show episodes
 
Sleep meditations created for women and those who identify as women. Can’t sleep? Insomnia? Mind racing with worries and a never-ending to-do list? Tune in to the Sleep Meditation for Women podcast, brought to you by the Women’s Meditation Network, and let these guided meditations help you ease into sleep peacefully. Get comfy, press play and let yourself be guided into dreamland. Support this podcast: https://anchor.fm/sleepmeditationsforwomen/support
 
Loading …
show series
 
דף נלווה פסחים י"א הדף היום מוקדש ע"י רחלי מנדלסון לע"נ אמה שושנה שפיץ ז"ל בשלוש שנים לפטירתה. ר' יהודה לא מתיר לבדוק חמץ בזמן איסור אכילת חמץ שמא יאכל את החמץ. מה ההבדל בין זה לאכילת חדש לאחר הקרבת העומר שהיו מוכרים קמח וקלי בשוק מיד לאחר ההקרבה - איך הכינו את הקמח וקלי ולא חששו שמא יאכל? הגמרא מביאה שלושה תירוצים ומקשה עליהם ממקורות אחרים. עיקר ה…
 
דף נלווה פסחים י מסכת פסחים מוקדש על ידי סיויה טברסקי לכבוד בתה שושנה בייקר שמליאה באהבת לימוד תורה, מעמיקה בלימודיה וכל כולה מסורה להדרן. וגם לכבוד בר המצווה הקרב ובא של נכדה, איתן לורי, ולזכר נשמת אביה הרב פסח זכריה הלוי בן ראובן ולאה זלוטי ז"ל. בהשראתו התחילה לימוד דף יומי לפני שמונה שנים כשאמרה קדיש בשבילו. הגמרא מביאה עוד מקרים של ספקות בעניין…
 
דף נלווה פסחים ט הדף היום מוקדש ע"י נעמי פרזיגר לזכר אביה, חיים זאב בן פסל ויואל גרינבלט ז"ל, בשמונה שנים לפטירתו. בעניין חמץ לאחר בדיקה, לא צריכים לחשוש שמא חולדה גררה אוכל למקום שכבר נבדק. הגמרא מניחה שאם בטוח ראו חולדה, צריך לבדוק שוב. הגמרא משווה בין מקרה זה למשנה באהלות פרק יח משנה ז למקרה של דירות של נכרים שחוששים לטומאת נפל אבל לא במקרה שיש …
 
תמונות דף נלווה פסחים ח הדף היום מוקדש ע"י רונה פינק לזכר אליוט לקסר, ישראל צבי בן חיים ז"ל, ביום אזכרתו. וגם ע"י שרה ברלוביץ לכבוד האירוסין של ביתה טליה שטרמן לדוד ורטנטייל. שירבו שמחות בישראל! יש לבדוק באור הנר. האם יש מקומות שאפשר לבדוק לאור החמה? למה? למה אי אפשר להשתמש באבוקה? איזה מקומות לא צריכים בדיקה? למה? האם יש הבדל בין אוצרות יין לאוצרו…
 
השבוע מוקדשים השיעורים ע"י אודרי מונדרו לזכר שבע שנים לפטירת אביה, יחזקאל בן אברהם ורחל ז"ל. "הוא לימד אותנו באמונה שלמה 'איזהו עשיר, השמח בחלקו.' הדף היום מוקדש ע"י נטלי טיילור לכבוד ג'ורדי היימן, "חברת אמת, רופאה ותלמידה חכמה. יום הולדת שמח!" למה מבטלים חמץ לאחר בדיקה ולא באמצע היום של ערב פסח? אי אפשר לבטל בפסח כי חצץ אסור בהנאה ולכן נחשב שלא בר…
 
הדף היום מוקדש ע"י שרה ברלוביץ לכבוד הרבנית מישל ולומדי הדף בזום על סיום עירובין ותחילת מסכת חדשה. בגלל סתירה בין ברייתות, הגמרא מחלקת בין חמץ של נכרי שכן יכול להיות ברשותך לבין חמץ של נכרי שלא יכול להיות ברשותך. לפי התירוץ זה תלוי אם יש לך אחריות על החמץ או לא. מכאן הגמרא מדברת על מושג "דבר הגורם לממון" - האם הוא נחשב כממון או לא. אם יש חפץ שהמידה…
 
