CA ציבורי
[search 0]
עוד

Download the App!

show episodes
 
פודקאסט שבועי על היוגה סוטרה של פטנג'לי לתמיכה בקיום הפודקאסט אנא הכנסו לעמוד patreon.com/patanjali הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק facebook.com/groups/748628365936627 yogena cittasya padena vācām malaṁ śarīrasya ca vaidyakena yopākarottaṁ pravaraṁ munīnāṁ patanjaliṁ prānjalirānato'smi ābāhu puruȿākāraṁ śaṅkha cakrāsi dhārinam sahasra śirasaṁ śvetam praṇamāmi patanjalim
 
Loading …
show series
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרהII.24 tasya hetur avidyā אַוִידְיָה היא הסיבה להזדהות השגויה של הרואה עם הנראה לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרותII.22kṛtārthaṁ prati naṣṭaṁ api anaṣṭaṁ tad anya sādhāraṇatvātעבור החופשיים, היחסים עם הטבע חדלים, מטרת הפראקריטי הוגשמה, אך הוא ממשיך להשפיע על אחרים. II.23sva svāmi śaktyoḥ svarūpopalabdhi hetuḥ saṁyogaḥהסיבה לאיחוד של הרואה עם הנראה היא כדי שהרואה יגלה את טבעו האמיתי. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקא…
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה II.21 tad artha eva dṛśyasyā atmā הטבע קיים כדי לשרת את מטרת המתבונן האמיתית, שחרור. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק. www.idomanor.comעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרהII.20 draṣṭā dṛśimātraḥ śuddhaḥ api pratyayā anupaśyaḥ המתבונן הוא תודעה טהורה. הוא עד בלתי תלוי בטבע לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק. האתר של עידו.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה II.19 viśeṣā aviśeṣa liṅgamātrā aliṅgāni guṇaparvāṇi מצבי הגונות הם מסוים ולא-מסוים, מסומן ובלתי מסומן. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרהII.18prakāśa kriyā sthiti śīlaṁ bhūtendriyātmakaṁ bhogāpavargārthaṁ dṛśyaṁהטבע, שלוש האיכויות שלו, סאטווה, ראג'אס וטאמאס, והתפתחויותיו, היסודות, המיינד, חושי התפישה ואיברי הפעולה, תכלית קיומם היא לשרת את המתבונן, למען הנאה או למען שחרור. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפוד…
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרותII.16heyaṁ duḥkham anāgataṁ יש וניתן למנוע את הסבל בטרם בא.II.17draṣṭṛ dṛśyayoḥ saṁyogo heya hetuḥסיבת הסבל היא ההזדהות של הרואה עם הנראה (אטמה עם פרקריטי), ההפרדה ביניהם היא התרופה. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.…
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה II.15 pariṇāma tāpa saṁskāra duḥkhaiḥ guṇavṛtti virodhāt ca duḥkham eva sarvaṁ vivekinaḥ החכם יודע שבגלל תנודות התודעה, איכויות הטבע, והרשמים התת-הכרתיים, אפילו חוויות עונג נגועות בסבל, ונשמר מהן. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.…
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרהII.14te hlāda paritāpa phalāḥ puṇyā apuṇya hetutvātאלה (סוג הלידה, משך החיים ואיכות החיים), נושאים את פירות העונג והסבל, כתוצאה מביצוע מעשים טובים או רעים. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה II.13 sati mūle tad vipākaḥ jāti āyuḥ bhogāḥ כל עוד שורש הפעולות קיים, הוא ישפיע על סוג הלידה, משך החיים וחוויות החיים לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה II.12 kleśa mūlaḥ karmā aśayaḥ dṛṣṭā adṛṣṭa janma vedanīyaḥ הרשמים הצבורים של חיי עבר, שורשם בגורמי הסבל. הם יחוו בחיים הנוכחיים ובחיים הבאים. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרהII.11dhyāna heyāḥ tad vṛttayaḥיש להשקיט באמצעות דהיאנה את תנודות התודעה הנוצרות על ידי גורמי הסבל. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה II.10 te pratiprasava heyāḥ sūkṣmāḥ יש לשרש את גורמי הסבל המעודנים על ידי תהליך של התכנסות לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה II.9 svarasavāhī viduṣo api tathā arūḍho abhiniveśaḥ הרצון לחיות, המניע הבסיסי לשימור עצמי הקיים בכל יצור חי, וגם בחכמים ביותר. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרותII.7sukhā anuśayī rāgaḥהצמדות מגיעה בעקבות חוויית עונגII.8duḥkhā anuśayī dveṣaḥסלידה מגיעה בעקבות חוויית סבל לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה II.6dṛk darśanaśaktyoḥ ekātmatā ivā asmitāאסמיטה משמעותה להחשיב את המתבונן הטהור ואת מיומנויות ההכרה כדבר אחד לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרהII.5anityā aśuci duḥkhā anātmasu nitya śuci sukhā atma khyātir avidyāתפישת החולף כנצחי, הטמא כטהור, הסבל כעונג, ומה שאינו העצמי כעצמי: כל אלה הם חוסר בידע רוחני, אוידיה. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרהII.4avidyā kṣetram uttareṣāṁ prasupta tanu vicchinno adārāṇaṁבורות היא השדה בו צומחים כל גורמי הסבל, בין אם הם רדומים, מוחלשים, פעילים לסירוגין או פעילים במלואם. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שחה עם עידו מנור על סוטרה II.3avidyā asmitā rāga dveṣā abhiniveśāḥ kleśāḥחמשת גורמי הסבל שמפריעים לאיזון התודעה הם: בורות, אגו, הִיקַשְרוּת, סלידה ופחד מהמוות. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה II.2 samādhi bhāvanārthaḥ kleśa tanū karaṇārthaś ca תרגול קרייה-יוגה מפחית את גורמי הסבל ומוביל לסמאדהי. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה II.1 tapaḥ svādhyāye iśvara praṇidhānāni kriyā yogaḥ פעולות היוגה הן קנאוּת בוערת בתרגול, חקר העצמי ולימוד כתבים, והתמסרות לכוח העליון. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור לסיכום הפרק הראשון - סמאדהי פדהוהקדמה לפרק השני - סדהנה פדה לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.51 tasyāpi nirodhe sarva nirodhāt nirbījaḥ samādhiḥ כאשר גם האור החדש של החוכמה נוטש, זורח סמדהי ללא זרע לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.50tajjaḥ saṁskāraḥ anyasaṁskāra pratibandhīחיים חדשים מתחילים עם אור נושא-אמת זה. רשמים תת הכרתיים קודמים נותרים מאחור ורשמים תת הכרתיים חדשים נמנעים. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.על ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרות I.48 ṛtaṁbharā tatra prajñā כשהתודעה נחה בתוך חוכמה, זורח מצב נושא-אמת של תפישה ישירה רוחנית I.49 śrutā anumāna prajñābhyām anya viṣayā viśeṣārthatvāt הידע והחוכמה נושאי-האמת מובדלים ומעבר לידע הנאסף מספרים, עדות או היקש לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט. הצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוק.…
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרותI.46tā eva sabījaḥ samādhiḥמצבי הסמדהי המתוארים בסוטרות הקודמות תלויים בתמיכה או זרע, ונקראים סַבִּיגַ'ה. I.47nirvicāra vaiśāradye adhyātma prasādaḥמתוך מיומנות בנִירוִיצָ'רַה סַמַפָּטִי עולה טוהר. סאטווה או בהירות זורמות ללא הפרעה, ומדליקה את האור הרוחני של העצמי. שיחה עם עידו מנור על סוטרה לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לע…
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.45 sūkṣma viṣayatvaṁ cā aliṅga paryavasānaṁ הדרגה המעודנת ביותר של הפרקריטי (הטבע) היא התודעה. כשהתודעה מתפוגגת לתוך הטבע, היא מאבדת את כל הסימנים שלה ונעשית טהורה. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסטהצטרפו כאן לקבוצת הדיון של הפודקאסט בפייסבוקעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.44 etayā eva savicārā nirvicārā ca sūkṣma viṣayā vyākhyātā הריכוז העמוק באובייקטים מעודנים מוסבר בתור סָוִיצָ'רַה סַמַפָּטִי, עם הגוּת, או נִירוִיצָ'רַה סַמַפָּטִי, ללא הגוּת. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.43 smṛti pariśuddhau svarūpa śūnye ivā arthamātra nirbhāsā nirvitarkā בתוך נִירוִיטָרְקַה סמדהי, ההבדל בין זכרון והארה אינטלקטואלית מתברר; הזכרון מטוהר וההכרה זורחת ללא השתקפות. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מננור על סוטרה I.42 tatra śabdā artha jñāna vikalpaiḥ saṁkīrṇā savitarkā samāpattiḥ בשלב זה, הנקרא סָוִיטָרְקַה סמדהי, המילה, המשמעות והתוכן מעורבבים. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.41 kṣīṇa vṛtter abhijātasye iva maṇer gṛhītṛ grahaṇa grāhyeṣu tatsthatad añjanatā samāpattiḥ היוגי מבין שהיודע, כלי הידיעה והידוע הם אחד, העצמי, המתבונן. כמו יהלום טהור ושקוף, הוא מתמזג בטוהר ללא רבב. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjali…
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.40 paramāṇu paramamahattvāntaḥ asya vaśīkāraḥ שליטה בריכוז עמוק נותנת להכרה יכולת להמתח מהחלקיק המעודן ביותר לגס ביותר לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.39 yathābhimata dhyānād vā או, על ידי מדיטציה על כל אובייקט רצוי, המועיל ליציבות התודעה. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.38 svapna nidrā jñānā alaṁbanaṁ vā או, בזמן ערות, על ידי הזכרות וריכוז עמוק בחוויות של שינה עם חלומות או ללא חלומות. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.37 vīta rāga viṣayaṁ vā cittaṁ או, על ידי ריכוז עמוק בחכמים מוארים החופשיים מתשוקות והצמדויות, שקטים ושלוים, או על ידי ריכוז עמוק בעצמים מרוממים. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.36 viśokā vā jyotiṣmatī או, שיציבות פנימית מושגת על ידי ריכוז עמוק באור קורן ונטול-צער לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרות I.34 pracchardana vidhāraṇābhyāṁ vā prāṇasya או, על ידי שמירת מצב ההגוּת, שנחווה בזמן נשיפה רכה ויציבה, ובזמן השהייה פאסיבית של הנשימה לאחר נשיפה - I.35 viṣayavatī vā pravṛttir utpannā manasaḥ sthiti nibandhanī או, על ידי ריכוז עמוק באובייקט, שעוזר לשמור על יציבות המיינד והתודעה. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון…
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.33 maitrī karuṇā mudita upekṣāṇāṁ sukha duḥkha puṇyā apuṇya viṣayāṇāṁ bhāvanātaḥ citta prasādanaṁ דרך טיפוח חבריות, חמלה, שמחה והשתוות נפש כלפי שמחה וצער, מעלות ומגרעות בהתאמה התודעה נפרשת במזג טוב, שליו ואצילי לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjali…
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.32 tat pratiṣedhārtham ekatattvā abhyāsaḥ התמדה במאמץ ממוקד בעקרון אחד תמנע את השפעת המכשולים לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.31 duḥkha daurmanasyā aṅgam ejayatva śvāsa praśvāsā vikṣepa saha bhuvaḥ סבל, יאוש, חוסר יציבות של הגוף ונשימה לא-סדירה מסיחים עוד את התודעה לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.30 vyādhi styāna saṁśaya pramādā 'lasyā avirati bhrānti darśanā alabdha bhūmikatvā anavasthitatvāni citta vikṣepāḥ te antarāyāḥ המכשולים הם מחלה, עצלות, ספק, הזנחה, בטלה, חוסר שליטה בחושים, דעות שגויות, אי השגת התקדמות, הדרדרות לאחור. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjal…
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרות I.27-29 1.27 tasya vācakaḥ praṇavaḥ הוא מיוצג על ידי ההברה המקודשת אום, הנקראת פּראנָוַה --- I.28 taj japas tad artha bhāvanaṁ יש לחזור על המנטרה אום בקביעות, בהתכוונות, כדי להבין את משמעותה המלאה --- I.29 tataḥ pratyak cetanā adhigamo api antarāyā abhāvaḥ ca מדיטציה על האל עם חזרה על אום מסירה מכשולים בדרך לשליטה בעצמי …
 
