show episodes
 
Loading …
show series
 
דף נלווה פסחים סה הדף היום מוקדש ע"י בלימה שטורחיין סלוצקי לכבוד אביה יצחק צבי בן בלימה וחיים שמעון ז"ל. וע"י בקי גולדשטיין לכבוד אמה, רוז פרום, שושנה רוזה בת שמואל ומינדה לאה ז"ל. "אישה מרשימה, שקיבלה את תעודת הבגרות שלה בגיל 50. למרות הקשיים, היא התמידה בהליכה ברחובות מצופים קרח ושלג להצטרף לכל שיעור שרק התאפשר לה. המידה שהכי ראויה לשבח אצלה היית…
 
השיעור היום מוקדש על ידי רונה פינק לרפואה שלמה לאביגיל בת מרים ברוך - רפואת הנפש ורפואה הגוף. הגמרא מביאה שתי ברייתות סותרות בעניין האיסור "לא תשחט על חמץ דם זבחי" (שמות לד:כה) - באחד כתוב שזה תקף במליקה ובאחד כתוב שלא. באחד כתוב שמי שמקטיר את האימורים חייב ובאחד כתוב שלא. איך הגמרא פותרת את הסתירות? הגמרא מביאה את המקור לדברי ר' יהודה ולדברי ר' שמ…
 
דף נלווה פסחים סג הגמרא מצטטת ברייתא שמביאה את דעתם של אחרים, מיוחס לר' מאיר, שסובר כי הסדר בו אומרים למולים ושלא למולים הוא חשוב. אם מתחילים בערלים, הקרבן פסול. דעה זו חולקת על משנתינו. מה שורש הוויכוח? הגמרא מביאה 3 הסברים אפשריים ומעלה קושי על השני. המשנה והגמרא מתעמקים באיסור לא תעשה לשחוט על חמץ דם הזבח. איזה קרבן - האם זה רק קרבן הפסח או גם ה…
 
דף נלווה פסחים סב רבה ורב חסדא חולקים בעניין מחשבת ערלים בזריקה. רב אשי מסביר את המקור למחלוקת בין רבה לרב חסדא. לפי דבריו, רב חסדא משתמש בטיעון "הואיל" ורבה לא. זה סותר את דבריהם באופה ביום טוב לחול האם לוקה או לא? שם רבה סבר הואיל ורב חסדא לא. איך פותרים את הסתירה? הברייתא בדף הקודם לקחה כמובן מאליו שמקצת טומאה לא פוסל. על איזה טומאה מדובר? ומניי…
 
דף נלווה פסחים סא הדף היום מוקדש ע"י משפחת ניסן-סגל-נוי לעילוי נשמת אביהם, ר' שמואל הלוי סגל. האם אפשר לערוך השוואה בין הפסול "שלא לשמה" לבין הפסול של שינוי בעלים ולהגיד שאם פסח שלא לשמה כשר שלא בזמנה, גם שינוי בעלים כשר אם מקריבים שלא בזמנה? קרבן פסח פסול אם שחט לשם אנשים שלא יכולים לאכול את הקרבן או לא מינויים על הקרבן או ערלים או טמאים - אבל אם …
 
דף נלווה פסחים ס הדף היום מוקדש ע"י יונתן הובר לעילוי נשמת צפריר בן שאול וירדנה ז"ל, "איש ירא שמיים ואוהב ספר." פסח שנשחט שלא לשמה - אם בי"ד, פסול - אם ביום אחר, כשר וקרב כשלמים. מה אם נשחט או עשה אחת מהעבודות בי"ד לשמו ושלא לשמו? רב פפא שואל אם המשנה מדברת על מחשבה של לשמו ושלא לשמו בעבודה אחת או בשתי עבודות? הגמרא מנסה בכמה דרכים לענות על שאלתו, …
 
דף נלווה פסחים נט הדף היום מוקדש ע"י בלימה שטורחיין סלוצקי לזכר אמה, מזל (טינה) בת רינה ודוד ביארצייט שלה. אסור להביא קרבנו לאחר קרבן תמיד של בין הערביים. אבל יש יוצא מן הכלל של פסח. למה? גם קטורת ונרות עשו אחר כך. איך לומדים את זה מהפסוקים? יש עוד יוצא מן הכלל - מהו? ואיך אפשר להוציא את זה מהכלל?
 
