show episodes
 
Loading …
show series
 
תמונות איך הגמרא פותרת את הסתירה בדברי אביי לגבי שיטות ר' יהודה ור' מאיר - האם חוששים למיתה או לא? מסבירים שהמחלוקת ביניהם לא בעניין שמא יבקע הנוד אלא האם יש ברירה או אין ברירה. מביאים עוד קושי ממסכת יומא על שיטת ר' יהודה כי שם ר' יהודה חושש למיתה - מתקינים לכהן גדול אשה אחרת שמא תמות אשתו. לאחר כל הדיון בשיטות אביי ור' זירא (האם ר' מאיר חושש למיתה…
 
תמונות הדף היום מוקדש על ידי דוד אייזנשטיין לזכר דודתו חנה בת יהודה יוסף רבין. "חיה ומשפחתה מהווים השראה עבורנו לדבוק בחיים יהודים בעלי משמעות." המשנה התירה סוכה על גבי ספינה – אבל מתברר שזה מחלוקת ר' עקיבא ורבן גמליאל. נושא המחלוקת – האם הסוכה צריכה לעמוד ברוח מצויה שביבשה אבל לא שבים או גם ברוח מצויה שבים? סוכה על גבי גמל זה מחלוקת בין ר' מאיר ור…
 
תמונות חודש של לימוד מוקדש על ידי טרי קרובושה לרפואה בעלה, הרב חיים הרינג, חיים בן פייגא ריבה. סוכה המדובללת כשרה - מה זה מדובללת - מחלוקת רב ושמואל. לפי שמואל זה עובד על פי "חבוט רמי." מה זה ומתי תקף כלל זה? גם על עניין זה יש דעות שונות. איך המשפט במשנה צילתה מרובה מחמתה כשרה מסתדרת עם המקרה ההפוך שמוזכר במשנה הראשונה במסכת "חמותה מרובה מצילתה כשר…
 
תמונות הדף היום מוקדש על ידי ארין פיאטסקי לכבוד ג׳סיקה ג׳ובנק על נישאיה להרולד השבוע. "מזל טוב!" הדף היום מוקדש על ידי ארין פיאטסקי לכבוד ג׳סיקה ג׳ובנק על נישואיה להרולד השבוע. "מזל טוב!" הגמרא מצטטת משנה באהלות פרק ג משנה ז שמביאה מחלוקת בין ר' יהודה לחכמים על דין אוהל שאינו עשוי בידי אדם - האם מטמא או לא. יש סתירה בין דברי ר' יהודה שם לדבריו במשנ…
 
השיעור היום מוקדש על ידי טינה לם לעילוי נשמת ד"ר אשר מקניק, בזכות כל אלו שהוא עזר כרפוא מסור. וע"י טובה ודוד קסטנבאום, אשר מציינים היום את השלושים של הדוד של טובה, הרב ראובן פנחס בן הרב חיים יעקב ויהודית בולקה ז"ל. "הוא היה איש מיוחד, שקידש שם שמיים ע"י לימוד התורה שלו ומעשים שלו. אנחנו מתגעגעים אליו." הגמרא מנסה לברר את פרטי המחלוקת בין ר' אליעזר …
 
תמונות הדף היום מוקדש ע"י דבורה אשהיים (וייס) לעילוי נשמת אביה, דוד אשהיים, דוד משה בן מאיר. במלאת 41 שנה לפטירתו. "בגעגוע גדול ובתודה על היסודות שהנחת שהפכו אותי למי שאני היום. בטוחה שתהיה גאה במשפחה שאותה הקמתי." וגם על ידי קליף פליג לכבודה של מינה פרזיגר פליג ליום הולדתה. הגמרא מעלה שאלה ממשנתינו נגד אביי שטען שבמקרה של אכסדרה פי תקרה יורד וסותם…
 
תמונות הדף היום מוקדש ע"י רונית שביט לרגל גיוסו של בנה יאיר לצה"ל "מאחלים לו המון הצלחה ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם." ולע"נ אמה, לאה בת מסודי ויעקב שהיום מלאו 16 שנים לפטירתה "אמא היא ההשראה שלי ללימוד הדף היומי וללימוד תורה בכלל". ועל ידי ג'סיקה ג'ובנק על נישואיה היום להרולד קינסברג והסיום המשותף שהם עושים על מסכת יומא. ועל ידי מייקל גורדון …
 
תמונות המשנה והגמרא דנים במקרים של דופן עקומה - שבו יש סכך פסול בפחות מארבע אמות מהדופן. במקרה כזה רואים את הדופן כאילו זה ממשיך לגג בסוכה והסוכה כשרה. אויר בסוכה פוסל בג' טפחים וסכך פסול פוסל בארבעה טפחים. אבל הגמרא מביאה דיון בין רבה והחכמים בבית רב שבו רבה אומר שסכך פסול פוסל בארבע אמות. הגמרא מביאה גירסה אחרת שבה רב אומר שזה ארבע אמות וחולק על …
 
תמונות הדף היום מוקדש ע"י מרק גולדשטיין לכבוד אשתו, שותפתו לחיים, רינה, לרגל יום הולדתה. בלאי כלים מקבלים טומאה ולכן אין מסככים בהם. מהן דוגמאות לבלאי כלים? החוטט בגדיש - באיזה מקרה יהיה מותר להשתמש בו כסוכה? הגמרא דנה בכל מיני מקרים שיש מחיצות/דפנות לא שלמות ובכל אופן כשרים על פי לבוד ולפי מיקומו בסוכה. האם מחיצה שלא מגיעה תוף שלושה טפחים לקרקע נח…
 
תמונות השיעור היום מוקדש על ידי ליסה קולודני לזכר נשמת מרים חנה בת רחל ולכבוד בתה, אמה רינברג שלומדת את הדף. מרים נפטרה לפני כשבוע והיתה אשה אינטליגנטית שאהבה ללמוד והיתה בה שמחת חיים. אם יש תקרה שאין בה טיח שמחברת את הנסרים, מה צריך לעשות בכדי להפוך את זה לסכך כשר? יש מחלוקת ר' מאיר ור' יהודה האם בית שמאי ובית הלל נחלקו בעניין זה. הגמרא דנה בשיטות…
 
תמונות האם מחשבה יכול להועיל לשנות ידות מדבר שמקבל טומאה לדבר שאינו מקבל טומאה? האם אפשר לסכך בנסרים? יש מחלוקת ר' מאיר ור' יהודה. ר' מאיר אוסר משום גזירת תקרה. רב ושמואל חולקים לגבי הבנת המחלוקת - האם זה בנסר שרחב ארבעה טפחים או בנסר שבין שלושה לארבעה טפחים אבל בארבעה כולם מסכימים שיש גזירת תקרה? הגמרא דנה בשתי אפשרויות אלו לאור מקורות תנאיים בנוש…
 
תמונות הרבנים מביאים דברים שאפשר לסכך בהם את הסוכה כי אינם מקבלים טומאה. למרות שלא מסככים בחבילות, יש ענפים שאגודים באופן טבעי ולא על ידי אנשים ולכן אפשר לסכך בהם. אגד של חפץ אחד גם לא נחשב אגד. מה לגבי אגד של שני דברים? יש מחלוקת תנאים בנושא. הגמרא דנה גם בסוגים שונים של דברים שאגודים. האם אפשר לסכך עם מרור? רבי אבא ורב מנשיא חולקים במה אמר רב הונ…
 
תמונות הדף היום מוקדש ע"י נשות זכרון יעקב הלומדות דף יומי, "לכבוד הרבנית מישל על השראתה המופלאה, הנכונות ויכולת האינסופית לשתף מחכמתה וזמנה להעשיר ולדרבן אותנו. תודה על השתתפותך בסיום יומא המקומי שלנו." ולעילוי נשמת יששכר בנו של יעקב אבינו ולעילוי נשמת הרב יצחק בן יהודה, האברבנאל. מניין לנו שסכך צריך להיות עשוי מדבר שאינו מקבל טומאה ודבר שגדל מן הא…
 
דף נלווה סוכה י תמונות מה רצה ר' ירמיה לחדש בהבאת כל המקרים השונים של סוכה על גבי סוכה? כדי שייחשב סוכה על גבי סוכה, איזה גובה נדרשת לסוכה העליונה? הגמרא מביאה שלוש שיטות שונות ומקשה על שיטת שמואל. האם אפשר לפרוס סדין על גבי או מתחת לסכך? במה זה תלוי?
 
