show episodes
 
Loading …
show series
 
Eran Aviram · הגמדים מארחים: Shadowdark עם יוסי ואורי (פרק 257) הורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם – אנחנו עונים לכל מייל. הגמדים בפייסבוק, בטוויטר, וגם בבלוסקיי את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכ…
  continue reading
 
Eran Aviram · אדפטציה של Isekai למשחק שולחני (פרק 256) הורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם – אנחנו עונים לכל מייל. הגמדים בפייסבוק, בטוויטר, וגם בבלוסקיי את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צמד הק…
  continue reading
 
Eran Aviram · ניהול משאבים (פרק 255) הורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם – אנחנו עונים לכל מייל. הגמדים בפייסבוק, בטוויטר, ועכשיו גם בבלוסקיי! את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צמד הקלישאות; ותו…
  continue reading
 
Eran Aviram · מטא משאבים (פרק 254) הורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם – אנחנו עונים לכל מייל. הגמדים בפייסבוק, בטוויטר, ועכשיו גם בבלוסקיי! את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צמד הקלישאות; ותודה…
  continue reading
 
Eran Aviram · ללמוד להנחות אחרת (פרק 253) הורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם – אנחנו עונים לכל מייל. הגמדים בפייסבוק, בטוויטר, ועכשיו גם בבלוסקיי! את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צמד הקלישאות…
  continue reading
 
Eran Aviram · לקראת Legend in the Mist הורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם – אנחנו עונים לכל מייל. הגמדים בפייסבוק, בטוויטר, ועכשיו גם בבלוסקיי! את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צמד הקלישאות; ו…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים מארחים: מי צריך מנחה בכלל להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם – אנחנו עונים לכל מייל. הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צמד הקלישאות; ותודה לגמד …
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים מארחים: משחקי מחשב שהם משחקי תפקידים להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם – אנחנו עונים לכל מייל. הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צמד הקלישאות; …
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים מארחים: שינוי הנחות היסוד במהלך משחק להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם – אנחנו עונים לכל מייל. הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צמד הקלישאות; …
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: הסכנה שבבינה מלאכותית להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צמד הקלישאות; ותוד…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: Intelligence Rising להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צמד הקלישאות; ותודה …
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: נטוורקינג בפעולה להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) ב…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: סשן מיוחד בהתאמה אישית להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנג…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: Godflesh להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צמד…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: Dead Frost עם יקיר בן חיים להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר …
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: Caregiver להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צמ…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: כתיבה בשפה זרה להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכ…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: סקנדל ה-OGL והשלכותיו להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגל…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: שליטות ונבלים להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכו…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: הערכה למתקדם להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: משחקים חדשים בעברית להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: עבודה עם עורך להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכו…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים: סוגי עריכה להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכות צ…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים הרפתקה בהזמנה: פישוט מנגנונים להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושי…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים הרפתקה בהזמנה: תהליך הכתיבה להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר …
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים הרפתקה בהזמנה: איך מתחילים להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר ב…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים חופרים, עונה 1: מסקנות מהפלייטסט להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר ב…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים, עונה 1, פרק 3 להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכו…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים, עונה 1, פרק 2 להורדת הפרק האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. את התוכן של אורי מוצאים בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. הארט הגמדי בזכות אביב אור; הלוגו בזכות יואב אבירם; מנגינות פתיחה ומעבר (ושיר באנגלית) בזכו…
  continue reading
 
Eran Aviram · הגמדים בונים, עונה 1, פרק 1 להורדת הפרק את התוכן של אורי מוצאים כאן בדרייבת'רו. לערן יש אתר עם קישורים לתוכן שלו. האימייל שלנו הוא show@dwarves.org.il ונשמח לשמוע מכם על מה שתרצו ונענה לכל מייל – אבל לא נענה לשאלות בשידור! הגמדים בפייסבוק, ובטוויטר. סיכום בכתב של תהליך הכתיבה של Hell's Coming With Me, בבלוג של אורי. מאיפה בא הרעיון לה…
  continue reading
 
