show episodes
 
שידורי יהדות לימודי תניא חסידות הלכה באונליין ובדיגיטלפודקאסט יוטויב פייסבוק וכושנהיה חסידים פודקאסט בנושא יהדות לאור החסידות .בפודקאסט שנהיה חסידים ניתן ללמוד מגוון נושאים כגון פרשת השבוע לאור החסידות זוגיות ושלום בית הלכה הגות תניא ועוד ניתן להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות וגם באתר מרכז ניו יורק ב"ה שנהיה חסידים אמןלהצטרפות בווצאפ https://chat.whatsapp.com/KKNjb1YFWDi1PJbgfNk6lx להצטרפות בפייסבוק https://www.facebook.com/chacisik לאתרהאינטרנט https://heb.centernyc.com/chas ...
 
ישיבה המיועדת לרוצים להעמיק את לימודי הקודש ולטעום טעם של תורה ותפילה. חיי הישיבה מלאי רוח של עבודת ה’ חיה ורעננה היונקת מתורת החסידות. השיבה אל ה’ היא הנשמה והלב הפועם של בית המדרש. הישיבה מאפשרת לכל אדם למצוא את עבודת ה’ המתאימה לו ואת האות המיוחדת שלו בתורה תוך ליווי והכוונה אישית. מסלולי הלימוד בבית המדרש מגוונים וכוללים: לימוד גמרא, תכנית הלכה, אמונה וחסידות. במהלך השנה נערכים בישיבה התוועדויות, אירועים וכנסים, שבתות ועוד. הישיבה נמצאת ברחוב ביאליק 37 רמת גן לאתר שלנו 🌍 https://nehora.o ...
 
Loading …
show series
 
שיעור קצר פחות מ 9 דקות בו נבאר את דברי הרבי מליובאוויטש לפרשת ויצא על חיות רעות, אבנים ופרנסה השיחה מבפנים: "וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו עֲשָׂאָן כְּמִין מַרְזֵב סָבִיב לְרֹאשׁוֹ, שֶׁיָּרֵא מִפְּנֵי חַיּוֹת רָעוֹת (כח, יא. ובפירוש רש"י) צָרִיךְ לְהָבִין: מַדּוּעַ הַקִיף יַעֲקב רַק אֶת רֹאשׁוֹ ? וַהֲרֵי מִמָּה־ נַפְשָׁךְ: …
 
יום השבת הוא יום מנוחה, מנוחת הנפש ומנוחת הגוף - דכיון שיש לו כל צרכיו מן המוכן, הרי הוא במעמד ומצב של מנוחה מכל הבלבולים ודאגות הפרנסה", ובמילא, יכול להוסיף ולהתעלות ("ילכו מחיל אל חיל") בכל עניני טוב וקדושה. ועל יסוד זה נעשית כללות ההנהגה במשך כל ימי השבוע – שהתעסקותו בענייני הפרנסה היא ללא בלבולים ודאגות, להיותו חדור באמונה ובטחון אמיתי שהקב"ה נ…
 
במסכת ברכות כתוב "אמר רב הונא בר ברכיה משום רבי אלעזר הקפר - כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו.." הרבנים יוסף סגל וצבי וילור צידון ילמדו איתכם חלק ממאמר הרבי מליובאוויטש שמבאר את הגמרא הזאת. השיחה מבפנים מתוך ספר המאמרים תרפ"ג עמ' קב הרבי מליובאוויטש: "המשתף שם שמים בצערו כופלים לו פרנסתו וכן בבעלי עסק בענינם שצריך להיות העסק בטהרה, שלא יהיה …
 
לומדים ביחד מאמר של הרבי שהביא הלכה מהחיד"א זצ"ל "בשכר הקיווי - כדאי שתגאלנו" כאן המקום לעורר ע"ד התשוקה והצפי' לביאת המשיח, אשר, ענין זה קשור גם עם רצונם של בנ"י שמשה רבינו יכנס עמהם לארץ, שכן, אילו הי' משה רבינו מכניס את בנ"י לארץ, היתה באה מיד הגאולה האמיתית והשלימה ובכן: העירני חכם אחד (כלשון הרגיל בכגון דא) אודות דברי החיד"א בספרו מדבר קדמות -…
 
מוסבר באחד המאמרים משום מה היה צורך להזקק למרמה דוקא לשם קבלת ברכות יצחק ליעקב, אמנם, "בחכמת תורתו" אבל בחלק הקרוי מרמה: לפי שהעניינים באו לידי כך על-ידי מרמה, ניצוצות הקדושה נפלו למטה על-ידי "והנחש היה ערום גו'"י, ולכן סדר לקיחתם בחזרה צריך להיות גם כן במרמה, ככתוב : "עם עקש תתפתל". בכך תובן צורת הרגעת רבקה את יעקב, בצוותה אותו לקחת את הברכות, מחש…
 
