show episodes
 
Loading …
show series
 
דף נלווה יומא כה תמונות השיעור היום מוקדש על ידי רות לאה קאהן, ג'סיקה סקלאר ואמילי מיכלסון לעילוי נשמת אמא שלהן קדימה בת הרב אברהם צבי בן ציון וחיה במלאת שלוש שנים לפטירתה. רב נחמן ורב ששת מביאים הוכחות לדעותיהם בעניין איזה בגדים לבשו הכוהנים בזמן ביצוע הפייס. מאחד המקורות שהובאו, הם מסיקים כי לשכת הגזית הייתה חלקה בקודש, בתוך העזרה, וחלקה בחול עם …
 
דף נלווה יומא כד האם המחלוקת בין ריש לקיש לר' יוחנן בעניין הרמת הדשן (האם נחשבת עבודה או לא) היא מחלוקת תנאים? רב ולוי חולקים על זר שעושה הרמת הדשן - האם חייב מיתה או לא? איך כל אחד לומד את שיטתו מהפסוק? הגמרא מעלה כמה קושיות על לוי וגם על שניהם. אחר כך, מביאים ברייתות לחזק כל אחד. למה עושים ארבע פייסות ולא רק אחד? האם הכהנים לובשים בגדי קודש או בג…
 
דף נלווה יומא כג השיעורים השבוע מוקדשים על ידי ביל ושירה פוטרניק לרפואת מישל פורטניק, אילנה בת מרים. אילו מצבים יש לנקום ובאילו מצבים אסור? אם ניתן היה לספור את הכהנים רק פעם אחת בהגרלה, איך כתוב במשנה שהם יכולים להוציא אצבע אחת או שתיים? מהי 'פקיע'? הגמרא מביאה ברייתא עם סיפור טרגי שבו בשל תחרות על קבלת התפקיד של הרמת הדשן כהן אחר דקר את חבירו. הא…
 
כיצד הוקמה מערכת הפייס לצורך תרומת הדשן? בהתחלה, הם לא חשבו שכל כך הרבה כהנים יתעניינו בתפקיד ולכן אמרו שמי שמגיע ראשון יקבל את התפקיד. אולם פעם אחת רצו שני כהנים בכבש המזבח ואחד דחף את השני והוא נפל ושבר רגל. הם לא חשבו שכוהנים יהיו מעוניינים לעשות את העבודה הזו כי זו הייתה עבודה לילית ולכן פחות חשובה. אבל האם אין עבודות לילה אחרות שיש בה הגרלה? א…
 
דף נלווה יומא כא השיעור היום מוקדש ע"י אליזבת ג'ייקוב לעילוי נשמתו של דני מוריס ושאר ההרוגים באסון הכבד במירון. יהיה הלימוד לזכותם. שיזכו והמקום ינחם את משפחותיהם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. וגם לעילוי נשמתה של טויבה רייזל בת זלטה, "במלאת שנה לפטירתה על ידי אחותה אלישבע רפפורט. רייזל גרה בארץ ושאבה כוחות מעולמה היהודי והדתי." ברגלים העזרה בבית המק…
 
מה יש לקב"ה להגיד לאלו בנהרדע שחטאו ביום כיפור? ומה השטן אומר? האם מקשיבים לשטן ביום כיפור? במה זה תלוי? באיזה שעה רמו את הדשן ביום רגיל, ביום כיפור ובחגים? למה? מה תרגום המילה "גבר" במושג "קריאת הגבר"? האם זה בנאדם או תרנגול? רב ור' שילא חלקו. מסופר על היום שרב תיפקד כמתורגמן של ר' שילא ותרגם כפי פירושו.…
 
דף נלווה יומא יט תמונות הלימוד שלנו היום יהיה לזכר נשמת אלו שנהרגו באסון במירון ולרפואה שלמה לכל הפצועים. הדף היום מוקדש ע"י הת'ר סייד. "ממש זכיתי לקבל בן זוג שהוא גם החברותא שלי. אני אוהבת אותך סמי. תודה שעודדת אותי להתחיל ללמוד דף יומי." הכהן גדול היה ישן בלשכת פרהדרין והיה הולך לחדר בית אבטינס ללמוד כיצד לבצע את הקטרת הקטורת. שתיהם היו בעזרה - א…
 
