Bib ציבורי
[search 0]
עוד
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
BibleProject

BibleProject Podcast

Unsubscribe
Unsubscribe
שבועי
 
The creators of BibleProject have in-depth conversations about the Bible and theology. A companion podcast to BibleProject videos found at bibleproject.com
  continue reading
 
Artwork

1
Bible126

reese carpenter

Unsubscribe
Unsubscribe
חודשי+
 
Discussions on bible topics ,christian life and world events.and music Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/bible126/support
  continue reading
 
Artwork

1
BibleThinker

Mike Winger

Unsubscribe
Unsubscribe
שבועי+
 
Learn to think biblically about everything! Teaching theology, apologetics, and verse-by-verse Bible studies. Mike Winger teaches with clarity, doesn't shy away from controversial topics, and always seeks to teach the Bible accurately. This podcast will equip you to know and defend the Christian faith and understand the Bible in a deeper way.
  continue reading
 
Join Dave and Helen as they travel back in time (metaphorically… it’s a podcast) to explore the real history of the people, places and events of the Old Testament, New Testament and everything in between.
  continue reading
 
Open the Bible UK presents engaging and accessible Bible teaching from Pastor Colin Smith. This programme is the radio broadcast also available on our website (www.openthebible.org.uk) and at 7:30pm each weekday evening on Premier Christian Radio.
  continue reading
 
Artwork

1
BibleLine

BibleLine Ministries

Unsubscribe
Unsubscribe
שבועי+
 
A weekly podcast dedicated to the clear teaching of God's Word. Bibleline aims to help people find Jesus Christ and train believers through the study of the Bible. We also answer your questions! Email questions@biblelineministries.org with your Bible question. Catch new episodes with Pastor Jesse Martinez every Tuesday and Friday! Bibleline is a ministry of Calvary Community Church in Tampa, Florida. YouTube: @bibleline
  continue reading
 
My podcast is a Christian based podcast, I include scripture reading from the Bible, inspirational devotionals, learning to be God's best for our lives and others. https://www.facebook.com/blknerd50 Instagram.com/blknerd4u Twitter@blknerd blknerd4u@gmail.com https://cash.app/$blknerd50 Cover art photo provided by Ruvim Noga on Unsplash: https://unsplash.com/@ruvimnogaphoto
  continue reading
 
Praktické tipy a triky. Cestovatelská inspirace. Rozhovory s dobrodruhy i know-how autorů Travel Bible. Informace k digitálnímu nomádství, dobrovolnictví, travelhackingu i cestování s dětmi.
  continue reading
 
Artwork

1
Bible Mysteries

Scott Mitchell

Unsubscribe
Unsubscribe
שבועי
 
Did you ever wonder why the Bible is hard to understand? What if God wrote the Bible in such a way as to hide a deep secret from Satan and his angels? Bible Mysteries unlocks the secrets in the Bible! Join Scott and John as they guide you through ancient mysteries that reveal much about what is going on in your world today. Learn more at https://biblemysteriespodcast.com
  continue reading
 
Podcasts: - Liturgia Diária Emocionalmente Inteligente. - Lectio Divina (leitura orante da Bíblia) dos textos da Liturgia Diária - Santo do dia Mentoria Terapêutica Despertar Extraordinário: https://bit.ly/ServindoAvidaComAmor Instagram: http://bit.ly/InteligênciaEmocionalB
  continue reading
 
Artwork

1
Kids Bible Stories

iHeartPodcasts and Mr. Jim

Unsubscribe
Unsubscribe
שבועי
 
Hear the Bible presented to children through engaging and artful storytelling using imagery, sound effects, and voices. These short episodes teach young children the Bible and helps them apply the Gospel to their own lives. "Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God" Romans 10:17. May your children hear the Word through this podcast. Simply click play and enjoy listening during car rides or breakfast.
  continue reading
 
Listen to Bible readings 5 days a week as we go through the Bible together. This will take us all the way through the Bible in a year. We are following the reading schedule developed by Mark Roberts that you can find at https://fivedaybiblereading.com. In this podcast, we are reading the NASB.
  continue reading
 
Artwork

1
Bibledingers

Bibledingers

Unsubscribe
Unsubscribe
חודשי
 
Nick, Marc, and Ryan are three best friends that love the Bible and dad jokes. Join us as we walk you through the Bible book by book, stopping on the tough topics to discuss as well. You’re going to get the context and content of each book of the Bible along with some terrible puns. Ding on Dingers! Please be sure to check us out on YouTube also!
  continue reading
 
O podcast Leitura Bíblica Comentada é mais um projeto do Ichthus (ichthus.com.br). Por aqui vamos conversar sobre a Bíblia toda (um capítulo em cada episódio) de maneira descontraída como num bate-papo entre amigos. Então, se você gosta de conversar sobre o Livro dos livros, este é o lugar!
  continue reading
 