איך 400 שקל כסף שקנה אברהם אבינו בישראל קשור לתחילת הגאולה? הרב צבי וילור צידון והרב יוסף סגל מבראים חלק קטן מלוקטי שיחות מאת הרבי מליובאוויטש לפרשת חיי שרה, השיחה מבפנים: "בפרשת השבוע (חיי שרה) מסופר אודות התחלת הגאולה. בפרשת השבוע הקודם מסופר בקשר לגלות: "והכנעני אז בארץ", כמאמר רז"ל שהיה הולך וכובש כו', אך בפרשת השבוע כבר נזכרת הגאולה: אברהם אבי…
 
רצונו של הקב"ה שיתחננו ויפצירו אודות הגאולה האמור בדברי חז"ל אודות דברי הקב"ה למשה "רב לך", ״שלא יאמרו הרב כמה קשה והתלמיד כמה סרבן ומפציר" – מובן וגם פשוט, שענין זה נאמר רק בנוגע לתפלתו על הכניסה לארץ; משא"כ בנוגע לתפלה ובקשה על הגאולה – הרי אדרבה: רצונו של הקב"ה שבנ"י יבקשו ויתחננו ויפצירו אודות ענין הגאולה, ובלשון הכתוב: "עד מתי"!... "אלקים? אל …
 
על שמחה צריך לעבוד גם צדיקים מהתוועדות הרבי מליובאוויטש: השמחה - "עבודה גדולה" א. לשון הרמב"ם הוא - "השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת הא-ל שצוה בה עבודה גדולה היא", ומסיים: "שנאמר והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'". הפירוש ד"עבודה" בלשון הקודש הוא – דבר קשה, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות "עבודה גדולה", היינו, עבודה קשה ביותר. וביחד עם זה, הרי המ…
 
מה אפשר ללמוד מהגיל של שרה אימנו? השיחה של הרבי מבפנים: "חיי שרה א. על הפסוק: "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" אומרים רז"ל: בת ק' כבת כ' ובת כ' כבת ז'. הרמז שבדבר בעבודת האדם: בדין ה"קטנות" ישנם זמנים שונים. הזמן בו נעשה אדם ל"גדול" הוא הגיל של עשרים שנה. ומשום כך נאמר "ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים", וכך גם פוסק רבנו הזקן בשלחן ער…
 
ביום יום כתב הרבי שליח הוא הרי דבר אחד עם המשלח - על דרך המבואר בענין שהמלאך נקרא בשם ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד במעלה יתרה. והנה חסידים הינם שלוחי הרבי, של אדמו"ר הזקן, וכשפועלים - מקושרים, ואזי הוא מקושר בכל: הולך חסיד, אוכל חסיד, ישן חסיד. ככה לומד הרבי מליובאוויטש על אברהם אבינו שנהיה "אחד" עם הקדוש ברוך הו…
 
למה הרמב"ם כותב בהלכות פרה אדומה אמן כן יהי רצון? הרבי מליובאוויטש כותב: "הצפיה מתבטאת בתפילה ברמב"ם ספ"ג מהל' פרה אדומה: ותשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצוה זו עד שחרב הבית בשנייה, ראשונה עשה משה רבינו, שנייה עשה עזרא, ושבע מעזרא עד חורבן הבית, והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אכי"ר עכ"ל. ומקורו במשנה פרה פ"ג מ"ה שנחלקו בה כמה פרות אדומות היו עד…
 
דרכים המביאים לשמחה גם שעושים חטא: שאלה: כיצד באים לידי שמחה ? תשובה: ענין השמחה בא לאדם על ידי זה שמרגיש שיש לו דבר-מה, שניתוסף אצלו דבר-מה, וככל שהדבר שקיבל גדול יותר, גדולה שמחתו יותר. ובשעה שמתבונן שנברא הוא מוגבל, ואף על פי כן נתן לו הקב"ה את האפשרות שעל ידי קיום המצוות יתחבר עם הבורא, שזוהי העליה הגדולה ביותר האפשרית שהרי כל עילוי שהאדם ישער …
 