שיחה עם עידו מנור על יוגה סוטרה I.26 sa eṣaḥ pūrveṣām api guruḥ kālena anavacchedāt האל הוא הגורו הראשון, החשוב ביותר והמוחלט, אינו מותנה על ידי זמן לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.25 tatra niratiśayaṁ sarvajnabījam האל הוא המקור לכל הידע, בתוכו זרע ידיעת הכל שאין כמוה. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה1.24 kleśa karma vipāka āsayaiḥ aparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣaḥ iśvaraḥ אישוורה היא ישות עילאית, חופשיה מקונפליקטים, בלתי מושפעת מפעולות ואינה מוכתמת על ידי סיבות ותוצאות. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.23 īśvara praṇdhānāt vā או, שהצ'יטה מרוסנת על ידי ריכוז עמוק באל וכניעה מוחלטת אליו לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרות 1.21 tīvrasaṁvegānām āsannaḥ המטרה קרובה לנחושים ביותר המתרגלים באינטנסיביות 1.22 mṛdu madhya adhimātratvāt tataḥ api viśeṣaḥ יש הבדלים בין אלה שמתרגלים במתינות, במידה בינונית או בנחישות לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjali…
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.20 śraddhā vīrya smṛti samādhiprajnā pūrvakaḥ itareṣām אחרים מגיעים לסמדהי על ידי אמונה בדרך, כח מנטאלי ואתי, הספגות ומודעות גבוהה. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.19 bhavapratyayaḥ videha prakṛtilayānām יש כאלה הנולדים עם היכולת לחוות התמזגות עם יסודות הטבע (אך מצב זה, כמתואר בסוטרה הקודמת, עדין מושפע מרשמים בלתי מילוליים, הכובלים את האדם לגלגל הלידה מחדש) לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjali…
 
שיחה עם עידו מנור על סוטרה I.18 virāmapratyaya abhyāsapūrvaḥ saṁskāraśeṣaḥ anyaḥ בהמשך התרגול נחווה מצב נוסף של סמדהי, בו המחשבות עוצרות אך רישומים בלתי מילוליים עדיין נותרים, אלה עדיין מעכירים את טוהר התודעה. לתמיכה בקיום הפודקאסט הכנסו לעמוד הפטראון של הפודקאסט https://www.patreon.com/patanjaliעל ידי idomanor
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login