Self Improvement ציבורי
[search 0]
Self Improvement הפודקאסטים הטובים ביותר שיכולנו למצוא
Self Improvement הפודקאסטים הטובים ביותר שיכולנו למצוא
There are times when people need help and motivation to overcome difficult periods in life and carry on in the right direction. Listening to podcasts is a good alternative to long self-help courses, as they are easy to follow, anywhere and anytime. In this catalog, you can find podcasts aimed to help you increase your motivation and productivity. Also, there are self-improvement podcasts where hosts share tips on how people can improve their way of thinking, personalities and get rid of bad habits as it's never too late to change - with effort and determination, one can become the person they want to be. What is more, here you can find the best podcasts which may help you get creative ideas and improve your creative thinking skills. Also, some of the hosts invite artists, authors and business leaders, who offer tips for how to thrive in life and work. Other hosts invite guests to discuss about the secret laws of attraction and about what makes great people great.
עוד

Download the App!

show episodes
 
מדי שבוע רבני הישיבה מדברים על פרשת השבוע מזויות שונות - פרשנית, היסטורית, הלכתית, אקטואלית וכו'. כל פרק כ5 דקות. התוכן עולה מצולם ליוטיוב של הישיבה, בבחינת "והעם רואים את הקולות"
 
תוכנית הרדיו על לימודים, מחקר ומה שביניהם, בה אני מארחת אורחים שונים בנושאים שונים ומרתקים! בכל יום רביעי ב14:00 לייב בפרופיל הפייסבוק שלי! ההקלטות עולות אט אט גם לכאן - מומלץ לבדוק בעמוד הפייסבוק של התוכנית לפרקים שטרם עלו בפורמט פודקאסט. מוזמנות ומוזמנים לכתוב לי :) רלי
 
היי עולם! שמי רלי, רלי בריל. כמקבלת החלטות סידרתית וכאחת שמסייעת לאחרים בעניין, החלטתי להרים פודקאסט שיעזור לכמה שיותר אנשים לקבל החלטות ויותר חשוב - שיהיו שלמים איתן. איך עושים את זה? נגלה יחד בפודקאסט חדש שנולד בהחלטה של רגע. למה רגע? מה קרה לתוכנית הקודמת שלי? ומה הולך להיות כאן? כל זאת ועוד בפרק הפתיחה של הפודקאסט - קבלו אותה.
 
Loading …
show series
 
פרשת אמור עוסקת בין היתר בדיני הכהנים. במסגרת האנשים שלכהן אסור להיטמא להם בולט היעדרה של אשתו. מדוע היא מושמטת ומה היחס בין פשוטו של מקרא למדרש ההלכה בנושא זה?
 
מה הקשר בין הקדושה לבין המצוות שמפורטות לאחר מכן וכיצד הן מתאימות למסגרת בה הפרשה מצויה. כיצד הקדושה קשורה ל'מאזני צדק' ולמידות המקדש.
 
לאחר מותם של שני בני אהרן, מופיעה מחלוקת בנוגע לשעיר החטאת. כיצד אנו רואים את המתח בין "כאשר ציוויתי" לבין החשיבה האנושית? כיצד שאלה זו מופיעה פעמים רבות בתורה שבעל-פה.
 
בתחילת העיסוק בפרשת העולה יש עיסוק נרחב בתרומת הדשן. כיצד תרומה זו מסמנת את המעבר בין הימים במקדש וכיצד תרומה זו היא מפגש בין האדם לא-ל. וכיצד העבודה הפחותה במקדש נעשית באותו להט כמו עבודת הכהן ביום הכיפורים.
 
מה הקשר בין ספר ויקרא לפרשת העקידה? האם אברהם מקריב קורבן עולה או שמא קורבן אשם, ואיך כל אלו קשורים לטיבם של הקורבנות השונים בספר ויקרא
 
בסיום ספר שמות מופיעים שני עננים- האחד הוא ענן המשכן שמונע ממשה להיכנס ושני עמוד הענן המפורסם שמלווה את בני ישראל במסעותיהם. כיצד ניתן לפתור את העמימות והערפל בין שני העננים ואיזה רעיון שמע הרב מדן בנערותו מהרב יואל בן נון כפתרון לשאלה זו.
 
