show episodes
 
Loading …
show series
 
הדף היום מוקדש ע"י קרולין בן ארי לזכר אמה דפני רודז (דפנה דבורה בת אברהם וחנה) ביארצייט הרביעי שלה. באיזו דרכים שונה כניסת שבת (קידוש) מצאת שבת (הבדלה)? האם הדין של הפסקת סעודה היא אותו דין? האם אסור לאכול ולשתות קודם שמבדילים כמו שאסור לפני שמקדשים? אם שכחו קידוש בליל שבת, האם אפשר לקדש בשבת? רב נחמן בר יצחק אומר שכן והגמרא מביאה כמה קושיות על דעת…
 
הדף היום מוקדש ע"י אורה זיפר לזכר נשמת בעלה, שמחה הכהן בן אברהם ז"ל. וע"י אלן גולוב וסטיב סאס לזכר אביה של אלן, לאו גולוב, ביארצייט השביעי שלו. "הוא הקדיש את חייו לבניית משפחה יצירתית ואוהבת. הוא דאג שיהיה לבתו חינוך יהודי איכותי והיה מאוד מסור למשפחתו. יהי זכרו ברוך." ממה מורכבת ברכת ההבדלה? כמה ביטויים של "הבדלה"? מה טווח האפשרויות? האם צריך לחזו…
 
דף נלווה פסחים קג הדף היום מוקדש ע"י נתניה סלומוויץ לזכר הסבא שלה (אבא של אמה), אברהם בן חנוך מאיר ואסתר דמבינסקי. הוא היה גיבור תנועת הציונות הרוויזיוניסטית במרד גטו וורשה. נרצח בכ' באדר, תש"ג (מרץ 27, 1943). יהי זכרו ברוך. מה סדר הברכות כשיום נופל במוצאי שבת - יש לברך קידוש, הבדלה, על היין ועל הנר אבל לפי איזה סדר? הגמרא מביאה שבע דעות בנושא! הגמ…
 
דף נלווה פסחים קב הדף היום מוקדש לרפואה שלמה ליהודית בת אלי שמחה נחמא ולבנימין זאב בן חיה מרים. הגמרא מביאה ברייתא שמקשה על שיטת רב חסדא שסובר שאם אכל סעודת קבע ומשנה מקום, הרי לא צריך לברך ברכה אחרונה כשיוצא ולא ברכה ראשונה במקרה החדש. בברייתא מופיע שזה רק בתנאי שמשאיר אנשים בסעודה במקום הראשון. הגמרא מתרצת שהברייתא כפי שיטת ר' יהודה ורב חסדא עומד…
 
דף נלווה פסחים קא הדף היום מוקדש ע"י ג'ואנה רום "בהוכרה לדי גיטל על המנהיגות ויצירתיות שלה ביצירת ספר מתכונים לפסח נפלא עם תרומות מתכונים מתלמידי דף יומי מסביב העולם. יישר כח!" היתה מנהג לקדש בבתי כנסיות - האם יוצאים ידי קידוש או לא? האם צריכים לברך שוב בורא פרי הגפן אם רוצים לשתות יין כשחוזרים הביתה? יש מחלוקת בין רב, שמואל ור' יוחנן. שמואל פוסק ש…
 
דף נלווה פסחים ק הדף היום מוקדש ע"י קרול רובינסון וארט גולד "בהוכרה לה' ששמר על קרול בניתוח שעברה שבוע שעבר, ושאיפשר לרופאים לטפל בה. גם בהוכרה לחברתנו ומורתינו הרבנית פרבר ומשפחת הדרן שהעניקו לנו חום,אהבה ותמיכה." הגמרא קובעת סופית שהמשנה כשיטת ר' יוסי בלבד, כפי שתרץ רב הונא. יוצא שר' יוסי מסכים עם ר' יהודה בערב פסח שאין לאכול מסמוך המנחה. הגמרא מ…
 
דף נלווה פסחים צט הדף היום מוקדש ע"י אווה ודניאל שוובר לזכר אביהם קן שוובר. דניאל ואווה לומדים דף יומי לכבוד לימודי הגמרא של אביהם. וע"י איימי גולדשטיין לזכר אמה, קרולין ברנט-גולדשטיין. "לכבוד היארצייט השני שלה, אנחנו מתגעגעים לרוח האומנותית שלה, עושר ידע, ושמחת חיים." אם הבהמה הלכה לאיבוד והתחלקה החבורה לשניים וכל 'קבוצה אמרה לשנייה שאם ימצאו את ה…
 
מהם החוקים למי שמייעד בהמה לקרבן פסח שאי אפשר להשתמש בו כיוון שהוא יותר מבן שנה או נקבה? מה אם בעל הקרבן נפטר לפני שמקריבים את הקרבן? מה היורשים יכולים לעשות עם הבהמה? אם בהמות מקרבנות שונות מתערבבים זה בזה, מה עושים? מה עושים אם בהמות של שתי חבורות של קרבן פסח נתערבבו זה עם זה?
 