(הורדת הפרק) האזינו לאביב (ולפעמים גם ערן) בשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן האתר של ואנור ואנור ופלאים בפייסבוק לכו תמכו בפלאים, ברגע זה ממש! האירוע בפייסבוק (לעדכונים על יעדים חדשים) מה זה פלאים? (3:23) הפרקים שעשינו על ז'אנר גיבורי העל: חלק א', חלק ב' מבוסס על Masks את מי אני משחק, ומה עומד לקרות במשחק? (8:55) איך משחקים? (12:20) איך משיגים …
  continue reading
 
הורדת הפרק 03:50 אורטל טל – איך לשחק עם מכאניקה? הטקסט החופשי של מו"ד זמין בעברית בחינם. 20:15 דניאל זולוטניצקי – איך ללמוד להריץ שיטה? 36:25 יהלי גוטמן – המכאניקה מפריעה לי לעשות דברים מגניבים פורטל אל העתיד, בו השמש קורסת!! 49:00 אלמוג קפח – השחקנים לא מפחדים במשחק אימה 1:08:00 שמוליק מזרחי – רוצה להריץ Deathwatch, מתקשה למצוא שחקנים 1:16:50 פלאג…
  continue reading
 
(הורדת הפרק) שורפים משחקים: הפודקאסט לגיימר העצלן הוויקי של ה-Dusk Barrens הקלטות Xcrawl שלנו 13:51 ערן ארבל – עצות להרצה בסגנון השממות המערביות ליל הנצח Grove of Ash, מורץ בתוך שרת הדיסקורד של שורפים משחקים 26:20 הפסקה לפרסומות רכשו את ואנור המחודש! גיבורי הסערה עכשיו בהדסטארט! 28:31 אדם סברנסקי – איך ממשיכים אחרי הבוס האחרון? נשקים מיוחדים 40:24 …
  continue reading
 
(הורדת הפרק) תודה לטרובדורים על ההקלטה מכנס דורות! אני הוא גמד וחפרתי לי בור הפרק ה-100 2:45 לענות לשאלות של חברוקים 21:20 הנושאים שלא עשינו, ולמה לא עשינו אותם 33:00 איך זה להקליט את על כתפי גמדים בימים אלו 42:35 לאן הולכים הגמדים? הפוגה וניסוי. The post הפרק ה-200 – איך עושים בקובייה שיצא גבוה appeared first on על כתפי גמדים.…
  continue reading
 
(הורדת הפרק) 2:00 שלושת האלמנטים: אורי: רעם (תופעות טבע). ערן: מאפים (אוכל, אפייה, סיפוק מאכילה, מאפייה, תהליך היצירה של הפחמימה האלוהית). אביב: קללה עתיקה (משהו שמעוות אנשים, נדרשים להיות אמיץ וחזק להתמודדות). 4:20 תמות: אורי: צריך להשקיע עבודה ומאמץ בכדי להתגבר על מכשולים. ערן: לחם, נדרשת מיומנות וכלים ותהליך שלם שצריך לעבוד. מאפים זה מעבר ללחם. …
  continue reading
 
(הורדת הפרק) קישורים חשובים: קבוצת מבוכים ודרקונים 5 קבוצת ליגת ההרפתקנים 8:50 מה קרה עד כה 12:50 מי משתתף בארגון 14:55 איך משחקים 21:50 איך מריצים פרק בונוס על כנס דרקוניקון אתר ליגת ההרפתקנים הישראלית (נכון לרגע זה, בשלבי הקמה) The post ליגת ההרפתקנים של מבוכים ודרקונים (פרק 198) appeared first on על כתפי גמדים.…
  continue reading
 
(הורדת הפרק) 1:00 ארז אמיר אם השחקנים שמעו שמועה – היא בטוח נכונה, כמובן! 2:10 שמועות הן סוג של רמזים 3:25 נכון, אבל לא מדויק לחלק את המידע למספר שכבות. 7:00 שמועות מגיעות ממישהו מסויים לנסח את השמועה כמגיעה ממישהו מסוים, ולתאר מי זה. 9:00 לקבל שמועות מהשחקנים בכיוון של מיזם אספמיה (רכישה). 12:45 רד הרינג רד הרינג חוק שימור הפרטים 18:35 סוגים של רמ…
  continue reading
 