מה פשר הפירוט הרחב על התרומה שהביאו בני ישראל? מה ההבדל בין הזהב לבין שאר הפריטים? כיצד ההתנדבות כאן היא תיקון וכפרה לעגל הזהב. וכיצד ביאר המורה למתמטיקה של הרב מדן- פרופ' עמוס אלטשולר את משקלי העצים למשכן.
 
בתיאור המצוות לאחר חטא העגל מוזכרים בין היתר איסורי המלאכה בשבת. ברשימה זו מביאה התורה 2 דוגמאות לאיסורי שבת במילים "בחריש ובקציר תשבות". מדוע בוחרת התורה דווקא בשתי דוגמאות של מלאכות חקלאיות אלו?
 
בפרשתנו ובפרשת אמור מופיעים שני תיאורים שונים בנוגע לשולחן והלחם שעליו. כיצד הלחם הבודד מייצג, כביכול, את לחמו של ה' ושניים עשר הכיכרות מייצגים את בני ישראל. וכיצד כל אלו קשורים למנורה?
 
תפסתי את אורן בן דוד, יועץ עסקי ומאסטר במודלים עסקיים ואדם שמלווה אותי לתוצאות ייחודיות כבר שנה וחצי, לתכנית על נכסים - איך ייראה העתיד שלנו ואיך הנכסים מתקשרים לזה, כאלה שאפשר להקים סביבנו וכאלה שאפשר להשקיע בהם.
 
עם סיום מכת הברד והתוצאות הקשות שהנחיתה על מצרים נדמה היה כי המסר הופנם והגענו אל התוצאה המתבקשת במילותיו של פרעה "חטאתי הפעם, ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים". לאור זאת, נשאלת השאלה מדוע יש צורך בשלושת המכות הנוספת המוזכרות בפרשתנו?
 
מהו תפקידו של המטה שהופך לתנין כהקדמה לעשרת המכות? מה ההבדל בין אות ומופת, וכיצד בסיפור המטה מתפרשים דברי רש"י "אין הקב"ה נפרע מן אומה עד שנפרע מאלוהיה תחילה".
 
"דומם שטה תיבה קטנה"- ההקבלה בין שתי התיבות המופיעות בתורה- נח ומשה, והזיקה ביניהם מעוררת את השאלה על הדומה והשונה ביניהן ביחס למעורבות האדם בדרכי השגחה. לסיום, כיצד שם חם ויפת מרומזים בתיבת משה?
 
בפרשתנו שמעון ולוי מקבלים פחות ברכה ויותר קללה. אולם בהמשך התורה אנו רואים ששבט לוי בולט מול שאר השבטים. מהו יחודו של שבט זה וכיצד הצליח להפוך את הקללה לברכה.
 
בפרשתנו יוסף מרוקן את תושבי מצרים מנכסיהם. האם ההתנהלות של ההתנהלות הכלכלית של יוסף אכן ראויה? בהצעתו של הרב מדן מוסבר כיצד עולם האריסות התנהל בעבר. בנוסף, מוסבר כיצד יוסף מונע מהפכות שנוהגות לקרות לאחר שנות רעב.
 
יעקב מאשים את האחים ולא מוכן להוריד את בנימין בכל מחיר ובסוף משתכנע ואומר 'כאשר שכלתי שכולתי'. מה השתנה בדעתו של יעקב? האם השינוי בין הסיפורים משקף רמז שיעקב תולה בו תקווה.
 
סיפורם של יהודה ותמר מעורר שאלות רבות. איזה ייאוש חווה יהודה בפרשייה זו ומהי התקווה שטמונה בסיפור זה. כיצד קריאת השמות ומיקום לידתם מעידה על היותם חלק מעם ישראל.
 
ביחס למפגש בין יעקב ועשו אנו מוצאים מספר גישות; מפשטי המקראות נדמה, שחששותיו של יעקב לא היו מוצדקים ובאמת לעשו לא היתה כל כוונה לפגוע בו. מאידך, גישת חז"ל ראתה בעשו דווקא כמי שכן תכנן להתנכל לאחיו ורק בגלל התערבות אלוקית זה לא קרה.
 
"ויהי בעיניו כימים אחידים באהבתו אותה" נדמה כי עניין אהבת יעקב את רחל משליך על כל הפרשה כולה ומתאר מערכת יחסים מיוחדת. לאור זאת מפתיעה ביותר תשובתו לרחל "התחת א-לוהים אני"? וכלשון חז"ל "וכי כך עונים את המועקות"? בחידוש השבועי מתקבל מענה לשאלות אלו תוך עמידה על הקשר בין יעקב לרחל.
 
מדוע משדלת רבקה את יעקב לגנוב את הברכות בדרך של עורמה ומרמה? מדוע לא ניגשה ליצחק בבקשה לתת את הברכות ליעקב? האם ישנו קשר בין רמאותו של לבן הארמי למנגנונים בהם השתמשה רבקה?
 
מי הם בני קטורה ומדוע אברהם משלח אותם? כיצד בני אברהם נוחלים את הארץ מנהר מצרים עד הנהר הגדול הנר פרת בכדי לממש את הבטחת ברית בין-הבתרים.
 
אירה הוק - אישה שהיא השראה באה לספר איך הגיעה להיות בעלת קהילה ענקית של אינסטגרם ישראל, עשרות אלפי עוקבים באינסטגרם ויכולת השפעה (מבלי להיות משפיענית). פרק שייתן לכם להבין איך אפשר להתחיל מכל נקודת פתיחה ולהגיע לכל מטרה, אם חושבים נכון ומקשיבים למה נכון לנו
 
"אחר הדברים האלה"- התורה קושרת את פרשת עקידת יצחק למאורע שאירע לפניה. מה אנו למדים בקשר בין פרשיות גירוש ישמעאל לעקידת יצחק.
 
בקריאה ראשונית תיאור בניית המגדל והעיר על ידי אנשי דור הפלגה נשמע הגיוני ומתקבל על הדעת ברמה הבטחונית והתכנונית. לאור זאת ירידתו של הקב"ה והקצף שיצא על כך מעוררים את השאלה מה היה כל כך נורא במה שעשו?
 
לא תמיד פשוט לקבל החלטות! לעיתים אפילו מתסכל. לפרק הזה הזמנתי אדם אהוב במיוחד! שרון כהן. מורה במרכזי מחוננים. מלמד על מערכת ההפעלה האנושית, באמצעות אמנות המילה. מרצה על הורות, זוגיות, הוראה וחינוך והוא גם ​יועץ משפחתי וזוגי מדהים במיוחד! ​יחד איתו דיברנו על האם אנחנו מקבלים או לוקחים החלטות? מה עוצר אותנו מלהחליט? ומה עושים כשיש יותר מידי אפשרויות?…
 
גיל רוזנברג - האיש עם הפטיש בא לספר לנו איך התגלגל להיות יזם בתחום הנדל"ן ועוד פתאום מחזיק ספר ביד לספר על זה. פרק שייתן תקווה להרבה אנשים שמחפשים את הדרך שלהם ליזמות
 
הרב מדן והרב בזק מבארים מה היה טיבו של קין, ומדוע לא שעה ה' למנחתו. במסגרת החידוש השבועי הם עומדים על האתגר האמוני שקיים דווקא אצל מי שבבעלותו קרקע.
 
סגנון הברכות לשבטים בפרשתנו מעורר קשיי הבנה ופרשנות רבים. בחידוש השבועי עוברים יחד הרב מדן ובזק על חלק מהברכות תוך ניסיון לעמוד על ההבנה שלהן. מה טיב היחס בין משה ליהודה? במה זכה יוסף לברכה ארוכה מיהודה?
 
האם להיות פונדקאית? אחת השאלות המורכבות! הפעם בקבלו אותה - פודקאסט על קבלת החלטות נדבר על תהליך הפונדקאות ועל כל השיקולים שכדאי לקחת בחשבון לפני שמחליטים. איתי באולפן שלוש נשים מעוררות השראה! קרן וורפמן - נשואה באושר ואמא לארבעה שבחרה להיות פונדקאית. אלינור קרבטרי אלעד, נשואה ואמא לבן ובת שהגיעו לעולם בעזרתן של פונדקאיות. ומירב לוי - נשואה ואמא ל-2…
 
שי בדיחי - יזם פיננסי ובעלי קהילת ידע שווה כסף, מפתח מערכת פיננסית רב תחומית ואיש עשייה, מגיע כדי לדבר על עשר השנים הבאות בעיניים שלו
 
החגיגיות שיש בשירת האזינו מתעמעמת, כאשר מתבוננים בתוכן שלה - ובבשורת החטאים והעונשים שבה. הרב מדן והרב בזק מבארים לאילו חטאים היא רומזת, ואיזו נחמה ניתן למצוא גם בתוך דברי הפורענות.
 
