French Language ציבורי
[search 0]
עוד

Download the App!

show episodes
 
World Languages Podcasting provides a podcast series in various languages for the intermediate to advanced language student to help improve language skills and knowledge of Australian culture. Each conversation is complemented with a full transcript and a page of language exercises that may be downloaded from the website www.worldlanguagespodcasting.com.
 
In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a young florist from Afghanistan, Diane, Pierre and their three children. Les voisins du 12 bis, a bilingual radio story in 13 episodes for immersive listening to learn French in everyday situations.
 
G
Get Popular Titles Full Audiobooks in Language Instruction, French

1
Get Popular Titles Full Audiobooks in Language Instruction, French

You Get 1 Full Audiobook Free By Starting a 30-Day Free Trial. Go to *** hotaudiobook.com/free ***

Unsubscribe
Unsubscribe
חודשי
 
Download a full audiobook of your choice free at http://hotaudiobook.com/free Just start a 30-day Free Trial and pick any one audiobook free from 100,000+ best sellers, new releases sci-fi, romances, mysteries, classics, and more. Sign up, select your favorite audiobook, free, with a 30-day trial, stream or download your audiobook instantly on your smartphone, tablet, laptop or desktop. It's that easy!
 
This podcast demonstrates the guided imitation method as a tool for learning to speak French. This audio is an excerpt from our commercial 'Mastering French Conversation' course modules. You can download the transcript for the entire course at www.drbrianslanguages.com. Contact us about how to obtain a free copy of a module.
 
====== Words of Life, Good News, Gospel Song / Some Languages Spoken in Laos(Laotian, French, English, Mon-Khmer) / "ຖ້ອຍຄຳແຫ່ງຊີວິດ", "ຂ່າວດີ", "ຂ່າວປະເສີດເພງ" / ບາງຄົນພາສາຕ່າງໆ ເວົ້າໃນປະເທດລາວ(ປະເທດລາວ, ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ, ມອນ-ຂະແມ )======
 
Loading …
show series
 
Hören Sie sich dieses volle Hörbuch kostenlos bei http://hotaudiobook.com/free Titel: Écoute audio - La caravane du Tour de France. 07/2015Untertitel: Französisch lernen Audio - Die Werbekarawande der Tour de FranceAutor:: div.Erzähler: div.Format: UnabridgedSpieldauer: 57 minsSprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 06-24-15Herausgeber: Spotlight V…
 
 
A missed appointment can be made up for forty years later... but another surprise awaits Rosa! In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a young flo…
 
Billie has a lead! How to contact Rosa's first love? In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a young florist from Afghanistan, Diane, Pierre and t…
 
During the screening of a documentary, Billie makes a surprising discovery. In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a young florist from Afghanist…
 
Billie is going out tonight with her friends. Be careful: the day after the party can be difficult! In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a youn…
 
Amir, surprise guest at Rosa's party, tells his story. Billie learns the truth about her boyfriend! In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a youn…
 
The flowers and cake have been ordered: let the celebration begin! In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a young florist from Afghanistan, Diane…
 
When Billie moves to the 5th floor, she makes a surprising discovery: a well-kept secret from Rosa. In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a youn…
 
Zirek is sick! Billie and Rosa try to send a message to Awa. In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a young florist from Afghanistan, Diane, Pier…
 
"There is aLonging in Our Hearts for You, O! Lord"
 
Zirek confides in his neighbours: he misses his family. For Billie, it's time to sign up for art school and meet new people! In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car …
 
Back at 12 bis rue du Paradis by metro, Billie and Rosa take action to give Awa every chance. In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a young flor…
 
A police check for Zirek, and news from Awa: Rosa and Billie make a bold decision. In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a young florist from Af…
 
A postman in a hurry, a mistake in the address... but where is the recipient of the package? In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a young flori…
 
Billie's arrival at 12 bis rue de Paradis is disrupted by a transport strike and a medical emergency. In a block of flats in Paris a small group of neighbours enjoy friendly relations. Billie, a young foreign student is welcomed by Rosa, the doyenne of the group. She gets to grips with life in Paris with Zirek, a private car hire driver, Amir, a yo…
 