איך מתמודדים עם חוסר השליטה שקשור במגוון הרחב של מחלות תינוקים - מחום, דרך כאבי שיניים, ועד קפיצות גדילה. על הקסם הייחודי של מה שקורה כשהאירועים האלה קורים מאוד בסמוך אחד לשני, למה זה בסדר להתפרק, וכללי אצבע חשובים של ד"ר עידו. האינסטה שלנועל ידי פז בן נון ומיקה רונן יצחקיאן
 
דף נלווה יומא יח הדף היום מוקדש על ידי אריה כהן לכבוד יום הולדתה של אישתו ליליאן כהן. ברצונו לאחל לה יום הולדת שמח ביום המיוחד הזה." ליליאן קיבלה השראה מהסיום שנה שעברה ולקחה על עצמה את לימוד הדף היומי והלימוד הזה מעשיר את ביתנו. בתודה לאישה, אם וסבתא נהדרת, מכל משפחתה." וע"י חיה ביילה בת רפאל ורבקה לזכר אביה, רפאל בן אברם יעקב ובריינדל. "הוא היה נ…
 
דף נלווה יומא יז תמונות רב אדא בריה דרב יצחק מביא הצעה אחרת כיצד לפתור את הסתירה בין המשנה במדות לבין המשנה בתמיד – לשכת הטלאים היה יכול להיתפס גם בצפון וגם בדרום, תלוי בנקודת מבט. אבל באיזה מקום זה באמת היה ממוקם? הגמרא מסיקה כי היא חייבת להיות בצד הדרום-מזרחי מכיוון שהם מסיקים כך מסתירה נוספת בין המשניות בתמיד ובמידות בנוגע למיקום לחם הפנים. רב ה…
 
דף נלווה יומא טז תמונות השיעור היום מוקדש ע"י ג'ולי לנדאו לחברתה קרוליין בן ארי, "חברה נפלאה, וחברותא נהדרת. היוותה עבורי דוגמא והשראה ללימוד הדף היומי." הגמרא מביאה סתירה בין התיאור של מיקום בית הטלאים במסכת מידות ובמסכת תמיד ורב הונא פותר את הסתירה בכך שטוען שהמשנה במידות נשנית לפי ר' אליעזר בן יעקב. הוא מוכיח את זה מלשון משנה במסכת מידות - משם א…
 
דף נלווה יומא טו תמונות הגמרא מביאה שתי דרכים שונות לפתור את הסתירה בין במשניות ביומא לגבי הסדר - האם הטיבו את הנרות לפני הקטרת הקטורת או אחרי? הגמרא מעלה בעיות וגם הוכחות לכל דעה. הגמרא חוזרת למשנה במסכת תמיד ולדעה אחרת שמופיע בברייתא בשם ר' שמעון איש המצפה ומנסה להבין את שיטתו הלכאורה קצת מוזרה - שבקרבן תמיד עושים זריקת דמים בשלושה מתנות שהן ארבע…
 
דף נלווה יומא יד השיעור היום ניתן במסגרת יום התלמוד הבינלאומי לנשים. יוזמה ששמחנו להיות שותפות אליה ב"הדרן". אם אתן מעוניינות בעוד שיעורים במסגרת היום הזה, מצ"ב קישור https://www.internationalwomenstalmudday.com/schedule האם ר' יהודה באמת גזר שאסור לכהן אונן לעבוד שמא יאכל קדשים? האם זה לא סותר משנתינו? הכהן גדול היה מתאמן כל יום של שבעת ימים אלו ב…
 
האם אנו פוסקים כרבי מאיר או כרבי יוסי בדיון שלהם לגבי מצבו של הכהן המחליף את הכהן הגדול כאשר הכהן הגדול המקורי חוזר לתפקידו? באילו מקרים רבי יוסי מסכים עם רבי מאיר? הגמרא מתעמקת בדו שיח במשנה בין רבי יהודה לחכמים בנוגע לאישה המחליפה אשתו של הכהן הגדול במקרה שאשתו תמות. מדוע החכמים מבחינים בין אשה מחליפה לבין כהן מחליף? על סמך מה לא מסכים איתם רבי י…
 