כ"ק מו"ח אדמו"ר היה אומר, שמפרשת השבוע יש ללמוד הוראה בחיים. ומובן שכן הוא: שהרי יש לנו א־ל נצחי, והוא נתן לנו תורה נצחית, שעל ידה - על ידי לימוד התורה בתמידות ולימוד ממנה הוראה בחיים - אנו עם חי לנצח ובאפשרותנו לסבול ולעמוד בפני כל הקשיים. בפרשתנו מסופר על היהודי הראשון שהיה בעולם. הוא היה אחד ויחיד בשעה שכל העולם היה נגדו, עד שנוכחו כולם לדעת שהק…
 
מה הקשר בין דאגות הפרנסה למבול ולמקוה? השיחה מבפנים: "א. ב"תורה אור" פרשת נח מוסבר שהמבול לא היה רק עונש, אלא גם פעולה של טהרה, הוא טיהר את העולם. לפני המבול היתה הארץ לא טהורה, והמבול הביא לטהרתה. לכן נמשכה ירידת המבול ארבעים יום, דוגמת המקוה שיש בו ארבעים סאה.ולכן נקרא המבול "מי נח" נייחא דרוחא. כן גם טרדות ודאגות הפרנסה, הנקראות בשם "מים רבים", …
 
הבעל שם טוב הקדוש כתב שבמקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא, הרבי מליובאוויטש חיבר את התורה הזאת של הבעש"ט עם פסק ההלכה של הרמב"ם בנושא המשיח "וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו". בשיעור הקצר (פחות מ 10 דקות) שהעלנו ננסה להסביר את מה שהרבי מליובאוויטש אמר זה דברי הרבי מליובאוויטש מבפנים: "י…
 
"לישועתך קיוינו "כל היום" לאחרונה הנני מדגיש ומכריז שביאת משיח צדקנו צריכה להיות "היום" "משיח נאו". ישנם כאלו שבאים בטענות אודות ענין זה - ואשרי חלקי שזכיתי שהטענה נגדי היא על זה שהנני מדבר אודות ביאת משיח צדקנו מיד ! באמרם שאין לדחוק את הקץ וכו'. והתשובה לדבר - אין זה חידוש שלי: כל יהודי אומר בתפלת שמונה עשרה "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", ולאחרי ז…
 
רוצים עצה מהרבי מליובאוויטש לשמחה? האזינו לשיעור הקצר מאגרות הקודש של הרבי מתורתו של הבעל שם טוב הקדוש "שויתי ה' לנגדי תמיד". א. אחת ההוראות של תורת החסידות שהבעל שם טוב הדגיש פעמים רבות היא – "שויתי ה' לנגדי תמיד", מלשון השתוות. יהודי צריך לקלוט ולחוש כי הוא עומד בפני הקב"ה, עד שכל אשר בעולם מסביב וכל אשר בו עצמו – יהיה בבחינת "שויתי", וזה צריך לה…
 
רוצים ללמוד ממה אנחנו צריכים להיות שמחים? מה מביאה עלינו השמחה? שיעור לימוד רעיון חסידי מתוך התוועדות הרבי מליובאוויטש. "יהודי – גם כפי שהוא בעולם הרי הוא בנו של הקב"ה ב. השמחה הכי גדולה שיכולה להיות אצל יהודי היא, בשעה שיודע שבכל מצב בו הוא נמצא - אפילו למטה מטה בעולם שבחיצוניותו נראה כהעלם והסתר על אלקות, הוא קשור להקב"ה, שכן אפילו כפי שנמצא למטה…
 
א. ידוע פתגם רבותינו – נשיאי חב"ד – ששבת בראשית משפיעה על השנה כולה, וכפי שאדם מציב את עצמו בשבת זו – כך הוא מתנהג בכל השנה. – למה דוקא בשבת בראשית תלוי הדבר? מדוע לא במתן תורה? והרי גם הפרשיות הרבות שמופיעות בהן מצוות שאינן מוזכרות בשאר הפרשיות נוגעות לכל השנה? מהו המיוחד שבשבת בראשית? ב. העובדה שבראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, כלומר, שהקב"ה ב…
 
הרב יוסף סגל והרב צבי וילור צידון בשיעור קצר, רעיון חסידי על כמה חשוב לשמוח והמעלה הגדולה של עשיית מצוות התשובה בשמחה. מתוך תורת מנחם - התוועדויות תשמ"ב ח"א ע' 47 תשובה מתוך שמחה כשם שקיום כל המצוות צריך להיות בשמחה, כמבואר בארוכה ברמב״ם (סוף הל' לולב) גודל העילוי ד"שמחה של מצוה" - "השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה כו' עבודה גדולה היא", כמו כן צריכים ל…
 