דף נלווה פסחים נח הלימוד שלנו השבוע מוקדש לרפואה שלמה לרחל בת חנה. באיזה שעה ביום מקריבים את הקרבן התמיד של בין הערביים? ומתי את קרבן הפסח? כשערב פסח חל בשבת היו מקדימים כדי להספיק גם לצלות את הבשר לפני כניסת שבת. מה המקור לזמן הקרבת קרבן התמיד? ר' יהושע בן לוי ורבא מביאים תשובות שונות. הגמרא מביאה ברייתא שבה יש מחלוקת ר' עקיבא ור' ישמעאל בעניין שע…
 
דף נלווה פסחים נז השיעור היום מוקדש ע"י וולרי אדלר לכבוד יום הולדתה של בתה, אנושקה. "את מדהימה ואני ממש אוהבת ללמוד את הדף איתך. מזל טוב על סיום לימודי רפואה השבוע! אנחנו כל כך גאים בך. גם ע"י דניאל ופאול נכמולי, לכבוד רון דכנה ורוברט הוודן. "תודה על התמיכה הנמשכת שלכם בלימוד תורה." הגמרא מביאה הרבה סיפורים מברייתות - בעניין מי שנתן פאה לעניים, כהנ…
 
שישה דברים עשו אנשי יריחו - על שלושה מיחו חכמים ועל שלושה לא מיחו. מה עשו ומה היתה הבעייה בדברים אלו? גם חזקיה עשו ששה דברים והסכימו איתו בחצי מהדברים ולא בחצי השני? יש מסורות שונות מה היו ששת הדברים שעשו אנשי יריחו - וגם לגבי השלושה שלא מיחו, האם היו ברצון חכמים או לא ברצון, אבל לא מיחו? הגמרא גם מסבירה מה היו כל ששת הדברים ומה היה הויכוח בין אנשי…
 
דף נלווה פסחים נה איך דומה תשעה באב ליום כיפור? ואיך זה שונה מתעניות ציבור? איך הדעות של התנאים במשנה בקשר למי שרוצה להיות כתלמיד חכם ולא לעבוד בתשעה באב מתאימים לדעות שלהם בעניין חתן שרוצה להגיד קריאת שמע? המשנה מתארת הבדל בעניין איסור מלאכה לפני חצות בין יהודה לגליל. בית שמאי ובית הלל חולקים בעניין תחילת האיסור מלאכה - מהלילה או מזריחה? איך המשנה…
 
דף נלווה פסחים נד הדף היום מוקדש ע"י ננסי קולודני לכבוד ליסה טאוויל קולודני "כלתה הנפלאה שלנו ביום הנישואים ה25 שלה. ליסה הכירה לי את הדרן והיא מקור ההשראה שלי להתחיל כל יום עם דף יומי והלימוד היוצא מן הכלל." וגם ע"י דבי צירינג ורבקה לוי לכבוד חברה היקרה דודי טובין מרים דודי בת חנה יוכבד. "ראש חודש, מוכר כיום מיוחד של נשים. דודי יקרה, אמונתך בה' מע…
 
דף נלווה פסחים נג הדף היום מוקדש ע"י מרשה באום לזכר אמה הלנה באום ביארצייט החמישי שלה. "אמא אהבה לימוד תורה לאורך כל חייה, דבר ממש חריג לנשים בדור שלה. היא חסרה לאנשים הרבים שהיא השפיעה עליהם." איך באמת קצץ ר' אילעאי עצים בשנת שמיטה עם פירות שטרם הבשילו? האם באמת יש מי שסובר שפגים אינם נחשבים פירות? מתי שעת ביעור לפירות מסוגים שונים? האם יש סתירה ב…
 
בישראל קיימים נישואין דתיים בלבד, ובשנים האחרונות קיימת מגמה הולכת וגוברת של זוגות ישראלים שבוחרים בנישואין מחוץ לרבנות. בפרק 14 נעשה סדר בין סוגי הנישואין הקיימים: נישואין אזרחיים בחו"ל, נישואין אורתודוכסיים מחוץ לרבנות, נישואין רפורמיים וקונסרבטיביים וטקסים חילוניים. נעמוד על ההבדלים החוקיים וההלכתיים בין כל השיטות: מתי נרשמים ומתי לא? האם באמת מ…
 