דף נלווה יומא יב תמונות השיעור היום מוקדש על ידי פרי רוזנפלד לציון 11 שנה לפטירתו של אביה ישעיה זאב, "שהיה מלא גאווה מהישגיהן ולימודן של בנותיו. אהבתו למשפחה ליהדות ולמדינת ישראל הייתה אדירה. אני מתגעגעות אליו" הגמרא נתנה שלושה הסברים שונים בנוגע לסתירה בין שתי ברייתות באשר לשאלה אם דיני בית מצורע תקפים בבית כנסת. לפי תירוץ אחד, יש להבחין בין עיר ג…
 
דף נלווה יומא יא תמונות הדף היום מוקדש לרפואת שיינה רחל בת רבקה, אומנית, אמא, סבתא דודה וחברה. תומכת גדולה בלימוד תורה לנשים. ולרפואת נח אברהם בן בתיה שנה. איזה מקומות חייבים/פטורים ממזוזה? האם חייבים בבית אוצר? במה זה תלוי? יש מחלוקת בין רב כהנא ורב יהודה. הגמרא מביאה הרבה ברייתות ומנסה לתרצם כפי השיטות השונות. האם בית כנסת חייב במזוזה? האם בית של…
 
דף נלווה יומא י הדף היום מוקדש ע"י אלן גולב לזכר דודתה האהובה לוטי כהן, במלאת שבע שנים לפטירתה. דודתה הייתה מלאה באהבה ונדיבות, יהי זכרה ברוך. וע"י יוני בוק לרון קפלן על ההישג האדיר של לימוד הדף היומי. יום הולדת שמח. ולרפואת נח אברהם בן בתיה שנה. מניין לנו שהפרסיים באו מיפת? הגמרא מביאה רשימות של שמות בספר בראשית ומסבירה את המיקום של כל אחד. האם הר…
 
דף נלווה יומא ט השיעורים השבוע נתרמו על ידי אודרי מונדרו לעילוי נשמת אמה, בסי מאסקוף, בתיה לאה בת מאיר יהודה וצביה חיה. הגמרא מצטטת משנה על נחתומים שקונים מעמי הארץ ומשתמשת בזה כדי להראות שימוש אחר במילה פרהדרין. הגמרא שוב מדברת על המצב הגרוע בבית שני ששם החליפו כהנים גדולים לפחות פעם בשנה (חוץ מכמה יוצאים מן הכלל). למה נחרב המשכן בשילה, בית ראשון …
 
לובה שרגא באה לספר לנו איך זה להיות משפיענית, איך זה להיות בחודש שמיני בהריון וללכת, מה חסר לבני הזוג שלנו, ואיפה עובר הקו בין משפיעניות ועוקבות. למה צריך לנרמל הכל? 5 כוסות קפה זה קול! האינסטה שלנועל ידי פז בן נון ומיקה רונן יצחקיאן
 
דף נלווה יומא ח הדף היום מוקדש לרפואת בשמת בת ירדנה ונח אברהם בן בתיה שיינא. איך ר' יהודה ור' שמעון דורשים את החלקים השונים של הפסוק שמדבר על הציץ כפי פירושיהם השונים? האם יש תנאים אחרים שחולקים גם על עניין טומאה הותרה/דחויה? למה נקרא שם הלשכה 'לשכת פרהדרין'?
 
דף נלווה יומא ז רב נחמן ורב ששת חולקים בעניין - האם טומאה הותרה בציבור או דחויה? הגמרא מביאה שלוש ברייתות (אחת מהן מתוספתא מנחות ג) כקושי נגד רב נחמן ופותרת את הקושיות. באיזה מקרים גם רב נחמן יודה שעדיף למצוא תחליף טהור. ואז מביאה ברייתא נגד רב ששת וכדי לתרץ, מביאה ברייתא שממנה מוכח שיש מחלקות תנאים גם בנושא טומאה הותרה/דחויה בציבור. חלק מהברייתות …
 
דף נלווה יומא ו הלימוד היום מוקדש ע"י חנה ומיכאל פיטרקובסקי לרפואת יעקב חיים בן סעדה. איש שהוא עמוד תווך למשפחתו. שתהיה לו רפואה ממחלת הקורונה וישוב לחיק משפחתו בקרוב איזה פסוקים משמשים כהוכחות לדעות השונות בנוגע לאופן שבו משה הלביש את אהרון ובניו באבנט: בבת אחת או בזה אחר זה? למי שאמר בבת אחת, איך משה יכול היה להלביש אותם באותו זמן? מדוע צריך להפר…
 
