Ilan Abekasis ציבורי
[search 0]
עוד

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
מלח מלח תרדוף... פרק 398 – דבר היום: מלחים ב – על המלח במקרא. ב. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
חלק ב' של סיפור גניבת הברכה. פרק 395: איזה קטע תנ"ך עם נטע (24) – גניבת הברכה ב. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
חלק א' על ספר משלי הנציג המובהק של ספרות החכמה המקראית. פרק 393 – דברי הימים: ספר משלי. א. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון ואני שוחחנו על נסיון ההתנקשות בדריוש הב'. פרק 392 – שלושה שיודעים: נסיון ההתנקשות בדריוש הב'על ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
המלח הוא חומר חיוני מאין כמותו גם בימי המקרא. פרק 391 – דבר היום – מלחים א – על המלח במקרא. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
עשו עמד לקבל את ברכת הבכורה. אבל אז רבקה התערבה... פרק 390 – איזה קטע תנ"ך עם נטע (23) – גנבת הברכה. א. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת - זה אחלה. אבל עד אז נחיה על החרב. פרק 389 – דברי הימים: וחרב אין ביד דוד – על הנשק במקרא. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
דמותו המסתורית ששל הילל בן שחר עוררה את דמיון החוקרים. בפרק זה ננסה לענות על השאלה מיהו אותו בחור? פרק 388 – דבר היום: איך נפלת משמיים? הילל בן שחר. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
פרק מיוחד בו יצחק הוא הגיבור הראשי. לשם שינוי. פרק 387 – איזה קטע תנ"ך עם נטע (22) – יצחק בגרר. קצר.על ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון ואני שוחחנו על הדרבון של חגי הנביא להקמת בית המקדש השני. פרק 386 – שלושה שיודעים: חגי ובית המקדשעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
חלק ב של הפרק על הזנות במקרא. פרק 385 – דברי הימים: הזנות במקרא. ב. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרול ואני שוחחנו על תופעת הקרי והכתיב, מקורותיה ותפוצתה במקרא. פרק 384 – שלושה שיודעים: קרי וכתיבעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול פרק 383 – טובה תובנה מתבן טוב (25): ידיים למעלה – העמלקיםעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון ואני שוחחנו על מילים יחידאיות. פרק 382 – שלושה שיודעים: מילים יחידאיותעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול הפרק פרק 381 – טובה תובנה מתבן טוב (24): אל יתהלל חוגר כמפתח – אחאב ובן הדדעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הרצאתי בקונגרס העולמי למדעי היהדות, על 'שאול, דוד וגליית במסורת האיסלם'. פרק 380 – דברי הימים: שאול דוד וגליית במסורת האיסלם – הרצאה בקונגרס העולמי למדעי היהדות 18על ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
סיפור נחש הנחושת התחיל בספר במדבר ונגמר 500 שנה אח"כ בספר מלכים. פרק 379 – דבר היום: וכי נחש ממית? – על נחש הנחושת. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון ואני ושוחחנו על השפות הנזכרות בתנ"ך. פרק 378 – שלושה שיודעים: שפות בתנ"ךעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול. פרק 377 – טובה תובנה מתבן טוב (23): החפזון מהשטן – קרב קדשעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הפרק בו יעקב קנה (לכאורה) את הבכורה. פרק 376 – איזה קטע תנ"ך עם נטע (21): קניית הבכורה. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
תופעת הזנות עתיקה כימי ההיסטוריה, וסביר שאף קודם לכן. אין פלא איפוא, שגם במקרא יש התייחסות ישירה ועקיפה לתופעה זו. פרק 375 – דברי הימים: הזנות במקרא. א. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול הצטרפות לרשימת התפוצה דואר אלקטרוני * שם * טלפון נייד פרק 373 – טובה תובנה מתבן טוב (22): החיים הם לא שחור ולבן – יעקב והכבשיםעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון לומדת על התקיפה האוירית הראשונה בהיסטוריה פרק 372 – שלושה שיודעים: אוגרית דעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. כל הפרקים תמלול. כל הדיוורים פרק 371 – טובה תובנה מתבן טוב (21): פיקח וחכם – הזונה מעזה.על ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
אברהם הגיע לסוף ימיו, אבל הספיק עוד כמה דברים פרק 370 – איזה קט"ע תנ"ך עם נטע (20) – אברהם, קטורה וישמעאל. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
אחד העימותים המרתקים במקרא בין עמוס לאמציה כהן בית אל. פרק 369 – דבר היום: חוזה לך ברח – על העימות בבית אל. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
המשך השיחה על אוגרית. הפעם על עלילות אקהת. פרק 368 – שלושה שיודעים: אוגרית געל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול הפרק. פרק 367 – טובה תובנה מתבן טוב (20): הבדיל עושה את ההבדלעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון שחזרה לשדר ואני שוחחנו על מילים אוגריתיות בעברית. פרק 366 – שלושה שיודעים: אוגרית בעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול הפרק פרק 365: טובה תובנה מתבן טוב (19) – נשארנו לבד וזה מפחיד – עגל הזהבעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הסיפור המקראי - חלק שמיני ואחרון. פרק 364 – דברי הימים: הסיפור המקראי ח. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
והפעם רז חסון הצדיק היקר ואני שוחחנו על הא"ב האוגריתי. פרק 363 – שלושה שיודעים: אוגרית אעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול פרק 362 – טובה תובנה מבן טוב (18) – הזעם השורףעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון ואני שוחחנו על חזרת מנשה בתשובה. סיפור מוזר בעל אמינות היסטורית מפתיעה. פרק 361 – שלושה שיודעים: חזרת מנשה בתשובהעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול פרק 360 – טובה תובנה מתבן טוב (17) – גנב זרע כי אין ברירה – יהודה ותמרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
שרון ואני שוחחנו על מקור הביטוי 'הכתובת על הקיר'. היה מעניין (כרגיל...) פרק 359 – שלושה שיודעים: הכתובת על הקירעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
דמות רחב מעוררת ענין רב. בפרק זה נכיר אותה לעומק. פרק 358 – דבר היום: לא צר, רחב – על רחב. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול פרק 357 – טובה תובנה מתבן טוב (16): הגבעונים הם נוכלים – אבל מילה זו מילהעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
האם דוד יונתן קיימו מערכת יחסים רומנטית? לא. באל"ף רבתי. האזינו. פרק 356 – שלושה שיודעים: דוד ויונתןעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת תמלול פרק 355: טובה תובנה מתבן טוב (15) משה והסנה – מספיק דיבורים – מעשים!על ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
חלק ב' של הפרק הארוך בספר בראשית. פרק 354: איזה קטע תנ"ך עם נטע (19) – אירוסי רבקה. ב. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
מדוע שאול חייב לצאת חי מהמערה? פרק 353 – שלושה שיודעים: דוד ושאול במערהעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
הדיוורים שלי כהסכת. תמלול. פרק 352: טובה תובנה מתבן טוב (14) – תאונת דרכים בין הרצון למציאותעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
אנו מתקרבים לסוף הסדרה. והפעם על הסיפורים המקבילים. פרק 351 – דברי הימים: הסיפור המקראי. ז. קצרעל ידי דברי הימים - הסכת על התנ"ך והמזרח הקדום
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login