דף נלווה פסחים צז הדף היום מוקדש ע"י סיגל ספיצר לכבוד חמותה אבי פלמהולץ. את מקור השראה לי ולכל המשפחה הרחבה בלימוד תורה ובמיוחד בלימוד דף יומי. וע"י דבורה ובנימין רדומסקי לכבוד בר המצווה של בנם בצלאל צבי רדומסקי בן בנימין הלוי ודבורה רות. "אנחנו כל כך גאים בו שהוא התחיל ללמוד דף יומי במחזור הזה." וע"י איימי כהן לעילוי נשמת אחותה הגדולה סינדי נאוה ב…
 
דף נלווה פסחים צו הדף של היום והלימוד של חודש הבא מוקדשים ע"י טרי קריבושה לזכר אביה, נחום מאייר בן דוד באר. "אבי, השופט נורמן קריבושה היה אינדיבידואל יוצא דופן, שהצליח לעשות הרבה בעולם. אנחנו מתגעגעים אליו. יהי זכרו ברוך." הדף היום מוקדש ע"י אנדריאה אייזן לזכר אמה, סנדרה ג'וי סינגר. מה ההבדל בין הפסח הראשון שנחגג במצרים לבין הפסח בדורות הבאים? מאיפ…
 
דף נלווה פסחים צה הדף היום מוקדש ע"י רוחי סומר לכבוד אמה מריל ססנוביץ, ביום ההולדת שלה. "המסירות שלה לחינוך ולימוד תורה ממשיכה לתת השראה למשפחתה. שהיא תמשיך להנות מהדף היומי של הדרן. עם אהבה מילדיה, נכדיה, וניניה." וע"י אן קלאוזנר לזכר נשמת חברתה ג'יין פרידמן ז"ל (שיינדל בת הרב פנחס ועדנה יענטא) שהיארצייט השביעי שלה היה ביום שני, י' באדר. ג'יין היי…
 
דף נלווה פסחים צד הדף היום מוקדש ע"י שרה ברלוביץ לזכר חמותה שרה טיבא בת דוד שלמה ע"ה. "בתחילת המחזור של דף יומי, בעלי ואני התחלנו ללמוד את הדף על מנת לעשות סיום מסכת ברכות ליארצייט שלה. אף אחד מאיתנו לא חשבנו שעדיין נלמד שנה אחרי." וגם לזכר שחנה בן יהודה ושרה בשלושים שלו. וע"י בטסי מלמן לזכר צבי מנחם מנדל בן שלמה וחרנה ביילה ז"לביארצייט ה37 שלו. "א…
 
דף נלווה פסחים צג הדף היום מוקדש ע"י קרולין בן ארי לזכר מרשל נלר (מרדכי בן גרשום) ז"ל , ולזכר מרי מולר (מרים בת שמואל ופרימית) ז"ל ביארצייט השלישית שלה מחר. וע"י סטיב ואילנה פרלין לזכר שיינדל בת מיכאל ביארצייט השני שלה. רב ששת מביא הוכחה לשיטתו שמי שבדרך רחוקה ויכול להגיע לאכול את הקרבן, לא יכול להיות חלק ולא יוצא ידי חובתו. הגמרא מביאה ברייתא לחזק…
 
דף נלווה פסחים צב הדף היום מוקדש ע"י משפחת טננבאום לזכר אביה של מרים, ג'אק זמסקי ז"ל ביארצייט ה17 שלו. "לעילוי נשמת יעקב יצחק בן משה נחום הלוי ז"ל. הוא היה דוגמא אישית באהבת התורה וישראל לבנות שלו לאורך חייו. הוא בטח היה שמח לראות את יישום הערכים האלה ע"י הדרן. יהי זכרו ברוך." אנשים שהיה אסור להם אכילת קדשים בערב פסח כגון אונן ומלקט עצמות וגר שנתגי…
 