דף נלווה פסחים נב הדף היום מוקדש ע"י גבריאל אלטמן לזכר הרב רובי דייויס ז"ל, אביה היקר של דבי ראפס, שהיה בתוך הסבב השביעי של דף יומי, ולזכר נשמת הרב משה ראפס ז"ל, האב היקר של א.ז. ראפס, שנתן השראה לאלפים בזכות אהבתו לתורה ולימוד. כשמישהו בא ממקום שיודעים מתי ראש חודש ולכן לא צריך לנהוג יום טוב שני של גלויות אבל הולכים למקום שלא יודעים, מה עושים? במה…
 
דף נלווה פסחים נא הדף היום מוקדש ע"י פאולה ווינינג לזכר נשמת הרב רוברט (רודי) דוד ז"ל, אביה של סורי דייויס שטרן. "לזכר אדם שהתגאה בלימוד שלו ובהעברת הלימוד שלו למשפחתו ותלמידיו, בפרט חברתי הטובה, סורי דייויס שטרן." הגמרא מביאה כמה מעשים בעניין מנהגים ודנה האם אפשר להתיר את המנהגים? באיזה מקרים תקף הכלל "דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רש…
 
דף נלווה פסחים נ הדף היום מוקדש ע"י אוליבר מיצ'ל לכבוד אשתו רביה מיצ'ל. "את מקור להשראה! מאוליבר, אלין, ג'רמי, רייצ'ל, ארי, אהרון, וג'ושוע. הגמרא דורשת שני פסוקים מזכריה פרק יד בדרכים שונות. לפי פירוש אחד, דורשים שבעתיד הקב"ה ירחיב את גבולות ירושלים (בהקשר של משנתינו שמישהו הוציא בשר קודש מגבולות ירושלים). הגמרא גם מציעה פירושים שונים למילה כנעני ש…
 
השיעור היום מקודש על ידי ציפי ווקנפלד לרפואה שלמה ליקירה ליבא בת שרה גיטה. תודה קיקי שאת מהווה מקור השראה בשבילינו לגדול בתורה, ובמצוות, יראת שמים ואמונה. תתחזקי! באהבה מסבא וסבתא. ערב פסח חל בשבת - מתי מבערים את החמץ? אם מישהו בדרך לעשות מצווה ונזכר שיש חמץ בתוך הבית – האם חוזר או מבטלו בלבו? במה זה תלוי? המשנה גם מזכירה דין של קדשים שהוציא בטעות …
 
הדף היום מוקדש וע"י משה מורגנשטרן לכבוד אשתו, ליה מוהדב מורגנשטרן. "ליה, אני מעריך את המסירות שלך ללמוד את הדף בכל יום ויום. אני ממש גאה בך." וע"י דבורה לואיס לכבוד טרייסי לואיס "בגלל כל האהבה ותמיכה. טרייסי תמיד מעודדת אותי להמשיך את הלמידה שלי. היא ברכה." גם ע"י הארי גרין לכבוד קארינה מ. פרי שלומדת דף יומי כל יום עם התוכנית של הדרן כבר שנה. שהיא …
 
דף נלווה פסחים מז הדף היום מוקדש על ידי דינה לוי "לכבוד הדרן שהפכו לימוד דף יומי למשהו ממש מהנה וניתן להשגה. תודה גם לשולי מישקין "שתמיד כותבת דברים מעניינים שנוגעים להיסטוריית הדף באותו היום." וגם ע"י רוני סישל "לכבוד רחל חייפץ שעודדה אותי להצטרף ללימוד דף היומי עם הדרן. וגם ע"י בט'יה שטראוס לזכר אביה, יוסף סמואל שטראוס, יוסף שמואל בן בנימין ז"ל ב…
 
דף נלווה פסחים מו שבוע של לימוד מוקדש על ידי רונדה ודוד נוימן לזכר נשמת אביה של רונדה, יוסף אליעזר בן יעקב יצחק ז"ל. הדף היום מוקדש ע"י אירה ונתניה סלומוביץ "לזכר השלושים של אמו של אירה, ליליאן סלומוביץ, אהובה בת רבקה ואשר צבי ז"ל." וע"י משה מורגנשטרן לכבוד אשתו, ליה מוחמד מורגנשטרן. "ליה, אני מעריך את המסירות שלך ללמוד את הדף בכל יום ויום. אני ממש…
 