(הורדת הפרק) 1:00 הגדרה של עתק וסוגי עתקים עיקר המערכה, גם אם לא מטרת המערכה. סטארגייט סוגים של מקגאפין 4:40 עתקים שמשנים את החוקים של העולם מאפשר לעשות משהו שהיה בלתי אפשרי בלעדיו. 5:30 איך ליצור עתק שכזה Log Horizon Castle in the Sky הכוחות החברתיים מסביב לעתק – אלו שרוצים להביא לשינוי, ואלו שפועלים לשמר את המצב הקיים. Ingress 9:10 תמיד מסוכן לשי…
  continue reading
 
(הורדת הפרק) כנס דרקוניקון! דניאל רוזנברג, הפונדק, הפונדק הוצאה לאור אורייין אינטרטור, חנות המשחקים הממלכה, משחקי ליאם הוצאה לאור 3:00 האירועים הבולטים בכנס הנוכחי משחק אפי של ליגת ההרפתקנים, ראשון בארץ משחקי לוח שנוצרו ב-Game Jam! לראשונה כנס של יומיים – יום שישי מתאים במיוחד למשפחות 8:30 מה עוד יש בדרקוניקון? משחקי תפקידים, לוח ומיניאטורות; טורני…
  continue reading
 
(הורדת הפרק) מי אתה, עמית בלום? שלום גמדים עטורי ניסיון ותהילה, לא זוכר אם עשיתם על זה פרק אבל תהיתי האם יש לכם עצות כיצד ליצור/לשחק NPC כך, שלשחקנים יהיה אכפת מגורלו ובאופן כללי ממה שקורה לו? המטרה היא ליצור קשר בין השחקנים לנאפס, שאם יקרה לו משהו רע (ממש) בחייו הפרטיים, מעבר לזה שהשחקנים ירצו לעזור הם ממש ירגישו את כאבו. בתודה מראש וכוס שיכר, עמי…
  continue reading
 
(הורדת הפרק) למה בעצם אני חושש לפעול? למאבאטי 3:25 הקושי שבללכת נגד היעילות בגלל שהרבה דברים הם מאוד "מובנים" ובעלי מדד יעילות ברור, יותר קשה לשחק משהו שלא מתאים לתבנית וזה גם משהו שלא תמיד מתקבל בהבנה. 5:40 להתקדם לאט לאט לבדוק מול כולם, שלב שלב. להפגין איך ההחלטות שלך עוזרות במשהו במשחק – הכיף מסביב לשולחן, התקדמות העלילה, העשרת העולם – שלא יראה …
  continue reading
 
(הורדת הפרק) 0:40 סוגים של יחודיות חד ערכי לעומת חד-חד-ערכי. חד ערכי – האורוק-האי הם סוג מיוחד של אורקים. חד חד ערכי – לורטז מהאורוק האי הוא חד חד ערכי. כי יש רק אחד ממנו. (אפילו שבספר היו 0 ממנו). 2:45 יש רק אחד כזה Older Than Feudalism 7:10 וריאנטים הבדלה מהותית מיצור המקור, לעומת הבדלה קוסמטית מיצור המקור. Loremaster’s Guide 13:40 מפגש עם היצור …
  continue reading
 
(הורדת הפרק) 2:05 סגנון השממות המערביות הסבר, מהבלוג של הבחור של מיקרוסקופ. 7:50 הבעיה של ערן רוצה לאפשר לשחקנים שנהנים מגילום דמות להתקדם בקצב דומה לשחקנים שנהנים מגילוי העולם. 27:50 הבעיה של אורי רוצה לעודד את השחקנים לפעול יותר, ולהתעכב פחות על התייעצויות ותכנונים. 35:55 חדשות ועדכונים נפתחה ההרשמה למנחים לכנס דרקוניקון The post מלחימים מכאניקה …
  continue reading
 