האם ניתן לכלול בהקרבת הפסח מישהו שלא בטוח אם משהו ימנע ממנו את האפשרות לאכול את הקרבן בלילה? המשנה מתארת מקרים שונים כאלה. האם ניתן לשחוט קרבן פסח לאדם אחד? מי יכול לעשות חבורה ביחד לפסח - אילו שילובים של אנשים אינם מורשים? למה? האם נשים חייבות בפסח או בפסח שני? האם זה חובה, רשות, בלתי אפשרי? הגמרא מביאה שלוש דעות ומסבירה היכן בפסוקים הם שואבים את …
 
דף נלווה פסחים צ הדף היום מוקדש ע"י סילביה (שרה דבורה) סימונז שמציינת את היארצייט של אביה, אברום סימליס (אברהם נחום בן ישראל). "הוא היה ניצול מקובנו, ליטה ששר 'אני מאמין' עם רגש, עבר לפני התיבה בתדירות רבה, לימד אותי עברית פשוטה, ונותן לי השראה בלימוד היומי שלי." וע"י אסתר ואליקים כץ לכבוד הולדתה של הילדה וולגין. "לתינוקת בריאה ויפהפיה- ברוכה הבאה.…
 
דף נלווה פסחים פט הדף היום מוקדש על ידי ריסה צוהר לזכר נשמת אסתר דינה בת ריסה ודוד ז"ל ביארצייט החמישי שלה. וע"י אריקה קולאץ' לזכר אמה ביארצייט החמישי שלה. "קונסטאנס גלובי, חיה רחל בת שמואל. קוני שברה תקרות זכוכית בשדה של עורכי דין בקנדה לאורך כל חייה. מעניין מה הייתה התגובה של אמא שלי אם היא הייתה שומעת שאני לומדת היום דף יומי." וע"י דינה הירשפילד…
 
דף נלווה פסחים פח הדף היום מוקדש ע"י ד"ר סטו ואלן שפרן שמציינים את היארצייט ה14 של אמו של סטו, העניע בת משה בנימין. "היא ממש העריכה לימוד תורה ובטח הייתה ממש גאה לדעת שנכדתה לומדת כבר את המחזור השני של דף יומי, ושכלתה גם התחילה ללמוד." גם ע"י אילנה ריבאק רנד לזכר הסבא שלה, הארווי ריבאק (יחיאל יעקב בן משה הלוי) ביום של השלושים שלו."זיידע הראה לנו מה…
 
הדף היום מוקדש ע"י רב דוד ולינדה פרידמן ומשפחתם לזכר "זיידע" ליאון פולטמן (יהודה לייב בן צבי יעקב) ביארצייט השישי שלו. גם לבר מצווה של הנין שלו, יהונתן פרידמן (יהונתן בן יוסף משה) וליום ההולדת ה94 של ה"בובה" סלמי (טלמה פולטמן), ולרפואתה השלמה של אחותינו בת שבע בת טאוב (שילה שטרולוויץ). וע"י רבה לי וואקס לכבוד אביה, מיץ' וואקס (שלמה מיכאל בן דוד והנ…
 
בפרק יתארחו הרב דוד סתיו, ראש ארגון צהר וד"ר אריאל פיקאר ממכון הרטמן ומכון שכטר. הפעם נעסוק בשאלה: האם באמת האישה נקנית על ידי האיש בזמן הנישואין? מה המשמעות וההשלכות של הקידושין? והאם יתכן תחליף הלכתי לקידושין? לקריאה נוספת - מאמר של רבקה לוביץ: לשאלת תוקף קניין האישה בקידושין https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.9.Luvitch.pdf מאמר של …
 
דף נלווה פסחים פו הדף היום מוקדש ע"י יהודית וייל לזכר הרב אליהו חיים גרינברג ז"ל ביארצייט ה46 שלו. "סבא הראה אהבה לילדים ונכדים שלו דרך לימוד הגמרא שלו איתם." ועל ידי ד"ר סטו ואלן שפרן לעילוי נשמת אמה של אלן, ניצול שואה שמאוד העריכה לימוד תורה והיתה מאוד גאה לדעת שגם בתה ונכדתה לומדות דף יומי - בתה בסבב הראשון ונכדתה בסבב השני. ולרפואה שלמה לדוד בן…
 
