Hristiyanlık ציבורי
[search 0]
עוד
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
İsa'nın havarilerinden olan Havari Yakup ve Yahuda (Taday) hakkında çok az bilgiye sahibiz. İsimlerinin o dönem yaygın olduğu düşünülürken, hayatları ve hizmetleriyle ilgili kesin bilgilere ulaşmak zordur. İsa'nın yakınları olduğu ve hatta kardeşleri olarak bile anıldıkları söylense de, kesinlik kazanmamıştır. İsa'nın hizmetine tanıklık etmişlerdir…
  continue reading
 
İsa’nın havarilerinden Elçi Tomas, daha çok bilinen adıyla da Şüpheci Tomas bugünkü programımızın konusu. Bu elçi bazı şeylere inanmayı zor buluyordu bundan dolayı şüpheci olarak anılır. Fakat İsa'ya inanıyordu, çok cesur ve gerçekten sadıktı. İsa’nın meşhur Yol, Gerçek ve Yaşam Ben’im dediği ayet, Tomas ile konuşması sırasında söylenmiştir. Tomas,…
  continue reading
 
Matta Yeni Antlaşma’nın ilk bölümünün yazarıdır. Aynı zamanda Levi ismiyle de bilinir. İsa’nın hayatını aktarırken Mesih’in soyağacında özellikle insan doğasına ve kökenine vurgu yapar. Roma için çalışan bir vergi görevlisiydi. Yahudiler tarafından en çok dışlanan ve iftiralara uğrayan mesleklerden biriydi. Bu nedenle pek sevildiği söylenemez çünkü…
  continue reading
 
Bartalmay en belirsiz havarilerden biridir. Adı yalnızca İncil’de İsa’nın 12 Havarisinin isimlerinin yer aldığı 4 yerde geçer. Onun dışında genellikle Natanel olarak geçtiği düşünülür. O dönemde farklı isimlerle bilinen ve bazen lakaplar takılan insanlar düşünüldüğünde bu yorum mantıklıdır. Özellikle Yuhanna bölümünde Natanel isminin havariler aras…
  continue reading
 
Yuhanna 1:44 Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Beytsayda'dandı. Der. Petrus ve Andreas'la aynı kasabadandı. İsa ona, "Ardımdan gel, beni takip et" dedi. İsa’nın çağrısına itaat eden Filipus aynı zamanda hemen arkadaşı Natanel’e İsa'dan bahsetmeye gitti. Yuhanna 1:45’te Filipus, Natanel'i bularak ona, ‹‹Musa'nın Kutsal Yasa'da hakkında yaz…
  continue reading
 
Markos 1:19-20 İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Yakup ve Yuhanna balıkçıydılar ve babalarıyla birlikte bir teknede oturuyorlardı. İsa onlara “Ardımdan gelin, beni takip…
  continue reading
 
Markos 1:19-20 İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Yakup ve Yuhanna balıkçıydılar ve babalarıyla birlikte bir teknede oturuyorlardı. İsa onlara “Gelin, beni takip edin!” d…
  continue reading
 
Andreas, Doğu Ortodoks Kilisesi için önemli bir isimdir. Beytsayda’da doğdu. Konstantinapolis (İstanbul) Patrikliğinin kurucusu olarak kabul edilir ve şu anki patriğin, Havari Andreas’ın halefi olduğu kabul edilir ve ilk çağrılan Havari olduğuna inanılır. Andreas kardeşi Petrus’a kıyasla daha sessiz görünüyordu ve belki de onun gibi girişken değild…
  continue reading
 
Simun Petrus, Beytsayda’da doğdu. Petrus gürültücüydü, konuşup-sorgulardı, hızlı kararlar veriyordu ve bu nedenle İncil’de de gördüğümüz üzere sık sık hatalar yapıyordu ama İsa yine de onu seçti ve hayatında çok şeyi değiştirdi. Simun ismindeki bu adam, İsa Mesih tarafından Kaya anlamına gelen Kefas-Petrus olarak adlandırılmıştır. Kendisi balıkçıyd…
  continue reading
 
12 Havari, diğer bir değişle onikiler. Bu insanlar İsa Mesih’in müritleri, en yakın takipçileriydi ve İsa Mesih neredeyse 3 yılını gece-gündüz bu insanlarla birlikte geçirdi. Onlarla ilgilendi, onlara öğretti ve yetiştirdi. Tanrı’nın olağanüstü bir şekilde kullandığı sıradan insanlardı. Aralarında balıkçı, vergi görevlisi, devrimci vardı. Yani çok …
  continue reading
 
Özgür Jerdan ile Matta 13'te bulunan tohum benzetmesine bakacağız. Matta 13:1-23 1 Aynı gün İsa evden çıktı, gidip göl kıyısında oturdu. 2 Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. 3 İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. “Bakın” dedi, “Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. 4 E…
  continue reading
 
Ünlü yazar G. K. Chesterton, "Paradoks hakikatin dikkat çekmek için baş aşağı durmasıdır." der. Ve İsa Mesih, Göklerin yani Tanrı'nın Egemenliğini o bölgenin en küçük tohumuna yani hardal tanesine benzetir. Bu muazzam krallığı dünyevi güçlerle değil zayıf ve güçsüzlüğü simgeleyen örneklerle anlatır İsa Mesih.…
  continue reading
 
İsa Mesih, Göklerin Egemenliği'ni açıklarken Kaybolan Oğul benzetmesini kullanır. Peki neden? İsa, “Bir adamın iki oğlu vardı” dedi. “Bunlardan küçüğü babasına, ‘Baba’ dedi, ‘Malından payıma düşeni ver bana.’ Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. “Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat…
  continue reading
 
İsa Mesih, Göklerin Egemenliği'ni açıklarken Acımasız Köle benzetmesini kullanır. Peki neden? Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, “Ya Rab” dedi, “Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?” İsa, “Yedi kez değil” dedi. “Yetmiş kere yedi kez derim sana. Şöyle ki, Göklerin Egemenliği, köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir …
  continue reading
 
İsa Mesih, Göklerin Egemenliği'ni açıklarken Kaybolan Koyun benzetmesini kullanır. Peki neden? Bütün vergi görevlileriyle günahkârlar İsa'yı dinlemek için O'na akın ediyordu. Ferisiler'le din bilginleri ise, “Bu adam günahkârları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor” diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: “Sizle…
  continue reading
 
İsa Mesih, Göklerin Egemenliği'ni açıklarken Define ve İnci benzetmesini kullanır. Peki neden? Adamın biri İsa'ya gelip, “Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?” diye sordu. İsa, “Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?” dedi. “İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, O'nun buyruklarını yerine getir.” …
  continue reading
 
Antalya İncil Kiliseleri Başpastörü Ramazan Arkan'ın rehberliğinde, Matta İncili'nde yer alan İsa'nın Soy Ağacı ile ilgili bir çalışmaya başlıyoruz. Bu önemli metin, İsa'nın kökenleri ve atasal bağlantılarına dair bilgi veren bir liste sunar. Matta İncili'nin 1. bölümünde bulunan bu soy ağacı, İsa'nın Davut soyundan geldiğini vurgular ve İsa'yı ve …
  continue reading
 
Loading …

מדריך עזר מהיר