דף נלווה סוכה ט תמונות הדף היום מוקדש ע"י דבורה אשהיים (וייס) לעילוי נשמת אמה אדית', פאסעל בת קלמן, במלאת 38 שנה לפטירתה. "את הנחת את היסודות למי שאני היום. את היית מתמלאת גאווה במשפחה שיש לנו, בילדינו ובנכדנו." האם אפשר להשתמש בסוכה ישנה - סוכה שנבנתה לא לחג סוכות? יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מאיפה כל אחד דורש את שיטתו? אם משיהו בנה סוכה מתחת…
 
אי אפשר לדבר על החוויה ההורית שלנו מבלי לעצור רגע ולדבר על ההורים שלנו. ואם להיות יותר ספציפיות - על האימהות שלנו. מהביקורת כלפיהן, לדברים שאנחנו מנסות לחקות, דרך ההרגשה שהן השאירו בנו, ולשאיפה לחדד את תפיסת האימהות שלנו עצמנו. ספוילר - אנחנו בוכות בסוף. האינסטה שלנועל ידי פז בן נון ומיקה רונן יצחקיאן
 
דף נלווה סוכה ח תמונות הדף היום מוקדש ע"י זאב פלסן לעילוי נשמת סבתו שרה בת זאב הכהן. שיום פטירתה חל היום. חינוך וארץ ישראל היו חשובים לה. ר' יוחנן אמר שסוכה ככבשן כשרה וההיקף צריך להיות גדול ל24 אנשים לשבת מסביב. הגמרא מתקשה להבין איך הוא הגיע להיקף גדול כזה ומציע כמה אפשרויות שונות עד שמצליחים להבין דבריו. סוכת יוצרים - האם אפשר לצאת ידי חובת סוכה…
 
דף נלווה סוכה ז תמונות השיעור היום מוקדש על ידי תורם אנונימי לעילוי נשמתו של האר"י הקדוש. הדופן השלישי של הסוכה (לפי שיטת חכמים) יכול להיות רק טפח. איפה דופן זה אמור להיות ממוקם? האם הלכות אלו לגבי סוכות תקפים גם לגבי שבת? אביי מראה שיש דעות שנאמרו במחלוקות אחרות על ידי כמה רבנים שונים אבל כולם באותה דעה שסוכה צריך להיות דירת קבע.…
 
דף נלווה סוכה ו הדף היום מוקדש ע"י דבורה אשהיים (וייס) בתודה לקב"ה ולרפואת קרובה של רוברט וייס, אהרון בן חנה שהתאושש מניתוח. ובתודה גדולה לצוות רופאיו שטיפלו בו במסירות. ובהודאה ולרפואת יעקב שמעון בן ישראלה. וע"י מלכה אברהם לכבוד יום הולדתה ה97 של אביה - "שתמיד תומך בלימוד שלי". במה מדובר כשאמר רב חייא בר אשי ששיעורין, חציצין ומחיצות הלכה למשה מסינ…
 
תמונות הדף היום מוקדש ע"י משפחת שוסטר לעילוי נשמת אמא של שרונה, סנדרה שימוף וסבתא של עוזר, מלכה שוסטר. סוכה שאינה גבוהה למעלה מעשרה טפחים פסולה. מניין לנו שיעור זה של עשרה טפחים? המקור הראשון הוא מהארון שהיה גובה עשרה יחד עם הכפורת. הקב"ה דיבר עם משה מעל הכפורת - משם שהקב"ה לא יורד למטה מעשרה טפחים וגם אדם לא עולה לשמים אלא בריחוק עשרה טפחים. מניין…
 