דף נלווה פסחים פה שבוע של לימוד מוקדש ע"י הינדה הרמן לזכר נשמת אמה, אתל בת חיים (אתל רוזנטל) ז"ל שנציין לה את היארצייט הרביעי בג' באדר. "מתוך המצוות הרבות שאמא קיימה, הכנסת אורחים הייתה האהובה עליה." הדף היום מוקדש ע"י רוחי סומר לחברתה היקרה. מאחלת רפואה שלמה לחנה אדל בת ינטה פרומה. וע"י טובה ודוד קסטנבאום לכבוד סבה של טובה הרב חיים יעקב בן יצחק וי…
 
דף נלווה פסחים פד צריך להימנות על קרבן פסח לאכילת כזית מינימום של הבשר. איזה חלקים נחשבים כבשר לעניין הזה? מה ההלכה לגבי גידים שסופן להקשות? מקבלים מלקות אם שוברים עצם על בשר טהור אבל לא על בשר טמא. לא מקבלים מלקות על נותר. למה? הגמרא מביאה שני מקורות שונים ללמד מניין לומדים שלא חייבים על קרבן פסח שנפסל. הגמרא מביאה שמונה הצעות להבדל שיצא בין שתי ה…
 
דף נלווה פסחים פג חלקים של הקרבן שנותרו כולל העצמות וגידים שנשארו בגלל שלא אוכלים אותם, חייבים שריפה. אבל אין שורפים בט"ו בגלל שזה חג - שורפים בט"ז (או בי"ז כשחל ט"ז בשבת). ר' יצחק אמר: נותר מטמא ידיים (משום גזירה מדרבנן) ולכן גם עצמות שיש בהן מוח שנותר מטמא את הידיים כי העצמות משמשים את המוח שנותר ומקבלים את הדין שלו. הגמרא מנסה להביא חיזוק לדבריו…
 
דף נלווה פסחים פב הדף היום מוקדש ע"י ג'וליה לאגר-מסולם שמציינת את היארצייט השביעי של אביה, רוברט ביירון לאגר. הוא בטח היה גאה לדעת שאני לוקחת חלק בלימוד דף יומי כל יום. הוא לימד אותנו על החשיבות של למידה על המסורת שלנו. הוא תמיד יהיה במחשבות שלי." וע"י קרול וארתור גולד לזכר אמה של קרול, ארמה רובינסון, הודה בת משה ז"ל. וע"י פיליס ויוסי הכט לזכר אביה…
 
דף נלווה פסחים פא השיעור היום מקודש על ידי קרול וארט גולד לזכר נשמת אמה של ארט, שירלי, שרה בת אברהם וזיכא רייחא. היא תמיד אהבה ללמוד. כשילדיה גדלו, היא חזרה ללימודים וקיבלה תואר שני והוציאה ספרים על גדילת משפחה. האם טומאת תהום היא פטור גם לכהן? האם טומאת תהום פטור רק לטומאת מת או גם בטומאות אחרות? גם לקרבן תמיד או רק לנזיר ופסח? האם אפשר לדרוש קל ו…
 
דף נלווה פסחים פ הדף היום מוקדש ע"י כתריאלה פרידמן ומשפחתה לזכר צבי שטיין זצ"ל, שציינים את היארצייט השני שלו. "אנחנו מתגעגעים לאופטימיות, הומור, ואהבת לימוד תורה שלו." וע"י קרול רובינסון וארט גולד לזכר אביו של ארט, יוסף בן שלמה שבתאי ורחל ז"ל ביארצייט ה22 שלו. הוא היה מסור ונאמן למשפחתו. וע"י טינה סנדרס לאם לזכר אמה, פפי סנדרס, פשה רבקה בת גרשון הכ…
 
דף נלווה פסחים עט הדף היום מוקדש ע"י אלישבע גריי לזכר מורתה וחברתה, יואל מלך בן משה ושרה ז"ל. "התשוקה ונלהבות שלו כלפי היהדות ולמידת תורה, הייתה וממשיכה להיות מקור השראה בשבילי."גם ע"י רג'ינה רפאל לזכר אמה רוז ב. רפאל ביארצייט השני שלה. "היא הייתה תומכת נלהבת של למידת תורה של נשים ועצמאות נשים. היא הייתה הראשונה במשפחה שלה ללכת לאוניברסיטה הייתה לה…
 