In The Bible in a Year podcast, Fr. Mike Schmitz walks you through the entire Bible in 365 episodes, providing commentary, reflection, and prayer along the way. Unlike any other Bible podcast, Ascension’s Bible in a Year podcast follows a reading plan inspired by The Great Adventure Bible Timeline, a ground-breaking approach to understanding salvation history developed by renowned Catholic Bible scholar Jeff Cavins. For each period in the timeline, Jeff will join Fr. Mike for a special episo ...
  continue reading
 
Commuter Bible is an audio Bible reading plan to match your weekly schedule. Published Monday-Friday, major (U.S.) holidays excluded. In the course of a year, you can listen to the entire Bible. Subscribe today and get more of God's Word in your daily life. Commuter Bible uses the Christian Standard Bible translation (CSB).
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Website- http---www.brministry.org -A disciple of Jesus is a follower of Him. That is when our obedience to Him goes before our own understand. Jesus wants to lead us into truth and freedom in our souls, and family. We need to be meeting with Jesus in our quiet times and in prayer to be transformed by Him.…
  continue reading
 
A new MP3 sermon from Sovereign Grace Bible Church is now available on SermonAudio with the following details: Title: Bible Study | 2 Peter 3:8-11 - "When all else fails God's love prevails" Speaker: Rev Robert Aiken Broadcaster: Sovereign Grace Bible Church Event: Bible Study Date: 5/29/2024 Bible: 2 Peter 3:8-11 Length: 56 min.…
  continue reading
 
A new MP3 sermon from Pineville Sovereign Grace Fellowship is now available on SermonAudio with the following details: Title: Revelation 16, The Seven Plagues Delivered! Subtitle: Bible Study Speaker: Larry and Mark Broadcaster: Pineville Sovereign Grace Fellowship Event: Bible Study Date: 5/30/2024 Bible: Revelation 16:1 Length: 6 min.…
  continue reading
 
A new MP3 sermon from Maple Hill Missionary Baptist Church is now available on SermonAudio with the following details: Title: Zechariah 11:15-17 Subtitle: Zechariah - Bible Study Speaker: Mark Ruby Broadcaster: Maple Hill Missionary Baptist Church Event: Bible Study Date: 5/29/2024 Bible: Zechariah 11:15-17 Length: 56 min.…
  continue reading
 
00:00 Introduction and Welcome 00:18 Recap of Sunday's Family Fun Day 01:11 Importance of Church Community 02:50 Encouragement to Join Community Groups 04:32 Introduction to Psalm 119 04:43 Exploring the Structure of Psalm 119 06:34 Deep Dive into Psalm 119 Sections 13:39 Memorizing Psalm 119 14:45 From Hate to Tate: Embracing God's Discipline 14:5…
  continue reading
 
Fr. Mike delves deeper into the lessons Ecclesiastes teaches us today about living wisely by keeping the end in mind, enjoying the present moment, and not worrying too much about other people's opinions of us. Today's readings are 1 Kings 9, Ecclesiastes 6-7, and Psalm 7. For the complete reading plan, visit ascensionpress.com/bibleinayear. Please …
  continue reading
 
SHOW NOTES: - Head to our Start Page for all you need to begin! - Join the RECAPtains - Check out the TBR Store - Show credits - Spiritual Assessment Quiz FROM TODAY’S RECAP: - 1 Kings 1-2 - Psalm 119 - Galatians 5:4 - Deuteronomy 17:16-17 - Video: Chronicles Overview - About the TBR Team BIBLE READING & LISTENING: Follow along on the Bible App, or…
  continue reading
 
A new MP3 sermon from Providence Baptist Church is now available on SermonAudio with the following details: Title: Wednesday Night Bible Study 05-29-24- Subtitle: 2 Corinthians Speaker: Tommy Dahn Broadcaster: Providence Baptist Church Event: Midweek Service Date: 5/29/2024 Bible: 2 Corinthians 1 Length: min.…
  continue reading
 
Throughout the Old Testament, we meet men of varying backgrounds who set out to obey the Lord and deliver God’s people. Time and again, God’s people rejoice and revel in their hero, but inevitably, these men fall and are shown to be sinful. There is none righteous, no not one. David is no exception, and his lust for another man’s wife begets more a…
  continue reading
 
This episode is part 104 of a study of the book of Psalms. In this episode we have two more psalms of David where he is asking God to rescue him from his enemies. https://thebiblestudypodcast.com/psalms-140-141-rescue-me/ Discover more Christian podcasts at lifeaudio.com and inquire about advertising opportunities at lifeaudio.com/contact-us.…
  continue reading
 
Website- http---www.brministry.org - App- http---get.theapp.co-725c-You cannot reach the world until you understand their worldview. Dr. Timothy Warner, missionary and bible college prof., shares about all the different worldviews and why it is important to understand where a person's mindset is coming from. -You won't always say what you believe, …
  continue reading
 
Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, by taking the form of a servant. Philippians 2:4-7 God’s purpose in sending His S…
  continue reading
 
A new MP3 sermon from Elkdale Baptist Church of West Clifford is now available on SermonAudio with the following details: Title: Through the Bible Nehemiah 2:6-20 Speaker: Pastor Frank Bissol Broadcaster: Elkdale Baptist Church of West Clifford Event: Prayer Meeting Date: 5/29/2024 Bible: Nehemiah 2:6-20 Length: min.…
  continue reading
 
Welcome to Open The Bible with Pastor Colin Smith, where we explore the power and message of the gospel and its impact on our daily lives. Are actions alone enough to communicate the gospel, or do we need to speak it too? Join us as we delve into this topic and more, continuing our enlightening series Restore My Soul. In today's broadcast, Pastor C…
  continue reading
 
A new MP3 sermon from Faith Baptist Church of Palm Bay is now available on SermonAudio with the following details: Title: Hebrews 12:14-16 Subtitle: Hebrews: Inductive Bible Study Speaker: Aaron Berry Broadcaster: Faith Baptist Church of Palm Bay Event: Midweek Service Date: 5/29/2024 Bible: Hebrews 12:14-16 Length: min.…
  continue reading
 
The reading for today is 1 Kings 3; 2 Chronicles 1; Psalm 42; Romans 8. 1 Kings 3 Then Solomon formed a marriage alliance with Pharaoh king of Egypt, and took Pharaoh’s daughter and brought her to the city of David until he had finished building his own house and the house of the Lord and the wall around Jerusalem. The people were still sacrificing…
  continue reading
 
Website- http---www.brministry.org-As we get close to Mother's days, Pastor Chuck Strittmatter shares how the Bible honors mothers who have lived through a troubling past. Mothers are never perfect and some have go through very horrible pain and suffering, and the Bible shares about these women. We want to honor all women during this Mother's Day.…
  continue reading
 
Website- http---www.carterconlon.com-Jesus proved that He was God by healing people who were sick and in desperate need. You might be in this need today, and God wants to bring healing. --If you've just made a decision to be born again, please respond here- https---bit.ly-ConnectwithTSC--We'd be honored to help you on your next steps---If you would…
  continue reading
 
Numbers 27:1-11. Join us on one of Bible's lesser-known scriptures in our new series: "Hidden Gems: The Lesser-Known Stories of the Bible." In this episode, we explore the courageous scripture of the five Daughters of Zelophehad. Join us as we uncover how these remarkable sisters stood up in order to inherit their father’s land; a bold move that le…
  continue reading
 
00:00 Introduction and Storm Aftermath 00:24 Personal Stories and Community Impact 00:55 Weather Reflections and Humor 04:42 Neighborhood Anecdotes and Ring App 06:51 Bible Reading: First Kings 10:00 David's Leadership and Solomon's Charge 11:11 Solomon's Reign and Dealing with Rebellion 13:15 Psalm 37: Trusting in the Lord 18:14 Psalm 71: Confiden…
  continue reading
 
Is the purpose of the Book of Kings merely to provide a reason for the exile, or is there a greater message of hope? Tune in as we speak with Nathan Lovell about his monograph, The Book of Kings and Exilic Identity: The Book of Kings and Exilic Identity: 1 and 2 Kings as a Work of Political Historiography (T&T Clark, 2022). Approaching the Book of …
  continue reading
 
Fr. Mike explains the details of Solomon's dedication of the Temple, and the power of God's presence dwelling in it. In Ecclesiastes, we continue to learn more nuggets of wisdom about friendship, prudence, and money. Today we read 1 Kings 8, Ecclesiastes 3-5, and Psalm 6. For the complete reading plan, visit ascensionpress.com/bibleinayear. Please …
  continue reading
 
SHOW NOTES: - Head to our Start Page for all you need to begin! - Join the RECAPtains - Check out the TBR Store - Show credits - Spiritual Assessment Quiz FROM TODAY’S RECAP: - 2 Timothy 3:16-17 - TBR Store - TBR on YouTube BIBLE READING & LISTENING: Follow along on the Bible App, or to listen to the Bible, try Dwell! SOCIALS: The Bible Recap: Inst…
  continue reading
 
Website- http---www.brministry.org-Jesus told his followers to participate in communion as to remember what Jesus has done for us. The communion table is a great place to ask God to search us for sins that we should repent. God will even allow discipline in our life especially when we are not obeying the Lord.…
  continue reading
 
Now that David has been recognized as king, it’s time for him to begin to establish his kingdom. David consults the Lord before he goes into battle, and prioritizes the worship of the Lord as a matter of great importance. With much fanfare, he moves the ark of the covenant to Jerusalem, and worships in a very un-regal fashion. King David expresses …
  continue reading
 