דף נלווה סוכה ד תמונות הדף היום מוקדש ע"י דבורה אשהיים (וייס) לכבוד רחלי וייס ברגפלד לרגל סיום לימודיה האקדמאים באוניברסיטת בר אילן. מזל טוב, אוהבים אותך. וע"י גולדי גלעד לעילוי נשמת בני משפחתה של אמה שנספו בשואה. ולרפואת אריא רחל מרים בת מלכה. האם יש מקרים שהסוכה גבוהה למעלה מעשרים אמה ונוכל לתקן על ידי הורדת הגובה בדרכים שונות - כגון להעלות את הר…
 
הדף היום מוקדש ע"י אליזבת' קירשנר לעילוי נשמת אביה, הרב גבריאל מאיר בן הרב שרגא פייבל במלאת 25 שנים לפטירתו. "מתפללת ומקווה שכל לימוד הדף היומי שלי וכל לימוד באשר הוא יהיו לעילוי נשמתו." גם על ידי תורם אנונימי לעילוי נשמת אהרון כהן גדול שעל פי המסורת יום פטירתו חל היום. הגמרא מקשה על שיטותיהם של רב הונא ורב חנן בר רבה לצמצום מחלוקת של ר' יהודה וחכמ…
 
דף נלווה סוכה ב לימוד מסכת סוכה מוקדש ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו מרגרט כץ, רות בת אברהם. הדף היום מוקדש ע"י מרשה באום לעילוי נשמת אביה חיים משה בן אהרון הלוי וליבה שבשבת ימלאו 18 שנה לפטירתו. הוא היה אדם ייחודי, מלא שמחה ואהבה לעולם היהודי. תמך במוסדות יהודיים רבים בעולם והיה גאה בי על לימוד התורה שלי. הדף היום גם מוקדש על ידי תורם אנונימי לעילוי…
 
מאיך סופרים שבועות בהריון, ועד לאיך החלטנו להביא ילדים לעולם. משאלת הילד היחיד מול רבים, ועד לתחושות המלוות אימהות מול מצבור המידע שקיים בסושיאל. קובי היה סבלני, ואנחנו ענינו בחפירות. אה, וגם מישהי שכחה להביא עוגת לימון לכולם. אהמ. האינסטה שלנועל ידי פז בן נון ומיקה רונן יצחקיאן
 
דף נלווה יומא פח סיום מסכת יומא, מוקדש על ידינו, אסתי בן-דוד ורחל קרן, לכבוד הורינו, אשר פתחו לנו שערי תורה: לזכרו של אבינו, אפרים אלימלך אורבך ז"ל, אשר בימים אלו מלאו 30 שנה לפטירתו. כל ימיו לא חדל אבינו ללמוד וללמד, העמיד תלמידים הרבה ויצר במאמריו וספריו הרבים תחומי דעת ומחקר במחשבת חז"ל, בעלי התוספות, הלכה, פיוט ופרשנות ועוד. ולכבוד אמנו, חנה או…
 
דף נלווה יומא פז הדף היום מוקדש לזכותה של הרבנית דסי פרוכטר וקהילת השטיבל בדרום פילדלפיה לכבוד סיום מסכת יומא. "אנו מלאי השראה מההנהגה וההתמדה. שולחים אהבה רבה, המשפחה והחברים."
 
האם תשובה מכפרת גם על מצוות לא תעשה או האם תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר? מהן החילוקים בדיני כפרה שציין ר' ישמעאל? מה נחשב לחילול השם שרק מיתה מכפרת? מהן המעלות השונות של תשובה? האם כדאי לכסות את הפשעים או לפרסמם? במה זה תלוי? איך חוזרים בתשובה באמת? אם חזר ומטא כמה פעמים, עד איזה שלב כבר לא מקבלים את תשובתו? אם התוודה על חטאים שנה אחת, האם צריך לח…
 
השיעור היום מוקדש ע"י יונתן כץ לעילוי נשמת אמו רות בת אברהם. שתמיד הקפידה במצוות של בין אדם לחברו. ולעילוי נשמת, חנה פלונקה, חנה אסתר בת אליהו אליעזר שיום פטירתה חל מחר. ועל ידי איימי כהן לרפואת אריא רחל מרים. האם שמואל באמת אמר שבפיקוח נפש לא הולכים אחר הרוב, הרי זה סותר דבריו במקום אחר? מי שנפל עליו מפולת - למה במשנה הזכירו רשימה של שלושה ספקות ש…
 