דף נלווה פסחים עח שבוע של לימוד מוקדש לזכר ארתור לוי, אברהם בן אליקום, ביארצייט השלישי שלו. "מהבנות שלו לינדה, מרשה, מרילן וברברה, ולכבוד אופה האהוב שלהם מהנכדים ונינים שלו." האם משנתינו לא מסתדר עם שיטת ר' יוסי שסובר שאין הציץ מרצה על אוכלין? רב פפא שואל את אביי איך לפרש את הברייתא שצוטטה בדף עז ששם ר' יוסי סובר גם כר' אליעזר וגם כר' יהושע גם בזבח…
 
דף נלווה פסחים עז הדף היום מוקדש ע"י אלישבע גריי בהכרת הטוב להדרן. "אני מאוד שמחה שמצאתי את הדרן כשהחלטתי ללמוד דף יומי. תודה למורה מיוחדת שמלווה את כולנו במסע המופלאה הזה. וגם לכל שאר הנשים שמלמדות בפרומים שונים באתר הדרן. תודה רבה לכולן!" וגם על ידי שלי וג'רלד גורניש לזכר נשמת נכדם עז וילציק האהוב. "אתה מאוד חסר לנו." איזה קרבנות ציבור נקרבים בטו…
 
דף נלווה פסחים עו הדף היום מוקדש ע"י רות רוטנברג שמציינת את היארצייט של בתה תניאל גבריאה מרגלית. "לתניאל הייתה אהבה ייחודית לה', לתורה, ואנשים הסובבים אותה. אנחנו ממשיכים להתגעגע אליה וללמוד מהחיים היחסית קצרים אך עוצמתיים שלה." ולכבוד תמיר פלדמן. "מזל טוב על בר המצווה שלך. באהבה, סבא וסבתא." אם בשר קרבן הפסח נגע בחרס של התנור ונצלה מחמת החום של הח…
 
דף נלווה פסחים עה איך רבן גמליאל צלה את הפסח על אסכלא אם כתוב במשנה שאסור? אם מסיקים תנור בקליפי ערלה וגורפים אותם, ואופים פת בתנור, האם זה נחשב שנהנה מהערלה? לא! אבל איך זה מסתדר עם קרבן הפסח שבגלל שכתוב פעמיים צלי אש, לומדים שתנור שהסיקו וגרפו לא נחשב צלי אש. אילו לא היה כתוב פעמיים, לא היינו לומדים כך! הגמרא מביאה שני תירוצים. רבי אומר שאפשר לצל…
 
דף נלווה פסחים עד הדף היום מוקדש ע"י פיי שוורץ לכבוד גבי ודניאל אלטמן, "שאת החברות שלהם אני ממש מעריכה. הם ממש מודלים לחיקוי לחברים שלהם ולקהילה, בתורה, עבודה וגמילות חסדים." המשנה מתארת איך צולים קרבן הפסח. על איזה סוג של שיפוד? למה? איפה שמו את הכרעיים ובני מעיים? יש מחלוקת בנושא. אסור לאכול בשר צלי בזמן שאין קרבן הפסח. איך מוגדר "צלי" לפי האיסור…
 
דף נלווה פסחים עג חלק מהקרים במשנה הם די פשוטים אז למה הוזכרו במשנה? אם סוברים שמקלקל בחבורה פטור, משום מה חייבים במקרים במשנה ובעוד מקרה שמופיע בברייתא ששם שבהם השחיטה קלקלה את הקרבן? הגמרא מביאה דברי רב באשם שנתכפרו בעליו שאם ניתק לרעיה (כדין אשם שנתכפרו בעליו) והוציא משם והקריב סתם, כשר מעולה. ומשמע מדבריו שהקרבן לא צריך עקירה. מקשים עליו ממשנתי…
 
דף נלווה פסחים עב הדף היום מוקדש ע"י שירה קרבז שמציינת את סיום השלושים לאליעזר בן דב ורחל. "איש שתמיד שמח לקחת חלק במסורת היהודית הרב-צדדית, ותמיד העריך דיון איכותי. וע"י ג'ניפר לנקין לכבוד מרילן קיימן, עם אהבה מנכדותיה שמקבלות השראה מלימוד הגמרא שלה. "בעזרת השם נחגוג ביחד את סיום המחזור הבא של דף יומי." וע"י גיטה נויפלד לכבוד מורתה וחברתה, הרבנית …
 