דף נלווה יומא ה השיעורים השבוע נתרמו על ידי משפחת בלקני לרפואת נח אברהם בן בתיה שיינע. וגם ע"י יונתן הובר לרפואה שלמה לבשמת בת ירדנה. מהן הנפקא מינות בין שיטת ר' יוחנן לר' חנינא - האם פרטי הדינים במילואים מעכבים או לא אם הם דברים שלא מעכבים לדורות, כלומר, איזה דברים לא מעכבים לדורות? למי שאומר שכן מעכבים, מניין לנו בפסוקים? כיצד הלביש משה את אהרן ו…
 
דף נלווה יומא ד הלימוד היום מוקדש למדינת ישראל לרגל יום עצמאותה ה73. ולכבוד ד"ר חיה שיימס שנבחרה להדליק משואה בטקס יום העצמאות בנווה דניאל, משואה שמייצגת את עולם לימוד התורה ובייחוד את הדף היומי. חיה הובילה נשים רבות ללימוד דף יומי ונמצאת בסבב השני שלה של הדף היומי. יישר כח!!! וע"י ברכה רוטנר לזכר אמה, שרה בת יום טוב. "היא הייתה אישה כל כך נחמדה וס…
 
דף נלווה יומא ג הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת חללי צה"ל שנפלו בעת מילוי תפקידם ובעת שרותם. ולעילוי נשמת כל חללי הטרור בארץ ומחוצה לה שנהרגו על קידוש ה'. הלימוד בחודש אייר נתרם על ידי חבורת הדף היומי בלונג איילנד לזכרו של אירווין וובר ע"ה, יצחק דב בן אברהם אלתר ורחל. אביה האהוב של חברתנו דבי וובר שרייבר. הלימוד היום מוקדש על ידי משפחות ריי, כהן ומיי…
 
דף נלווה יומא ב תמונות דף ב לימוד מסכת יומא מוקדש ע"י ויקי הררי לעילוי נשמת אביה, אברהם ברוך בן זאב אליהו אקשטיין ז"ל. הוא ניצול שואה שהיה באושוייץ. הוא היה פמיניסט לפני שזה היה באופנה. הוא היה גאה לדעת שבתו לומדת דף יומי. ובתודה לרבנית מישל על מהפכה בלימוד נשים ברחבי העולם. הדף היום מוקדש ע"י עליזה אבשלום "לזכרה ולזכותה של אמי, מורתי בכל דבר, שרה …
 
דף נלווה שלקים כב סיום מסכת שקלים והלימוד השבוע נתרם על ידי יונתן הובר לרפואתה ולהצלחת הניתוח של בשמת בת ירדנה. מה קורה כאשר בשר קדשי קדשים הופך לטמא בתוך המקדש או מחוצה לו - האם ניתן לשרוף אותו בתוך המקדש? במה זה תלוי? היכן שמים את האברים של הקרבנות לפי שמעלים אותם למזבח? כשיש כמה קרבנות שונים, איפה שמים כל אחד בכדי לא לבלבל ביניהם? האם דיני שקלים…
 
דף נלווה שקלים כא הדף היום מוקדש ע"י ג'ולי מנדלסון לכבוד אביה, יעקב יוסף בן ציפורה בעילה. "עם המון הכרת הטוב לה' ולרופא ותודה לכל לומדי הדף שהתפללו עבורו. רפואה שלמה אבא -- אנחנו כבר רואים אותך חוזר לרכיבת אופניים וטיולים בזמן הקרוב!" לפי רבי שמעון, מדוע ואיך שינו הרבנים את החוק לגבי מי משלם עבור מנחת חביתין של הכהן הגדול כאשר הוא נפטר עד שמונה כהן…
 
כשהגיע רב לבבל, הוא ראה שאנשים מקילים בבשר שנתעלם מן העין והחמיר בכמה מקרים שעלו בפניו. אחרים טענו שאם היו סימנים המעידים על כך שהיהודים היה מותר. כמו כן הובאו מקרים שבהם הנושא היה לגבי מציאת בשר ללא בעלים - האם מותר לקחת? וגם אפשר להניח שזה כשר? באילו קריטריונים משתמשים לקביעת ההלכה? אם מוצאים בהמה קרוב לירושלים, יש להניח שהיא הוקדשה לקרבן. מה אמו…
 