דף נלווה פסחים ה השיעורים בשבוע הקרוב מוקדשים לזכר נשמת רב"ט ליהוא בן-בסה ורס"ן במילואים איתי זיידן שנספו בצורה טראגית בהתרסקות מטוס ביום שלישי. תנחומינו למשפחות. הדף היום מוקדש לכבוד טינה ושלום לם ודודי לם אשר סיימו את מסכת עירובין ע"י ילדי הלם מרחוב אלם. וגם ע"י סילקא גולדברג לזכר אמה, לאוני קימל ז"ל אשר הייתה מורה מדהימה. וע"י ויקטור וקרוליין או…
 
הדף היום מוקדש לכבוד אילנה סטורץ' " אנו מקדישים את הדף היום לכבוד אמא (וסבתא) שלנו ביום הולדתה. אנו כל כך גאים בך ובהתמדתך בדף היומי עוד כשאת בנוסף מטפלת בנכדותייך בתקופת קורונה. אנו מודים לך על הערכים היהודיים אשר גידלת אותנו עליהם וממשיכה לחיות בהם. באהבה, רותי, איירה, ראובן, ג'וליאנה, עמנואל, ארייאן, אליה, ואלזה. הגמרא מביאה עוד כמה דוגמאות שמעי…
 
הדף היום מוקדש ע"י סורי שטרן בהודיה לה', ברוך רופא חולים. וגם ע"י יוסי זימילובר לכבוד אשתו טלי ביום הנישואין שלהם וההתמדה המחויבות שלה לדף וללימוד תורה. וגם ע"י סטיבן פרלין לכבוד אילנה, אשתו. "מזל טוב על סיום מסכת עירובין! אני כל כך גאה בך!" ומזל טוב גם לג'ודי לויטן "יישר כח על הסיום שלך!" הגמרא ממשיכה להביא קושיות נגד שיטת רב הונא שאור=יום ובסופו …
 
השיעורים השבוע מוקדשים על ידי ולרי אדלר לכבוד חברותיה שלוקחות חלק יחד איתה במסע לימוד הדף היומי - שרי בגנר, קיי וינברגר, אתי קורנבלוט, ליסה ברץ, ובתה, אנושקה אדלר. השיעור היום מוקדש ע"י ג'ודי שפירו לעילוי נשמת אביה, אלברט טייכמן ז"ל, וע"י דבורה קוץ לעילוי נשמת סבתה, פרידה בת יוסף ז"ל ועל ידי לסלי ניידל לזכר נשמת אחותה, רות לואיס, רות בת ברל הלוי ז"…
 
מה המקור לדברי ר' שמעון בן ננס ור' עקיבא במחלוקת שלהם במשנה? האם מי שאינו כהן יכול להיכנס להיכל ולקודש הקדשים אם יש צורך לבצע תיקונים או לבנות משהו? מה לגבי בעל מום או מי שטמא? האם עדיף אחד על השני? המשנה מסיימת עם משפט ממש לא מובן של ר' שמעון והגמרא מסבירה את דבריו ומקשרת דבריו למשניות שהופיעו יותר מוקדם במסכת.…
 
הגמרא מדברת על עוד דברים שהתירו במקדש ולא חוץ למקדש. מה עושים כשמוצאים שרץ מת במקדש? עם מה מוציאים אותו? ואם זה שבת ויש עליו איסור מוקצה, עד איפה צריך להוציא?
 
השיעור היום מוקדש על ידי סו אן הוכברג לכבוד ילדיה, זאב דניאל וחנה פייג', "נסי חיי. אוהבת אתכם לנצח!" המשנה מביאה כמה דוגמאות שונות לדברים המותרים במקדש אבל לא במדינה. הגמרא מביאה ברייתות או משניות אחרות שלכאורה סותרות את מה שכתוב אצלינו במשנה. איך הגמרא פותרת את הסתירות? האם אפשר לקשור מיתר שנקרע לשיר של הלויים? האם אפשר לחתוך יבלת מכהן הרוצה לשרת …
 
תמונות השיעור היום מוקדש על ידי מישל וינר לרפואה שלמה לבתה בלה וינר שעוברת ניתוח היום. איזה סוג בריח אפשר להשתמש בו בשבת? ר' יהודה חולק על חכמים בבריחים שאפשר להשתמש בהם במקדש ומחוץ למקדש? במקדש התירו שבות, איסורי דרבנן. באיזה דרך מותר לבנות אוהל עראי בשבת? האם מותר לחבוש כובע בשבת? איזה בעייה יכולה להיות עם זה? האם זה קשור לבניית אוהל עראי או האם …
 