דף נלווה פסחים עא שבוע של לימוד מוקדש ע"י מדינה קורן לכבוד 30 שנה מאז השתלת כבד הראשונה של אימה, רוזלי לנדזמן קאצ'ן. "לאורך עשר שנים הנוספות שקיבלה אימי, היא שיתפה הרבה תורה, חכמה, ואהבה עם כולנו ואנחנו אסירי תודה על זה." גם ע"י טובה ודוד קסטנבאום לכבוד הדוד שלהם, ראובן בולקה, הרב ראובן פנחס בן יהודית. "שה' ישלח לו רפואה שלמה כדי שהוא יוכל להמשיך ל…
 
הדף היום מוקדש ע"י פרופסור יונתן בן-עזרא וד"ר רובין זייגר לזכר אמתו של יונתן, פיליס בן-עזרא (פנינה בת ישראל ורבקה), ביארצייט שלה. "היא האמינה ועבדה קשה לחינוך איכותי לבתה ולבנה." קרבן חגיגה הוקרב בי"ד ניסן כדי לאפשר את בשרו של קרבן הפסח להיאכל על השובע. באילו נסיבות החגיגה לא הובאה? האם ההלכות של החגיגה הם כמו קרבן חגיגה רגיל שמקריבים בחגים או שדינ…
 
דף נלווה פסחים סט שבוע של לימוד מוקדש ע"י פאול ודניאל נכמולי לכבוד בת המצווה של איילת ינסי. "אנחנו כל כך גאים בך ומתרגשים לראות את המשך המסע היהודי הנפלא שלך! באהבה, אמא ופאול." הדף היום מוקדש ע"י גבריאל אלטמן לעילוי נשמתן של מרים אלטמן, נעמי רוזן ולשלושים של אביבה רולניק, אתגעגע אליהם ותמיד יהיו נצורים בליבי. וע"י רייצ'ל גיבל לכבוד אחותה אלן וורלי…
 
דף נלווה פסחים סח הדף היום מוקדש ע"י ד"ר דוד ומיצי גפן לזכר הרבנית שרה הנה רבינוביץ' גפן ביארצייט ה60 שלה. "מ1910 ל1970, בעלה, רב טוביה גפן, היה הרב של בית הכנסת שארית ישראל באטלנטה, שם היא שירתה את הקהילה במסירות, וגידלה את שמונת הילדים שלהם. 6 מתוך 18 הילדים שלה עלו לישראל וחייה וזיכרונה הם מקור השראה לצאצאים שלה בארה"ב ובארץ." וע"י ג'סיקה ג'ובנק…
 
דף נלווה פסחים סז הדף היום מוקדש ע"י דבורה שפירא לרפואתו השלמה של יצחק דניאל בן בתיה אילנה ומשה זאב. וע"י ברברה גולדשלג לרפואתו השלמה של אברהם גדעון בן חנה. "מאחלים לו החלמה קלה ומהירה מהניתוח שעובר היום" וע"י לזלי טרף לזכר נשמת אביה ואמה, וולטר ואדל טרף. היום היה יום הנישואים שלהם. מניין לנו שטומאה הותרה בציבור לפסח ולתמיד? קרבן תמיד לומדים מפסח א…
 
דף נלווה פסחים סו הדף היום מוקדש ע"י אריקה קולאץ' ביארצייט ה24 של אביה, ריצ'ארד גלובי, הלל בן יוסף קלמן ז"ל. הוא בטח היה גאה לדעת שבתו ונכדתו לומדות גמרא ומתמידות בדף יומי." הדיון בין ר' אליעזר ור' עקיבא ממשיך - האם אפשר לדחות שבת כדי להקריב קרבן הפסח בדברים שהיה אפשר לעשותן מאתמול? הגמרא מצטטת ברייתא שבה מסופר על עלייתו של הלל לנשיאות בגלל הלכה שנ…
 
דף נלווה פסחים סה הדף היום מוקדש ע"י בלימה שטורחיין סלוצקי לכבוד אביה יצחק צבי בן בלימה וחיים שמעון ז"ל. וע"י בקי גולדשטיין לכבוד אמה, רוז פרום, שושנה רוזה בת שמואל ומינדה לאה ז"ל. "אישה מרשימה, שקיבלה את תעודת הבגרות שלה בגיל 50. למרות הקשיים, היא התמידה בהליכה ברחובות מצופים קרח ושלג להצטרף לכל שיעור שרק התאפשר לה. המידה שהכי ראויה לשבח אצלה היית…
 