אבי שטרן הוא מנהל קהילת MONEYTALKS המוצלחת בפייסבוק, שמונה עשרות אלפי חברים, ויחד אנחנו מנהלים שיחה ממרחק הזמן על התהליכים שעברנו ועל השינויים שלנו באופן בו אנחנו תופסים את החיים
 
.הצירוף "וילך משה" מופיע בתורה ארבע פעמים - מתוכן פעמיים בפשרתנו הקצרה .הרב מדן והרב בזק תוהים אודות הצירוף הזה, ועל מה שהוא מלמד אותנו על מנהיגותו של משה
 
לאחר פרשיית הקללות בפרשת כי תבוא, מגיעה פרשת ניצבים - שגם בה אנחנו קוראים על מעין ברית בין הקב"ה לעם ישראל. על ההבדל והקשר בין שתי הפרשות עומדים הרב מדן והרב בזק בחידוש השבועי.
 
בניגוד לפרשת בחוקותי, רשימת הקללות בפרשתנו נראית במבט ראשון חסרה סדר וארגון. בחידוש השבועי עומדים הרבנים מדן ובזק על רצף הקללות תוך עמידה על המשותף להן. מהו המסר הערכי החבוי מאחורי הקללות? מה הקשר בינן ליציאת מצרים?
 
האם לפתוח עסק חברתי? הפעם בקבלו אותה - פודקאסט על קבלת החלטות נדבר על כל השיקולים שצריך לקחת בחשבון לפני שמחליטים לפתוח עסק חברתי. איתי באולפן לוטם סגל, מנהלת מוצר לייצרת ערך טכנולוגי-חברתי-סביבתי ומפתחת תהליכי חדשנות, מייסדת קהילת הכוורת ליזמות חברתית. לוטם מלווה היום סטארטאפים בפיתוח וניהול מוצרים טכנלוגים בהכוונה לייצירת ערך לפתרון אתגרים חברתיי…
 
"כי יקח איש אישה חדשה ... לא יחבול ריחיים ורכב". נדמה כי הקשר בין שתי הפרשיות עשוי ללמד אותנו כי אי לקיחת ריחיים ורכב מהווה חלק מפרשיית "כי יקח איש". מהו פירושו של החזקוני בעניין זה? כיצד ראוי שהחתן הטרי ינהג בעקבות הרגישות שנהגו כלפיו?
 
בשיחתם השבוע דנים הרב מדן והרב בזק בקביעת התורה "אפס כי לא יהיה בך אביון" ומיד לאחר מכן "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" - כיצד נבין את הסתירה לכאורה בפשט הפסוקים
 
בשיחתם השבוע עומדים הרב מדן והרב בזק על כך שהמילה המנחה בפרשה היא 'זכור'. הרב מדן מתמקד בשתי זכירות שהתורה דורשת - זכירת יציאת מצרים, וזכירת הנהגת סוכות.
 
בשיחתו השבוע הרב בזק מסביר מהו ההבדל המהותי בין פרשת שמע לפרשת והיה אם שמע - אהבת ה' ועבודת ה'. בהתאם לכך, מובן מדוע פרשת שמע קודמת לפרשת והיה אם שמע.
 
האם לעשות דוקטורט? בתוכנית השבוע נדבר על כל השיקולים שצריך לקחת בחשבון כשחושבים על דוקטורט. אספתי כמה דוקטורנטים ודוקטורנטיות שיספרו לנו על החוויה שלהם ועל כל מה שכדאי שתדעו לפני שמתחילים. עם Rony Ben-zvi Elimelech, Barak Dror, Adi Korisky ו- Yossi David שכבר סיים את הדוק' שלו. וגם!! האם יש פודקאסט מיוחד לדוקטורנטים ודוקטורנטיות??? נגלה בשידור! הפר…
 
מה היחס בין תורת משה בספר דברים לתורת ה' בשאר הספרים ומה טיב החזרה של סיפורים שהופיעו בחומשים הקודמים? מוזמנים להצטרף לרב מדן ולרב בזק ולצלול יחד לתוך הפרשה.
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login