקור בקצרה סוגיה במסכת ראש השנה למהותה של תרועה. נזכיר בקצרה דיון אודות מחשבים עם רגשות. נקשר בין שני התחומים דרך המשמעות של הבנת מושגי יסוד בהוויה שלנו.…
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 55 נצבים - סדר קדימויות תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין זקני העדה וראשיה לסידור קבצים במחשב? בשיעור זה נלמד על סדר קדימויות בדברי משה ויהושע. לאחר מכן, נכיר מספר קדימויות בסידור קבצים במחשב. נקשר את התחומים דרך הביטוי המוכר ספרא וסייפא.…
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 54 כי תבוא - מעטפת תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין תחילית של חבילת מידע לסל ביכורים? בשיעור זה נלמד אודות עקרונות חשובים בהבאת ביכורים. לאחר מכן, נכיר בקצרה את התחילית והמטען בחבילות מידע. נקשר את שני התחומים דרך חשיבות המעטפת הדיגיטלית והתלמודית.…
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 53 כי תצא - קשר תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם תחילית של חבילת מידע וירושת עובר קשורים האחד לשני? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת בבא בתרא העוסקת בהבדל בין נולד לעובר בהקשר של ירושה. לאחר מכן, נכיר את שני סוגי הקשרים בעולם הדיגיטלי - עם מצב וחסר מצב. נקשר את שני התחומים דרך מהותו של קשר בשני התח…
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 52 שופטים - אימות תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה ההבדל בין נביא וחכם, ומה הקשר בין הבדל זה לסרטיפיקט דיגיטלי? בשיעור זה נלמד סוגיה קצרה בתלמוד הירושלמי אודות ההבדל בין נביא לחכם. לאחר מכן, נכיר בקצרה את נושא האימות הדיגיטלי. נקשר את שני התחומים דרך הצורך באימות הקיים בדברי הנביא והצורך באימו…
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 51 ראה - יחיד וציבור בתלמוד ובדיגיטל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין חבילות מעוותות לחולי שחין? בשיעור זה נלמד על יכולתם של אנשים מסוגים שונים להקריב/לשלח קרבן חגיגה ביד אחר. לאחר מכן, נכיר את נושא החבילות המעוותות. נקשר בין שני התחומים דרך חולי השחין והפולפסין והחבילות ומשמעות היחיד מול הציבור בשני…
 
קש"ת - הלכות מזוזה #12 - בדיקת המזוזה והסרת מזוזות במעבר דירה, מאת הרב ישי יסלזון מה עושים עם המזוזות כשעוברים דירה? נסיים בשתי הלכות פחות מוכרות, אך יחסית מעשיות בדיני מזוזה. הראשונה עוסקת בבדיקת המזוזה. כיצד לבודקה, פעם בכמה זמן ומאיזו סיבה? השנייה אוסרת להוריד מזוזה קיימת וננסה להבין מה טעמה ויסודה.…
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 50 עקב - ארכנות וקצרות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה בין תפילתו של משה לבין זיהוי אורך טקסט על ידי תוקף? בשיעור זה נלמד על ארכנות וקצרות בבית מדרשו של רבי אליעזר. לאחר מכן, נלמד אודות החשיבות של מידע קצר וארוך במחשבים. נקשר את שני התחומים דרך הנסיבות של האורך והקוצר של מידע וקשר עם הקב"ה.…
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 49 ואתחנן - חינם תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין תואר במחשבים לתרגום אונקלוס? בשיעור זה נלמד סוגיה קצרה בתלמוד הירושלמי אודות הוראה בחינם. לאחר מכן, נכיר את תחום ההוראה והלימוד במדעי המחשב. נקשר את שני התחומים דרך משמעות התשלום על חומר לימודי.…
 
קש"ת - הלכות מזוזה #11 - ברכת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון ברכת מזוזה - על קביעתה או מציאותה? לא פעם מתעוררות אצלנו שאלות על ברכת המזוזה - האם צריך לברך כשמחליפים למזוזה יפה יותר? או כשמורידים את המזוזה לבדיקה? בחנוכת הבית דווקא בעל הבית צריך לקבוע את המזוזה? או שאולי אפשר לכבד בברכה על כל מזוזה ומזוזה? בשיעור ננסה לגעת ביסוד הברכה על קביעת מזוזה ומת…
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 48 תשעה באב - אבני בניין תלמודיות ודיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם חטאי העם בזמן הבית ופיצוח צפנים קשורים בקשר כלשהו? בשיעור קצר זה, נזכיר מדרש של רבי יוחנן אודות פתיחת מגילת איכה. לאחר מכן, נזכיר את משמעות האלף בית בעולם הממוחשב. נקשר את הדברים דרך משמעות אבני הבניין בשני התחומים.…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login