דף נלווה פסחים מה הדף היום מוקדש ע״י קרן שרינגטון לכבוד יום הולדתה. "לעילוי נשמת סבא אברהם בן יצחק ברוך ורחל, וסבתא חנה בת שרגא פייבל ושפרינצה. באהבה וגעגוע יום יומי ותפילה שהמשפחה שאני בונה ולימוד התורה מביא נחת ואור לנשמותיכם." וע"י איליין הוכברג לכבוד בעלה אריה הוכברג. "תודה על התמיכה שלך בכל מעשה ידי ועל שאתה לומד איתי דף יומי." וע"י אמה סטיצ'ר…
 
דף נלווה פסחים מד הדף היום מוקדש ע"י סוזן כשדן לעילוי נשמת אביה, יצחק בן משה חונה ז"ל לכבוד היארצייט ה12 שלו. הוא השריש בי אהבה עמוקה ללשון העברית וללימוד תמידי, שאיפשרו לי לעבוד כאן בארץ וללמוד דף יומי. וע"י שרון האוזדורף לזכר אמה, מינה פרידמן, מנוחה בת משה יחזקאל, ביארצייט העשירי שלה. וע"י סוזן שאבסלז לכבוד אלישבע רפפורט. "אלי, תודה שאת מוציאה לפ…
 
דף נלווה פסחים מג מהן תכשיטי הנשים המוזכרים במשנה שיש בהם חמץ בפסח? למה הזכירו במשנה כל מיני מאכלים לפי שמם ולא לפי הכלל בלבד? מי התנא של משנתינו שסובר שחמץ בתערובת וחמץ נוקשה אסורים בלאו? רב יהודה ורב נחמן חולקים - האם זה ר' מאיר או ר' אליעזר? הגמרא מביאה את דעותיהם ואז דנה בדרשות ר' אליעזר בכדי להבין את שיטתו - האם באמת סבר שתערובת וחמץ נוקשה אסו…
 
האם לוקין על לאו הבא מכלל עשה (מצוות לא תעשה שלומדים מתוך משפט מנוסח בלשון חיובי? מה עושים עם מים של נחתום שמעורב בהם קמח, כדי שלא יחמיץ? חייבים ללוש את המצות על מים שלנו. מה זה ולמה? אסור ללוש עם מים שהוחמו - מה אם עבר ועשה ולא החמיץ, האם קונסים או לא? פרק שלישי מתחיל עם הלכות של תערובת חמץ וחמץ נוקשה. יש מחלוקת המפרשים איך להבין את ההלכה במשנה "א…
 
דף נלווה פסחים מא הדף היום מוקדש ע"י רבקה איסרוף לעילוי נשמת יעקב בן רב יהודה לייב" שעודד את כל בנותיו ללמוד תורה, ובטח היה שמח לראות את בתו ונכדתו, אליסה בניון לומדת את הדף." וגם ע"י רחל ואורן סליגר לזכר אביה של רחל, אבנר יוסף בן יהודה אריה וזלטא פריבה ז"ל, ביארצייט ה31 שלו. "אבנר יהודה היה בעל תשובה בנעוריו. הוא תמיד העריך אנשים שלמדו גמרא. הוא ב…
 
דף נלווה פסחים מ הדף היום מוקדש ע"י מונה פישביין לזכר חמותה היקרה, ברניס פישביין (נענע) ז"ל. "נענע הייתה למדנית לאורך כל חייה והיא מקור השראה בשבילי." וע"י חנה ומיכאל פיוטרקובסקי לכבוד אנה שיף. "אנה הכירה לנו את לימוד הדף היומי של הדרן אז מגיע לה זכות בעבור הלמידה שלנו. המון תודה!" איך אפשר למנוע חימוץ בשעורים? חטים? האם מי פירות מחמיצים? האם אפשר …
 
דף נלווה פסחים לט הדף של היום מוקדש ע"י ארין פיאטסקי לזכר ד"ר בט סמואלס ז"ל. החיים של בט היו מסורים ללימוד תורה, ולהרחבה של ההזדמנויות לימוד תורה לבנות ולנשים. בט בטח הייתה נרגשת לראות קהילה גדולה של נשים לומדות דף יומי. וגם ע"י מרשה וסרמן לכבוד בנה ד"ר נועם וסרמן, דיקן של בבית ספר למנהל עסקים ע"ש סיי סימז."תודה שעודדת אותי ללמוד דף יומי. אני מעריכ…
 
דף נלווה פסחים לח הדף של היום מוקדש ע"י ג'ואנה רום, שמציינת היארצייט ה23 של אביה, ג'וליוס רום "אשר היה תמיד אב תומך ואוהב לשני בנותיו ומודל לחיקוי של לימוד תורה לאורך כל החיים. אין לי ספק שהוא היה תומך במסע שלנו בדף היומי." וע"י בקי גולדשטיין לזכר אביה, יואל בן מאיר ז"ל, ניצול שואה. "תמיד הארת לי את הדרך ועודדת את הצמאה שלי ללמוד. והשרשתי בי אמונה …
 
דף נלווה פסחים לז השיעור היום מוקדש ע"י יונתן הובר לרפואה שלמה לבשמת בת ירדנה ושאול ולניסים בן רוזה ומכלוף מלול. וגם ע"י שלום וטינה לאם עם הכרת הטוב לה' לרגל הולדתם של נכדתם, מינדל הודיה ("מינדי") שנולדה לילדיהם, ארי ושלומית לאם. מה זה פת עבה שהתיר בית הלל בפסח? מה ההבדלים בין הכנת פת עבה למצה לבין הכנת פת עבה ללחם הפנים? מההשוואה, הגמרא מגיעה למסק…
 
דף נלווה פסחים לו הדף של היום מוקדש ע"י ג'ניפר נך לכבוד מורתה לגמרא, סמרה שוורץ. "סמרה התחילה את מסע הלימוד שלי ע"י זה שלימדה אותי 'דרך התלמוד'. אני גאה להיות חלק מקהילת הדרן." האם אפשר לצאת ידי חובת מצה על ידי אכילת מעשר שני בתוך ירושלים? ר' יוסי הגלילי דורש "לחם עוני" מלשון "אוני" שרק מה שאוכלים באנינות ולא מעשר שני שלא אוכלים אם האדם אונן. ר' עק…
 
ממה אפשר להכין מצות כדי לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה בפסח? רק מחמשת מיני דגן. מהו המקור לדין הזה? חכמים ור' יוחנן בן נורי חולקים לגבי אורז ודוחן האם יוצאים ידי חובת מצה על ידי מצות שמכינים מהם והאם חייבים עליהם כרת אם אוכלים אותם בפסח במקרה והחמיצו? האם הם באמת באים לידי חימוץ? מה הדין של עיסה שנילושה עם יין, שמן או דבש שהחמיצה - האם חייבים עליה ח…
 
דף נלווה פסחים לד הדף היום מוקדש ע"י סוזן יאגר לזכר אמה, ביאטריס יאגר "שנפטרה לפני 22 שנה החודש, ושנוכחותה עדיין מורגשת בכל יום." הגמרא מביאה שלוש דעות להבין את המשנה בתרומות ט:ז לגבי שתילי של תרומה טמאה ששתלו - הם אינם טהורים אבל אסורים באכילה. למי אסור ולמה? בהקשר הדעה השנייה, הגמרא נכנסת למחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בהבנת פסול היסח הדעת בתרומה וקד…
 
דף נלווה פסחים לג הדף של היום מוקדש ע"י ליאורה סכמסקי לרפואה שלמה של מרדכי בן רייזל. מאחלים לך רפואה שלמה ומהירה. אוהבים אותך! ליאורה, דוד, ארי, רוז, ואלישבע. וע"י שרון רוס (וקרן גלוך) לאזכרה השלישי של אבא שלהן, דוד בן אברהם ז"ל. "היינו ביחד באזכרה שלו בסיום ש"ס לנשים בירושלים, לפני בדיוק שנה, נתן לי השראה, ושינה לי את החיים! הקשבתי לדף הראשון בדרך…
 
דף נלווה פסחים לב נשות דף יומי נווה דניאל מקדישות חודש של לימוד דף יומי לכבוד כל נשות העולם, המרבות תורה בעולם, לכבוד סיום שנה של לימוד יחד. תודה להדרן לרבניות מישל, חמוטל, תניה, סאלי, מיכל, חיותה, ומירב המובילות אותנו בלימוד מעמיק. יישר כוח. תודה רבה. הדף היום מוקדש ע"י שרה וייל לזכרו של מיכאל וייל ז"ל ולכבוד מחויבותו העמוקה למשפחתו האהובה. וע"י ג…
 
דף נלווה פסחים לא השיעור היום מוקדש על ידי אן רובין לכבוד רבה, אנדיאה מירו, שהיא מקור השראה בשבילה ובשביל אחרים. וע"י אילנה סטורץ' לעילוי נשמת גלוריה ויסמן ז"ל, "אמה של פטי ויסמן, חברה טובה וחברותא שלי. חושבים עליו פטי וכל משפחתך בזמן הקשה הזה. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים." לפי המשנה, אם נכרי נתן משכון של חמץ ליהודי לפני פסח או להיפ…
 
דף נלווה פסחים ל הדף היום מוקדש ע"י רבת פרדה כהן לכבוד בעלה, אריק נוסבאום. "עם המון אהבה למסע מדהים של 47 שנים עם עוד הרבה שנים בהמשך אם ירצה ה' , אתה בעל ואב נפלא ואתה סבא סבבה. מה הפסיקה לגבי חמץ שעבר עליו הפסח בתערובת? האם יש בעייה להשתמש בכלי חרס שבישלו חמץ לפני פסח לאחר הפסח כי החמץ שנשאר בצידי הכלים בתוך הפסח ייפלט החוצה לאוכל ויאסור? רב ושמו…
 
דף נלווה פסחים כט הדף היום מוקדש ע"י ג'ודי פלבר לזכר יובל מור-יוסף ויוסי כהן ז"ל שנהרגו לפני שנתיים בפיגוע בגבעת אסף. וגם להמשך רפואה שלמה לבנה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה. וע"י סילביה סימונס שמציינת את היארצייט השמיני של אמה, פסי סימונס ז"ל "שהמסירות שלה לאורך כל חייה לערכים יהודיים ולימוד תורה עוררה השראה לרבים בחיים הארוכים שלה, עם שכל אינטיליגנ…
 
רבי יהודה מסיים את הטיעונים שלו למה חמץ צריך לשרוף כדי לבער אבל חכמים בסוף מצליחים נגדו מתוך שיטה מיוחדת שיש לר' יהודה בעצמו. לפי חכמים אפשר לפורר ולזרות לרוח או להטיל לים. האם הכוונה שגם לפני שמטילים לים צריך לפורר או לא? אותה שאלה נשאלת בעבודה זרה מג: לגבי אלילים. רבה ורב יוסף מסבירים שהדין שונה בכל מקרה אבל כל אחד מפרש בצורה הפוכה. הגמרא מביאה ב…
 
דף נלווה פסחים כז הדף היום מוקדש ע"י רבקה בלושטיין ויהודה בלין לכבוד אמו של יהודה, מארסי גולדשטיין. "אמא, הלימוד היומי שלך מעורר השראה בי וברבקה להמשיך ללמוד דף יומי. הסיום מסכת הראשון שלנו ביחד ממש שימח אותי ואני גם מקווה שיהיו לנו עוד הרבה סיומי מסכת ביחד בעתיד." הדף היום גם מוקדש ע"י אשר רוזן לכבוד יום הולדתו של אשתו, יפית פישבך. "לימוד הדף היומ…
 
דף נלווה פסחים כו הדף היום מוקדש על ידי ג'רמי זוקר לכבוד אשתו ונדי פרוסקין שנהנית מאוד מלימוד דף יומי עם הדרן. וגם על ידי דבורה ביידר לכבוד שרי קסנר ביום האחרון שלה בטיפולים לסרטן. שרי - את תמיד מעודדת ילדיך ונכדיך ללמוד תורה ומראה להם כמה גאה את בלימודיהם. הגמרא עוסקת בשתי הלשונות במחלוקת רבא ואביי בעניין הנאה בלי כוונה או עם כוונה אבל בלי אפשרות …
 