הרב יוסף סגל והרב צבי וילור צידון לומדים מתורותו של הרבי מליובאוויטש לחג הסוכות לצפות ביוטיוב https://youtu.be/MBR3pCDf2iY בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים לומדים יהדות וחסידות ברשת הרשמו לערוץ היוטיוב https://www.youtube.com/c/tzvika770 אתר הפודקאסטים שלנו RSS "זריקת יהדות וחסידות" https://jewish.buzzsprout.com אפל פודקאסט https://hi.switchy.io…
 
למה חשוב שתהיה לנו סוכה, מה זה נותן לנו בעבודת השם יתברך. רעיון חסידי קצר מתוך לקוטי שיחות הרבי מליובאוויטש. מעבירי השיעור הרב יוסף סגל והרב צבי וילור צידון בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים לומדים יהדות וחסידות ברשת הרשמו לערוץ היוטיוב https://www.youtube.com/c/tzvika770 אתר הפודקאסטים שלנו RSS "זריקת יהדות וחסידות" https://jewish.buzzsprout.com…
 
רעיון חסידי קצר לחג הסוכות מתורתו של הרבי מליובאוויטש. הרבי יוסף סגל והרב צבי וילור צידון שיעור קצר לסוכות למה חג הסוכות נקרא חג סוכות: א. יש לחג הסוכות מספר מצוות מיוחדות נוסף על מצות ישיבת סוכה, עם זאת נקרא החג על שם סוכות ולא על שם המצוות האחרות, כמצות נטילת ד' מינים וכו'. אחד הנימוקים לדבר הוא לפי שיש יתרון במצות ישיבת סוכה על נטילת ד' מינים בכ…
 
מתוך שיעורו של הרב בנימין דב רוזנצוויג "הקשבה לשפת התנ"ך"! ימי חמישי, ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שו…
 
מתוך שיעורו השבועי של הרב דודי דודקביץ בישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן! לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב אלדד גרינהוט על ספר "אור החיים" הקדוש! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב מיכאל לוצקי בספר "אורות התשובה" (הראי"ה קוק), ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
שיעורו השבועי של הרב דורון כץ על מסכת אבות! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. קישור לדף מקורות 📃 https://bit.ly/3Utjgq6 לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.neho…
 
מתוך שיעורו של הרב אלדד גרינהוט על ספר "אור החיים" הקדוש! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו השבועי של הרב דוד מלכיאל בשיחות הר"ן בישיבת א"ש קודש לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב יובל בר נתן לחודש אלול! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב יובל בר נתן לחודש אלול! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב בנימין דב רוזנצוויג "הקשבה לשפת התנ"ך"! ימי חמישי, ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שו…
 
מתוך שיעורו השבועי של הרב דודי דודקביץ בישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן! לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב בנימין דב רוזנצוויג "הקשבה לשפת התנ"ך"! ימי חמישי, ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שו…
 
מתוך שיעורו השבועי של הרב אריאל סלמנדר! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו השבועי של הרב דודי דודקביץ בישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן! לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב מיכאל לוצקי בספר "אורות התשובה" (הראי"ה קוק), ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו השבועי של הרב דוד מלכיאל בשיחות הר"ן בישיבת א"ש קודש לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב יובל בר נתן לחודש אלול! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב בנימין דב רוזנצוויג "הקשבה לשפת התנ"ך"! ימי חמישי, ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שו…
 
מתוך שיעורו של הרב אלדד גרינהוט על ספר "אור החיים" הקדוש! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
שיעורו השבועי של הרב דורון כץ על מסכת אבות! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. קישור לדף מקורות 📃 https://bit.ly/3QAhzEg לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.neho…
 
מתוך שיעורו השבועי של הרב אריאל סלמנדר! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב אלדד גרינהוט על ספר "אור החיים" הקדוש! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו השבועי של הרב דודי דודקביץ בישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן! לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב מיכאל לוצקי בספר "אורות התשובה" (הראי"ה קוק), ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב יובל בר נתן לחודש אלול! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו של הרב יובל בר נתן לחודש אלול! ישיבת א"ש קודש, מרכז "נהורא", רמת גן. לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
מתוך שיעורו השבועי של הרב דוד מלכיאל בשיחות הר"ן בישיבת א"ש קודש לאתר שלנו 🌍 https://nehora.org.il לעדכונים בוואצפ 🔔 https://bit.ly/3ybgUTE זמין בכל אפלקציות הפודקאסטים 📣 https://linktr.ee/Nehora עקבו אחרינו בפייסבוק 💙 https://facebook.com/Nehorahome היו שותפים בהפצת האור 🔥 https://www.nehora.org.il/היו-שותפים/…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login