Ilan Abekasis ציבורי
[search 0]
עוד

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
המשך מסמכי יב. פרק 422 – דברי הימים: ממגדול סוונה – מכתבי יב. ב. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
ביקור המלאכים אצל אברהם אבינו מוכר וידוע. בקוראן ישנה גרסה שונה מעט. פרק 420 – דבר היום: עגל צלוי – על ביקור המלאכים בקוראן. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
יעקב ברח מעשו, ופגש ברחל. פרק 419 – איזה קטע תנ"ך עם נטע (26): יעקב בחרן. א. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון ואני שוחחנו על י' בטבת מנקודת מבטו של נבוכדנאצר. פרק 418 – שלושה שיודעים: י' בטבתעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הרצאת ד"ר גילי קוגלר במסגרת כנס החוג מקרא באוניברסיטת חיפה, אשר התקיימה ב'חדרים – מרכז תרבות יהודית – ישראלית'. פרק 410 – דבר היום: דימויים נשיים בישעיהו השניעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הרצאת פרופ' יגאל לוין במסגרת כנס החוג מקרא באוניברסיטת חיפה, אשר התקיימה ב'חדרים – מרכז תרבות יהודית – ישראלית'. פרק 411 – דבר היום: ספר דברי הימיםעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הרצאת ד"ר יובל לבבי במסגרת כנס החוג מקרא באוניברסיטת חיפה, אשר התקיימה ב'חדרים – מרכז תרבות יהודית – ישראלית'. פרק 412 – דבר היום: שמות יהודים בארכיונים יתדייםעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הרצאת ד"ר רות פידלר במסגרת כנס החוג מקרא באוניברסיטת חיפה, אשר התקיימה ב'חדרים – מרכז תרבות יהודית – ישראלית'. פרק 413 – דבר היום: מלכת השמיםעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הרצאת פרופ' יעל שמש במסגרת כנס החוג מקרא באוניברסיטת חיפה, אשר התקיימה ב'חדרים – מרכז תרבות יהודית – ישראלית'. פרק 414 – דבר היום: ושתי ואסתרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הרצאת פרופ' איתמר כסלו במסגרת כנס החוג מקרא באוניברסיטת חיפה, אשר התקיימה ב'חדרים – מרכז תרבות יהודית – ישראלית'. פרק 415 – דבר היום: אש התמידעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הרצאת ד"ר גד ברנע במסגרת כנס החוג מקרא באוניברסיטת חיפה, אשר התקיימה ב'חדרים – מרכז תרבות יהודית – ישראלית'. פרק 416 – דבר היום: דריוש בקומראןעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הרצאת פרופ' יאירה אמית במסגרת כנס החוג מקרא באוניברסיטת חיפה, אשר התקיימה ב'חדרים – מרכז תרבות יהודית – ישראלית'. פרק 417 – דבר היום: יוסף כיהויכיןעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
התארחתי אצל חברי שוקי בן עמי (23.12.22) בתכניתו 'הפרלמנט הירושלמי' ברדיו ירושלים (ימי ו' בין 8 - 10). היה כיף. כרגיל. הפרלמנט הירושלמי – עם שוקי בן עמי. 2על ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
מכתבי יב הם מסמכים מהאי יב, אשר בדרום מצרים. המכתבים מלמדים אותנו על קהילה יהודית מפוארת שהתגוררה במקום. פרק 407 – דברי הימים: ממגדול סוונה – על מכתבי יב. א. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול פרק 406 – טובה תובנה מתבן טוב (26): המסע הלילי של נחמיהעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הפעם דנו בקשר בין האתר לממצא. פרק 405 – שלושה שיודעים: המגילות מקומראן בעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון ואני שוחחנו על גילוי המגילות. פרק 404 – שלושה שיודעים: המגילות מקומראן אעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שבי ציון התרשלו, חגי נזף, והבית נבנה. פרק 403 – שלושה שיודעים: ייסוד בית המקדש השניעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
בפרק זה נעניק כבוד לשפה השניה במקרא. פרק 401 – דבר היום: הארמית בראי המקרא. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
חלום יעקב אחד הסיפורים המכוננים בעם ישראל. פרק 400!!! – איזה קטע תנ"ך עם נטע (25) – חלום יעקב. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
מלח מלח תרדוף... פרק 398 – דבר היום: מלחים ב – על המלח במקרא. ב. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
חלק ב' של סיפור גניבת הברכה. פרק 395: איזה קטע תנ"ך עם נטע (24) – גניבת הברכה ב. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
חלק א' על ספר משלי הנציג המובהק של ספרות החכמה המקראית. פרק 393 – דברי הימים: ספר משלי. א. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון ואני שוחחנו על נסיון ההתנקשות בדריוש הב'. פרק 392 – שלושה שיודעים: נסיון ההתנקשות בדריוש הב'על ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
המלח הוא חומר חיוני מאין כמותו גם בימי המקרא. פרק 391 – דבר היום – מלחים א – על המלח במקרא. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
עשו עמד לקבל את ברכת הבכורה. אבל אז רבקה התערבה... פרק 390 – איזה קטע תנ"ך עם נטע (23) – גנבת הברכה. א. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת - זה אחלה. אבל עד אז נחיה על החרב. פרק 389 – דברי הימים: וחרב אין ביד דוד – על הנשק במקרא. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
דמותו המסתורית ששל הילל בן שחר עוררה את דמיון החוקרים. בפרק זה ננסה לענות על השאלה מיהו אותו בחור? פרק 388 – דבר היום: איך נפלת משמיים? הילל בן שחר. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
פרק מיוחד בו יצחק הוא הגיבור הראשי. לשם שינוי. פרק 387 – איזה קטע תנ"ך עם נטע (22) – יצחק בגרר. קצר.על ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון ואני שוחחנו על הדרבון של חגי הנביא להקמת בית המקדש השני. פרק 386 – שלושה שיודעים: חגי ובית המקדשעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
חלק ב של הפרק על הזנות במקרא. פרק 385 – דברי הימים: הזנות במקרא. ב. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרול ואני שוחחנו על תופעת הקרי והכתיב, מקורותיה ותפוצתה במקרא. פרק 384 – שלושה שיודעים: קרי וכתיבעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול פרק 383 – טובה תובנה מתבן טוב (25): ידיים למעלה – העמלקיםעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון ואני שוחחנו על מילים יחידאיות. פרק 382 – שלושה שיודעים: מילים יחידאיותעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול הפרק פרק 381 – טובה תובנה מתבן טוב (24): אל יתהלל חוגר כמפתח – אחאב ובן הדדעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הרצאתי בקונגרס העולמי למדעי היהדות, על 'שאול, דוד וגליית במסורת האיסלם'. פרק 380 – דברי הימים: שאול דוד וגליית במסורת האיסלם – הרצאה בקונגרס העולמי למדעי היהדות 18על ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
סיפור נחש הנחושת התחיל בספר במדבר ונגמר 500 שנה אח"כ בספר מלכים. פרק 379 – דבר היום: וכי נחש ממית? – על נחש הנחושת. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון ואני ושוחחנו על השפות הנזכרות בתנ"ך. פרק 378 – שלושה שיודעים: שפות בתנ"ךעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול. פרק 377 – טובה תובנה מתבן טוב (23): החפזון מהשטן – קרב קדשעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הפרק בו יעקב קנה (לכאורה) את הבכורה. פרק 376 – איזה קטע תנ"ך עם נטע (21): קניית הבכורה. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2023 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות