show episodes
 
Loading …
show series
 
דף נלווה ראש השנה יא תמונות הלימוד החודש מוקדש לעילוי נשמת ד"ר חיה גורסטמן, חיה בת עזריאל ונעמי ז"ל ע"י בעלה, ילדיה ונכדיה. מהם המקורות שמהן רבי אליעזר ורבי יהושע דרשו כל אחד מתאריכי האירועים שנדונו - בריאת העולם, תאריך הלידה והמוות של אברהם ויעקב ושל יצחק, תפילות שרה, רחל וחנה נענו, שחרורו של יוסף מהכלא, עבדות במצרים הסתיימה, יצאו ממצרים והגאולה ה…
 
דף נלווה ראש השנה י הדף היום מוקדש ע"י ירדנה היימן לכבוד בתה, פריאל היימן בורוסקי, על הגיוס שלה לצה"ל וע"י הדר סטון לכבוד בתה, הילה בת הדר ויחזקאל שעלתה לדרגת סגן משנה בצה"ל. אם שותלים עץ או מבריכים או מרכיבים שלושים יום לפני ראש השנה, הוא ייחשב כשנתו השנייה בראשון בתשרי. עם זאת, הפירות עדיין נחשבים ערלה בשנה הרביעית עד ט"ו בשבט ואוסרים אם הם חנטו …
 
את המילים "יובל היא שנת החמשים שנה" (ויקרא כ"ה, י"א) נדרשות על ידי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא כדי ללמד שאולי היינו חושבים שנוסיף ימים נוספים לשנת היובל בסיום שנה באותו אופן שהוספנו עליו בהתחלה (בין ראש השנה ליום הכיפורים), אולם הפסוק בא לשלול אפשרות זו. החכמים דורשים פסוק זה בצורה אחרת (כי אין להם תוספת בתחילת תשנה) כי השנה החמישית נחשבת …
 
דף נלווה ראש השנה ח הלימוד השבוע מוקדש ע"י בט חייט, לעילוי נשמת דר. חיה גורסמטן. הדף היום מוקדש ע"י עדינה ומרק הבר לרפואת בנם יאיר אמיתי בן עדינה רחל שעובר ניתוח היום. ובאונונימיות לעילוי נשמת רחל אימנו, "רחל בת לבן". מה מקור הוויכוח בין רבי מאיר לרבי שמעון/רבי אלעזר בנוגע לראש השנה למעשר בהמה? ראשית הגמרא מציעה ששניהם דורשים דעותיהם אותו מאותו פסו…
 
דף נלווה ראש השנה ז הדף היום מוקדש ע"י ריסה צוהר לעילוי נשמת סבתה ריסל בת דינה ושמואל לב היום, י' בחשון. יש ברייתא שבה כתוב שהראשון בניסן הוא ראש השנה לחדשים (ממתי סופרים חודשי השנה), לעיבורין (עד מתי אפשר להחליט עבר שנה) ולתרומת שקלים (ממתי צריכים לקחת מכספי השנה החדשה ולא מהשנה הקודמת לקנות קרבנות ציבור). דעה נוספת שם מוסיפה להשכרה (אם אומרים אני…
 
דף נלווה ראש השנה ו הדף היום מוקדש ע"י פני גרשמן לעילוי נשמת שיינדל סטמן סטיין. מדוע הברייתא הביאה פסוק כדי להציג את הרעיון שאם לא מביאים את הנדר בזמן שנקבע, האדם חטא, אולם הבהמה אינה נפסלת מהקרבה. האם זה לא נלמד ממקומות אחרים? זה מופיע הן על ידי בכור והן בן עזאי למד אותו מהפסוק בפיגול - שרק שם הוא נפסל אבל לא בבל תאחר. הבכור יכול להיות שם במיוחד, …
 
דף נלווה ראש השנה ה הדף היום מוקדש ע"י ג'ניפר לכבוד פאול קורוין, שבגללו היא לומדת את הדף היומי. הגמרא ממשיכה בדיון בדברי הברייתא עם חמשת השיטות לאיסור בל תאחר. אלו שדורשים דין תשלומין שבעה ימים בשבועות מהיקש בין חג המצות לחג השבועות, מה עושים עם המילים "חג הסוכות" בפסוק? דורשים מחג המצות דין לינה גם בסוכות. אלו שדורשים מהפסוק "חג המצות..." דין בל ת…
 
דף נלווה ראש השנה ד הדף היום מוקדש ע"י סמי גרוף לעילוי נשמת אביה, רב אבנר גרוף וע"י רחל אלכסנדר לוי לכבוד יום הולדת בתה, מרים סופי לוי. הגמרא פתרה את הסתירה שהעלה רב יוסף בשתי קבוצות הפסוקים על דריוש (כי האחד התחיל את הספירה מניסן והשני מתשרי) בכך שאחד התרחש כאשר דריוש היה טוב ליהודים והשני לאחר שהוא הפך לרשע. רב כהנא הקשה: האם זה נכון שדריוש הפך ל…
 
דף נלווה ראש השנה ג הדף היום מוקדש ע"י שמואליק ורונית שביט לכבוד הולדת נכדם בן לליאור ויוסי ויס "שהיום אי"ה יכנס בבריתו של אברהם אבינו. מזל טוב!" וע"י גלנדה זקס לכבוד רונה, שרנה ודיינה והחברותא שלה בסאן דיאגו. כיצד יודעים שאהרן נפטר לפני שהחל משה את נאומו, וממנו הוכיחו שהספירה מיציאת מצרים החלה מהראשון בניסן ולא מהראשון בתשרי? כי משה דיבר לאחר הכות…
 
דף נלווה ראש השנה ב מסכת ראש השנה מוקדשת באנונימיות לכבוד הרבנית מישל פרבר שמסורה ללימוד הדף היומי וממשיכה להשפיע על כל כך הרבה נשים וגברים מסביב לעולם. שבוע של לימוד מוקדש על ידי רביא ואוליבר מיטשל לכבוד בתם אלין מיטשל קופר על סיום לימודיה כיועצת הלכה. "אנו מאוד גאים בך ובהקדשת חייך לכלל ישראל. חזק חזק ונתחזק!" ישנם תאריכים שונים הנחשבים לתחילת הש…
 
דף נלווה ביצה מ אם רוצים לתת לאורחים אוכל לקחת הביתה, האוכל יוגבל על ידי התחום של המארח, אלא אם כן הוא מקנה את זה למשהו אחר לפני יום לזכות בעברם. הגמרא מביאה מחלוקת בין רב ושמואל בנוגע למי שנותן פירות לאחר לשמור - על פי מי קובעים את התחום? הבעלים או השומר? האם דעתם תואמת את דעתם במקרה של נזקי ממון? או שהמקרים אינם דומים? הגמרא מעלה מספר קושיות על ד…
 
הדף היום מוקדש לעילוי נשמת הרב עובדיה יוסף, עובדיה יוסף בן יעקב זצ"ל. לר' יהודה, אם משאילים רק מים לבצק, אין צורך להגביל את האוכל בתוך התחום של בעל המים. עם זאת, מלח כן יגביל את האוכל. כיצד דבריו מסתדרים עם מקורות תנאיים אחרים - אחד אומר שמלח מתבטל ולכן לא מוגבל ואחר אומר שמים אינם מבוטלים, ושניהם נאמרים בשמו של רבי יהודה. הגמרא פותרת סתירות אלו בכ…
 
דף נלווה ביצה לח הדף היום מוקדש ע"י שרה ודני ברלוביץ, לכבוד הולדת נכדתם אביגיל טובה, ביתם של מאיר וחוה סטרמן. לאחר שהגמרא מוכיחה לשר' הושעיא אין דין ברירה, היא טענה שכנראה לר' יוחנן יש ברירה. אבל גם זה נדחה על פי סוגיות אחרות, כולל דינים מדאורייתא וגם מדרבנן. לכן, הם חוזרים ואומרים כי לר' הושעיה יש דין ברירה ועל אף הקושיות מהדף הקודם, אפשר להגיד שב…
 
הלימוד בחודש חשון מוקדש על ידי תמרה כץ לעילוי נשמת סבתה, שרב בת חיה וצבי הירש, וסבה, מאיר לייב בן אסתר והרב יהושע זליג. וע"י ליסה דנקר לכבוד דוד דנקר ואריאל ברוס להולדת ביתם נאוה אליענה. הגמרא ממשיכה לדון אחד אחד במקרים המפורטים במשנה, ומסבירה מדוע אלה בקטגוריה "רשות" אינם נחשבים למצוות, ומדוע הפעולות המפורטות אסורות בשבת/יום טוב. הם גם מטילים ספק …
 
דף נלווה ביצה לו יש כמה פעולות בנוגע לפינוי אוצר, העברת פירות מגג אחד לגג אחר, או הורדת חפצים מהגג באמצעות חבל שנאסרו או ביום טוב או בשבת והגמרא תוהה האם זה יהיה אסור גם ביום שבת/יום טוב, בהסתמך על ההבדלים בין שבת ויום טוב שנדונו בסוף ביצה דף לה. במשנה כתוב שמותר לכסות פירות אם יטפטפו עליהם מים. עולא ורבי יצחק חלוקים בשאלה האם הדין תקף רק לגבי פירו…
 
הלימוד השבוע מוקדש ע"י אליענה גורפינקל לעילוי נשמת סבתה, אליסה ונטורה בת משה ולאה. ורפואת חיה שרה בת רייצא. כדחייה להוכחת מר זוטרא ממשנתינו ששבת קובעת למעשר בדבר שאין בן גמר מלאכה, הגמרא הבינה מדברי ר' אליעזר שאמירתו שהוא יאכל מפירות אלו קובע למעשר אפילו אם לא נגמרה מלאכתן ולכן כל הפירות שבמוקצה במקרה הנדון (שאמר לפני שבת שיאכל מאלו בשבת) חייבים לע…
 
השיעור היום מוקדש ע״י ערן בלין ומרסי גולדשטיין לזכרו של הרב דוד אליאך שהיה ממייסדי ישיבה דפלטבוש ולימד דורות של תלמידים לאהוב תורה וללמדה ברצינות. עוף שדרסה או קרה לה משהו אחר אך הצליח להישאר בחיים ל24 שעות, אפשר לשחטה, אבל צריך לבדוק שאיננה נטרפה. האם אפשר לשחטה ביום טוב? האם צריך לחשוש שאולי נטרפה ולכן יצא שהשחיטה איננה לצורך יום טוב כמו הרעפים ח…
 
דף נלווה ביצה לג הדף היום מוקדש ע"י שגיא כרמל לכבוד חתונתו היום עם אשלי אופנהיים. עצים מיועדים להסקה - האם מותר להשתמש בהם גם לצרכים אחרים כמו לסמוך קדורה או האם הם נחשבים מוקצה לצורך זה? ר' שמעון מתיר וחכמים אוסרים. הנהגת בהמה על ידי מקל ביום טוב - מחלוקת בין ר' אלעזר בר' שמעון וחכמים. חכמים אוסרים כי זה נראה שמוליכים את הבהמה למכור בשוק. יש מחלוק…
 
שמואל פסק בנושא פריקת חבלים המהודקים לקרקע או לכלי. הוא מבדיל בין השניים לגבי האופן שבו אפשר לעשות זאת, אולם הוא אינו מבחין בין שבת ליום טוב. הגמרא מעלה נגדו קושי מברייתא שבה יש הבחנה בין שבת ליום טוב בנוגע למקרה זה. עונים ששמואל סובר כתנא אחר. אך גם על זה יש קושי כי חלק מדבריו תואמים את דברי התנא וחלק לו. כדי לפתור בעיה זו, מניחים שחלק אחד של הברי…
 
המשנה קובעת שמותר להביא עצים להסקה ביום טוב מעצים שנאספו בשדות או שמפוזרות בקרפף, מתחם המשמש לאחסון. רבי יהודה ורבי יוסי חלוקים בשאלה האם הקרפף צריך להיות קרוב לעיר או יכול להיות רחוק יותר (אבל בתוך תחום שבת) אך נעול. רב יהודה בשם שמואל התיר רק להביא מעצים שנאספו בקרפף. מכיוון שדבריו סותרים את המשנה, הגמרא מסיקה שהמשנה חייבת להיות דעתו של יחיד ומסי…
 
דף נלווה ביצה ל הדף היום מוקדש ע"י הדסה ומיכאל פורטינסקי לכבוד אלישבע וסאם לייטסטון לכבוד החתונה של בנם, אבישי. יש מעשים שכדאי לעשותם בשינוי ביום טוב כי הם נראים כעובדין דחול, מעשים שרגילים לעשות ביום חול, כגון לסחוב דברים כמו כדי מים וכו'. עדיף לעשותם בשינוי אבל כשאי אפשר אז אפשר לעשות בצורה הרגילה, בתנאי שזה לצורך החג. אסור למחוא כפיים ולרקוד בשב…
 
דף נלווה ביצה כט הדף מוקדש ע"י חנה השקס "לעילוי נשמתה של חמותי היקרה חיה שרה (סאלי) השקס בת גניה ומרדכי רובין זכרונה לברכה, לציון יום הולדתה בשמחת-תורה של גלויות. חמותי עליה השלום פעלה להנחלת לימוד התורה הנשי, בין היתר דרך תרומתה רבת השנים למדרשת נשמת." האם אפשר למלא כלי של מדה או לא? באיזה תנאים? על מה בדיוק חולקים ר' יהודה ותנא קמא בעניין זה? הגמ…
 
דף נלווה ביצה כח האם מותר לשקול בשר למכירה ביום טוב? באיזה תנאים? ומהן הדעות השונות? ר' חייא ור' שמעון ברבי חילקו ביניהם בשר – שקלו בשר כנגד בשר כדי לדאוג לכך שיהיה שווה. כפי איזה דעה הם פסקו כי זה לא מתאים לדעת ר' יהודה או לחכמים במשנה. כנראה פסקו כר' יהושע שדעתו מובאת בברייתא. רב יוסף פסק כמותו כי גם בעניין בכור שנפל בו מום פסקו שאפשר לשקול מנה כ…
 
הדף היום מוקדש ע"י בלימה סלוטסקי לעילוי נשמת אחותה, רבקה שרה רינה בת טינה (מזל). וע"י חנה כצמן לעילוי נשמת אחיה שלום פנחס בן בן-ציון וטייבא גיטל וכהולדר. הגמרא מתחילה לספר סיפור כדי לראות אם אפשר או אי אפשר לבדוק מומים בבכור בהמה ביום טוב. לרבי יהודה נשיאה היה בכור שהביא לרבי אמי ביום טוב אך רבי אמי סירב לבדוק אותו. לאחר מכן הוא ניגש לרב יצחק נפחא …
 
דף נלווה ביצה כו הלימוד השבוע מוקדש ע"י דינה בקר לרפואת ראובן אפריים בן שושנה. הדף היום מוקדש ע"י אילנה קרמייר לעילוי נשמת אביה משה יהודה בן הרב בנימין וחיה צפורה וע"י אירה ונתניה סלומוביץ לעילוי נשמת הרב שלמה סלומוביץ בן הרב דב צבי ומאשה. בכור בהמה ניתן לכהן והוא חייב להביא כקרבן. אך אם נופל בו מום, הוא יכול לשחוט ולאכול בלי הקרבה. לאחר החרבן, שחי…
 
דף נלווה ביצה כה השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יהודית מונק ז"ל על ידי ילדיה, נעמי שמואל, קרן פרוליך מתי מונק ומשפחותיהם בשנה לפטירתה. "היא נצולתה שואה שעברה לגור באנdליה לאחר המלחמה. אשה אינטליגנטית שאהבה ללמוד תורה. היא הייתה מאוד גאה בילדיה שהצליחו ללמוד דף יומי. מתגעגעים." הדיונים בדיני צידה ביום טוב ממשיכים. הסוכר אמת מים לפני יום טוב מותר לצוד…
 
דף נלווה ביצה כד הדף היום מוקדש ע"י אהבה ליבטג לזכרה של סבתה, הילדה מורגנשטרן ולסבה, ארתור מורגנשטרן. יש סתירה בין משנתינו המתירה צידת חיה ועוף מן הביברין ביום טוב לבין ברייתא ששם מופיע ההפך. הגמרא מביאה כמה אפשרויות לפתור את הסתירה גם לגבי החי הוגם לגבי העוף. אחת מהפתרונות זה להבחין בין ביבר גדול לביבר קטן. יש כמה אפשרויות איך להגדיר ביבר קטן/גדול…
 
דף נלווה ביצה כג הדף היום מוקדש על ידי תורם אנונימי לזכרה של בת שבע אסתר בת יוסף שלום, הרבנית בת שבע קנייבסקי. הגמרא דנה בדעות שונות ודינים שונים הקשורים לעשיית ריח ביום טוב. רב גביהא התיר קטורא. אמימר מנסה לברר מהו קטורא ורב אשי עונה לו שמדובר בעישון פירות ומתיר כי זה דומה לבשר על גבי גחלים. חכמים אסרו לאכול גדי מקולס בליל פסח כי זה נראה שמותר לאכ…
 
דף נלווה ביצה כב רבן גמליאל החמיר כבית שמאי ולא התיר להטמין מים חמים מיום טוב לשבת. באיזה מצב מדובר – כשעשה עירוב או לא עשה עירוב? רב הונא, רבא ואביי מסבירים כל אחד בדרך אחרת. רבן גמליאל החמיר שלא זוקפים את המנורה. מסבירים שמדובר במנורה של חוליות וחולקים בית שמאי ובית הלל האם יש/אין בניין בכלים. הגמרא ממשיכה לדון בדינים שונים בקשר לכיבוי נרות בשבת …
 
האם אפשר לשחטו בהמה ביו"ט אם זה בבעלות משותפת של נכרי ויהודי? איך זה שונה מנדרים ונדבות? האם זה שונה מעיסה של נכרי ויהודי? אם גייס מגיע לעיר ומחייב אפיית לחם בשבילם, האם מותר לאפותה ביום טוב? האם אפשר להזמין נכרים לארוחת ביום טוב? האם צריכים לחשוש שמא יוסיף אוכל להכין לנכרי? אם כן, האם נקל יותר בדיני שבת ששם לא קיים חשש זה? מחלוקת בית שמאי ובית הלל…
 
דף נלווה ביצה כ הלימוד החודש מוקדש לרפואת נועם אליעזר בן יעל חיה ואיתן יהושע. הלימוד היום מוקדש על ידי דניאל ברטה לעילוי נשמת חברתה מישל דמן וסרמן, גיטל פריידא בת שרה. ר' אלעזר בר' שמעון לא התיר להשתמש בקרבן תודה לצאת ידי חובת שלמי חגיגה אפילו אם התנה כך בפירוש כשהפריש בהמתו. למה לא? כשאומרים משהו עם תנאי כגון שכיב מרע שאמר למישהו "תנו ארבע מאות זו…
 
דף נלווה ביצה יט הדף היום מוקדש ע"י ג'ואנה רום לעילוי נשמת אמה, רוזה רום. יש מחלוקת האם אסור להטביל כלי בין השמשות בערב יום טוב בלבד או האם אסור גם בין השמשות ביום חול? מה הבסיס למחלוקת? מה פירוש דברי המשנה שמטבילים מגב לגב ומחבורה לחבורה? בית שמאי ובית הלל חולקים על אילו קרבנות אפשר להקריב ביום טוב. קיים ויכוח תנאי על אילו סוגי קרבנות חולקים ועל א…
 
למה אסור להטביל כלים בשבת? יש ארבע תשובות לשאלה זו. רבה אומר שזה גזירה שמא יטלנה ארבע אמות ברשות הרבים. ביום טוב גזרו כדי שלא יתירו בשבת. וברשות היחיד גזרו כדי שלא יתירו ברשות הרבים. הגמרא מביאה חמשה מקורות שונים שבהם יש מקרים שלא גוזרים ושואלים על רבה למה במשנתינו גוזרים אבל במקרים אלו לא גוזרים. הגמרא מברשת שבכל מקרה יש סיבה למה שאין טעם לגזור – …
 
אין נושא, תרקדו. הפעם חפרנו קצת על הכתבה של שירנקה בידיעות, ועל איך שורדים בידוד עם בת שנתיים. דיברנו גם על איך זה להתחיל עבודה חדשה (פלוס הסתגלות בגן במקביל), על ארגון מסיבות ימי הולדת, וגם - מי תצא מתוך צדפה? האינסטה שלנועל ידי פז בן נון ומיקה רונן יצחקיאן
 
דף נלווה ביצה יז הדף היום מוקדש ע"י ליאורה ומרטי פיינברג לעילוי נשמת מרים אדלר, אמה של ליאורה. כילדה צעירה, היא התחננה עם אביה ללמדה גמרא. היא הייתה מאוד שמחה לדעת שבתה וכלתה לומדות גמרא. בית שמאי ובית הלל חולקים בכמה ברכות מברכים שמונה עשרה כשיום טוב חל בשבת - שבע או שמונה? מה החתימה לברכה לפי בית הלל? יש שתי גירסאות בדברי רב. בשבת ראש חודש, איפה …
 
כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים חוץ מהוצאות שבת ויום טוב והוצאות ללימוד תורה לילדיו. מאיפה דורשים את זה? מהי המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בקשר לגישה שלנו לאוכל לשבת משך השבוע – אם מגיע לידינו משהו מאוד חשוב, האם כדאי להשאיר לשבת או אפשר לאכול ולהניח שיגיע לידינו עוד אחד כזה לפני שבת? הנותן מתנה לחבירו אינו צירך להודיעו. דור…
 
הדף היום מוקדש ע"י אודי וג'ודי לרגל הולדת בת לאילנה פרלין וסטיבן. וע"י עדן פריבס לכבוד אשתו אדל דרוק ואמה סוזן פישביין. מותר לשלוח מתנה עם כלים שיש בהם שעטנז ביום טוב. למה הם ראויים? אסור להעביר סנדל המסומר משום שאסור ללבוש סנדל המסומר ביום טוב - למה אסרו? איזה סוגים אחרים של נעלים אסור לשלוח - למה? מותר לשלוח תפילין למרות שלא לובשים אותם ברגל כי מ…
 
הדף היום מוקדש לאחי, ג'ון כהן, לרגל יום הולדתו. הוא התחיל ללמוד את הדף עם מסכת נידה ומאז מתמיד בלימוד! מזל טוב! האם אפשר לטחון ביום טוב ואם כן, מה מותר/אסור והאם צריך בשינוי או לא? האם מותר במכתשת קטנה בלבד או גם בגדולה? יש שתי דעות שונות בקשר למחלוקת בית שמאי/בית הלל בעניין זה. איך מותר לעשות ברירת אוכל ופסולת ביום טוב? מחלוקת בית שמאי/בית הלל/רבן…
 
דף נלווה ביצה יג הלימוד השבוע מוקדש ע"י דבי פיין לעילוי נשמת אמה פייגה בת משה מרדכי ושרה רבקה. הדף היום מוקדש ע"י דני ושרה ברלוביץ לכבוד הולדת נכדתם גאיה רחל, ילדתם של יואל ודניאלה סטרמן. רבא הבין דברי הברייתא שמותר למלול מלילות ביום טוב בכדי לאוכלן. משתמע מדבריו שמותר להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב, כי רק לאחר ששמים החטים בערימת, מתחייבים בהפרשת ת…
 
דף נלווה ביצה יב האם ניתן להוציא ביום טוב דברים שאינם נחוצים לאכילה, כגון ילד, לולב או ספר תורה? בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. האם הם חולקים בשאלה האם יש דין הוצאה ביום טוב או לא? או האם השאלה היא האם מכיון שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש, אז גם הותר לדברים אחרים? יש ויכוח נוסף בין בית שמאי לבית הלל האם אפשר להביא לכהן את המתנות שמיועדות לו, כגון חל…
 
אם זימן גוזלים מקן אחד ומצא ביום טוב גוזלים לפני הקן, הם אסורים כי יכול להיות שהם לא אלו שהוא זימן. האם זה בגלל ש"רוב" ו"קרוב" הולכים אחר הרוב? כנראה שלא. רבא ואביי מסבירים את המקרה – כל אחד בצורה אחרת. במה מדובר במשנה כשאמרו שאם אין עוד עוד גוזלים באיזור, אז אפשר להניח שמה שהוא מוצא זה מה שהוא זימן? הרי זה לא פשוט?! בית שמאי ובית הלל חולקים בעניין…
 
דף נלווה ביצה י השיעור היום מוקדש על ידי לידיה מדוין לזכר נשמת סבתה הלן בלום. ועל ידי מרק צ'יילדס לכבוד כל הלומדים בסנטה ברברה, קליפורניה. הגמרא מזכירה עוד כמה משניות שבהם בית שמאי מחמירים ובית הלל מקילים ומעלים את הסתירה מהמשנה הראשונה ששם בית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים (כיסוי הדם). מבנה התשובה דומה למבנה של התשובות שניתנו מקודם כששאלו את אותה ש…
 
דף נלווה ביצה ט הדף היום מוקדש ע"י אלימלך ורינה לייבוביץ' לכבוד זיסי טרנר על הסמכתה כיועצת הלכה. האם אפשר להוליך סולם משובך לשובך בכדי להוציא גוזלות לאכול ביום טוב? בית שמאי אוסרים ומתירים רק להטות מחלון לחלון. בית הלל מתירים גם להוליך. רב חנן בר אמי מגביל את המחלוקת לשובך ברשות הרבים אבל לדעתו, כולם מסכימים שמותר ברשות היחיד. בית שמאי אוסרים ברשות…
 
דף נלווה ביצה ז הדף היום מוקדש ע"י אלן ורלין ורחל גבל לזכר נשמת אביהן, ג'ים דינרשטיין שהתמיד בלימוד תורה. הוא מהווה מקור השראה לבנותיו ללמוד דף יומי. הגמרא מביאה עוד שלוש אפשרויות להסביר את המשפט: ביצה עם יציאתה נגמרה. כל שתשמישו ביום נולד ביום - דבר זה מתייחס לתרנגולות. מה המשמעות ההלכתית למשפט הזה? הגמרא דנה במחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין השיעו…
 
איך התירו לקבור מתים ביום טוב? ביום טוב ראשון התירו על ידי נכרים וביום טוב שני מותר על ידי ישראל. יש דיון לגבי יום טוב שני של ראש השנה - האם מותר כיום טוב שני של גלויות או לא? האם ההיתר לטפל במת רק אם הוא מת לפני יום טוב ואי אפשר לחכות עד אחרי החג משום כבוד המת? בגלל חשש שנכרים יראו אותם קוברים ויחשבו שמותר מלאכה, רבינא אסר לקבור מת היום טוב שני. ה…
 
דף נלווה ביצה ה הדף היום מוקדש לזכר שאול בן קיש, שאול המלך, וגרשון חיים אלטר בן שאול, גורג' רוזנברג, אבא של רונה פלונקה. ביצה שנולדה ביום טוב הראשון של ראש השנה – האם מותרת ביום השני? האם שני ימים טובים של ראש השנה הם קדושה אחת או שתי קדושות? רב ושמואל אוסרים את הביצה. להבנתם, מכיון שתקנו בזמן המקדש שלא יקבלו עדים מן המנחה ולמעלה, ראש השנה לפעמים ה…
 
דף נלווה ביצה ד בניסיון להסביר את הברייתא בנוגע למקרה של ספק עם ביצה כמתייחס לספק הנוגע לביצה שספק נודלה מתרנוגלת טריפה, הגמרא מסיקה כי מחבר הברייתא היה התנא שהופיע במשנה/תוספתא תרומות בעניין ליטרה של תאנים דרוסות של תרומה שהתערבבו עם אחרים. יש שם דעה שהוא אינו מבוטל מכיוון שהוא נמכר לפעמים לפי כמות. לפי שיטה זו, אפשר להבין למה ביצת טריפה לא תתבטל …
 
דף נלווה ביצה ג הלימוד החודש מוקדש ע"י ליסה מאליק לכבוד בתה רבקה ווינר על עלייתה ארצה, ולעילוי נשמת סבתה, רג'ינה פוסט. הדף היום מוקדש ע"י דנה מלצר לזכר סביה, הרב אלי מלצר, היה איש שהקדיש את חייו לתלמוד. ללומדה וללמדה. וע"י דבורה דיקסון לכבוד בר המצווה של רובי לבנת שיתקיים השבת. מזל טוב לאודרי וג'רי ולכל המשפחה. הגמרא מעלה כמה שאלות על ההסבר השלישי …
 
בעוד פרק שהוקלט מרחוק כי מיקה בארה"ב: שוחחנו על כל הציוד שצריך וכדאי להביא לנסיעות, ועל איך להתכונן מנטלית, רגשית, וזוגית. מנינו אינספור הסחות דעת לתינוקות, כמו למשל סמוצ'י וסנאים, והקפדנו לצייד אתכן בכל המידע שיהפוך את החופשה המשפחתית הבאה לנסבלת, ואף מהנה! האינסטה שלנועל ידי פז בן נון ומיקה רונן יצחקיאן
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login