תמונות השיעור היום מוקדש על ידי דניאל וחזן שרה אלכסנדר לכבוד בנם אהרון שמואל שהתחיל לימוד דף יומי בינואר והיום מגיע לגיל מצוות! מזל טוב! מתי כניסת דלת למקומו נחשב בונה בשבת? באיזה מקרים אי אפשר להביא מפתח למנעול? ובאיזה מקרים יהיה מותר? במה חולקים חכמים ור' מאיר?
 
תמונות הלימוד החודש מוקדש ע"י פם ויואב שוורץ לכבוד 5 שנים לפטירתו של אחיינם, עזרא שוורץ ז"ל. חייו של עזרא היו מלאי אהבה, סקרנות, צחוק וחברות. אנו מקווים כי הלימוד יחזיר לעולם קצת מהאור אשר לקח עימו. הדף היום מוקדש ע"י דינה ומארק לוי לכבוד לידת נכדם הראשון, נדב שלמה, בן לאריאלה ועזרא קפטנסקי. מאחלים שיגדל לאהבת לימוד וישרה נחת בין כולם. הגמרא מדברת …
 
בתי הדין הרבניים ואלימות במשפחה. כיצד הדיינים מתמודדים עם סיפורים של אלימות קשה? נספר בפרק סיפור טריגרי במיוחד על אלימות קשה של בעל כלפי אשתו ונבחן האם בית הדין הרבני פסק שמדובר בעילה לכפיית גירושין. הנחות היסוד של בתי הדין בנושא אלימות כלפי נשים לא תואמות בשום אופן ערכים של המאה ה 21. פרק מיוחד בשיתוף "קולך - פורום נשים דתיות" לכבוד יום המאבק הבינ…
 
תמונות אני רוצה להקדיש את הלימוד השבוע לעילוי נשמת סבתי, סוניה ושיץ, שרה בת יצחק וינטע רחל ז"ל אשר הלכה לעולמה בשבת. תודה ללומדות הדרן אשר יחד תרמו להדרן בשמה, ולגיטה נויפלד ולדבי ומרק צירינג אשר הקדישו דפים לזכרה. סבתא שלי היתה אשה מיוחדת שהיתה צריכה כמה פעמים לבנות את חייה מחדש, החל מ1939 כשהוריה שלחו אותה לבד לארצות הברית מוינה והם נספו בשואה. ה…
 
השיעורים השבוע מוקדשים באהבה על ידי משפחות בילט, טייגר, יעקבסון, ועקסלר, לכבוד יום הולדת אמא, סבתא, וסבתא רבה שלנו היקרה, רחל ״רוקי״ בילט, המכונה ״דף״-תא, יום אחד לכל עשור. המסירות נפש שלך ללימוד התורה בהתמדה מעוררת השראה כל יום! מצפים בהתרגשות לחגוג סיום ש״ס איתך ליום הולדת בין ״שיבה״ ל״גבורה״ בעוד 6 שנים! באיזה רשות האסקופה שבה יש ספר שאפשר לגולל…
 
תמונות הגמרא מביאה הסבר שונה להבדל בין חדשות וישנות במשנה. למה חדשות אינם ניתנים להביאם לתוך העיר? אם קונים תפילין ממישהו שאינו מומחה, כמה צריכים לבדוק לפני שאפשר להגיד שיש חזקה שתפילין שלו כשרים? המשנה כתבה שבשעת סכנה משאירים את התפילין - איזה סוג של סכנה? לפי ר' שמעון מעבירים מבן אדם לשני - איך דבריו מסתדרים עם הפירוש של סכנה שקבעה הגמרא? כדי לפת…
 
דף נלווה עירובין צו הדף השבוע מוקדש על ידי ליסה מליק לזכר נשמת אביה, דוד בן אהרון צבי ושיינדל ז"ל בשנה לפטירתו. הגמרא מביאה עוד שתי אפשרויות להבין את הבסיס למחלוקת בין תנא קמא ורבן גמליאל. הגמרא מנסה לברר מי התנא שסובר שחייבים בתפילין בשבת (שבת זמן תפילין). הגמרא מביאה כמה אפשרויות. אחת מהאפשרויות זה ללמוד מברייתא שדיברה על מיכל בת כושי שהניחה תפיל…
 