The LORD saw it, and it displeased him that there was no justice. He saw that there was no man, and wondered that there was no one to intercede; then his own arm brought him salvation, and his righteousness upheld him. Isaiah 59:15-16 Do you see what Isaiah is saying? God is going to fight for our salvation. He comes to us and He stands with us as …
  continue reading
 
In today's broadcast, we delve into a fascinating conversation about worship and mission, exploring how they intertwine and fuel each other in a church's life. Whether you're a church leader, a member of a congregation, or simply curious about the connection between a church's dedication to worship and its commitment to outreach, this episode will …
  continue reading
 
The reading for today is 1 Kings 2; 1 Chronicles 29; Romans 7. 1 Kings 2 As David’s time to die drew near, he charged Solomon his son, saying, "I am going the way of all the earth. Be strong, therefore, and show yourself a man. Keep the charge of the Lord your God, to walk in His ways, to keep His statutes, His commandments, His ordinances, and His…
  continue reading
 
Website- http---www.carterconlon.com-Living in faith is where God wants to be, but how much faith is faith---If you've just made a decision to be born again, please respond here- https---bit.ly-ConnectwithTSC--We'd be honored to help you on your next steps---If you would like to contribute financially and help us create more opportunities for peopl…
  continue reading
 
The is a four part series detailing the four talks of the Christian life. 1) We Talk to God through Prayer 2) God Talks to us through the Bible 3) We Talk to believers through Fellowship HOW TO HAVE ETERNAL LIFE : https://youtu.be/t_6L7E_mfIw SUBSCRIBE https://www.youtube.com/c/bibleline LIKE https://www.facebook.com/biblelinemin TWEET https://www.…
  continue reading
 
No capítulo 27 de Êxodo, seguimos com instruções, desta vez para a construção do altar dos holocaustos, do pátio do tabernáculo e da sua iluminação; claro, sempre trazendo muitas aplicações práticas para as nossas vidas. Duvida? Pois ouça agora mesmo e confirme. * * * ► GOSTA DO PODCAST LEITURA BÍBLICA COMENTADA? ◄ SÓ CONTINUAREMOS A EXISTIR COM A …
  continue reading
 
00:00 Introduction and Welcome 00:22 Memorial Day Reflections 00:46 Personal Military Stories 03:05 Theological Discussion on War and Sin 04:29 Exploring Views on Hell 09:17 Introduction to the Hillel Psalms 11:27 Trusting in the Lord Amidst Bad News 11:58 The Hallel Psalms: An Introduction 12:33 God's Transcendence and Immanence 12:56 The Exodus a…
  continue reading
 
Today we begin reading the book of Ecclesiastes! Fr. Mike helps us understand the central theme of this book of wisdom literature- the meaning of life. What truly matters in this passing life? It's only because God exists that everything matters because our choices and lives will endure into eternity. Today's readings are 1 Kings 7, Ecclesiastes 1-…
  continue reading
 
SHOW NOTES: - Head to our Start Page for all you need to begin! - Join the RECAPtains - Check out the TBR Store - Show credits - Spiritual Assessment Quiz FROM TODAY’S RECAP: - Video: 1 Kings - 2 Samuel 19:23 - Hebrews 11:1-12:2 - TBR in ASL BIBLE READING & LISTENING: Follow along on the Bible App, or to listen to the Bible, try Dwell! SOCIALS: The…
  continue reading
 
After Saul’s death, an Amalekite man comes to David claiming that he is the one who killed Saul, thinking he will be rewarded for his deed since Saul pursued David for so long. To say that David is displeased with this report, however, is an understatement. After a period of mourning for the house of Saul, David is anointed king in Judah, but Abner…
  continue reading
 
Justice is far from us, and righteousness does not overtake us; we hope for light, and behold, darkness, and for brightness, but we walk in gloom. Isaiah 59:9 What hope is there for believers who have neglected justice? The answer is God: “Behold, the LORD’s hand is not shortened, that it cannot save, or his ear dull, that it cannot hear” (59:1). B…
  continue reading
 
We delve into the curious concept that religious places, including evangelical churches, can be spaces where people inadvertently hide from God. Pastor Colin goes on to explain how even amid ritual and routine, God recognises those who are concealing themselves within the congregation. We take an insightful journey through Isaiah Chapter 65, where …
  continue reading
 
The reading for today is 1 Kings 1; 1 Chronicles 26-28; Romans 6. 1 Kings 1 Now King David was old, advanced in age; and they covered him with clothes, but he could not keep warm. So his servants said to him, "Let them seek a young virgin for my lord the king, and let her attend the king and become his nurse; and let her lie in your bosom, that my …
  continue reading
 
Loading …

מדריך עזר מהיר