השיעור היום מוקדש על ידי רונה פינק לרפואה שלמה לאביגיל בת מרים ברוך - רפואת הנפש ורפואה הגוף. הגמרא מביאה שתי ברייתות סותרות בעניין האיסור "לא תשחט על חמץ דם זבחי" (שמות לד:כה) - באחד כתוב שזה תקף במליקה ובאחד כתוב שלא. באחד כתוב שמי שמקטיר את האימורים חייב ובאחד כתוב שלא. איך הגמרא פותרת את הסתירות? הגמרא מביאה את המקור לדברי ר' יהודה ולדברי ר' שמ…
 
דף נלווה פסחים סג הגמרא מצטטת ברייתא שמביאה את דעתם של אחרים, מיוחס לר' מאיר, שסובר כי הסדר בו אומרים למולים ושלא למולים הוא חשוב. אם מתחילים בערלים, הקרבן פסול. דעה זו חולקת על משנתינו. מה שורש הוויכוח? הגמרא מביאה 3 הסברים אפשריים ומעלה קושי על השני. המשנה והגמרא מתעמקים באיסור לא תעשה לשחוט על חמץ דם הזבח. איזה קרבן - האם זה רק קרבן הפסח או גם ה…
 
דף נלווה פסחים סב רבה ורב חסדא חולקים בעניין מחשבת ערלים בזריקה. רב אשי מסביר את המקור למחלוקת בין רבה לרב חסדא. לפי דבריו, רב חסדא משתמש בטיעון "הואיל" ורבה לא. זה סותר את דבריהם באופה ביום טוב לחול האם לוקה או לא? שם רבה סבר הואיל ורב חסדא לא. איך פותרים את הסתירה? הברייתא בדף הקודם לקחה כמובן מאליו שמקצת טומאה לא פוסל. על איזה טומאה מדובר? ומניי…
 
דף נלווה פסחים סא הדף היום מוקדש ע"י משפחת ניסן-סגל-נוי לעילוי נשמת אביהם, ר' שמואל הלוי סגל. האם אפשר לערוך השוואה בין הפסול "שלא לשמה" לבין הפסול של שינוי בעלים ולהגיד שאם פסח שלא לשמה כשר שלא בזמנה, גם שינוי בעלים כשר אם מקריבים שלא בזמנה? קרבן פסח פסול אם שחט לשם אנשים שלא יכולים לאכול את הקרבן או לא מינויים על הקרבן או ערלים או טמאים - אבל אם …
 
דף נלווה פסחים ס הדף היום מוקדש ע"י יונתן הובר לעילוי נשמת צפריר בן שאול וירדנה ז"ל, "איש ירא שמיים ואוהב ספר." פסח שנשחט שלא לשמה - אם בי"ד, פסול - אם ביום אחר, כשר וקרב כשלמים. מה אם נשחט או עשה אחת מהעבודות בי"ד לשמו ושלא לשמו? רב פפא שואל אם המשנה מדברת על מחשבה של לשמו ושלא לשמו בעבודה אחת או בשתי עבודות? הגמרא מנסה בכמה דרכים לענות על שאלתו, …
 
דף נלווה פסחים נט הדף היום מוקדש ע"י בלימה שטורחיין סלוצקי לזכר אמה, מזל (טינה) בת רינה ודוד ביארצייט שלה. אסור להביא קרבנו לאחר קרבן תמיד של בין הערביים. אבל יש יוצא מן הכלל של פסח. למה? גם קטורת ונרות עשו אחר כך. איך לומדים את זה מהפסוקים? יש עוד יוצא מן הכלל - מהו? ואיך אפשר להוציא את זה מהכלל?
 
דף נלווה פסחים נח הלימוד שלנו השבוע מוקדש לרפואה שלמה לרחל בת חנה. באיזה שעה ביום מקריבים את הקרבן התמיד של בין הערביים? ומתי את קרבן הפסח? כשערב פסח חל בשבת היו מקדימים כדי להספיק גם לצלות את הבשר לפני כניסת שבת. מה המקור לזמן הקרבת קרבן התמיד? ר' יהושע בן לוי ורבא מביאים תשובות שונות. הגמרא מביאה ברייתא שבה יש מחלוקת ר' עקיבא ור' ישמעאל בעניין שע…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login