דף נלווה עירובין צה האם רבא ואביי חולקים גם כרב ושמואל בדיני פי תקרה יורד וסותם? האם ר' יוסי במשנה בא להתיר או לאסור (כשאמר שלא אומרים כיון שהותרה הותרה)? מהניסוח שלו, אפשר לפרש לשני הכיוונים. האם פוסקים כר' יהודה או כר' יוסי. מביאים מחלוקת בעניין ושמאול פסק כר' יהודה והגמרא מקשה על זה ממקום אחר. המשנה מדברת על גשר או עלייה שבונים מעל רשות הרבים. ה…
 
תמונות דף נלווה עירובין צד השיעור היום מוקדש על ידי ציפי וולקנפלד לרפואה שלימה ליקירה ליבה בת שרה גיטה. אם חצר נפרץ בשבת, האם אומרים כיון שהותרה הותרה? אם חצר נפרצה לרשות הרבים, מה הסטטוס של אותה חצר - האם נחשב כרשות הרבים או ככרמלית? איך ר' אליעזר יכול לקרוא לחצר רשות הרבים? בגלל הקושי בהבנת דבריו, הגמרא מגבילה את המקרה לשטח שבו היתה המחיצה מקודם …
 
תמונות דף נלווה עירובין צג אביי הקשה על אלו שטענו שהחצר הקטנה נחשבת טפלה לחצר הגדולה ואם יש כרם בגדולה, אי אפשר לזרוע בכלל בקטנה אפילו בריחוק ארבע אמות - לדעת אביי, איך מחיצה (הגיפופים) יכולים לאסור, כלומר לקרב את הקטנה להיות מובלעת בגדולה! כמה רבנים מנסים להביא מקורות להוכיח שמחיצה יכולה לאסור. אבל כל פעם אביי טוען שבמקרים שהביאו, זה לא בגלל שהוסי…
 
תמונות דף נלווה עירובין צב הדף היום מוקדש ע"י טינה ושלום לם בהודיה לה' על לידת נכדם, קדם נחום יצחק, בן לפנינה ואיתן קפלנסקי. הגמרא מקשה על שיטת ר' יוחנן מסתם משנה ומתרצים כדי להתאים לשיטתו. אם יש חורבה בין שתי חצירות ואחת עירבה והשנייה לא, האם מותר לטלטל מכל אחת מהן לחורבה או מרק זה שלא עירבה או אסור משניהם? המשנה מדברת על מקרה של גג גדול שנפרץ לקט…
 
תמונות דף נלווה עירובין צא הלימוד שלנו היום מוקדש לזכר נשמת הרב יונתן זקס, הרב יעקב צבי בן דוד אריה זצ"ל שהלך לעולמו אתמול. אחד מההוגים היהודים המוערכים בעולם כולו, רבה הראשי לשעבר של בריטניה, ואדם שעסק כל ימיו בקירוב לבבות, גם בין דתי. עוד ידובר בו ובפעלו. יהי זכרו ברוך. רב יהודה מרחיב בדעותיהם של ר' מאיר, חכמים ור' שמעון ומפרש איפה כל אחד מתיר או…
 
תמונות הדף היום מוקדש ע"י מינדי פלדמן הכט לכבוד יום הולדת אמה, רלה פלדמן. "אמא, אני כה גאה במחויבותך ללימוד הדף ושמחה לחלוק את המאמץ יחד איתך!" הגמרא מביאה כמה מחלוקות של רב ושמואל בקשר להיתר טלטול בגגות - לפי ר' מאיר ולפי חכמים, גם בעניין ספינות ואכסדרה. האם מותר רק ארבע אמות (דנים בהם ככרמלית) או האם מותר בכולו (דנים בהם כרשות היחיד)? במה זה תלוי…
 
תמונות דף נלווה עירובין פט הדף היום מוקדש ע"י סטייסי גודשטיין אשתמקר לזכר אמה, ארלין גודשטיין, אניה בת חוה ומשה ז"ל בחמש שנים לפטירתה. "היא הייתה מתגאה לראות את בתה לומדת גמרא." האם אפשר לטלטל מגג לגג או חצר לחצר או קרפף לקרפף? יש שלוש דעות בעניין. מה הרקע לשיטות? לפי חכמים אי אפשר לטלטל מגג לגג - יש מחלוקת בין רב ושמואל לגבי טלטול בגג עצמו - האם מ…
 