דף נלווה יומא פד הלימוד השבוע מוקדש ע"י אילנה ודני סטורץ'. בהודאה לחבריהם מרים ואריק פלדסטיין על הכנסת האורחים הנפלאה שלהם בכל השנים שהיו באהבה גדולה והוקרה עמוקה. ולרפואה שלמה לדבי גביר. הלימוד השבוע גם מוקדש ע"י הוורד יעקובי רובן לכבוד אשתו דביר לכבוד עשור ראשון של נישואין. מודה לקב"ה שסייע לנו למצוא אחד את השנייה מתוך עולם התורה. הדף היום מוקדש …
 
הדף היום מוקדש ע"י ויקי הרצוג לזכותו של אביה איזי הרצוג. יהי רצון שהלימוד היום יהיה לעילוי נשמתו. איך קובעים על סמך מה לתת לאדם חולה לאכול ביום כיפור? רבי ינאי דן בתרחישים שבהם האדם החולה חולק על הרופא בעניין הצורך שלו לאכול - על סמך מה אנו קובעים אם לתת לאדם לאכול או לא? ספק נפשות להקל ולכן אם הוא או הרופא חושבים כך, נתונים לו לאכול. גמרא מביאה טע…
 
דף נלווה יומא פב מאיזה גיל חייבים לצום? מהן דיני חינוך הקשורים לצום ביום הכיפורים? המשנה מדברת על "שנה או שנתיים לפני" לגבי צום לשעות. למה כתוב "שנה או שנתיים" - אם שנתיים אז ברור שגם שנה!? רב חסדא מחלק בין בריא לחולה - ילד חזק/חלש. הגמרא לפי רש"י מניחה שהמשנה מדברת על שנה או שנתיים לפני השנה לפני גיל מצוות כי בשנה לפני כבר חייבים לצום מדרבנן והמשנ…
 
בפרק מלא אמוציות (בכל זאת, מיקה הבטיחה עוגה ולא קיימה) דיברנו על הכאב שבהשוואה לאחרות - חברות אמיתיות, או כאלה מהסושיאל. דיברנו גם על העצב הטמון באימהות, למה החינוך להשוואה מתחיל כבר בטיפת חלב, ועל השיח השטוח לעיתים של אימהות. אז למי כואב כשהיא לא מכינה אוכל עם כוסמין? ומי לחוצת התפתחות? כל זאת ועוד - ממש כאן. האינסטה שלנו…
 
דף נלווה יומא פא הדף היום מקודש על ידי ארלי וקני באהבה גדולה לתמרה כץ. מאחלים לה יום הולדת שמח. תודה שהיית עבורנו השראה ללימוד הדף היומי, ומחכים להעביר את זה לביתנו מילי. המשנה מגדירה - אוכל ושתיה לא יכולים להצטרף לכדי שיעור אחד שיש בו כדי לאסור. האם דעה זו שנויה במחלוקת תנאים כשם שמופיע בדיני טומאה וטהרה או האם יום כיפור זה שונה בגלל שקשור ליישוב …
 
דף נלווה יומא פ בדרך כלל השיעור לאכילה הוא כזית אבל הברייתא מביאה יוצא מן הכלל שהוא טומאת אוכלים בכביצה ונלמד משינוי בלשון בפסוקים. מביאים חיזוק לרעיון שכשיש שינוי בלשון יש שיעור שונה מיום כיפור. כיצד יודעים שטומאה דווקא בביצה ולא בשיעור אחר, ולמה דווקא ביצה של תרנגולת. מביאים את דברי רבי אלעזר הקובע שעלינו לרשום שיעורי האיסור אותם אנו אוכלים בעבור…
 