דף נלווה פסחים כה השיעור היום מוקדש על ידי בני שלו לזכר אמו, נחה דבורה בת שרה גיטל ויוסף ז"ל. הגמרא מביאה קושי מברייתא על דברי אביי שבכלאי הכרם כולם מסכימים שלוקים אפילו שלא בדרך הנאתן בגלל שלא כתוב איסור אכילה - רק איסור לזרוע. בברייתא מנסים ללמוד הלכה מכלאי הכרם וזה שלא הזכירו נקודה זו כחומרה של כלאי הכרם מוכיח שזה לא נכון. אביי מתרץ את הקושי נגד…
 
דף נלווה פסחים כד השיעור היום מוקדש על ידי דן רוס לכבוד יום הנישואין שלט עם ג'ייד סנק רוס. "את החברה הכי טובה שלי. תענוג ללמוד תורה יחד איתך." וע"י ג'נה כץ לכבוד אחותה אנדראה וגיסה מקס לכבוד הלידה של הילדה הראשונה שלהם. מזל טוב גם לסבא וסבתא בן ופיליס ולסבתא רבה אסתר. בעזרת השם היא תגדל בתורה ומצוות ותהיה מוקפת בכל האהבה שבעולם. תלמיד מביא בפני שמו…
 
דף נלווה פסחים כג הלימוד היום מוקדש על ידי מיכאל, אלכסנדר, אריאל, והלי כהנא לכבוד אמא שלהם, רות, לרגל יום הולדתה. "אף אחד לא מופתע מהמחויבות המרשימה שלה ללימוד דף היומי, מפני שהיא מדגימה אותה רמה של מסירות בכל תחומי עסקיה. מאחלים לה עוד הרבה שנים של לימודים באושר ובריאות." ועל ידי אחותה ג'סיקה גם לכבוד רות. "תודה שסללת את הדרך בשבילי להתחיל לימוד ד…
 
מהו היתר מאה רבנים? מי יכול לקבל אותו? נדבר קצת על אישורים שניתנו להתחתן עם שתי נשים, נברר איך החוק הישראלי שאוסר ביגמיה מאפשר נישואין לשתי נשים, ונספר עוד כמה סיפורים מענייניםעל ידי טו"ר רבקה לוביץ ועו"ד ניצן כספי שילוני
 
דף נלווה פסחים כב הדף היום מוקדש על ידי נעמי אקסמן לזכר נשמת אמה, שרה יונגר ז"ל. סופי פרנקנטל לכבוד אמא, עופרה. "המסירות הצנועה שלך כלפי לימוד תורה מעוררת בי המון השראה, והחוכמה האינסופית שלך ומסירות שלך לערכים היא כח שמנחה את משפחתינו. שה' ייתן לך כח להמשיך את הלימוד שלך. אוהב אותך אמא! חג שמח!" חזקיה ור' אבהו לומדים בדרכים שונות מניין לומדים שחמ …
 
השיעור היום מוקדש על ידי רלה פלדמן ומינדי הכט לזכר נשמת ד"ר צ'לרס פלדמן, יצחק צבי בן יעקב ולאה ז"ל - בעל, אבא וסבא שלנו, בתשע שנים לפטירתו.מסירתו למשפחתו וללימוד תורה ושאיפתו לאמינות וחוסן פנימי ממשיך לחיות בתוכנו. אילו היה כאן היום, היה מתגאה בכל אנשי משפחתו שלומדים דף יומי ושעובדים לקדם את הדרן. יהי זכרו ברוך. אם משאירים תרומה שנטמאה לתווך הארוך,…
 
דף נלווה פסחים כ הדף היום מוקדש על ידי קרול רובינסון וארתור גולד לזכר אביה של קרול, לואיס רובינסון, יהודה לייב בן משה, ז"ל. היום יום הראשון של חנוכה אנו מתגעגעים לו מאוד ומציינים את היארצייט ה21 שלו. לו היה איש משפחה מסור ואיש קהילה אקטיבי בבית הכנסת שלו. הוא אהב את קרול ואחותה דבי ובטח היה גאה מאוד לדעת שקרול לומדת דף יומי. במקרה של המחט, איך הבשר…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login