תמונות דף נלווה עירובין פח הדף היום מוקדש ע"י איימי ברדק לזכר 11 הנפשות אשר נספו בפיגוע בבית הכנסת בפיטסבורג בתאריך עברי זה לפני שנתיים. והלימוד השבוע יוקדש לזכר נשמת אלי הופמן ז"ל שנפטר אתמול. למה התיר ר' חנניא בן עקביא שלושה דברים לאנשי טבריה? האם אפשר רק למלאות מים מהמחיצות שבגזוזטרא או גם לשפוך מים? אם גוזלים שטח ממישהו אחר, האם צריכים את הבעלי…
 
תמונות הגמרא משווה בין שיטת ר' יהודה בעניין מחיצות החצר שעומדות מעל לבור לבין שיטת ר' חנניא בן עקביא שמיקל בגזוזטרא שעומדת מעל למים. האם הם נובעים מאותו היתר? הגמרא דנה בדברי ר' חנניא בן עקביא ומביא עוד קולות שאפשר להסיק מדבריו במקרים שונים. אמת המים שעובדת בחצר - באיזה תנאים אפשר למלאות ממנה בשבת? במה חולקים תנא קמא ור' יהודה? הגמרא מביאה ברייתא ש…
 
תמונות דף נלווה עירובין פו הלימוד שלנו מוקדש בשבוע הקרוב על ידי יעל קלפמנר וגודי וייל לרפואה שלמה ומהירה של אליהו יונתן בן גיטל מירה. אנו ממשיכים להתפלל להחלמתו ומקויים שהלימוד לזכותו יחזק אותו ואת משפחתו. לפי ר' יהודה, אם יש תפיסת יד של בעל הבית במקום, הדר שם לא אוסר עליו. מה זה תפיסת יד? מזכירים את בן בוניוס כדי להסביר ובגלל שהיה אדם עשיר וחכמים …
 
תמונות דף נלווה עירובין פה הדף היום מוקדש ע"י גיטה נויפלד לכבוד קבוצת הזום של הדרן באנגלית. ברוב תודות לכם על האכפתיות והדאגה. "ישבתי במיון וחיכיתי בלי אפשרות לשבת בחדרו של בעלי עקב הגבלות הקורונה. שיעור הדף היומי שלמדתי בחדר מיון היה לי לעוגן. ב"ה אני שמחה לבשר כי חזרנו הביתה ואני הצלחתי גם לסיים את הדף! הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו." בור שבין ש…
 
תמונות דף נלווה עירובין פד השיעור היום מקודש על ידי דבי צירינג לזכר נשמת אמה אסתר חוה בת אברהם ז"ל ב23 שנה לפטירתה. רב ושמואל חולקים במקרה שהמקום נגיש לאזור אחד בשלשול ולאזור אחר בזריקה - מה הדין? לרב, זה נגיש באופן שווה לשניהם ואם לא עירבו, שניהם אסורים. לשמואל זה יותר נוח לזה בשלשול ולכן לו מותר ולשני אסור. הגמרא מנסה להביא מקורות כדי להכריע במחל…
 
דף נלווה עירובין פג השיעור היום מוקדש ע"י בנות הדודות גרינסטון לכבוד יום ההולדת של בת דודתנו לנה קרזנר, עו"ד ולוחמת צדק, דוגמא למופת לנשים וגברים במשפחה שלנו. הכיכר לחם שדיברו עליו במשנה, מה חשיבות של השיעור שלו? על איזה גודל עיסה חייבים להפריש חלה? אם יש חצר ומרפסת שלא עירבו ביניהם, חפת בחצר גבוה עשרה טפחים, האם זה ניתן לשימוש על ידי אנשי החצר או …
 
האם באמת כל פעם שר' יהודה אומר אימתי הוא לא בא לחלוק על תנא קמא אלא לפרש? הרי בסנהדרין יש מחלוקת בין ר' יהודה וחכמים לגבי משחק בקוביא ופסולי עדות אחרים - האם פסולים בכל מקרה או רק אם אין לו עבודה אחרת אלא זו? הגמרא מוכיחה שזה לא מחלוקת בין ר' יהודה וחכמים אלא בין ר' טרפון ור' יהודה. איך עושים עירוב תחומים בשיתוף - בשבילך ובשביל כל מישהו אחר שרוצה? …
 