"Les voisins du 12 bis" (The neighbours from 12B) is a new bilingual story for immersive listening to familiarise yourself with the French language. The first episode of the podcast will be online on Wednesday 7 October. In a block of flats in Paris, a small group of neighbours have become friends. Zirek, the Kurdish doctor who now works as a priva…
 
Welcome to the 16th episode of the French Language Division’s Continuing Education Series. In today’s episode, Cathy-Eitel Nzume welcomes Jenn Mercer and Andie Ho to discuss the State of the FLD and the upcoming ATA Conference that may or may not be in Boston. For more information about our podcast, please visit the French Language Division’s websi…
 
====Words of Life, Good News, Gospel Songs//Major Spoken Language in Laos(Laotian, French, English, Mon-Khmer)====///ພຣະຄຣິດ ຊົງ ຟື້ນ ຄືນ ມາ ຈາກ ຕາຍ=== 15 ຊາວໂກຣິນໂທ: 1. ບັດນີ້ ພີ່ນ້ອງ ທັງຫລາຍ^ເອີຍ, ເຮົາ ຂໍ ໃຫ້ ພວກເຈົ້າ ຄຳນຶງ ເຖິງ ຂ່າວປະເສີດ ທີ່ ເຮົາ ໄດ້ ປະກາດ ແກ່ ພວກເຈົ້າ ຊຶ່ງ ພວກເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ ເອົາ ໄວ້ ແລະ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃນ ຂ່າວປະເສີດ ນັ້ນ. 2. ແລະ ຊຶ່ງ …
 
[1]. "Praise be to God the Holy Spirit"-Lao Worship.3gp
 
[2].Lao(Luang Prabang)-"Jesus: Lord & Savior".3gp
 
[3]. Laotian Guest-JMJ in Laos (Catholic Laos).3gp
 
[4].“Hark! the Herald Angels Sing”-Laoian.3gp
 
[5]."Jesus: Teach & Healer"-Lao(Luang Prabang).3gp
 
[6]."We will walk in the way of Jesus"-Lao Worship Music.3gp
 
[7]. "Invitation to Know Jesus Personally"-Lao Language.3gp
 
[8].Lao Gospel Song(Vientiane).3gp
 
[9].Lao Language(ພາສາ ລາວ) Ballads.3gp
 
[10].Lao Language- "Portrait of Jesus".3gp
 
[11]."Blessed Be Your Name"- Lao Gospel Song ສາທການພຣະນາມ.mp4
 
[12]. "Words of Life" - Lao Language.3gp
 
[13].=====ຝຣັ່ງ ພາສາ/French Language===Sur le chemin de souffrance(Via Dolorosa) (French)苦路(法语).mp4 // 1 Corinthiens 15 -- 1. Je vous rappelle, frères, l'Evangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, 2. et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru…
 
[14].French Hymn - Adoremus in Aeternum - Catholic Renaissance Hymns.mp4
 
[15]."The first on the way"-"La première en chemin".mp4
 
[16]."Oui, je me lèverai"-"Yes, I will get up"/Ensemble Vocal l'Alliance.3gp
 
[17]. Francais - "Good News" (Bonne Nouvelle).3gp
 
[18]. "La nuit qu'il fut livré"-Francais(French) (Louis&Angélique)
 
[19]. ====== ພາສາ ພາສາອັງກິດ/English Language====== English Version-"Via Dolorosa"-"Path of Suffering".3gp
 
[20]. "The Old Rugged Cross"-English Hymn.3gp // 1 Corinthians-Chapter 15: - 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand; 2. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. 3. For I delivered unto you fir…
 
[21]. "There is A Longinh in Our Heart"-English Hymn.3gp
 
[22]. English(U.S.A)- "Jesus: Lord & Saviour".3gp
 
[23].English-"Make Me A Channel of Your Peace".3gp
 
=======ມອນ-ຂະແມ ພາສາຕ່າງໆ ຄອບຄົວ /Mon-Khmer Languages Family========
 
[24].Mary Christinity- Khmu Christian Music.3gp
 
[25]. Khmu Christian Song.3gp
 
[26]. Khmu Christian in Laos.mp4
 
[27]. "Invitation to Know Jesus Personally" -Khmu (ກມຫມ) PeopleLanguage Movie Clip from Jesus Film.3gp
 
[28]. Khamu - "Noah".mp3
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login