(הורדת הפרק) כתבתי ביקורת שלמה על המשחק, באתר של עד ארבעה שחקנים. לרכישת ספר הבסיס של Conan: Adventures in an Age Undreamed Of ב-PDF. 6:20 איך עובדת השיטה של 2ק20 23:00 הצגת ההרפתקה והדמויות The post משחק היכרות עם Conan (בונוס 20) appeared first on על כתפי גמדים.על ידי ערן אבירם ואורי ליפשיץ
  continue reading
 
(הורדת הפרק) 1:00 מהי סצינה הנשגבים, Exalted 4:30 מתי הזמן הנכון לעבור להתרחשות הבאה? לפני שיש שבירה של אחת מהאחדויות של הסצנה: העלילה, המקום, והזמן. (פואטיקה של אריסטו) לשאול את עצמך כל הזמן מהי הסצינה הבאה, תוך כדי הרצת הסצינה הנוכחית. 10:15 מודעות לסצינות זה חשוב 12:00 מכאניקה שמתחשבת בסצינות מבוכים ודרקונים 5, גורל, קונאן 13:10 להביא את הסצינה …
  continue reading
 
(הורדת הפרק) הקלטה מהשעתיים שבהן ישבנו לדבר על מערכות בשולחן "כותבים עם…", שולחן פתוח מביגור 2017. חישולי המערכה שלנו; הקלטת הפרק החי שהיתה מיד לאחר ההקלטה הזו. The post הקלטה משולחן "כותבים עם…" על יצירת מערכות, ביגור 17 (בונוס 19) appeared first on על כתפי גמדים.על ידי ערן אבירם ואורי ליפשיץ
  continue reading
 
(הורדת הפרק) כל שלושת הגמדים מתכנסים במקום אחד, עוזרים לשחקנים לדבר בגוף ראשון ולמנחים להתמודד עם דמויות שלא יכולות למות, ועושים את חישול המערכה המחריד ביותר עד כה. 0:30 איך היה הכנס שלנו 14:00 שחר קוטנר איך לעשות Stand מ-Jojo's Bizzare Adventures במבוכים ודרקונים? 31:35 עמית בלום פרק 139 איך לעודד שחקנים לדבר בגוף ראשון? 42:25 עידו צנג להכניס למשח…
  continue reading
 
(הורדת הפרק) כמנהגנו לפני כל כנס גדול, אנחנו עוברים על הקדימונים שמצאו חן בעינינו במיוחד, וממליצים – כדי לעזור לכם לבחור מה לשחק. 2:00 המלצות אביב אייסל מנוח להביור פמיניסטי קידר מדברים על משחקים מסחריים – פרק 142 – עצות ליוצרי תוכן עם עומר גולן. אנדרומדה, פרק פיילוט כותבים הק לעולם האפוקליפסה – פרק 167 – עיר בערפל עם עמית משה. כותבים רשת קונספירצי…
  continue reading
 
(הורדת הפרק) עודד דויטש, מעין מתפרץ של תוכן. הבלוג גלגולים פראיים, ובפייסבוק הפרק שעשינו על עולמות פראיים. 1:00 עודד דויטש אהלן גמדים, אתחיל במילה טובה – בעזרתכם חזרתי להיות שחקן במשרה מלאה ואפילו יותר טוב, המשיכו כך! אני משחק כחלק מקבוצה ותיקה כבר כמה חודשים במו"ד 5. בגלל חופשות אוגוסט בתקופת החגים יוצא שאנחנו לא נפגשים שבועות כיוון ולא מתאפשר לקי…
  continue reading
 
(הורדת הפרק) 00:55 עמית בלום קרב תלת מימדי! כ-side quest, אני רוצה להכניס אותם למערה בה נמצא איש עם שיקויי ידידות מצד חיות וגלימת טיפוס עכבישי. וכמובן עכבישים מסוגים שונים. כל המערה מכוסה רשתות לאורך ולגובה. ככה שכמעט בכל מקום ניתן לזוז לאורך או לעלות/לרדת "קומה". חלק מהרשתות מובילות לעכבישים שמושכים אותן למעלה כשמישהו נוגע/נדבק/מטפס עליהן. כלומר ב…
  continue reading
 
Loading …

מדריך עזר מהיר