הדף היום מוקדש ע"י משפחות כהן, ריי ומייבאום לכבוד 35 שנה לפטירתו של אביהם מיכאל מייבאום, מיכאל אברהם זרח ז"ל, "אדם ייחודי ומיוחד אשר אהב לימוד תורה והווה דוגמא לילדיו להמשיך בעקבותיו." וגם ע"י נאוה לוין לזכר קלאודיה יילין, צביה בת לאה וולף ז"ל, בשלוש שנים לפטירתה. וע"י נינה בלאק לזכר אביה, סידני בלאק, שלמה ניסן בן יעקב ראובן ז"ל, "הוא היה איש טוב ל…
 
דף נלווה עירובין פ השיעור היום מוקדש ע"י ג'ודי וג'רל שפירא לכבוד שבע שנים לפטירתו של אחיה דוד טייכמן ז"ל. וע"י ריסה צוהר לעילוי נשמת סבתה ריסל בת דינה ושמואל לב ז"ל.
 
תמונות השיעור היום מוקדש על ידי אמה וריצ'רד רינברג לעילוי נשמת נפתלי מאיר בן הרב בנימין דוב ואמילי ריקמן ז"ל בשנה לפטירתו. נפתלי היה בן חמש עשרה בפטירתו - ילד אהוב על כולם. יהא זכרו ברוך. ודף גם מוקדש על ידי גודי וייל וג'ין קלפנר לרפואה שלמה לאליהו יונתן בן גיטל מירה שמצבו אנוש. הגמרא מביאה סתירה בין משנה באהלות למשנה שלנו בעניין עפר סתם - האם אנחנ…
 
דף נלווה עירובין עח הגמרא ממשיכה בדיונים על דברים שבולטים מהקיר שימעטו את גובה הכותל כמו זיז. באיזה תנאים ייחשב כמיעוט? האם צריך סולם? ואם כן, איפה הסולם חייב להיות ממוקם? מה אם הכותל בגובה 19 טפחים - איפה צריך הזיז להיות ממוקם? מה אם הכותל יותר גבוה מעשרים? אם יש עמוד גבוה עשרה טפחים ברשות הרבים ורוחב ארבעה ונחשב כרשות היחיד, אם יש יתד שנעוץ בו, ה…
 
תמונות דף נלווה עירובין עז הדף היום, דף עז, מוקדש ע"י שלי וג'רי גורניש לזכרו של נכדם האהוב עז וילציק ז"ל. מה נחשב כותל שמפריד בין שתי רשויות לעניין עירובין, ז"א שאי אפשר לערב בין שתי החצרות. אם הכותל גבוה עשרה ורחב ארבעה, ויש פירות על הכותל כולם יכולים לעלות ולהשתמש בכותל ולאכול את הפירות למעלה. אבל אי אפשר להעלות דברי או להוריד. אם הכותל לא רחב אר…
 
תמונות אם יש ג' בתים זה ליד זה ונמצאים בדיוק בין שתי חצירות, איך אפשר לערב? אם יש שתי חצירות עם חלון ביניהם, מה גודל החלון הנדרש כדי שייחשב פתח כדי להתיר לערב ביניהם? ועד איזה גובה זה צריך להיות? אם החלון היה עיגול, מהן המידות הנדרשות? רב נחמן אמר שהחיוב שהחלון הוא תוך י' טפחים מהקרקע לא תקף בתוך בית. האם הוא יתיר גם ארובה בין הבית לעלייה או רק כשמ…
 
תמונות דף נלווה עירובין עה הדף היום מוקדש ע"י שרה ברלוביץ לזכר אביה צבי בן משה ז"ל היום 12 שנים לפטירתו. הוא תמיד הסתובב עם גמרא ביד. וגם מוקדש ע"י הרבה רבקה אינשטיין שור לכבוד אזכרתו הראשונה של סבה דב בן יצחק יעקב הלוי ורייזל ז"ל. "הוא היה נרגש לראות שעקב פטירתו לקחתי על עצמי את לימוד הדף." המשנה מבאיה מקרים שונים של שתי חצירות פנימי וחיצונה - מה …
 