הדף היום מוקדש ע"י קרולין בן ארי "לזכר אבי מורי איבור רודס (ישראל בן מאיר ושרה) ביארצייט ה11 שלו." וע"י מדינה קורן "לכבוד בר המצווה של בנה אוריאל השבת." וע"י ברק שכטר "לכבוד שולי שוורץ רזניקוביץ' שהצטרפה עכשיו לצוות של הדרן, ולכבוד כל העבודה המדהימה שהיא עושה למען עם ישראל." הגמרא מדברת על הרבה מקרים של ספיקות - אם כסף נמצא בין הקופות השונות, לאן מ…
 
איפה גרנו ואיפה נגור, מה נכון לנו ולמשפחותינו, ומה הקשר חלב באחת בלילה? דיון מעמיק על גינות ירק, נדנדה בחצר, בתי ספר טובים, מעברי דירה, איפה נזדקן, ומה הפאקינג קשר של הקורונה לכל זה? הכי חשוב - בואו נהיה קול לגבי זה האינסטה שלנועל ידי פז בן נון ומיקה רונן יצחקיאן
 
הדף היום מוקדש לזכרם של כל אלו שנספו בשואה וע"י די גיטל קוצ'אר לכבוד היארצייט השני של אביה, משה בן אברהם ניוהאוזר, ניצול שואה. "אבא דיבר הרבה על החיים לפני ובזמן השואה. לעיתים סבלתי מאשמת הניצול, כבת של ניצולי שואה אבל אבי לימד אותי ששורדים כדי להגשים מטרה כלשהי. הוא בטח ממש גאה בנו במסע של דף היומי שלנו, כשם שהוא נהנה גם מלימוד יומי." היכן היה מזב…
 
הדף היום מוקדש ע"י קארול רובינסון - קארינה גולה בת הודה - וארט גולד "עם הוקרה לה' על החדשות הטובות מהסריקות של קארול שבוע שעבר. גם לצוות הרפואי הנפלא של קארול על התמיכה הרפואית ונפשית. וכמובן בהוקרה לכל החברים שלנו בקהילת הזום של הדרן, ולרבנית מישל על כל האהבה ותמיכה." וע"י שרה ודני ברלוביץ לכבוד האירוסין של בתם שבי ליעקב נמרו. "מזל טוב!" איפה עשו …
 
בפרק 16 נארח את ד"ר נועה ששר ונבחן את סוגיית העגונות מנקודת מבט היסטורית. נשמע מה היה מצבן של נשים יהודיות עגונות בראשית העת החדשה באשכנז, כיצד הן פעלו וניסו להתגבר על מצבן; ונבחן האם נטיית הרבנים היתה להקל ולהתיר אותן מהעגינות, כפי שטוען המיתוסעל ידי טו"ר רבקה לוביץ ועו"ד ניצן כספי שילוני
 
הדף היום מוקדש ע"י שרי ג'ודה "לכבוד אלה שעמלו ועזרו לי להשיג גט אחרי יותר מעשור." על פי אלו שסוברים כי הארון אכן נקבר, מה עוד נקבר עמו? המלך יאשיהו היה זה שקבר אותו - מדוע? כיצד הוכן שמן המשחה שאיתו משחו כלי המשכן, מלכים וכהנים גדולים? איזה נסים קרו עם השמן? רק המלך הראשון בשושלת נמשח או במקרים של ויכוח בנוגע למלכות, ורק בממלכת יהודה. כל הכהנים הגד…
 
שבוע הלמידה מוקדש ע"י טינה ודודי לאם לזכר חמותם ודודתם, מינדי לאם (מינדל בת שלום וטובה הסה), "שהיארצייט הראשון שלה היה באחרון של פסח. אנחנו מתגעגעים לאהבה, אלגנטיות שלה, ומסירות למשפחה ותורה, מעבר למה שאפשר לתאר במילים." הלימוד היום מוקדש ע"י עכסה ווינברג "לזכרה של קציעה פרנקל, בת דודתי, אשת אהבה וחסד, בת ואחות למופת, אמא וסבתא למופת, תלמידה חכמה, …
 
השיעור היום מוקדש על ידי יחיאל ברקוביץ לכבוד היארצייט של אמו שרה ברקוביץ. היא היתה נצולת שואה ומאוד העריכה חינוך יהודי. נחוניא היה חופר שיחין לצורך מים לעולי רגלים. מה עלה בגורלו של בנו? הקב"ה מדקדק עם קרוביו כחוט השערה. הגמרא מביאה סיפור אחר על חסיד שבתו כמעט מתה ונצלה בזכות מעשיו. האם "גבר" מתייחס לאדם או תרנגול? איך מנסים ללמו על כך ממשנתינו? בי…
 
רבי אלעזר אמר במשנה שאם מקדש את כל נכסיו ויש עופות, יין ושמן, הם רק מקודשים קדושת דמים ולא קדושת הגוף. הם מוכרים למישהו שרוצה להשתמש בהם על המזבח והכסף משמש לעולה. מה המקור לכך? מביאים מקור לחזק שיטת ר' שמעון שנאמרה על ידי ר' שמעון בר יהודה, שאם הקדיש בהמה נקבה לקרבן עולה, היא תהיה קדושה רק קדושת דמים. עם זאת, הגמרא מעלה קושי על מקור זה ומובא הסבר …
 
דף נלווה שקלים יב מי שמקדיש נכסיו והיו בהם דברים שראויים לקרבנות ציבור (קטורת, לפי ר' יוחנן) או בהמות או דברים אחרים שראויים לעלות על המזבח (כגון יין, שמן וסולת), איזה קדושה יש בהם? ומה עושים איתם? המשנה מבאיה דעות שונות בנושא. והגמרא דנה בשיטות השונות.
 
מכירות את זה שערב חג, וצריך לארוז את הילד כדי לנסוע שעתיים בפקקים ולשיר חד גדיא? מיקה לא מכירה את זה, פז מעולם לא הרביצה לאף אחד עם בצל ירוק, ואיתה-פיתה אכל לראשונה קניידלעך. חג שמח, ומקוות שמצאתן את האפיקומן. האינסטה שלנועל ידי פז בן נון ומיקה רונן יצחקיאן
 
דף נלווה שקלים יא איזה כלים אם נפסלו, פוסלים את העבודה? למה כל כהן גדול היה בונה כבש חדש להוביל את הפרה אדומה להר הזיתים לשורפה? האם זה היה משום שחצנות או לסיבה אחרת? לדעת אלו שלא התירו לעשות רווחים עם ההקדש, האם יש דרכים שמותר? מה משמעות המושג "מותר פירות" במשנה? הגמרא מביאה שני פירושים שונים ומנסה להתאים כל שיטה עם דברי המשנה. מה הדין עם בירוצים …
 
מה הם רכשו בכסף שנאסף ממחצית השקל? מה נעשה בכסף מהשנה הקודמת שנשארה? אילו משכורות שולמו מהכסף שנגבה? האם מותר לאנשים לתרום פריטים למקדש או להתנדב בזמנם? באילו מצבים מותר ובאילו מצבים זה בעייתי? אילו מנחות יש להביא מתוצרת ארץ ישראל? האם כולם מסכימים לגבי זה? איך הם עשו תשלומי שכר באופן שהבטיח שהכסף יצא לחולין? מה נרכש עם פריטים שונים שנשארו (מותר)? …
 
הדף היום מוקדש ע"י לורנס קו "לכבוד מימי ויקי ניומן גלזק, נכדם של מיכאל ניומן ז"ל שחייו ממש ייצגו את הערכים של התורה, ושעודד אותי להתחיל ללמוד דף יומי. וע"י הרב קלייר גינסבורג גולדשטיין "לכבוד ילדיה סם, שירה, איוואן, סת, ושרה רוז, אשר ממשיכים בדרכי הוריי, שמואל יודל בן אושר זימל הכהן ומינדל דבורה בת שלמה ז"ל." הגמרא דנה במדידת רבע לוג. בהקשר זה, מבי…
 
הקלטנו את הפרק הזה כבר בעבר, אבל לא בצורה מוצלחת. כי לדבר על תזונת תינוקות זה משום מה רגיש ברמות. זה מתחיל בהנקה או בפורמולה, וממשיך בניסיון לבסס ארוחות, להחליט אם בייבי-לד או לא, וגם מה לגבי סוכר או מזון מעובד, ואיך מתמודדים עם הסביבה שנכנסת לצלחת. אה, ועוד לא התחלנו לדבר על התסביכים שלנו, האימהות, לגבי אוכל. נסכם ב"שומרות את זה אמיתי", וגם בזה שכ…
 
מה התאריך לשנה החדשה למעשר בהמה? ישנן שלוש דעות שונות. הגמרא מסבירה כל אחת. מה קורה עם בעלי חיים שנולדים בסוף השנה ועדיין אינם מוכנים להקריב כקורבנות (מכיוון שהם צריכים להיות בני שמונה ימים) - האם הם חלק מהמעשר לשנה היוצאת או הנכנסת? המשנה מתארת ​​כמה קופות שימשו לפעילות תרומת הלישכה. איך תויגו הסלים? למי שהולך לעשות פעילות זו היו כללים נוקשים בנוג…
 
נזיר מביא קרבן חטאת, עולה ושלמים. מה קורה לכסף שנשאר מכספים שהופרשו לקרבנות הנזיר? האם זה תלוי בסדר רכישת הבהמות? מה לגבי נותר לחם ונסכים מקרבנות הנזיר? כסף המיועד לפדיון שבויים או לאנשים עניים - האם ניתן להשתמש בו לדברים אחרים? אם הוא מיועד ליחיד, האם ניתן להשתמש בו למישהו אחר? מה עם כסף שנאסף לקבורה של מישהו והם אספו יותר מדי? המשנה מביאה שלוש דע…
 
אם אחד אוסף כסף לאורך זמן לתת למחצית השקל אבל אסף יותר מדי, מה הסטטוס של הכסף הנוסף? באיזה מקרה בית שמאי ובית הלל חולקים? איך זה בהשוואה לכסף שנשאר מכסף שאסף בכדי לקנות בהמה לקרבן חטאת? איזה סכום ניתן לאורך הדורות עבור מחצית השקל? מדוע התורה נתנה סכום של מחצית השקל? המשנה דנה בכסף שנותר עבור קרבנות שונים ודברים שונים כמו מחצית השקל ועשירית האיפה ומ…
 
הדף היום מוקדש ע"י מונה ודוד שוורץ, ומשפחתם שמציינים את היארצייט ה27 של אמה של מונה, מארי הורוויץ ע"ה בת אהרון הלוי ומירל. אישה שהבית שלה היה תמיד מלא באורחים." וע"י שרה ברלוביץ "לכבוד נכדנו החדש, בן של עליזה ואשי הארו." איפה היו שמים שופרות בכדי לאסוף את הכספים? האם אפשר להעביר את השקלים למטבעות אחרות או לכלים? על מי חל אחריות על מחצית השקל לפני ש…
 
דף נלווה שלקים ד הדף היום מוקדש ע"י נעמי אוקסמן לכבוד אביה, הרב דוד יונגר. "אין ספק שהיינו נהנים ללמוד דף יומי ביחד. החכמה שלך ממשיכה להעניק לי השראה. עם אהבה, הערצה, והמון הערכה." וגם ע"י רות ווינקלרון שהתחסנה נגד קורונה לפני שלושה שבועות. וגם ע"י אווה שוובר לזכר אביה קן שוובר. נכרים וכותים לא יכולים להביא מחצית השקל למקדש. וגם לא קרבנות חובה. האם…
 
דף נלווה שקלים ג הדף היום מוקדש ע"י ג'וש ווילקנפלד לכבוד המניין השכמה של המגרש חנייה ע"ש צ'בי צ'ייס, שמעניקה תפילה איכותית ויעילה בתקופה האתגרית הזאת. וגם ע"י ג'יל שיימז לזכר אמה ומורתה, סינה בייקר (שפרה בת זאלה וברכה). "אמא, תודה לך על האהבה ללימוד תורה שהשרשת בנו ובכל כך הרבה אחרים." הגמרא מתארת ​​את הצורך בהכנות שנעשו מהחמשה עשר באדר וכיצד הם הי…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login