Download the App!

show episodes
 
תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק. ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005
 
Loading …
show series
 
שיחה זו, האחרונה בסדרה, מסכמת את המהלך ואחרי שהיא סוקרת עוד כמה מופעים המאששים את הפרדיגמה: מופע הניסים האישיים, מופע החסרון הטבוע במציאות ומופע עידן הספק עצמו, מציבה את השאלה כיצד ניתן להאמין אמונה שהפרדיגמה האלוהית במרכזה בדור הזה, בכאן ועכשיו, אמונה אתגרית ייחודית של שלמות והשתכללות. הפרק מסיים את הסדרה ב"אני מאמין" אישי המציע עיקרי אמונה התואמי…
 
שיחה זו דנה במופעים נוספים המחזקים את ההשערה של השלמות וההשתכללות כפרדיגמה אמונית-אלוהית: מופע אי האפשרות של החיים - הגילוי של המדע עד כמה תנאי קיום המציאות מדוייקים, מופע חוכמת הקבלה, מופע כתבי הקודש, מופע הופעת המדע ומופע התפתחות הפילוסופיה של המדע ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005…
 
שיחה זו דנה בתוכנן של אמונה ופרדיגמה אלוהית הראויות לעידן הספק. השיחה מתווה את קוויה מתאר של פרדגימת השלמות וההשתכללות המבוססת על תורת "השלמות וההשתלמות" של הראי"ה קוק. זוהי תיאולוגיה פנ-אנת-איסטית - הכל באלוהים ואלוהים בכל - המקיפה את המציאות מלגו ומלבר. החלק השני של השיחה דן במופעים שונים התומכים בפרדיגמה האמונית של השלמות וההשתכללות: מופע ההתאבכ…
 
שיחה זו עוסקת בהיבטים שונים של תיאולוגיה אפשרית עבור עידן הספק כולל רעיון העדר האמת כעיקר-אמונה, צורת הקנאות לאמת בעידן הספק, הקשר בין אמונות לבין היררכיות ואי-שוויון, הנהלת החשבונות המוסרית של המסורות וכיצד נראה הצדק הדתי מול הצדק המדעי. השיחה גם עוסקת בהתמודדות הדת עם עידן הספק ובשינוי בדימוי האלוהי מאל-קנא-ונוקם לאלוהים כפדגוג ותרפיסט ניתן להזמי…
 
שיחה זו עוסקת בעליית קרנו של הבדיון בעידן הספק ובחלופותיהם של נרטיבים בדיוניים שאינם מתיימרים לחשוף אמיתות אלא להיפך, לרקום בדותות. אמנם, הבדיון פותח שערי הרהור ויוצר נרטיביים דמיוניים המרגישים כאמת לעומת טענות אמת המרגישות מפוקפקות. בהמשך דנה השיחה במושג האלוהי כהסבר ותיאוריה על המציאות ועל המציאות עצמה כבסיס לכל תפיסה באלוהות תוך הצעת תיאולוגיה ה…
 
שיחה זו עוסקת בלחץ שמפעילה ההסטוריה על האמונה ובאופן שבו אירועים הסטוריים פועלים כדי להפריך אמונות מסורתיות - באמצעות שינוי המציאות כך שהאמונה מפסיקה לכסותה. שיחה זו אף דנה בפוסט-מודרנה המרחפת מעל עידן הספק ובסובייקט המונגש כמוקד האמת בעידן הספק וכגורם המאחד את הסתירות ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-…
 
שיחה זו עוסקת בלחץ שמפעיל המדע על המסורת, בתפקידה של המציאות במבנה הידע המדעי לעומת מבנה הידע המסורתי ובפרדוקס למראית עין של מדע ספקני המחולל ודאות. השיחה גם עוסקת באופן שבו חותם האמת נגזר מסמכות המצהיר עליה ובהשוואה בין תיאוריות ברות-כיזוב שצריך לבררן - במדע - לבין אמיתות א-פריוריות שצריך לקבלן - בדת ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמו…
 
שיחה זו דנה בהרחבה בעולמה של התקשורת כשינוי מבני יסודי בארג המציאות של עידן הספק עת מרחב קיומם של אחרים על פני כל העולם עובר לוקליזציה לשפתו ותרבותו של כל יחיד. השיחה דן באינטרנט כתווך קיומי חדש, בתקשורת כממוסת מסורות ובשינוי היסודי בזהות הבחירית. ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005…
 
שיחה זו עוסקת באקדמיה ותפקידה בעידן הספק בין כנציגה רשמית של הקונצנזוס המדעי ומעניקת חותם הסמכות לדעותיהם של מדענים בין מצד האוניברסליות שלה בכל החברות כיום, הנושאות כולן את עיניהן לאקדמיה ומוקירות את האקדמאים כאליטה. השיחה דנה בהמשך באמונות השונות שמכוננות את האקדמיה ואת פועלה. ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה…
 