דף נלווה יומא עט ככותבת הגסה וכגרעינתה אסורה לפי המשנה - רב פפא שואל: האם זה כותבת עם הגרעין או בלי? רב אשי שואל שאלה דומה בדין עצם כשעורה. למה כל אחד לא שאל את שאלת השני? יש מחלוקת אמוראים לגבי גודלה של הכותבת הגסה. לרב יהודה, כותבת הגסה היא יותר מכביצה. לרב זביד, כותבת הגסה פחות מכביצה. הגמרא מביאה קושי על דעת רב יהודה ממעשה שהיה בסוכה ויש שני תי…
 
הדף היום מוקדש ע"י נטשה שבת לעילוי נשמת אביה דוד בן שלום הכהן ושרה במלאת שנתיים לפטירתו. "הוא היה רופא, וגם עסק בלימוד תורה. אילו היה כאן היום, היה נהנה לשוחח איתי על עניינים מהדף היומי." בספר יחזקאל מתואר נחל שיצא מקודש הקדשים בעתיד לבוא ויהיה למקווה בפתח בית דוד המלך. יש תיאור של אותו נחל. האם אפשר ? האם מותר לעבור במים בשבת עם נעליים או סנדלים? …
 
דף נלווה יומא עז הדף היום מוקדש ע"י אלישבע גריי לעילוי נשמת בעלה רון במלאת עשור לפטירתו. "מודה על 25 שנה שהיה לנו ביחד. על שנהנינו מכל רגע ולא לקחנו אותו כמובן מאליו. הוא היה איש יקר ואהוב. מתגעגעת אליו כל יום ויום ובטוחה שהיה לומד איתי את הדף לו היה איתנו." וע"י שלי וג'רי גורניש לעילוי נשמת עז וילצ'יק נכדם האהוב שנפטר לפני 5 שנים ויום השנה לפטירתו…
 
דף נלווה יומא עו הדף היום מוקדש ע"י דנה ושרה ברלוביץ' לכבוד בר המצווה של נכדם אריאל ברלוביץ' שתהיה השבת, שבת פרשת בלק. לאחר הגמרא מביאה דרשה אחרונה לפסוק "לחם אבירים אכל איש", הגמרא ממשיכה ומביאה שלושה דיונים נוספים העוסקות במן. הראשון - מדוע המן ירד כל יום?. השנייה - עוסקת בגובה ירידת המן שנלמדת מהשוואה לגובה המים במבול. השלישית- שהמן היה נס שהעול…
 
דף נלווה יומא עה הדף היום מוקדש ע"י בקי גולדשטיין מתוך הודאה על שבת משפחתית שהיתה בשבת פרשת חקת שבה חגגו יום הולדת 40 לבני אוריאל וסיום מסכת לבנה הבן 11, וסיום לימודים בישיבה של עוד שני נכדיה. זוכה לראות בנים ובנ בנים עוסקים בתורה! ובתודה לרבנית מישל פרבר על לימוד הדף היומי וחיבור החיים לתורה ולקב"ה. וע"י גו'לי מנדלסון לרפואת יוסף עזריאל בן חיח מיכ…
 
דף נלווה יומא עד הדף היום מוקדש ע"י רובין קטקוף לכבוד יום הנישואין ה20 שלה. היא מודה לאיש שלה על היותו מי שהוא. ומודה לו על שהיה השראה עבורה בלימוד הדף היומי. וע"י ארט גולד בהודיה לקב"ה על 48 שנות נישואין לאשתו האהובה קרול. "הכרנו לפני 50 שנה והשאר היסטוריה. שנזכה לעוד שנים רבות וטובות יחדיו." הגמרא מביאה קושי על ריש לקיש שטען שלמרות שחצי שיעור אינ…
 
אוקיי, יש לנו תינוק אחד. מה עכשיו? מתי זה הזמן הנכון לעשות אחות, אם בכלל? אחים צמודים? או שתחתוני ברזל? האם הפרק הזה הוא התקף חרדה? כן. האם אנחנו רוצות עוד ילדים? אולי. קיצר, אין לנו תשובה לכלום, בואו! האינסטה שלנועל ידי פז בן נון ומיקה רונן יצחקיאן
 
דף נלווה יומא עג רב דימי אומר שכהן משוח מלחמה, שנמשח לצאת ולחזק חיילים שיוצאים למלחמה, לובש בגדי כהן גדול בזמן שהוא עובד במקדש. רבין אומר שהוא לובש אותם כשהוא שואל באורים ותומים. נשאלות שתי שאלות לרב דימי. כחלק מהתירוצים, אנו לומדים שכהן שנמשח למלחמה לא יכול ללבוש בגדי כהן הגדול כדי למנוע קנאה של הכהן הגדול. מביאים קושי על זה ממקור אחר שמשווה בין ה…
 
דף נלווה יומא עב השיעור היום מוקדש ע"י דליה לוי לכבוד יום הולדתה ה50 ולכבוד יום הנישואין של חברי האהובים הרבנית מישל והרב שאול פרבר. ולרפואת נתנאל אילן בן שיינא ציפורה. מניין לנו מספר החוטים בשאר הבגדים/בדים ברשימה שראינו בדף עא? האם יש איסור מדאורייתא לקרוע בגדי כהונה? האם יש איסור להוציא את הבדים ומארון ולהוריד את החיבור בין החושן לאפוד? מביאים ד…
 
דף נלווה יומא עא הדף היום מוקדש ע"י ג'יל שיימס לעילוי נשמת אביה זאב ולול בן ראובן וחוה במלאת שלושים יום לפטירתו. בהודאה גדולה על אהבת התורה שהטמיע בילידיו נכדיו וניניו. וע"י ריבקי ברגר סמסון לעילוי נשמת אביה יהושע השל בן אפרים ישראל הלוי. "הייתה בו אהבת תורה גדולה. לימוד התורה שלו היה השראה עבורי ללמוד. יהי זכרו ברוך." מתי הוציא אהרן את הכף והמחתה?…
 
דף נלווה יומא ע הלימוד השבוע מוקדש ע"י ביל ושירה פיוטורניק לזכר אבא של ביל וסבא של שירה, דוד בן יעקב. "אדם נעים הליכות, שתמיד נהג עם דרך ארץ." הדף היום מוקדש ע"י אמה רינברג לזכר אביה, ד"ר אריק גליק שנפטר לפני 31 שנה. יהי זכרו ברוך. הגמרא מסבירה הטעם לכל מיני פרטים שהזכירו לגבי קריאת התורה של הכהן הגדול. מה סדר הקרבנות ועבודות שעושים בבית המקדש ביום…
 
המתח המובנה שבין פמיניזם ודת הוא במוקד הפרק. האם אפשר ליישב בין פמיניזם והלכה? מהי ההלכה הקשה ביותר ליישום עבור פמיניסטיות דתיות? ומה עושות בפועל עם המתח הזה? אורחות: ד"ר רונית עיר-שי, ד"ר נירה נחליאל, אפרת גרבר-ארן קישור לספר "לילה בבית הדין" מאת רבקה לוביץ: https://www.pardes.co.il/?id=showbook&catnum=978-1-61838-882-7…
 
דף נלווה יומא סט האם בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם או לא? הגמרא מנסה למצוא תשובה לשאלה זו. האם אסור ללבוש בגדי כהונה חוץ למקדש? אם כן, איך שמעון הצדיק לבש אותם בפגישתו את אלקסנדר מוקדון כשהגיד אליו לבקש למנוע מהכותיים להחריב את בית המקדש (יום הר גריזים)?איך לומדים מהמשנה שחולקים כבוד לתלמי דבמקום הרב? בספר נחמיה מסופר שקראו בשם ה' גדול - מה המובן של …
 
דף נלווה יומא סח השיעור היום מוקדש על ידי דבי וג'ררד אנגלן-אייגלס לרפואת מרדכי בן רגינה. מניין לנו שלא מפשיטים את הפר ושעיר לפי ששורפים? ממתי אלו שעוסקים בשריפה מטמאים בגדים? יש מחלוקת במשנה. מניין כל אחד דורש את שיטתו? איפה מקום השריפה? ומי בדיוק מטמא בגדים? איך ידעו במקדש שהשעיר הנשתלח נשלח בכדי שיוכלו להמשיך את העבודה? עד איזה שלב של השילוח למדב…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login