תמונות דף נלווה עירובין עד השיעור היום מוקדש על ידי יהודית רובינסון לכבוד שרה רובינסון, מורה למשנה ותלמוד במנהטטן דיי סקול. ועל ידי נאוה לוין לכבוד רחל לוי בהערכה רבה לחברותא שלה. "תודה על העזרה להמשיך בדרך לימוד הדף היומי. מזל טוב על יום הולדתך." כדי להתיר מבוי על ידי לחי או קורה, מה המינימום הנדרש שיהיה במבוי? אם אין את המינימום הזה, הרי זה נחשב …
 
תמונות דף נלווה עירובין עג הדף היום מוקדש ע"י ארלין סברינסקי לע"נ אביה, מרדכי בן אברהם ז"ל. "הוא לימד אותנו לאהוב משפחה, תורה, לימוד, ומוזיקה". וגם ע"י חנה ומיכאל פיוטרקובסקי לע"נ אמה, צינה טובה בת לייב ישראל ז"ל במלאת 50 שנה לפטירתה. "היא העריכה ענוה מעל הכל וזוכרים ואוהבים אותה יותר בחלוף השנים." מה קובע מקומו של אדם לעניין עירוב - מקום אכילתו או…
 
תמונות דף נלווה עירובין עב הדף היום מוקדש לרפואת הרב יונתן זקס, הרב יעקב צבי בן ליבה. השיעור גם מוקדש ע"י ד"ר רובין זיגר ופרופסור יונתן בן עזרא לכבוד חתונת ביתם נחמה. "נחמה, אינך יכולה לתאר כמה נחת את משרה לאביך כשאת שולחת דף גמרא שאת לומדת ואומרת 'אבא, אני זוכרת שלמדנו יחד את הסוגיה!'" יש מחלוקת איך להבין מחלוקת ר' מאיר וחכמים בעניין האם אפשר לעשו…
 
דף נלווה עירובין עא השיעורים השבוע מוקדשים על ידי תמרה כץ לעילוי נשמת סבא וסבתא שלה, שרה בת חיה וצבי הירש ומאיר לייב בן אסר והרב יהושע זליג ז"ל. הגמרא מביאה עוד קושי על רב נחמן ושיטתו שיורש מבטל רשות. הגמרא מביאה שני תירוצים. עולא ואביי חוליקם בהבנת מחלוקת בית שמאי ובית הלל האם אפשר לבטל רשות בשבת. לפי אביי, איך כל אחד מבין את המנגנון של ביטול רשות…
 
דף נלווה עירובין ע השיעורים השבוע מוקדשים על ידי פרדה כהן לכבוד נכדיה, ויאולט נועה ורמי מאיר ולכבוד סבתא רבה שלהם, פאלה כהן לכבוד יום הולדתה ה88. מזל טוב! השיעור היום מוקדש על ידי גרי זייטלין לזכר נשמת סוזן זייטלין ז"ל, מסורה למשפחתה וליהדות. ועל ידי אורן ורחל סליגר לזכר נשמת רבקה אסתר בת שרה גיטל וישעיה הלוי ז"ל ב10 שנים לפטירתה. היא אהבה ללמוד וה…
 
האם לפי ר' מאיר אפשר לבטל את הביטול רשות אחרי שכבר החזיקו שאר אנשי המבוי בחצר? במשנה וברייתא יש גירסאות שונות בדברי ר' יהודה בהבנת שיטת רבן גמליאל בתפיסתו לצדוקים. איך אפשר להבין דבריו? האם דנים בהם כנכרים או כיהודים? מתי קוראים למישהו "מומר"? האם יש הבדל בהגדרה לדיני עירובין לבין שאר דברים? אם יש חצר שבה אחד מבני חצר לא השתתף בעירוב, מהן אפשרויות …
 
תמונות השיעור היום מוקדש לזכר נשמת רנה סמואלס עופרן ז"ל על ידי ארין פיאטסקי. הגמרא מביאה מקרה שבו נשפכו מים חמים שהיו מיועדים לרחיצת תינוק לברית מילה. רבה רצה להתיר להביא מים מהבית אבל אביי הזכיר לו שלא עירבו ולא עשו שיתופי מבואות. רבה התיר לנכרי להביא. אביי רצה להקשות אבל רב יוסף אמר לו שבעניינים דרבנן, מקשים רק לאחר מעשה - בדאורייתא מקשים לפני מע…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2020 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login