שיחה זו עוסקת ביסודות אמונת הממון החוצה את כל הגדרים והגבולות, דהיינו משותפת לכל בני האדם ומאפשרת בעלות על העולם הממשי באמצעות אמונה משותפת בהסמלת ערכים. השיחה גם דנה בפרטים ספציפיים שונים של אמונת הממון כמו האברא-כדברא של ממון בגזירת הריבון, נכסים מניבים ושעבודים, חוקים וכפייה, חוזים ועוד.על ידי שחר פלד
 
שיחה זו עוסקת בתכונותיו הייחודיות של מרחב קיומם של אחרים בעידן הספק - ובמיוחד האופן שבו "הוסרה קללת המציאות" - מצד זה שאין כבר צורך בזעת אפיים כדי לאכול לחם - ואין צורך בצער כדי ללדת בנים. שינויים מבניים אלה במציאות יוצרים בקעים בין מסורת לחידוש ומערערים כמה מיסודותיה היותר עמוקים של המסורת ובמיוחד הנוחם שהיא מעניקה מול מציאות קשה ומקוללת ניתן להזמ…
 
שיחה זו עוסקת בפילוסופיה של עידן הספק כפילוסופיה ייחודית המניחה את אי-הוודאות כבסיס לכל ידע, וזאת בהשוואה לפילוסופיה "הישנה" שחיפשה ידע ודאי ומוחלט. הפילוסופיה של עידן הספק מניחה אי-וודאות ורואה את הפליביליזם, דהיינו האפשרות לגלות את הכזב שבידע, כמפתח לפיתוח ידע. השיחה אף עורכת השוואה בין ידע מדעי לידע דתי, בין ידע אנליטי (מתמתיקה ודת) לידע סינתטי …
 
שיחה זו עוסקת באופן שבו אנו מבקשים שאמונתנו תשקף את האמת על המציאות אך אמת זו תלויה בתודעתם של אחרים ובשפה המגשרת בין תודעת היחיד לתודעת הרבים. כמון כן, דנה השיחה ביחסים בין מומחים להדיוטות ובאופן שבו לעיתים קרובות המרבה בורות גם מרבה שלווה בעוד שמרבה דעת מרבה מכאוב ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363…
 
שיחה זו עוסקת בתכנים מסורתיים של אמונה וריבוי הפנים שהיא לובשת בהתאם למגוון התכנים הממלאים אותה. עם זאת, למסורות יש קווים משותפים, שהעיקרי בהם הוא הדרישה להסתלק מן הספק, לעשות לך רב ולהכנע ולהתבטל בפני דעתו ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005על ידי שחר פלד
 
שיחה זו עוסקת בהרחבה באופן שבו אמונה מכוננת מציאות, תוך עיון בדוגמה המפחידה ומאלפת כאחד של צייד המכשפות באירופה: רדיפתן של נשים בגין אמונה כוזבת בעליל שכל אירופה היתה שותפה לה. המשך השיחה עומד על עלייתו של המדע מתוך העולם הדתי של הלותרניות, על הקשר בין הסברים מדעיים להסברים מגיים אוקולטיסטים ועל עלייתה של חשיבה חילונית מובהקת והדגש הגובר על עולמו ש…
 
פרק זה דן בהרחבה בדעת הרוב ודעת הקרוב מצד ההשפעה על האופן שבו אנו תופסים ידע או מושגים על העולם כאמינים. הפרק דן בכוחם העצום של הקונצנזוס ושל סמכות מקור הידע להשפיע על דעתנו ועל הנכונות שלנו לקבל דברים. כמו כן דנה שיחה זו בנטייה האנושית להתבטל בפני סמכות ובהשגות שונות שיש לדת על המדע ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני (PDF) של הספר "אמונה בעידן הספ…
 
פרק זה דן בעלייתו של המדע ונכונותו להתייחס למציאות כקריטריון לאמת ביחס למציאות (ולא רק לסמכות מורשת מאבות ונחלתן של דמויות כריזמטיות) הפרק מביא מספר דוגמאות לגילויים מדעיים ולהתגבשותן של דוגמות ודן במקומו של היחיד מול ידע המקבל את סמכותו מהסכמת הרוב. ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני (PDF) של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005…
 
השיחה בפרק זה מתמקדת בכפיפות המציאות לממד הסימבולי בתודעה עד כי המציאות נדמית כאשליה שבה נתון היחיד תמיד בין המוחשי למושגי אך מלופף במושגי. כמו כן, בפרק זה נתבונן בהשערותיה וניסוייה האמפירים של חווה אמנו - המדענית הראשונה ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני (PDF) של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005…
 
כיצד ממשיגה התודעה את המציאות דרך המסננים של המורשת התרבותית: אמונות הסובבים אותנו; ידיעה ואי-ידיעה; וכיצד התפתחה החשיבה המדעית כמפעל פומבי-ציבורי הנשען על קונצנזוס הרבים תחת הכריזמה של יחידי סגולה. ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני (PDF) של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005על ידי שחר פלד
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2023 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות